ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

11 липня 2022 року Справа 160/3952/22

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Голобутовського Р.З.,

судді Серьогіної О.В.,

судді Царікової О.В.,

за участі:

секретаря судового засідання Богащенко А.І.

представника позивача Філімонової О.М.

представника відповідача Пріцака І.Є.

розглянувши у підготовчому засіданні у м. Дніпро заяву Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" про долучення доказів та про здійснення розгляду справи у закритому судовому засіданні у справі № 160/3952/22 за позовною заявою Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» до Національного Банку України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2022 року Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Національного Банку України, в якому просить суд:

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав відсутності інформації щодо письмового погодження органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» (код ЄДРПОУ 33718756) істотної участі в Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Інгосстрах» та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» входило до переліку пов`язаних осіб Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» пов`язане з колишнім Першим Заступником Голови Правління Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) ОСОБА_1 та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що пов`язані з Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Інгосстрах» та працівниками Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» юридичні особи належать до «групи «Приват» та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації щодо відкритого кримінального провадження №12017040000000531 від 06.03.2017 року та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення дій щодо висунення вимог Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Інгосстрах» з надання документів та інформації, визначених в листі Національного банку України від 10.01.2022 №27-0038/1332:

« 1) пояснення щодо набуття істотної участі КУА «ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» у ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» без погодження Національного банку України або надати інформацію щодо отримання погодження Національного банку України на набуття такої істотної участі;

2) регламент ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ БЕСТ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ;

3) інформацію щодо власників інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БЕСТ ФОНД» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ;

4) інформацію щодо фінансових інвестицій КУА «ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» за останні 5 років;

5) щодо керівників ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» за останні 5 років, зокрема, але не виключно, щодо складу ради, правління, ревізійної комісії, ревізора ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» та будь-яких інших осіб, що можуть впливати на діяльність ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» (в т. ч. осіб, які займають посади радників/консультантів керівників ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ»);

6) документи, які підтверджують адресу місцезнаходження ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» (договори оренди будівель, приміщень, офісів, тощо або документи, які підтверджують право власності на будівлю, приміщення, офіс, в якому зареєстроване ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ»);

7) протоколи загальних зборів акціонерів ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» за останні 5 років;

8) перелік довіреностей та копії цих довіреностей, пов`язаних з реалізацією прав і обов`язків акціонерів ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» за останні 5 років;

9) інформацію про осіб, яких було уповноважено ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» на розпорядження рахунками ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» та/або здійснення значних правочинів від імені Товариства за останні 5 років;

10) договори та/або інші документи, на підставі яких ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» отримувало послуги з інформаційних технологій, володіння або управління майном, з обробки даних або будь-яких подібних послуг, які необхідні для здійснення ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» основної діяльності, за останній рік;

11) інформацію про банківські установи, послугами яких користується ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ», зокрема, в яких ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» має відкриті рахунки, кредитні лінії, перед якими виступає майновими поручителями тощо;

12) інформацію про юридичних та/або фізичних осіб, щодо яких ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» укладено договори про співпрацю (щодо проведення акцій, конференцій тощо) протягом останніх 5 років;

13) інформацію щодо наявності зовнішніх та/або внутрішніх довгострокових (від одного року) запозичень від фізичних та/або юридичних осіб (крім банків) за останні 5 років;

14) інформацію щодо осіб, які є майновими та/або фінансовими поручителями за угодами, що передбачають запозичення ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» коштів за останні 5 років;

15) перелік десяти найбільших контрагентів-юридичних осіб ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» за останні 5 років (з розбивкою щодо кожного року);

16) інформацію щодо трансакцій ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» на суму від 50 000 грн (за виключенням страхових платежів та страхових виплат) за останні 3 роки, в тому числі інформацію щодо отримання ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» фінансової допомоги (як поворотної так і безповоротної), з зазначенням найменування/ПІП контрагента, коду ЄДРПОУ/РНОКПП, дати та суми трансакції, призначення платежу (у вигляді excel таблиці, роздрукованої на паперовому носії, з одночасним обов`язковим поданням у електронній формі (без накладення КЕП) на цифрових носіях інформації (USB-флеш-накопичувачах));

17) стратегію діяльності ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» або інші документи, у яких зафіксовано стратегічні плани діяльності ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» (за наявності)».

Позовна заява, подана до суду 21.02.2022 року, обґрунтована тим, що дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» є протиправними.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18.03.2022 року відкрито провадження у справі № 160/3952/22 та призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 18.04.2022 року.

Чергове підготовче засідання призначено на 11.07.2022 року.

03.06.2022 року представником Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» подано до суду заяву про долучення доказів та про здійснення розгляду справи у закритому судовому засіданні, в якому просить:

- долучити до матеріалів справи докази, зазначені у клопотанні;

- у зв`язку з долученням до матеріалів справи документів, які становлять банківську таємницю, яка охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність», керуючись п. 8 ст. 10 Кодексу адміністративного судочинства України, постановити ухвалу про розгляд справи в закритому засіданні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що після подання до суду позовної заяви у ПрАТ «СК «Інгосстрах» виникла необхідність у зміні (доповненні) предмету позову, у зв`язку з чим виникла необхідність в поданні додаткових доказів до суду. Частина документів, що подаються до суду для долучення до матеріалів справи разом з клопотанням мають гриф/позначку «Банківська таємниця». З огляду на те, що банківська таємниця охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність», з метою забезпечення виконання обов`язку, покладеного на ПрАТ «СК «Інгосстрах» ч. 4 ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо збереження банківської таємниці ПрАТ «СК «Інгосстрах» просить здійснювати розгляд справи у закритому судовому засіданні.

22.06.2022 року представником відповідача подані до суду заперечення проти задоволення клопотання про долучення доказів та про здійснення розгляду справи у закритому судовому засіданні. В обґрунтування заперечень зазначено, що клопотання про долучення доказів подано з пропуском процесуального строку на подання доказів, не містить жодного обґрунтування щодо поважності такого пропуску. Відповідач вказує, що позивач намагається долучити до матеріалів справи документи, що не стосуються предмета позову. Діяльність та повноваження Національного банку України щодо повної перевірки структури власності надавача фінансових послуг не є здійсненням банківського нагляду, а отже, документи та інформація, отримані, запитані в ході такої діяльності не охоплюється поняттям «банківська таємниця».

У підготовче засідання, призначене на 11.07.2022 року, прибули представники сторін.

Представником позивача підтримані вимоги клопотання про долучення доказів та про здійснення розгляду справи у закритому судовому засіданні.

Представник відповідача заперечував проти задоволення клопотання, надав пояснення та доводи, що є аналогічними до викладених у запереченнях.

Розглядаючи подане клопотання, судом встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Частиною 2 ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно зі ст. 74 Кодексу адміністративного судочинства України суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Статтею 75 Кодексу адміністративного судочинства України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з ч. 3 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа, яка звернулася за судовим захистом, розпоряджається своїми вимогами на свій розсуд, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Частиною 4 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Верховний Суд в постанові від 25.06.2020 року у справі №924/233/18 зазначив, що обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справ.

Важливим елементом змагальності процесу є стандарти доказування - спеціальні правила, яким суд має керуватися при вирішення справи. Ці правила дозволяють оцінити, наскільки вдало сторони виконали вимоги щодо тягаря доказування і наскільки вони змогли переконати суд у своїй позиції, що робить оцінку доказів більш алгоритмізованою та обґрунтованою.

На сьогодні у праві існують такі основні стандарти доказування: "баланс імовірностей" (balance of probabilities) або "перевага доказів" (preponderance of the evidence); "наявність чітких та переконливих доказів" (clear and convincing evidence); "поза розумним сумнівом" (beyond reasonable doubt).

Стандарт доказування "вірогідності доказів", на відміну від "достатності доказів", підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач. Тобто, з введенням в дію нового стандарту доказування необхідним є не надати достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надати їх саме ту кількість, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.

Слід зауважити, що Верховний Суд в ході касаційного перегляду судових рішень неодноразово звертався загалом до категорії стандарту доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.10.2018 року у справі № 910/18036/17, від 23.10.2019 року у справі № 917/1307/18, від 18.11.2019 року у справі № 902/761/18, від 04.12.2019 року у справі № 917/2101/17).

Аналогічний стандарт доказування застосовано Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 18.03.2020 року у справі № 129/1033/13-ц (провадження № 14-400цс19).

З аналізу наведених правових норм, судом встановлено, що з метою дотримання принципу змагальності сторін в адміністративному процесі є необхідною можливість надання учасникам справи подання доказів в обґрунтування власних правових позицій.

В даному випадку, колегією суддів з`ясовано, що 03.06.2022 року до суду позивачем подано заяву про зміну (доповнення) підстав позову та клопотання про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору.

Подання вказаних заяви зумовило надання до суду додаткових доказів.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.07.2022 року заяву Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» про зміну (доповнення) підстав позову у справі № 160/3952/22 задоволено.

Прийнято до розгляду заяву Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» про зміну (доповнення) підстав позову від 03.06.2022 року.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.07.2022 року елопотання Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору задоволено.

Залучено до участі у справі №160/3952/22 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, код ЄДРПОУ 14360570).

Таким чином, судом прийнято до розгляду заяву про зміну (доповнення) підстав позову та залучено до участі третю особу. Відтак, для належного доведення позивачем правомірності та обґрунтованості заявлених позовних вимог, є необхідним прийняття доказів в обґрунтування наведеної правової позиції.

Стосовно клопотання позивача про розгляд справи в закритому засіданні, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.ч. 8-11 ст. 10 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, визначених законом.

Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала. Суд ухвалою може оголосити судове засідання закритим повністю або оголосити закритою його частину.

Розгляд справи та вчинення окремих процесуальних дій у закритому судовому засіданні проводиться з додержанням правил здійснення адміністративного судочинства. Під час такого розгляду можуть бути присутні лише учасники справи, а в разі необхідності - свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі. Суд попереджає зазначених осіб про обов`язок не розголошувати інформацію, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбуваються в закритому судовому засіданні.

Використання систем відеоконференцзв`язку та транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет у закритому судовому засіданні не допускається.

06.07.2022 року до Дніпропетровського окружного адміністративного суду від представника Національного банку України надійшла заява про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, у якій просив забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції за допомогою програмного забезпечення "EasyCon", використовуючи власне технічне обладнання.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 06.07.2022 року заяву представника Національного банку України про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції у справі № 160/3952/22 - задоволено. Забезпечено участь представника Національного банку України - Пріцака Івана Євгенійовича у судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення "EasyCon".

Таким чином, розгляд цієї адміністративної справи здійснюється в режимі відеоконференції за участю представника відповідача.

Враховуючи територіальну віддаленість місцезнаходження відповідача від Дніпропетровського окружного адміністративного суду, суд вважає, що в даному випадку є необхідним забезпечення участі представника відповідача в судових засіданнях в режимі відео конференції.

При цьому, ч. 11 ст. 10 Кодексу адміністративного судочинства України містить застереження щодо неможливості використання систем відеоконференцзв`язку та транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет у закритому судовому засіданні.

У випадку задоволення клопотання представника позивача про розгляд справи у закритому судовому засіданні, відбудеться порушення прав представника відповідача бути присутнім при розгляді справи, надавати пояснення та клопотання безпосередньо в судовому засіданні.

При ухваленні рішення із заявленого питання, колегія суддів враховує, що діяльність та повноваження Національного банку України щодо повної перевірки структури власності надавача фінансових послуг не є здійсненням банківського нагляду, а отже, документи та інформація, отримані, запитані в ході такої діяльності не охоплюється поняттям «банківська таємниця».

Таким чином, на даному етапі розгляду адміністративної справи, судом не встановлено необхідності розгляду адміністративної справи в закритому судовому засіданні, а тому у задоволенні клопотання представника позивача в цій частині необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 10, 47, 78, 248 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» про долучення доказів та про здійснення розгляду справи у закритому судовому засіданні у справі № 160/3952/22 задовольнити частково.

Долучити до матеріалів адміністративної справи №160/3952/22 докази, подані Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» до суду 03.06.2022 року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили відповідно до статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та оскарженню не підлягає. Заперечення щодо ухвали можуть бути включені до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи.

Головуючий суддя Р.З. Голобутовський

Суддя О.В. Серьогіна

Суддя О.В. Царікова

Дата ухвалення рішення 10.07.2022
Оприлюднено 13.07.2022

Судовий реєстр по справі 160/3952/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.12.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.12.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.09.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.03.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 160/3952/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону