ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року м. Житомир справа № 240/10310/21

категорія 111030500

Житомирський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Нагірняк М.Ф.,

секретар судового засідання Добровольська Н.А.

за участю: представника позивача - Луговський Ю.В.,

представника відповідача - Шатківська А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" до Головного управління ДПС у Житомирській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,

встановив:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" звернулося з позовом до Головного управління ДПС у Житомирській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення Головного управління ДПС у Житомирській області №00010390713 від 02.12.2020року щодо завищення товариством з обмеженою відповідальністю "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за серпень 2020року в розмірі 8388,00грн. та застосування фінансових санкцій в сумі 4197,00грн.

Ухвалою суду від 01.06.2021року відкрито провадження в адміністративній справі і її призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

Ухвалою суду від 22.06.2021року в судовому засіданні оголошена перерва за клопотанням представника Позивача та одночасно ухвалено про заміну Відповідача на Головне управління ДПС у Житомирській області як відокремлений підрозділ ДПС та про допит в якості свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

В судовому засіданні представник Позивача, товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА", позовні вимоги підтримав в повному обсязі і пояснив, що Відповідачем була проведена документальна позапланова перевірка підприємства з питань правомірності декларування від`ємного значення з податку на додану вартість за серпень 2020року. За результатами такої перевірки, на думку представника Позивача, уповноважені особи податкового органу безпідставно прийшли до висновку про невизнання податкового кредиту з цього податку в сумі 8388,00грн., сформованого за результатами господарської операції з ТОВ "Знак чистоти" щодо надання послуг з прибирання. Вказана господарська операція мала реальний характер і підтверджується всіма необхідними документами.

Представник Відповідача, Головного управління ДПС у Житомирській області як відокремленого підрозділу ДПС, проти позову заперечила і пояснила, що дійсно уповноваженими посадовими особами податкового органу була проведена документальна позапланова перевірка підприємства з питань правомірності декларування від`ємного значення з податку на додану вартість за серпень 2020року, про що складено акт перевірки від 13.11.2020року. В ході такої перевірки, на думку представника Відповідача, правомірно було встановлено безпідставне врахування платником при визначенні своїх зобов`язань податкового кредиту з цього податку в сумі 8388,00грн., сформованого за результатами господарської операції з ТОВ "Знак чистоти" щодо надання послуг з прибирання. Така господарська операція не мала реального характеру, а тому не могла впливати на жодні податкові зобов`язання.

Як пояснила представник Відповідача, за наслідками перевірки правомірно було винесено оскаржуване податкове повідомлення - рішення про завищення товариством з обмеженою відповідальністю "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за серпень 2020року в розмірі 8388,00грн. та застосування фінансових санкцій в сумі 4197,00грн.

Розглянувши подані сторонами документи та матеріали, заслухавши пояснення представника Позивача та заперечення представника Відповідача, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення на них, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню за таких підстав.

Спірні правовідносини між сторонами по даній справі щодо визначення платником своїх зобов`язань з податку на додану вартість та застосування відповідних фінансових санкцій за їх порушення регулюються правовими нормами Податкового кодексу України, що були чинні на день виникнення таких відносин.

В судовому засіданні встановлено, що в період з 29.10.2020року по 06.11.2020року уповноваженими посадовими особами податкового органу була проведена документальна позапланова перевірка підприємства з питань правомірності декларування від`ємного значення з податку на додану вартість за серпень 2020року, про що складено акт перевірки від 13.11.2020року. За результатами такої перевірки було винесено оскаржуване податкове повідомлення - рішення №00010390713 від 02.12.2020року про завищення товариством з обмеженою відповідальністю "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за серпень 2020року в розмірі 8388,00грн. та застосування фінансових санкцій в сумі 4197,00грн.

Як зазначено в оскаржуваному податковому повідомленні - рішенні №00010390713 від 02.12.2020року, підставою для його винесення стали порушення Позивачем вимог пунктів 198.1, 198.2 і 198.6 ст.198 та пунктів 200.1 і 200.4"б" статті 200 Податкового кодексу України.

Відповідно до висновків, зазначених в акті перевірки від 13.11.2020року, та пояснень представника податкового органу в судовому засіданні підставою для винесення оскаржуваного податкового повідомлення - рішення про завищення товариством з обмеженою відповідальністю "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за серпень 2020року в розмірі 8388,00грн. та застосування фінансових санкцій в сумі 4197,00грн. стало невизнання податковим органом податкового кредиту в сумі 8388,00грн., сформованого платником за результатами господарської операції з ТОВ "Знак чистоти" щодо надання послуг з прибирання.

Такі доводи податкового органу не знайшли своє підтвердження в судовому засіданні з огляду на слідуюче.

По-перше, судом встановлено, що спірні господарські відносини Позивача були зумовлені договором від 27.07.2016року з ТОВ "Знак чистоти" щодо надання послуг з прибирання та додатковою угодою до нього від 25.09.2019року (а.с.35-38).

Відповідно до досліджених судом акту надання послуг від 31.08.2020року та податкової накладної №2 від 31.08.2020року підтверджується надання Позивачу ТОВ "Знак чистоти" послуг з прибирання приміщень в серпні 2020року на загальну суму 50330,00грн., в тому числі 8388,33грн. податку на додану вартість (а.с.14-15).

Згідно дослідженого судом платіжного доручення №8436 від 01.10.2020року Позивачем сплачено ТОВ "Знак чистоти" вартість послуг з прибирання приміщень за серпень 2020року в сумі 50330,00грн., в тому числі 8388,33грн. податку на додану вартість (а.с.18).

По-друге, встановлюючи обов`язкове підтвердження платником податків задекларованих показників податкового обліку належними документами, законодавець презумує, що ці документи мають відображати реальний стан речей щодо задекларованих об`єктів оподаткування.

Превалювання сутності над формою (операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми), як один із принципів бухгалтерського обліку, закріплений в статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та відповідає сутності податкового обліку, який відповідно до частини другої статті 3 цього Закону ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

Надання контролюючому органу належним чином оформлених документів, передбачених правовими нормами, з метою одержання податкової вигоди є підставою для її одержання, якщо контролюючий орган не встановив і не довів, що відомості, які містяться в цих документах, неповні, недостовірні, суперечливі або ґрунтуються на інших документах, недійсність даних в яких установлена судом.

Як вже зазначалося, на підтвердження виконання зазначених господарських операцій Позивачем надано копії податкової накладної, акту про надання послуг, платіжне доручення, які у відповідності до вимог статті 86 КАС України обґрунтовано свідчать, що ці документи оформлені з дотриманням вимог чинного законодавства, містять необхідні для цілей оподаткування відомості про зміст та обсяг розглядуваної операції.

Відповідачем, у свою чергу, не наведено переконливих доводів, що ґрунтуються на об`єктивній інформації та спростовують факти господарської діяльності, засвідчені вказаними документами, а також не представлено жодних доказів на підтвердження того, що відомості, які містяться в цих документах, неповні, недостовірні та (або) суперечливі.

На момент здійснення спірних господарських операцій Позивач та його контрагент були належним чином зареєстровані як юридичні особи та платники податку на додану вартість, установчі документи недійсними в судовому порядку не визнавалися.

Одночасно суд враховує, що відповідно до правої позиції Верховного Суду, висловленій у постанові від 12.06.2018 у справі N 802/1155/17-а, одна тільки відсутність достатньої кількості трудових ресурсів у контрагента, так само, як і характер взаємовідносин контрагента з іншими суб`єктами господарювання, не свідчить про нереальність господарської операції за умови підтвердження її належними первинними документами бухгалтерського та податкового обліку.

Більш того, допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підтвердили, що ними як працівниками ТОВ "Знак чистоти" в серпні 2020року дійсно здійснювалися роботи з прибирання приміщень Позивача.

Суд враховує, що за приписами вимог пунктів 198.1 та 198.2 ст.198 Податкового кодексу України до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг, а датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг чи дата отримання платником податку товарів/послуг.

Відповідно до вимог пункту198.6 ст.198 Податкового кодексу України не відносяться до податкового кредиту лише суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних.

Податковим органом визнається, що податкова накладна №2 від 31.08.2020року на підтвердження надання Позивачу ТОВ "Знак чистоти" послуг з прибирання приміщень в серпні 2020року на загальну суму 50330,00грн., в тому числі 8388,33грн. податку на додану вартість, зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних.

Таким чином, Позивачем у повній відповідності до вимог пунктів 198.1, 198.2 та 198.6 ст.198 Податкового кодексу України до податкового кредиту за серпень 2020року віднесено 8388,33грн. податку на додану вартість, нараховані Позивачу ТОВ "Знак чистоти" з послуг з прибирання приміщень в серпні 2020року.

Одночасно суд враховує, що за приписами вимог пунктів 200.1 і 200.4"б" статті 200 Податкового кодексу України сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду, а при від`ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума, окрім іншого, підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.

Зазначене свідчить, що Позивач у відповідності до вказаних вимог пунктів 200.1 і 200.4"б" статті 200 Податкового кодексу України вказану суму податкового кредиту врахував при визначенні суми цього податку, що підлягала бюджетному відшкодуванню за його заявою за серпень 2020року.

Таким чином, у податкового органу відсутні підстави для винесення податкового повідомлення - рішення №00010390713 від 02.12.2020року щодо завищення товариством з обмеженою відповідальністю "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за серпень 2020року в розмірі 8388,00грн. та застосування фінансових санкцій в сумі 4197,00грн., а тому воно є протиправним та підлягає скасуванню, а позов - задоволенню.

Відповідно до вимог ст.ст.139-143 КАС України судові витрати товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" у вигляді судового збору в сумі 2270,00грн. підлягають відшкодуванню шляхом стягнення за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Житомирській області.

Керуючись статтями 9, 77, 90, 242-246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

вирішив:

Позов задовольнити, визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення Головного управління ДПС у Житомирській області №00010390713 від 02.12.2020року щодо завищення товариством з обмеженою відповідальністю "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за серпень 2020року в розмірі 8388,00грн. та застосування фінансових санкцій в сумі 4197,00грн.

Судові витрати товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" (вул. Промислова, 1/154 а/с 55 м. Житомир, 10025, код ЄДРПОУ 20428705) у вигляді судового збору в сумі 2270,00грн. підлягають відшкодуванню шляхом стягнення за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Житомирській області (вул. Ю.Тютюнника, 7 м. Житомир, 10003, код ЄДРПОУ 44096781).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України, з урахуванням приписів пп. 15.5 п. 15 Розділу VII Перехідні положення Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя М.Ф. Нагірняк

Повне судове рішення складене 23 липня 2021 року

Дата ухвалення рішення 20.07.2021
Зареєстровано 25.07.2021
Оприлюднено 26.07.2021

Судовий реєстр по справі 240/10310/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 28.12.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.12.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.12.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.11.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.10.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.10.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.09.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 20.07.2021 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.06.2021 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону