НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 182/926/22

Провадження № 2/0182/1668/2022

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"15" лютого 2022 р.

Суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області Багрова А.Г., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 від імені та в інтересах якого діє адвокат Шашликов Денис Геннадійович до Товариства з обмеженою відповідальністю Фінпром Маркет , треті особи: Нікопольський міськрайонний відділ державної виконавчої служби у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Євген Михайлович про захист прав споживачів та визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,-

ВСТАНОВИЛА :

ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) звернувся з позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю Фінпром Маркет (08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Михайла Стельмаха, 9-А оф. 204), треті особи: Нікопольський міськрайонний відділ державної виконавчої служби у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) (53200, Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.. Отаманська, 2), Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Євген Михайлович (01001, м.Київ, вул.. Мала Житомирська, 6/5) та просить суд визнати виконавчий напис від 09.10.2020 року, зареєстрований в реєстрі за № 18873, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Є.М., таким, що не підлягає виконанню.

Позовна заява подана з додержанням вимог статті 175-177 ЦПК України , підсудна Нікопольському міськрайонному суду Дніпропетровської області, підстав для її повернення, залишення без руху та відмови у відкритті провадження у справі не встановлено.

З огляду на предмет та ціну позову дана справа підпадає під ознаки малозначної справи та не віднесена до категорії справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження. Обставини справи, що згідно частини третьої статті 274 ЦПК України , мають значення для вирішення питання про можливість розгляду справи в порядку спрощеного провадження свідчать про наявність підстав для розгляду цієї справи в спрощеному порядку.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про те, що справа підлягає розгляду згідно ЦПК України в порядку спрощеного позовного провадження, а оскільки відсутні будь-які клопотання про інше, слід розглядати справу без повідомлення сторін за наявними матеріалами у справі.

Крім того, для встановлення всіх обставин справи суду необхідно ознайомитися з виконавчим написом № 18873 від 09.10.2020 року, вчиненим Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Є.М., та виконавчим провадженням № 67415801, відкритим Нікопольським міськрайонним відділом державної виконавчої служби у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) при примусовому виконанні даного виконавчого напису, у зв`язку з чим суд вважає доцільним витребувати ці відомості у третіх осіб.

Керуючись ст.ст. 84,175-177, 187, 274,278,279 ЦПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Відкрити провадження за позовною заявою ОСОБА_1 від імені та в інтересах якого діє адвокат Шашликов Денис Геннадійович до Товариства з обмеженою відповідальністю Фінпром Маркет , треті особи: Нікопольський міськрайонний відділ державної виконавчої служби у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Євген Михайлович про захист прав споживачів та визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Розглянути справу за правилами спрощеного позовного провадження.

Зобов`язати Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Остапенка Євгена Михайловича надати на адресу суду в строк до 01.04.2022 року належним чином завірену копію нотаріальної справи щодо вчинення виконавчого напису від 09.10.2020 року, зареєстрованого в реєстрі за №18873.

Зобов`язати Нікопольський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) надати на адресу суду в строк до 01.04.2022 року належним чином завірену копію виконавчого провадження № 67415801 з примусового виконання виконавчого напису, вчиненого Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Євгеном Михайловичем 09.10.2020 року, зареєстрованого в реєстрі за № 18873.

Попередити Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Остапенка Євгена Михайловича, Нікопольський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), що за неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від 744,30 грн. до 7443,00 грн., відповідно до п.3 ч.1 ст. 148 ЦПК України.

Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня отримання даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України , і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 178 ЦПК України , одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України ).

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідач має право пред`явити зустрічний позов.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Третя особа має право подати пояснення щодо позову протягом 10 днів, а щодо відзиву - протягом 10 днів із дня його отримання, копія яких одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи (ч. 3 ст . 278 ЦПК України).

Роз`яснити учасникам процесу їхнє право надати відповідь на пояснення третьої особи у 10 денний строк з дати отримання пояснень третьої особи.

Роз`яснити учасникам справи, що відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву (ч. 7 ст. 279 ЦПК України ).

У разі, якщо подання скарги, заяви, клопотання буде визнане зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання.

Позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу.

Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Роз`яснити сторонам, що відповідно до статті 54 ЦПК України якщо в результаті ухвалення судового рішення сторона може набути право стосовно третьої особи або третя особа може пред`явити вимоги до сторони, така сторона зобов`язана сповістити цю особу про відкриття провадження у справі і подати до суду заяву про залучення її до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. До такої заяви повинні бути додані докази про направлення її копії особі, про залучення якої як третьої особи подана заява.

У разі розгляду справи без повідомлення третьої особи про розгляд справи обставини справи, встановлені судовим рішенням, не мають юридичних наслідків при розгляді позову, пред`явленого стороною, яка брала участь у цій справі, до цієї третьої особи або позову, пред`явленого цією третьою особою до такої сторони.

Роз`яснити учасникам справи, що відповідно до п.4 ч.1 статті 148 ЦПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадку ненадання копії відзиву на позов, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою nkm.dp.court.gov.ua

Надіслати учасникам справи копію ухвали про відкриття провадження, копію позовної заяви з додатками до неї.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: А. Г. Багрова

Дата ухвалення рішення 15.02.2022
Оприлюднено 17.02.2022

Судовий реєстр по справі 182/926/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.10.2022 Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 15.02.2022 Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 15.02.2022 Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 182/926/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону