ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"04" липня 2022 р. м. Київ Справа № 5002-3/4321-2012

Господарський суд Київської області у складі головуючого судді Янюк О.С. за участю секретаря судового засідання Харченко О.М. розглянувши у судовому засіданні

скаргу арбітражного керуючого Мартиненко Наталії Михайлівни

на постанову державного виконавця Дніпровського відділу державної виконавчої служби у м. Запоріжжі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро)

у справі

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Валок» (ідентифікаційний код 30415212, смт Кушугум Запорізької області)

У засіданні суду бере участь:

представник скаржника: Борисенков В.С. (свідоцтво ЗП 001202 від 05.01.2017; ордер серія АР №1090247 від 10.06.2022);

інші учасники справи: не з`явились

УСТАНОВИВ:

29.10.2021 засобами поштового зв`язку до Господарського суду Київської області (далі суд) звернулась арбітражний керуючий Мартиненко Наталя Михайлівна (свідоцтво №1190 від 13.06.2013; далі арбітражний керуючий, скаржник) із скаргою №01-10-29-ск від 29.10.2021 (вх. №104/21 від 02.11.2021) на дії державного виконавця, в якій просить суд: скасувати постанову державного виконавця Дніпровського відділу державної виконавчої служби у м.Запоріжжі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) Грінберг Юліанни Миколаївни (далі ВДВС) про відкриття виконавчого провадження №67199975 від 21.10.2021 (п. 2); зобов`язати вказаного державного виконавця повернути стягувачу наказ суду від 22.09.2021 №5002-3/4321-2012 без прийняття до виконання (п.3).

Ухвалою суду від 05.11.2021, у зв`язку із перебуванням матеріалів справи №5002-3/4321-2012 у Північному апеляційному господарському суді, відкладено вирішення питання щодо призначення судового засідання з розгляду вищевказаної скарги до перегляду відповідного судового рішення у справі №5002-3/4321-2012 у порядку апеляційного провадження та повернення матеріалів справи до суду.

Так, 02.06.2022 судом отримано матеріали вищевказаної справи, що підтверджується відповідним вхідним штампом, який міститься на супровідному листі суду апеляційної інстанції, у зв`язку з чим, ухвалою суду від 07.06.2022 призначено відповідну скаргу до розгляду у судове засідання на 20.06.2022 та запропоновано ВДВС, учасникам справи надати відзив/письмові пояснення на скаргу арбітражного керуючого.

На підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) у судовому засіданні оголошувалась перерва до 04.07.2022, про що судом постановлено відповідну протокольну ухвалу від 20.06.2022.

04.07.2022 у судове засідання представники учасників справи та ВДВС не з`явились, про причини неявки суд не повідомили, про час та місце судового засідання інформувались вчасно та належним чином. Водночас, явка вказаних осіб обов`язковою судом не визнавалась, а тому, ураховуючи положення ст. 42, 342 ГПК України, суд визнав за можливе розглянути скаргу без участі зазначених представників. Разом із цим, будь-яких заперечень чи пояснень від учасників справи та ВДВС щодо поданої арбітражним керуючим скарги до суду не надходило.

Під час судового засідання представник арбітражного керуючого підтримав подану скаргу та просив суд її задовольнити із підстав викладених у ній.

Розглянувши скаргу та дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

1.Відповідно до ч. 1 ст. 1291 Конституції України судове рішення є обов`язковими до виконання.

Згідно ч. 1 ст. 326 ГПК України судові рішення, які набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу, як суд першої інстанції (абз. 1 ч. 1 ст. 327 ГПК України).

Виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (п. 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 13.12.2012 №18-рп/2012).

Так, ухвалою суду від 30.08.2021, яка залишена без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.11.2021, зокрема, здійснено поворот виконання ухвали Господарського суду Київської області від 09.11.2020 у справі №5002-3/4321-2012, стягнуто з арбітражного керуючого Мартиненко Н.М. на користь ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 114 175,79грн.

22.09.2021 на примусове виконання вищевказаної ухвали судом видано відповідний наказ №5002-3/4321-2012.

21.10.2021 постановою ВДВС відкрито виконавче провадження за №67199975 із примусового виконання наказу суду від 20.09.2021 №№5002-3/4321-2012 (т. 17 а.с. 194).

Під час перебування матеріалів справи у суді апеляційної інстанції, у зв`язку із оскарженням арбітражним керуючим ухвали суду від 30.08.2021, ВДВС винесено постанову від 24.11.2021 про закінчення виконання провадження, у зв`язку із сплатою боргу у повному обсязі (т. 1 а.с. 206).

2.Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Згідно ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», зокрема, учасниками виконавчого провадження є виконавець, сторони (стягувач і боржник), представники сторін.

Сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їхні права (ст. 339 ГПК України).

Отже, можливість оскарження до суду дій або бездіяльності державних / приватних виконавців є гарантією прав сторін виконавчого провадження.

Як зазначалось вище, арбітражний керуючий просить суд скасувати постанову ВДВС про відкриття виконавчого провадження №67199975 від 21.10.2021 та зобов`язати відповідний орган виконавчої служби повернути наказ суду від 20.09.2021 №№5002-3/4321-2012 без прийняття до виконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 ГПК України, зокрема, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Так, за змістом ст.ст. 342, 343 ГПК України скарга сторони виконавчого провадження має бути розглянута судом з поставленням за результатом її розгляду відповідної ухвали.

Відповідно до ст. 343 ГПК України за результатами розгляду скарги суд постановляє ухвалу.

У разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов`язує державного виконавця або іншу посадову особу органу державної виконавчої служби, приватного виконавця усунути порушення (поновити порушене право заявника).

Отже, вказана норма процесуального права не передбачає повноважень суду на скасування рішень органів державної виконавчої служби / приватних виконавців (аналогічна правова позиція викладена у постановах Об`єднаної палати Касаційного господарського у складі Верховного Суду від 21.05.2021 у справі №905/64/15, Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 11.04.2022 у справі №916/3143/19).

3.Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що завданням господарського судочинства є саме ефективний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. У порядку судового контролю за виконанням судових рішень такий захист можливий за умови, що права, свободи чи інтереси сторони виконавчого провадження порушені, а скаржник використовує господарське судочинство для такого захисту. По своїй суті ініціювання справи щодо судового контролю за виконанням судових рішень не для захисту прав та інтересів є недопустимим.

Отже, при зверненні сторони виконавчого провадження до суду зі скаргою на підставі ст. 339 ГПК України така сторона виконавчого провадження має довести, в чому полягають її порушені права та / або інтереси (аналогічна правова позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.11.2021 у справі №910/10956/15).

Водночас, арбітражним керуючим у своїй скарзі не наведено, яким саме чином винесення відповідної постанови про відкриття виконавчого провадження, за наявності певних недоліків у наказі суду, порушує права та інтереси скаржника як боржника у виконавчому провадженні №67199975 та яким саме чином буде відновлено порушене право арбітражного керуючого зважаючи на те, що ухвала суду від 30.08.2021 у даній справі виконана у повному обсязі.

4. Підсумовуючи викладене, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення вимоги арбітражного керуючого про скасування постанови ВДВС від 21.10.2021 у виконавчому провадженні №67199975.

Щодо вимоги скаржника про зобов`язання ВДВС повернути відповідний виконавчий документ без прийняття до виконання, то суд, із урахуванням абз. 2 ч. 1 ст. 173 ГПК України, вважає її похідною від вимоги, зазначеної у п. 2 скарги арбітражного керуючого, яка також, у зв`язку із зазначеним задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 42, 234-235, 339, 342-343 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Скаргу арбітражного керуючого Мартиненко Наталії Михайлівни (свідоцтво №1190 від 13.06.2013) за №01-10-29-ск від 29.10.2021 (вх. №104/21 від 02.11.2021) на постанову державного виконавця Дніпровського відділу державної виконавчої служби у м.Запоріжжі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) залишити без задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України ухвала набрала законної сили 04.07.2022 та згідно ст. 255 ГПК України може бути оскаржена протягом 10 днів у порядку, передбаченому ст.ст. 256-257 ГПК України.

Суддя О.С. Янюк

Ухвалу підписано 13.07.2022.

Дата ухвалення рішення 03.07.2022
Оприлюднено 14.07.2022

Судовий реєстр по справі 5002-3/4321-2012

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.07.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 03.07.2022 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 28.06.2022 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 14.06.2022 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 06.06.2022 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 21.02.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 21.02.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 21.02.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 21.02.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.01.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.12.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.12.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5002-3/4321-2012

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону