ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

11 липня 2022 рокуСправа №160/3952/22

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Голобутовського Р.З.,

судді Серьогіної О.В.,

судді Царікової О.В.,

за участі:

секретаря судового засідання Богащенко А.І.

представника позивача Філімонової О.М.

представника відповідача Пріцака І.Є.

розглянувши у підготовчому засіданні у м. Дніпро заяву Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору у справі № 160/3952/22 за позовною заявою Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» до Національного Банку України про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2022 року Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Національного Банку України, в якому просить суд:

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав відсутності інформації щодо письмового погодження органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» (код ЄДРПОУ 33718756) істотної участі в Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Інгосстрах» та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» входило до переліку пов`язаних осіб Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» пов`язане з колишнім Першим Заступником Голови Правління Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) ОСОБА_1 та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що пов`язані з Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Інгосстрах» та працівниками Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» юридичні особи належать до «групи «Приват» та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації щодо відкритого кримінального провадження №12017040000000531 від 06.03.2017 року та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення дій щодо висунення вимог Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Інгосстрах» з надання документів та інформації, визначених в листі Національного банку України від 10.01.2022 №27-0038/1332:

«1) пояснення щодо набуття істотної участі КУА«ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» у ПРАТСК«ІНГОССТРАХ» без погодження Національного банку України або надати інформацію щодо отримання погодження Національного банку України на набуття такої істотної участі;

2) регламент ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУБЕСТ ФОНДНЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ;

3) інформацію щодо власників інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БЕСТ ФОНД» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ;

4) інформацію щодо фінансових інвестицій КУА«ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» за останні 5 років;

5) щодо керівників ПРАТСК«ІНГОССТРАХ» за останні 5 років, зокрема, але не виключно, щодо складу ради, правління, ревізійної комісії, ревізора ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»та будь-яких інших осіб, що можуть впливати на діяльність ПРАТСК«ІНГОССТРАХ» (в т. ч. осіб, які займають посади радників/консультантів керівників ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»);

6) документи, які підтверджують адресу місцезнаходження ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»(договори оренди будівель, приміщень, офісів, тощо або документи, які підтверджують право власності на будівлю, приміщення, офіс, в якому зареєстроване ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»);

7) протоколи загальних зборів акціонерів ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»за останні 5 років;

8) перелік довіреностей та копії цих довіреностей, пов`язаних з реалізацією прав і обов`язків акціонерів ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»за останні 5 років;

9) інформацію про осіб, яких було уповноважено ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»на розпорядження рахунками ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»та/або здійснення значних правочинів від імені Товариства за останні 5 років;

10) договори та/або інші документи, на підставі яких ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»отримувало послуги з інформаційних технологій, володіння або управління майном, з обробки даних або будь-яких подібних послуг, які необхідні для здійснення ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»основної діяльності, за останній рік;

11) інформацію про банківські установи, послугами яких користується ПРАТСК«ІНГОССТРАХ», зокрема, в яких ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»має відкриті рахунки, кредитні лінії, перед якими виступає майновими поручителями тощо;

12) інформацію про юридичних та/або фізичних осіб, щодо яких ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»укладено договори про співпрацю (щодо проведення акцій, конференцій тощо) протягом останніх 5 років;

13) інформацію щодо наявності зовнішніх та/або внутрішніх довгострокових (від одного року) запозичень від фізичних та/або юридичних осіб (крім банків) за останні 5 років;

14) інформацію щодо осіб, які є майновими та/або фінансовими поручителями за угодами, що передбачають запозичення ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»коштів за останні 5 років;

15) перелік десяти найбільших контрагентів-юридичних осіб ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»за останні 5 років (з розбивкою щодо кожного року);

16) інформацію щодо трансакцій ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»на суму від 50 000 грн (за виключенням страхових платежів та страхових виплат) за останні 3 роки, в тому числі інформацію щодо отримання ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»фінансової допомоги (як поворотної так і безповоротної), з зазначенням найменування/ПІП контрагента, коду ЄДРПОУ/РНОКПП, дати та суми трансакції, призначення платежу (у вигляді excel таблиці, роздрукованої на паперовому носії, з одночасним обов`язковим поданням у електронній формі (без накладення КЕП) на цифрових носіях інформації (USB-флеш-накопичувачах));

17) стратегію діяльності ПРАТСК«ІНГОССТРАХ» або інші документи, у яких зафіксовано стратегічні плани діяльності ПРАТСК«ІНГОССТРАХ»(за наявності)».

Позовна заява, подана до суду 21.02.2022 року, обґрунтована тим, що дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» є протиправними.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18.03.2022 року відкрито провадження у справі № 160/3952/22 та призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 18.04.2022 року.

Чергове підготовче засідання призначено на 11.07.2022 року.

03.06.2022 року представником Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» подано до суду клопотання про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору АТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

В обґрунтування клопотання про залучення третьої особи, позивачем вказано, що ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» до закінчення підготовчого засідання подано до суду заяву про зміну (доповнення) підстав позову, якою доповнено позов обставинами на спростування доводів Національного банку України, викладених в листі від 10.01.2022 року №27-0038/1332, зокрема, про безпідставність визначення рішенням Національного банку України №105 від 13.12.2016 року «Про визначення осіб, пов`язаних з АТ «КБ «Приватбанк» ПрАТ «СК «ІНГОССТРАХ», пов`язаною з АТ «КБ «Приватбанк» особою, про відсутність у ПрАТ «СК «ІНГОССТРАХ» статусу пов`язаної з АТ «КБ «Приватбанк» особою. З урахуванням заяви про зміну (доповнення) підстав позову, обставинами, що підлягають з`ясуванню в ході розгляду справи є, серед іншого, обставини щодо наявності чи відсутності у ПрАТ «СК «ІНГОССТРАХ» статусу пов`язаної з АТ «КБ «Приватбанк» особи.

Отже, на думку позивача, судове рішення у цій справі виплине на права та обов`язки АТ «КБ «Приватбанк».

22.06.2022 року представником Національного банку України подані до суду заперечення проти клопотання про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору АТ «КБ «Приватбанк». В обґрунтування заперечень зазначено, що АТ «КБ «Приватбанк» не є об`єктом ліцензійних процедур, які застосовуються до небанківських фінансових установ, зокрема такої процедури, як перевірка структури власності надавача фінансових послуг. Водночас, АТ «КБ «Приватбанк» є об`єктом банківського нагляду відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність». У результаті прийняття судом рішення у даній справі, правовідносини між Національним банком та АТ «КБ «Приватбанк» або позивачем та АТ «КБ «Приватбанк» не зазнають змін, оскільки таке рішення не призведе до виникнення в майбутньому в АТ «КБ «Приватбанк» права на позов або пред`явлення до банку позовних вимог зі сторони позивача чи відповідача у даній справі.

В підготовче засідання, призначене на 11.07.2022 року, прибули представники сторін.

Представником позивача підтримано вимоги клопотання про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

Представник відповідача заперечував проти задоволення клопотання, надав пояснення та доводи, що є аналогічними до викладених у запереченнях.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.07.2022 року заяву Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» про зміну (доповнення) підстав позову у справі № 160/3952/22 задоволено.

Прийнято до розгляду заяву Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» про зміну (доповнення) підстав позову від 03.06.2022 року.

Розглядаючи клопотання про залучення третьої особи, судом встановлено наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

З урахуванням того, що ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.07.2022 року судом прийнято до розгляду заяву про зміну (доповнення) підстав позову, обставинами, що підлягають з`ясуванню в ході розгляду справи є, серед іншого, обставини щодо наявності чи відсутності у ПрАТ «СК «ІНГОССТРАХ» статусу пов`язаної з АТ «КБ «Приватбанк» особи, оскільки відповідні висновки сформовані за результатом проведеної перевірки, отже розгляд справи та прийняття рішення впливає на права та обов`язки АТ «КБ «Приватбанк».

Спростовуючи доводи представника відповідача про те, що у результаті прийняття судом рішення у даній справі, правовідносини між Національним банком та АТ «КБ «Приватбанк» або позивачем та АТ «КБ «Приватбанк» не зазнають змін, оскільки таке рішення не призведе до виникнення в майбутньому в АТ «КБ «Приватбанк» права на позов або пред`явлення до банку позовних вимог зі сторони позивача чи відповідача у даній справі, суд звертає увагу представника відповідача, що процесуальним законодавством не визначено способу, яким саме чином судове рішення може вплинути на права та обов`язки третіх осіб; обов`язок суду на залучення третьої особи до участі у справі не обмежується лише наявністю у такої особи права на пред`явлення в подальшому позову до суду.

З огляду на те, що спір у цій справі стосується прав та інтересів АТ «КБ «Приватбанк», суд задовольняє клопотання позивача та залучає до участі у справі в якості третьої особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк».

Керуючись ст. ст. 49,248 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору задовольнити.

Залучити до участі у справі №160/3952/22 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, код ЄДРПОУ 14360570).

Встановити третій особі строк 5 днів з моменту отримання цієї ухвали для подання до суду пояснень щодо позову або відзиву, які мають відповідати вимогам, встановленим статтею 165 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала суду набирає законної сили відповідно до статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та оскарженню не підлягає. Заперечення щодо ухвали можуть бути включені до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи.

Головуючий суддя Р.З. Голобутовський

СуддяО.В. Серьогіна

СуддяО.В. Царікова

Дата ухвалення рішення 10.07.2022
Оприлюднено 14.07.2022

Судовий реєстр по справі 160/3952/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.12.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.12.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.09.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.03.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 160/3952/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону