Ухвала
від 10.01.2022 по справі 5023/1704/12
СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження та призначення справи до розгляду

10 січня 2022 року м. Харків Справа №5023/1704/12

Східний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Хачатрян В.С., суддя Гребенюк Н.В., суддя Сгара Е.В.,

розглянувши матеріали апеляційної скарги матеріали апеляційної скарги кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Інвест (вх.№3899Х/1-40) на ухвалу Господарського суду Харківської області від 09.12.2021 року у справі №5023/1704/12,

за заявою фізичної особи-підприємця Данько Анжели Іванівни, м.Харків,

до фізичної особи-підприємця Данько Анжели Іванівни, м.Харків,

про неплатоспроможність,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 09.12.2021 року (повний текст складено 14.12.2021 року, суддя Усатий В.О.) закрито провадження у справі №5023/1704/12 про неплатоспроможність фізичної особи-підприємця Данько Анжели Іванівни. Скасовано мораторій на задоволення вимог кредиторів, введений ухвалою суду від 09.04.2012 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Інвест з вказаною ухвалою суду першої інстанції не погодилося та звернулося до суду апеляційної інстанції зі скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом першої інстанції при прийнятті ухвали норм права, на неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи, а також на невідповідність висновків суду обставинам справи, просить ухвалу Господарського суду Харківської області від 09.12.2021 року у справі №5023/1704/12 скасувати.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.12.2021 року, апеляційну скаргу передану до розгляду наступному складу суду: головуючий суддя-доповідач Хачатрян В.С., суддя Ільїн О.В., суддя Россолов В.В.

Ухвалою суду від 22.12.2021 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Інвест на ухвалу Господарського суду Харківської області від 09.12.2021 року у справі №5023/1704/12 залишено без руху з підстави невиконання скаржником п.3 ч.3 ст. 258 Господарського процесуального кодексу України, а саме не додано до апеляційної скарги доказів (описів вкладення до цінного листа) про надсилання копії апеляційної скарги сторонам у справі про банкрутство. Апелянту ухвалено усунути встановлені при поданні апеляційної скарги недоліки протягом 10 днів з дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху. При цьому, скаржнику повідомлено, що заява і докази у підтвердження факту усунення недоліків повинні надійти до суду не пізніше п`ятого дня з наступного дня після закінчення десятиденного строку на усунення недоліків.

Від апелянта 29.12.2021 року на електронну пошту суду (30.12.2021 року засобами поштового зв`язку) надійшло клопотання (вх.№15248), в якому повідомлено про усунення недоліків апеляційної скарги з додатками, а саме описами вкладення у цінний лист у підтвердження направлення скарги учасникам справи.

Згідно ст. 260 Господарського процесуального кодексу України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

Частина 3 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України передбачає, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Перевіркою матеріалів апеляційної скарги встановлено, що заявником усунуто обставини, які зумовили залишення його апеляційної скарги без руху, у зв`язку з чим ним дотримано вимог ст. 258 Господарського процесуального кодексу України.

З огляду на те, що апеляційна скарга надійшла до Східного апеляційного господарського суду без матеріалів справи №5023/1704/12, апеляційний господарський суд, відповідно до п.17.5 Перехідних положень ГПК України, ухвалою суду від 04.01.2022 року витребував матеріали даної справи у суду першої інстанції та відклав вирішення питань, пов`язаних з рухом апеляційної скарги, які визначені главою 1 розділу IV Господарського процесуального кодексу України, до надходження матеріалів справи.

06.01.2022 року до Східного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №5023/1704/12.

Відповідно до протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів від 10.01.2022 року, у зв`язку із перебуванням у відпустці судді Ільїна О.В. та судді Россолова В.В., для розгляду справи №5023/1704/12 сформовано новий склад суду для розгляду справи, а саме: головуючий суддя Хачатрян В.С., суддя Гребенюк Н.В., суддя Сгара Е.В.

23.12.2021 року від учасника справи (заінтересована особа) - Міахара І.Т. надійшли заперечення проти відкриття апеляційного провадження (вх.№15054), в яких зазначає, що ТОВ ФК Алькор Інвест не є учасником даної справи, а отже звернулось зі скаргою за відсутності в нього процесуальної правоздатності та дієздатності, у зв`язку з чим наявні підстави для повернення скарги згідно п.1 ч.5 ст. 260 Господарського процесуального кодексу України.

Дослідивши вказані заперечення, колегія суддів зазначає, що як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Господарського суду Харківської області від 30.10.2018 року здійснено заміну кредитора ФОП Данько Анжели Іванівни - ТОВ Фінансова компанія Форінт на його правонаступника - ТОВ Фінансова компанія Алькор Інвест . Вказана ухвала є чинною.

Таким чином, твердження про те, що ТОВ ФК Алькор Інвест не є учасником даної справи є необґрунтованими та відхиляються колегією суддів. Дослідження обставин процесуальної правоздатності та дієздатності апелянта колегія суддів вважає за необхідне здійснити в судовому засіданні із заслуховуванням позицій представників сторін у даній справі.

Відповідно до вимог статті 262 Господарського процесуального кодексу України судова колегія визначилась про можливість відкриття апеляційного провадження у справі №5023/1704/21 за скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Інвест на ухвалу Господарського суду Харківської області від 09.12.2021 року у справі №5023/1704/12 та призначення її до розгляду. Підстав для відмови у відкритті апеляційного провадження або повернення апеляційної скарги судом не встановлено.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 258, 262, 263, 267, 268, 271 Господарського процесуального кодексу України, Східний апеляційний господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Інвест на ухвалу Господарського суду Харківської області від 09.12.2021 року у справі №5023/1704/12.

2. Учасникам справи встановити строк до 27.01.2022 року (з урахуванням поштового перебігу) на протязі якого він має право подати відзив на апеляційну скаргу, який повинен відповідати вимогам ч.2 ст.263 Господарського процесуального кодексу України, а також докази надсилання (надання) копію відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

3. Встановити, що учасники справи мають право до 31.01.2022 року (з урахуванням поштового перебігу) подати до апеляційного господарського суду клопотання, заяви та документи в обґрунтування своїх вимог і заперечень по справі.

4. Роз`яснити учасникам справи про можливість надання відзиву, заяв, клопотань та документів на офіційну адресу електронної пошти суду (inbox@eag.court.gov.ua) із засвідченням електронним цифровим підписом уповноваженої особи. Повідомити учасників справи, що документи, які не засвідченні електронним цифровим підписом не приймаються судом як офіційні та не розглядаються.

5. У разі надання відзиву, заяв, клопотань та документів на електронну адресу суду, із засвідченням електронним цифровим підписом, необхідності їх надсилання у паперовому вигляді засобами поштового зв`язку - немає.

6. Призначити справу №5023/1704/12 до розгляду на "26" січня 2022 р. на 12:30 год. у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: 61058, місто Харків, проспект Незалежності, 13, 1-й поверх, в залі засідань №132.

7. Повідомити учасників справи про дату, час та місце розгляду справи в судовому засіданні.

8. Запропонувати учасникам справи визначитися із своєю явкою у судове засідання (можливістю його проведення за відсутністю представника) шляхом своєчасного повідомлення суду.

9. Повідомити учасників справи про можливість участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції та про можливість подати документи у справі на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі Електронний суд , поштою, факсом або дистанційні засоби зв`язку, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису з урахуванням вимог Закону України Про електронний цифровий підпис та Закону України Про електронні довірчі послуги .

10. Повідомити, що неявка представників учасників справи належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, а також відсутність відповідного клопотання, не перешкоджає розгляду справи.

Інформацію у справі, що розглядається, можна отримати за веб-адресою https://eag.court.gov.ua/sud4875/

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя В.С. Хачатрян

Суддя Н.В. Гребенюк

Суддя Е.В. Сгара

Дата ухвалення рішення10.01.2022
Оприлюднено13.01.2022

Судовий реєстр по справі —5023/1704/12

Ухвала від 12.05.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 30.01.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 03.04.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Ткаченко Н.Г.

Постанова від 26.01.2022

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Хачатрян Вікторія Сергіївна

Постанова від 26.01.2022

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Хачатрян Вікторія Сергіївна

Ухвала від 10.01.2022

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Хачатрян Вікторія Сергіївна

Ухвала від 04.01.2022

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Хачатрян Вікторія Сергіївна

Ухвала від 22.12.2021

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Хачатрян Вікторія Сергіївна

Ухвала від 09.12.2021

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 18.11.2021

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні