ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

05 липня 2022 року м. Дніпросправа № 160/23388/21

Третій апеляційний адміністративний суд

у складі колегії суддів: головуючого - судді Прокопчук Т.С. (доповідач),

суддів: Кругового О.О., Шлай А.В.,

розглянувши в порядку письмового провадження в місті Дніпрі апеляційну скаргу

Державної інспекції архітектури та містобудування України

на ухвалу Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 22 грудня 2021 року (суддя Захарчук-Борисенко Н.В.) у адміністративній справі №160/23388/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Половиця», Товариства з обмеженою відповідальністю «Стрім ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Маунт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Холм ЛТД» до Державної інспекції архітектури та містобудування України про визнання протиправними та скасування приписів та постанов про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Дніпропетровського окружного адміністративного суду знаходилася справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Половиця» ( далі ТОВ «Половиця»), Товариства з обмеженою відповідальністю «Стрім ЛТД» ( далі ТОВ «Стрім ЛТД»), Товариства з обмеженою відповідальністю «Маунт» (далі ТОВ«Маунт»), Товариства з обмеженою відповідальністю «Холм ЛТД» (далі ТОВ«Холм ЛТД») до Державної інспекції архітектури та містобудування України ( далі інспекції) про визнання протиправними та скасування приписів та постанов про накладення на позивачів штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Позивачами ТОВ «Половиця», ТОВ «Стрім ЛТД», ТОВ «Маунт», ТОВ «Холм ЛТД» 20.12.2021 року через адвоката Макаренко Ю.Ю. подано заяву про забезпечення позову в адміністративній справі № 160/23388/21, яка мотивована тим, що оскаржуваними приписами зобов`язано позивачів усунути у встановленому законодавством порядку допущені порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності на об`єкті будівництва у строк до 30.12.2021 року, при цьому не зазначено, які саме порушення мають усунути позивачі у визначений строк. Оскільки оскарження припису не зупиняє його дію та правових наслідків, пов`язаних з його невиконанням у встановлені строки , іншого способу забезпечення дотримання прав та інтересів суб`єкта містобудування до винесення судом рішення по суті спору законодавства не передбачено

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 22 грудня 2021 року заяву про забезпечення позову задоволено, зупинено дію приписів про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил від 29.10. 2021 року, винесених головним інспектором будівельного нагляду відділу державного архітектурно будівельного контролю управління ДІАМ у Дніпропетровській області Марченко А.В. відносно ТОВ «Половиця», ТОВ «Стрім ЛТД», ТОВ «Маунт», ТОВ «Холм ЛТД» до набрання рішенням суду законної сили.

Не погодившись з ухвалою суду першої інстанції, відповідач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу з підстав порушення процесуальних норм, та відмовити у задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення позову.

У відзиві на апеляційну скаргу представник позивачів вважає ухвалу суду про забезпечення позову законною та обґрунтованою, просить ухвалу суду першої інстанції за-лишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Відповідно до ст.242 КАС України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Зазначеним вимогам процесуального закону ухвала Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 22 грудня 2021 року відповідає, в зв`язку з чим апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Частиною 1,2 ст.150, ч.1 ст.151, ч.1 ст.154 КАС України визначено, що суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо: 1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або 2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Позов може бути забезпечено: 1) зупиненням дії індивідуального акта або норма-тивно-правового акта; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 3) встановленням обов`язку відповідача вчинити певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосу-ються предмета спору; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

Суд першої інстанції, здійснивши аналіз наведених норм права, дійшов вірного висновку, що при вирішенні питання щодо необхідності забезпечення позову має враховуватись предмет позову, підстави звернення до суду, а також забезпечення дотримання пропорційного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для позивача внаслідок невжиття таких заходів.

Колегія суддів зауважує, що заява про вжиття заходів забезпечення позову має мі-стити виклад фактів наявності реальної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, в чому саме вона полягає, чому без вжиття таких заходів стане неможливим захист прав, свобод та інтересів позивача.

Матеріали справи свідчать, що необхідність забезпечення позову мотивується тим, що оскарження приписів не зупиняє їх дію та правових наслідків, пов`язаних з їх невиконанням у встановлені строки, при цьому існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача, оскільки дії по виконанню приписів призведуть до значних фінансових витрат позивачів.

Задовольняючи заяву, суд першої інстанції вірно вказав, що позивачами наведено достатньо аргументів, які підтверджують, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або зведе нанівець ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивачів.

В силу викладеного висновки суду першої інстанції про існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам та інтересам позивачів до набрання рішенням у цій справі законної сили та необхідності докладання значних зусиль та витрат для їх захисту у разі невжиття заходів забезпечення позову є правомірними.

Доводи апеляційних скарг зазначених обставин не спростовують.

Посилання в апеляційних скаргах на правові позиції Верховного Суду колегія суддів відхиляє, оскільки при розгляді справи суд апеляційної інстанції надає оцінку мотивам суду першої інстанції, які враховано ним для застосування відповідних заходів забезпечення позову, з урахуванням конкретних обставин у справі.

Оскільки суд першої інстанції ухвалив судове рішення з правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, підстави для його скасування відсутні.

Керуючись ст. 315, 316, 321, 322, 325 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Державної інспекції архітектури та містобудування України - залишити без задоволення.

Ухвалу Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 22 грудня 2021 року у справі №160/23388/21 - залишити без змін.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття, та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів.

Головуючий - суддяТ.С. Прокопчук

суддяО.О. Круговий

суддяА.В. Шлай

Дата ухвалення рішення04.07.2022
Оприлюднено15.07.2022

Судовий реєстр по справі —160/23388/21

Постанова від 07.04.2023

Адміністративне

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Берназюк Я.О.

Постанова від 03.04.2023

Адміністративне

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Берназюк Я.О.

Ухвала від 21.02.2023

Адміністративне

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Берназюк Я.О.

Ухвала від 08.02.2023

Адміністративне

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Берназюк Я.О.

Ухвала від 27.11.2022

Адміністративне

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Берназюк Я.О.

Ухвала від 26.10.2022

Адміністративне

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Берназюк Я.О.

Ухвала від 28.09.2022

Адміністративне

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мороз Л.Л.

Постанова від 08.08.2022

Адміністративне

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Прокопчук Т.С.

Постанова від 04.07.2022

Адміністративне

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Прокопчук Т.С.

Ухвала від 10.07.2022

Адміністративне

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Прокопчук Т.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні