УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 308/15755/21

1-кс/308/991/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу, -

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2022 року до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області через канцелярію суду захисником підозрюваного ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_5 подано клопотання про зміну запобіжного заходу.

Клопотання обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 14.12.2021року відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави 227 000,00 грн.; просить суд змінити підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов`язання, а грошові кошти, внесені в якості застави, перерахувати прямою транзакцією з рахунку судових органів на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання підтримала.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав клопотання свого захисника, пояснив, що заставодавцем являється його дружина ОСОБА_6 , яка не заперечує проти звернення розміру застави на потреби Збройних Сил України.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання. Пояснив, що підозрюваний ОСОБА_7 за період застосування до нього запобіжного заходу у вигляді застави не порушив жодного з обов`язків, покладеного на нього слідчим суддею.

Заслухавши думку учасників процесу, оглянувши та перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до положень ч.1 ст.201 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду, клопотання про зміну запобіжного заходув тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбаченихчастиною п`ятою статті 194цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

Слідчим суддеювстановлено,що ухвалоюслідчого суддіУжгородського міськрайонногосуду Закарпатськоїобласті від14грудня 2021року обрановідносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; одночасно визначено розмірзастави,достатньої длязабезпечення виконанняпідозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 227000 гривень; в разі внесення застави у вказаному розмірі покладено на підозрюваного ОСОБА_4 відповідні обов`язки.

15.12.2021 року заставодавцем ОСОБА_6 внесено заставу; підозрюваного ОСОБА_7 звільнено з-під варти.

Ухвалами слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області неодноразово продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ; останній раз обов`язки продовжено в межах строків досудового розслідування до 24.04.2022 року.

Оцінюючи обґрунтованість та вмотивованість заявленого захисником підозрюваного адвокатом ОСОБА_5 клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Указом Президента України Володимира Зеленського №64/20211 від 24.02.2022р. «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановлено ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України №2102-ІХ від 24 лютого 2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні відповідно допункту 31частини першої статті 85 Конституції України тастатті 5Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Верховна Рада України було постановлено затвердити Указ Президента України від 24 лютого 2022 року№ 64/2022"Про введення воєнного стану в Україні".

Відповідно до листа Верховного Суду від03.03.2022 № 1/0/2-22слідчим суддям (суду) необхідно зважати на обставини воєнного стану та, за наявності необхідних для цього підстав, за клопотанням підозрюваного доречно ухвалювати рішення про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов`язання, якщо відповідне клопотання обґрунтовується бажанням використати кошти, передані в заставу, для їх подальшого внесення на спеціальні рахунки Національного банку України для цілей оборони України.

При вирішенняклопотання прозміну запобіжногозаходу слідчийсуддя враховує,що продовжуютьіснувати ризики,передбачені ст. 177КПК України; враховує введення вУкраїні воєнногостану узв`язкуз військовоюагресією РосійськоїФедерації протиУкраїни; проведення воєнних діїпо всійтериторії України; необхідність підтриманняобороноздатності українськоїармії зметою наданнявідсічі збройнійагресії; зважаючи на те, що підозрюваний ОСОБА_7 за період застосування до нього запобіжного заходу у вигляді застави не порушив жодного з обов`язків, покладеного на нього слідчим суддею /про протилежне стороною обвинувачення не повідомлено/, клопотання обґрунтованебажанням використатикошти,передані взаставу,для їхподальшого внесенняна спеціальнірахунки Національногобанку Українидля цілейоборони України, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою належної матеріальної підтримки Збройних Сил України, а також забезпечення здійснення, передбачених Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, наявні правові підстави та можливості для зміни підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на останнього обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбаченихчастинами третьоюабочетвертою статті 183цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України встановлено, що застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Так як слідчий суддя прийшов до висновку про зміну підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, відповідно запобіжний захід у вигляді застави припинив свою дію, а тому слідчий суддя вважає за можливе повернути розмір застави заставодавцю для подальшого внесення на спеціальні рахунки Національного банку України для цілей оборони України.

Керуючись вимогами статей177,178,179,182,194,196,201,395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу задовольнити частково.

Застосовуваний ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 14.12.2021 року до підозрюваного у кримінальному провадженні №12021070000000289 від 18.11.2021 року ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави змінити на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього такі обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду на їх першу вимогу;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Підозрюваному ОСОБА_7 у відповідності до положень ч.2 ст.179 КПК України письмово під розпис повідомити та роз`яснити, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк діїухвали вчастині покладенихобов`язків становитьз11.03.2022 року і до 11.05.2022 року включно.

Контроль за виконанням ухвали в частині запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання покласти на прокурора.

У відповідності до вимог ч.5ст.196 КПК України, копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваному негайно після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_8

Дата ухвалення рішення10.03.2022
Оприлюднено20.01.2023

Судовий реєстр по справі —308/15755/21

Ухвала від 23.03.2022

Кримінальне

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Голяна О. В.

Ухвала від 11.03.2022

Кримінальне

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Голяна О. В.

Ухвала від 11.03.2022

Кримінальне

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Голяна О. В.

Ухвала від 24.02.2022

Кримінальне

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Голяна О. В.

Ухвала від 24.02.2022

Кримінальне

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Голяна О. В.

Ухвала від 24.02.2022

Кримінальне

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Голяна О. В.

Ухвала від 24.02.2022

Кримінальне

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Голяна О. В.

Ухвала від 24.02.2022

Кримінальне

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Голяна О. В.

Ухвала від 11.02.2022

Кримінальне

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Феєр І. С.

Ухвала від 31.01.2022

Кримінальне

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Голяна О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні