Ухвала
від 24.05.2022 по справі 640/14454/20
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

про відкриття касаційного провадження

25 травня 2022 року

м. Київ

справа №640/14454/20

адміністративне провадження №К/9901/48445/21

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Коваленко Н.В.,

суддів: Берназюка Я.О., Шарапи В.М.,

перевіривши касаційну скаргу Громадської організації «Співдружність авторів України» на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30 червня 2021 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 03 листопада 2021 року у справі за позовом Громадської організації «Співдружність авторів України» (ГО «САУ») до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, за участю третьої особи - Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (ДО «УААСП»), про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити дії,

У С Т А Н О В И В:

Громадська організація «Співдружність авторів України» звернулася до суду з позовом, в якому просила:

- визнати бездіяльність відповідача противоправною та зобов`язати його виконати вимоги пунктів 3, 4 частини 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (№2415-VIII), а саме:

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України разом з Державною організацією «Українське агентство з авторського права та суміжних прав» звернутись до осіб (у тому числі правовласників, інших організацій колективного управління, у тому числі аналогічних іноземних організацій, міжнародних об`єднань), з якими у Державної організації «Українське агентство з авторського права та суміжних прав» були укладені договори, з пропозицією щодо заміни як сторони договорів замість Державної організації «Українське агентство з авторського права та суміжних прав» на громадську організацію «Співдружність авторів України» (ідентифікаційний код юридичної особи 43021804);

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України забезпечити передачу Громадській організації «Співдружність авторів України» відомостей, інформації, у тому числі інформаційних баз даних, належних Державній організації «Українське агентство з авторського права та суміжних прав».

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 30 червня 2021 року, залишеного без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 03 листопада 2021 року, у задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись із прийнятими рішеннями, ГО «Співдружність авторів України» звернулась до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить поновити строк на касаційне оскарження. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30 червня 2021 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 03 листопада 2021 року скасувати. Ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.

Поважність причин пропуску строку на касаційне оскарження скаржник обґрунтовує тим, що в суді апеляційної інстанції 30 листопада 2021 року було оголошено лише вступу та резолютивну частину оскаржуваної постанови. Повний текст постанови було отримано ним засобами поштового зв`язку 02 грудня 2021 року, що підтверджується поштовим конвертом (0102934304877). До Верховного Суду з касаційною скаргою скаржник звернувся 30 грудня 2021 року.

Відповідно до частини другої статті 329 Кодексу адміністративного судочинства України учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Розглянувши клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження, колегія суддів дійшла висновку про поважність причин пропуску строку на касаційне оскарження та наявність підстав для його поновлення.

Ухвалою Верховного Суду від 18 січня 2022 року касаційну скаргу залишено без руху та встановлено десятиденний строк з дня вручення копії ухвали для усунення недоліків касаційної скарги шляхом уточнення підстав касаційного оскарження.

На виконання вимог ухвали Верховного Суду від 18 січня 2022 року скаржником подано заяву із уточненими підставами касаційного оскарження.

Вирішуючи питання щодо відкриття касаційного провадження, Верховний Суд виходить із такого.

Спірні правовідносини в цій справі виникли у зв`язку із невиконанням відповідачем вимог пунктів 3, 4 частини четвертої Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».

Розгляд справи в суді першої інстанції відбувався за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.

Згідно з частиною першою статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в касаційному порядку рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи, а також постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково у випадках, визначених цим Кодексом.

За правилами пункту 2 частини п`ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України судові рішення у справах незначної складності та інших справах, розглянутих за правилами спрощеного провадження (крім справ, які відповідно до цього Кодексу розглядаються за правилами загального позовного провадження) не підлягають касаційному оскарженню, крім випадків, якщо: а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики; б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи; в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу; г) суд першої інстанції відніс справу до категорії справ незначної складності помилково.

У зв`язку з цим, відповідно до частини першої та четвертої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в касаційному порядку рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи, а також постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково у випадках, визначених цим Кодексом. Підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у частині першій цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, зокрема, якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах (пункт 3 цієї статті).

Підставами касаційного оскарження скаржник зазначає підпункт «в» пункту 2 частини п`ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України. Вказану підставу мотивує тим, що третя особа - «ДО УААСП» з 27 жовтня 2020 року знаходиться у стані припинення, а тому від рішення у справі № 640/14454/20 в першу чергу залежить можливість для 12 Національних творчих спілок України ефективно здійснювати захист прав своїх членів (творців) та можливість для 4 669 авторів отримувати винагороду за використання їх майнових авторських прав, правомірного використання майнових авторських прав.

Враховуючи, що Мінекономіки досі не виконана постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року № 849, схвалена постановою Верховної Ради України від 04 жовтня 2019 року № 188-ІХ, а з 27 жовтня 2020 року третя особа - ДО «УААСП» знаходиться в стані припинення, буде неможливим виконання нормативно-правових актів та призведе до недовіри громадян та суспільства до державних інституцій.

Зазначає, що результати розгляду справи мають значення для організації колективного управління, що утворена виключно з метою реалізації Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» у частині приведення колективного управління майновими авторськими правами, що здійснюється третьою особою. Тобто скаржник зазначає, що справа має для нього виняткове значення та становить значний суспільний інтерес.

Як на підставу касаційного оскарження скаржник посилається на те, що суд першої інстанції помилково відніс справу до незначної складності (підпункт «г» пункту 2 частини п`ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України). Також вказує на пункт 3 частини четвертої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України, а саме - відсутність висновку Верховного Суду у подібних правовідносинах. Зазначає, що правовідносини у цій справі є виключними, оскільки позивач створений виключно на виконання Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», як правонаступник третьої особи ДО «УААСП», а відповідач - Мінекономіки відповідно до пункту 3 частини четвертої, пункту 4 частини четвертої Прикінцевих та перехідних положень зазначеного Закону, зобов`язаний, разом із третьою особою - ДО «УААСП» звернутися до осіб, з якими у третьої особи були укладені договори з пропозицією щодо заміни як сторони договорів замість третьої особи на позивача - ГО «САУ»; забезпечити передачу позивачу відомостей, інформації, у тому числі інформаційних баз даних, належних третій особі.

Вказує на відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування пункту 4 частини четвертої Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав; частини першої статті 2 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»; статей 3, 6, 8, 19, 41, 54, 68 Конституції України; статей 1, 4 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»; пунктів 1.1, 1.2, 4.5, 4.8, 6.8, 11.2.7 Статуту ДО «УААСП»; п. 1.6 Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року № 1380/5; Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (80) 2 стосовно здійснення адміністративними органами влади дискреційних повноважень (прийнятої Комітетом Міністрів 11 березня 1980 року) у правовідносинах, у яких відповідач (Мінекономіки) відповідно до пункту 4 частини четвертої Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав у редакції від 15 травня 2018 року» зобов`язаний забезпечити передачу позивачу - ГО «САУ» відомостей, інформації, у тому числі інформаційних баз даних, належних ДО «УААСП».

Наведені доводи вказують на існування обставин, визначених підпунктами «в», «г» пункту 2 частини п`ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України, які у системному взаємозв`язку із пунктом 3 частини четвертої цієї ж статті, є підставою для відкриття касаційного провадження.

Касаційна скарга відповідає вимогам статті 330 Кодексу адміністративного судочинства України, підстави для повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті касаційного провадження, відсутні.

Керуючись статтями 248, 328, 329, 334, 355, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд

У Х В А Л И В:

1. Заяву Громадської організації «Співдружність авторів України» про поновлення строку на касаційне оскарження задовольнити.

2. Визнати поважними підстави пропуску строку та поновити Громадській організації «Співдружність авторів України» строк на касаційне оскарження постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 03 листопада 2021 року.

3. Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Громадської організації «Співдружність авторів України» на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30 червня 2021 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 03 листопада 2021 року у справі за позовом Громадської організації «Співдружність авторів України» до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, за участю третьої особи - Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав», про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити дії.

4. Витребувати з Окружного адміністративного суду міста Києва справу № 640/14454/20 за позовом Громадської організації «Співдружність авторів України» до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, за участю третьої особи - Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав», про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити дії.

5. Надіслати учасникам справи копії цієї ухвали разом із копіями касаційної скарги та доданих до неї матеріалів.

6. Встановити строк для подачі відзиву на касаційну скаргу - десять днів з дня отримання копії цієї ухвали та роз`яснити, що до відзиву додаються докази надсилання (надання) його копій та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач Н.В. Коваленко

Суддя Я.О. Берназюк

Суддя В.М. Шарапа

Дата ухвалення рішення24.05.2022
Оприлюднено22.06.2022

Судовий реєстр по справі —640/14454/20

Постанова від 24.01.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Коваленко Н.В.

Ухвала від 24.01.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Коваленко Н.В.

Ухвала від 29.12.2021

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Коваленко Н.В.

Ухвала від 07.02.2022

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Коваленко Н.В.

Постанова від 04.11.2021

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Василенко Ярослав Миколайович

Постанова від 04.11.2021

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Василенко Ярослав Миколайович

Ухвала від 21.09.2021

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Василенко Ярослав Миколайович

Ухвала від 21.09.2021

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Василенко Ярослав Миколайович

Рішення від 03.07.2021

Адміністративне

Окружний адміністративний суд міста Києва

Шулежко В.П.

Ухвала від 03.07.2021

Адміністративне

Окружний адміністративний суд міста Києва

Шулежко В.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні