СЬОМИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 240/10310/21

Головуючий суддя 1-ої інстанції - Нагірняк Микола Федорович

Суддя-доповідач - Ватаманюк Р.В.

28 грудня 2021 року

м. Вінниця

Сьомий апеляційний адміністративний суд у складі колегії:

головуючого судді: Ватаманюка Р.В.

суддів: Капустинського М.М. Полотнянка Ю.П. ,

розглянувши в порядку письмового провадження апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Житомирській області на рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 20 липня 2021 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Грайф Флексіблс Україна" (далі - позивач) до Головного управління ДПС у Житомирській області (далі - відповідач) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,

В С Т А Н О В И В :

І. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОЗОВНИХ ВИМОГ

Позивач звернувся із позовом до Житомирського окружного адміністративного суду в якому просив про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення Головного управління ДПС у Житомирській області №00010390713 від 02.12.2020 щодо завищення ТОВ "Грайф Флексіблс Україна" бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за серпень 2020року в розмірі 8388,00 грн. та застосування фінансових санкцій в сумі 4197,00 грн.

ІІ. ЗМІСТ СУДОВОГО РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

Рішенням Житомирського окружного адміністративного суду від 20.07.2021 позов задоволено повністю.

Визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення - рішення Головного управління ДПС у Житомирській області №00010390713 від 02.12.2020 щодо завищення ТОВ "Грайф Флексіблс Україна" бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за серпень 2020 року в розмірі 8388,00грн. та застосування фінансових санкцій в сумі 4197,00грн.

Судові витрати ТОВ "Грайф Флексіблс Україна" у вигляді судового збору в сумі 2270,00 грн. стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Житомирській області.

Приймаючи оскаржуване рішення суд першої інстанції виходив з того, що виконання господарських операцій підтверджується копіями податкової накладної, акту про надання послуг, платіжним дорученням, які у відповідності до вимог статті 86 КАС України обґрунтовано свідчать, що ці документи оформлені з дотриманням вимог чинного законодавства, містять необхідні для цілей оподаткування відомості про зміст та обсяг розглядуваної операції. Відповідачем, у свою чергу, не наведено переконливих доводів, що ґрунтуються на об`єктивній інформації та спростовують факти господарської діяльності, засвідчені вказаними документами, а також не представлено жодних доказів на підтвердження того, що відомості, які містяться в цих документах, неповні, недостовірні та (або) суперечливі.

ІІІ. ДОВОДИ АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ

Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, відповідач подав апеляційну скаргу, в якій просить суд скасувати вказане рішення та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позову повністю.

В обґрунтування апеляційної скарги апелянт вказав, що судом першої інстанції безпідставно не враховано фіктивність господарської операції позивача з ТОВ "Знак чистоти". Відповідач вказує на неможливість підтвердити факт придбання послуг по придбанню приміщень ТОВ "Грайф Флексіблс Україна", які були надані ТОВ "Знак чистоти" у зв`язку з відсутністю фізичних ресурсів. Така господарська операція не мала реального характеру, а тому не могла впливати на жодні податкові зобов`язання.

ІV. ВІДЗИВ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ

Позивач правом подання письмового відзиву на апеляційну скаргу не скористався, що в силу вимог ч. 4 ст. 304 КАС України не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції.

Позивачем подано відзив на апеляційну скаргу, в якому вказано про помилковість висновків податкового органу щодо невизнання податкового кредиту з цього податку в сумі 8388,00грн., сформованого за результатами господарської операції з ТОВ "Знак чистоти" щодо надання послуг з прибирання, оскільки вказана господарська операція мала реальний характер і підтверджується всіма необхідними документами.

V. РУХ СПРАВИ У СУДІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ

Ухвалою суду від 13.10.2021 відкрито апеляційне провадження у справі та призначено справу до апеляційного розгляду на 02.12.2021.

У зв`язку з перебуванням члена колегії Сапальової Т. В. на лікарняному справу було перенесено на 16.12.2021.

При цьому 13.12.2021 на підставі розпорядження Сьомого апеляційного адміністративного суду від 13.12.2021 №1116 згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями замінено члена колегії Сапальову Т. В. Визначено склад колегії суддів: головуючий суддя - Ватаманюк Р. В., судді - Капустинський М. М., Полотнянко Ю. П.

15.12.2021 відповідачем подано клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв`язку з тим, що представник Головного управління ДПС у Житомирській області задіяний в іншому судовому засіданні.

Розглядаючи вказане клопотання апеляційний суд зазначає, що представником відповідача не наведено жодних обставин, що перешкоджають йому прибути в судове засідання. Доказів задіяння представника відповідача в іншому судовому засіданні та неможливості направити іншого представника для розгляду даної справи відповідачем не надано. При цьому, в матеріалах справи достатньо доказів для повного дослідження обставин справи та прийняття законного рішення у справі без участі сторін в порядку письмового провадження, а тому клопотання представника відповідача про відкладення судового розгляду справи задоволенню не підлягає.

Враховуючи, що в матеріалах справи достатньо доказів для правильного вирішення апеляційної скарги та відсутності підстав для перенесення розгляду справи, колегія суддів визнала за можливе розглянути справу в порядку письмового провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 311 КАС України.

VІ. ФАКТИЧНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

В період з 29.10.2020 по 06.11.2020 уповноваженими посадовими особами податкового органу була проведена документальна позапланова перевірка підприємства з питань правомірності декларування від`ємного значення з податку на додану вартість за серпень 2020року, про що складено акт перевірки від 13.11.2020. За результатами такої перевірки було винесено оскаржуване податкове повідомлення - рішення №00010390713 від 02.12.2020 про завищення ТОВ "Грайф Флексіблс Україна" бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за серпень 2020року в розмірі 8388,00грн. та застосування фінансових санкцій в сумі 4197,00грн.

Як зазначено в оскаржуваному податковому повідомленні - рішенні №00010390713 від 02.12.2020, підставою для його винесення стали порушення позивачем вимог пунктів 198.1, 198.2 і 198.6 ст.198 та пунктів 200.1 і 200.4"б" статті 200 Податкового кодексу України.

Відповідно до висновків, зазначених в акті перевірки від 13.11.2020 підставою для винесення оскаржуваного податкового повідомлення - рішення про завищення ТОВ "Грайф Флексіблс Україна" бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за серпень 2020 року в розмірі 8388,00грн. та застосування фінансових санкцій в сумі 4197,00грн. стало невизнання податковим органом податкового кредиту в сумі 8388,00грн., сформованого платником за результатами господарської операції з ТОВ "Знак чистоти" щодо надання послуг з прибирання.

Позивач, вважаючи вказане рішення відповідача протиправним, звернувся до суду з адміністративним позовом з метою захисту своїх прав.

VІІ. ПОЗИЦІЯ СЬОМОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

Апеляційний суд погоджується з висновками суду першої інстанції за такими доводами.

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно пунктів 198.1 та 198.2 ст.198 ПК України до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг, а датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг чи дата отримання платником податку товарів/послуг.

Відповідно до вимог пункту 198.6 ст.198 ПК України не відносяться до податкового кредиту лише суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних.

Пунктами 200.1 і 200.4"б" статті 200 Податкового кодексу України передбачено, що сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду, а при від`ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума, окрім іншого, підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції спірні господарські відносини позивача були зумовлені договором від 27.07.2016 з ТОВ "Знак чистоти" щодо надання послуг з прибирання та додатковою угодою до нього від 25.09.

Наданими позивачем актом надання послуг від 31.08.2020 та податковою накладною №2 від 31.08.2020 підтверджується надання позивачу ТОВ "Знак чистоти" послуг з прибирання приміщень в серпні 2020 року на загальну суму 50330,00 грн., в тому числі 8388,33 грн. податку на додану вартість.

Згідно дослідженого судом платіжного доручення №8436 від 01.10.2020 позивачем сплачено ТОВ "Знак чистоти" вартість послуг з прибирання приміщень за серпень 2020 року в сумі 50330,00грн., в тому числі 8388,33 грн. податку на додану вартість.

При цьому податкова накладна №2 від 31.08.2020 на підтвердження надання позивачу ТОВ "Знак чистоти" послуг з прибирання приміщень в серпні 2020 року на загальну суму 50330,00 грн., в тому числі 8388,33 грн. податку на додану вартість, зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних.

Таким чином, позивачем у повній відповідності до вимог пунктів 198.1, 198.2 та 198.6 ст.198 ПК України до податкового кредиту за серпень 2020 року віднесено 8388,33грн. податку на додану вартість, нараховані позивачу ТОВ "Знак чистоти" з послуг з прибирання приміщень в серпні 2020 року.

Зазначене свідчить, що позивач у відповідності до вказаних вимог пунктів 200.1 і 200.4"б" статті 200 ПК України вказану суму податкового кредиту врахував при визначенні суми цього податку, що підлягала бюджетному відшкодуванню за його заявою за серпень 2020року.

Крім того свідки ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в судовому засіданні суду першої інстанції підтвердили, що ними як працівниками ТОВ "Знак чистоти" в серпні 2020 року дійсно здійснювалися роботи з прибирання приміщень позивача.

Разом з тим судом першої інстанції вірно вказано, що встановлюючи обов`язкове підтвердження платником податків задекларованих показників податкового обліку належними документами, законодавець презумує, що ці документи мають відображати реальний стан речей щодо задекларованих об`єктів оподаткування.

Превалювання сутності над формою (операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми), як один із принципів бухгалтерського обліку, закріплений в статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та відповідає сутності податкового обліку, який відповідно до частини другої статті 3 цього Закону ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

Надання контролюючому органу належним чином оформлених документів, передбачених правовими нормами, з метою одержання податкової вигоди є підставою для її одержання, якщо контролюючий орган не встановив і не довів, що відомості, які містяться в цих документах, неповні, недостовірні, суперечливі або ґрунтуються на інших документах, недійсність даних в яких установлена судом.

Як вірно встановлено судом першої інстанції, на підтвердження виконання зазначених господарських операцій позивачем надано копії податкової накладної, акту про надання послуг, платіжне доручення, які у відповідності до вимог статті 86 КАС України обґрунтовано свідчать, що ці документи оформлені з дотриманням вимог чинного законодавства, містять необхідні для цілей оподаткування відомості про зміст та обсяг розглядуваної операції.

Відповідачем, у свою чергу, не наведено переконливих доводів, що ґрунтуються на об`єктивній інформації та спростовують факти господарської діяльності, засвідчені вказаними документами, а також не представлено жодних доказів на підтвердження того, що відомості, які містяться в цих документах, неповні, недостовірні та (або) суперечливі.

На момент здійснення спірних господарських операцій позивач та його контрагент були належним чином зареєстровані як юридичні особи та платники податку на додану вартість, установчі документи недійсними в судовому порядку не визнавалися.

Крім того, колегія суддів зазначає, що кожен суб`єкт підприємницької діяльності в особі керівника має контролювати вказані процеси на своєму підприємстві, а не належність ведення первинних документів на підприємствах своїх контрагентів. В даному випадку позивачем дотримано вимогу чинного законодавства стосовно оформлення господарських операцій на своєму підприємстві та не повинен відповідати за дії інших осіб.

При цьому, можливе порушення контрагентом податкової дисципліни не може свідчити про відсутність у позивача права, за результатами господарської діяльності з таким контрагентом, на включення сум податку на додану вартість до складу податкового кредиту.

Аналогічна правова позиція відображена у постанові Верховного Суду від 24.04.2018 у справі №806/4408/13-а.

Відповідно до правої позиції Верховного Суду, висловленій у постанові від 12.06.2018 у справі № 802/1155/17-а, одна тільки відсутність достатньої кількості трудових ресурсів у контрагента, так само, як і характер взаємовідносин контрагента з іншими суб`єктами господарювання, не свідчить про нереальність господарської операції за умови підтвердження її належними первинними документами бухгалтерського та податкового обліку.

Контролюючим органом, у свою чергу, не наведено переконливих доводів, що ґрунтуються на об`єктивній інформації та спростовують факти господарської діяльності, засвідчені вказаними документами, а також не представлено жодних доказів на підтвердження того, що відомості, які містяться в цих документах, неповні, недостовірні та (або) суперечливі.

Таким чином колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що у податкового органу відсутні підстави для винесення податкового повідомлення - рішення №00010390713 від 02.12.2020 щодо завищення ТОВ "Грайф Флексіблс Україна" бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за серпень 2020 року в розмірі 8388,00грн. та застосування фінансових санкцій в сумі 4197,00грн., а тому воно є протиправним та підлягає скасуванню, а позов - задоволенню.

VІІІ. ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ

За таких обставин, судова колегія апеляційної інстанції дійшла висновку, що суд першої інстанції в повній мірі надав оцінку усім вказаним обставинам та зібраним по справі доказам, у зв`язку із чим, ухвалив законне та обґрунтоване рішення, а тому колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 315, 316 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 243, 250, 308, 310, 315, 316, 321, 322, 325, 329 КАС України, суд

П О С Т А Н О В И В :

апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Житомирській області залишити без задоволення, а рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 20 липня 2021 року - без змін.

Постанова суду набирає законної сили відповідно до ст. 325 КАС України та оскарженню не підлягає, крім випадків передбачених п. 2 ч. 5 ст. 328 КАС України.

Головуючий Ватаманюк Р.В. Судді Капустинський М.М. Полотнянко Ю.П.

Дата ухвалення рішення 28.12.2021
Зареєстровано 29.12.2021
Оприлюднено 29.12.2021

Судовий реєстр по справі 240/10310/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 28.12.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.12.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.12.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.11.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.10.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.10.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.09.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 20.07.2021 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.06.2021 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 240/10310/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону