КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

про відкриття касаційного провадження

28 листопада 2022 року

м. Київ

справа №160/23388/21

адміністративне провадження №К/990/27098/22

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: судді-доповідача Берназюка Я.О., суддів Коваленко Н.В. та Чиркіна С.М., перевіривши касаційну скаргу Державної інспекції архітектури та містобудування України

на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18 січня 2022 року та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 09 серпня 2022 року

у справі № 160/23388/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Половиця», Товариства з обмеженою відповідальністю «Стрім ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Маунт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Холм ЛТД»

до Державної інспекції архітектури та містобудування України

про визнання протиправними та скасування приписів та постанов про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності,

В С Т А Н О В И В :

Ухвалою Верховного Суду від 25 жовтня 2022 року касаційну скаргу Державної інспекції архітектури та містобудування України (далі - скаржник, ДІАМ) на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18 січня 2022 року та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 09 серпня 2022 року залишено без руху з підстав невідповідності вимогам статті 330 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) та надано скаржнику десятиденний строк з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків касаційної скарги шляхом направлення на адресу суду документа про сплату судового збору в розмірі 45400 гривень.

11 листопада 2022 року на виконання ухвали про залишення касаційної скарги без руху надійшли додаткові матеріали, з яких вбачається, що скаржником виконано вимоги ухвали про залишення касаційної скарги без руху та усунуто зазначені в ній недоліки.

Скаржником у касаційній скарзі заявлено клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження, яке обґрунтовано тим, що попередньо подану касаційну скаргу було повернуто.

Відповідно до частини третьої статті 329 КАС України строк на подання касаційної скарги також може бути поновлений у разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною п`ятою статті 333 цього Кодексу.

Згідно з частиною першою статті 121 КАС України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Розглянувши клопотання скаржника про поновлення строку на касаційне оскарження, враховуючи доводи вказаного клопотання, а також враховуючи запровадження на всій території України воєнного стану (вказане підтверджується, зокрема Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні" зі змінами, внесеними Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року №259/2022, 17 травня 2022 року №341/2022), у зв`язку з широкомасштабною збройною агресією рф проти України, колегія суддів дійшла висновку про поважність причин пропуску строку на касаційне оскарження та наявність підстав для його поновлення.

Розглядаючи питання щодо можливості відкриття касаційного провадження у цій справі, колегія суддів виходить із наступного.

Як убачається з оскаржуваних судових рішень та матеріалів касаційної скарги, предметом розгляду у цій справі є позовні вимоги про визнання протиправними та скасування винесених відповідачем 29 жовтня 2021 року приписів про усунення порушення вимог законодавства в сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, видані ТОВ «Половиця», ТОВ «Стрім ЛТД», ТОВ «Маунт», ТОВ «Холм ЛТД», визнання протиправними та скасування винесеним відповідачем 09 листопада 2021 року постанов № 7/02-20, № 8/02-20, № 9/02-20, № 10/02-20 про накладення штрафу на ТОВ «Половиця» ,ТОВ «Стрім ЛТД», ТОВ «Маунт», ТОВ «Холм ЛТД», за порушення пункту 3 частини першої статті 34 та частини першої статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI (далі - Закон № 3038-VI), пункту 5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466 (далі - постанова КМУ № 466) у розмірі 2 141 100 грн. по кожній постанові.

08 лютого 2020 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ" від 15 січня 2020 року № 460-IX.

У зв`язку з цим, відповідно до частин першої та четвертої статті 328 КАС України учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в касаційному порядку рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи, а також постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково у випадках, визначених цим Кодексом. Підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у частині першій цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, зокрема, якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду.

В обґрунтування касаційної скарги скаржник зазначає, що оскаржувані судові рішення ухвалені з неправильним застосуванням норм матеріального права, зокрема, пункту 3 частини першої статті 34 та частини першої статті 37 Закону № 3038-VI, пункту 5 Порядку № 466, у зв`язку із чим суди помилково зазначили про протиправність рішень відповідача у вигляді приписів про припинення робіт та постанов про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Крім того, скаржник стверджує, що виявлені ним порушення можуть нести ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у вигляді руйнування будівель та споруд.

Поміж іншим скаржник також звертає увагу на помилковість висновків судів попередніх інстанцій про те, що відповідачем не доведено факт ознайомлення позивачів з рішенням від 06 жовтня 2021 року «Про відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт», оскільки вказане рішення було направлене автоматично до електронного кабінету.

Також ДІАМ стверджує, що суди неправильно застосували статтю 376 ЦК України, та, відповідно, дійшли помилкових висновків зазначивши, про те, що процес будування нерухомого майна може бути необхідною та достатньою підставою для встановлення самочинного будівництва лише за умови, якщо такий об`єкт будується на земельній ділянці, що не була відведена в установленому порядку для цієї мети, в інших випадках застосування статті 376 ЦК України можливо за умови вже збудованого об`єкту нерухомості.

На цій підставі ДІАМ наголошує на необхідності врахування правової позиції Верховного суду, що викладена у постанові від 09 лютого 2022 у справі N° 260/863/19, про те, що самочинним є будівництво, яке здійснюється: 1) на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети; 2) без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи; 3) без належно затвердженого проєкту або 4) з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

Крім того, скаржник стверджує, що суди також не врахували висновок, викладений у постанові Верховного Суду від 20 січня 2022 року у справі № 1340/6225/18, про те, що лише наявність однієї з умов, визначених статтю 376 ЦК України є підставою для висновку, що житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважається самочинним будівництвом.

Таким чином, проаналізувавши підстави, на яких подано касаційну скаргу, доводи скаржника зазначені в обґрунтування необхідності прийняття її до розгляду касаційним судом, колегія суддів погоджується з необхідністю здійснити касаційний перегляд рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18 січня 2022 року та постанови Третього апеляційного адміністративного суду від 09 серпня 2022 року, з метою з`ясування правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій положень пункту 3 частини першої статті 34, частини першої статті 37 Закону № 3038-VI, пункту 5 Порядку № 466 та статті 376 ЦК України, а також перевірки необхідності врахування судами висновків Верховного Суду, що викладені в постановах від 20 січня 2022 року у справі № 1340/6225/18 та від 09 лютого 2022 у справі N° 260/863/19.

Верховний Суд також зазначає, що перегляд оскаржуваних судових рішень у касаційному порядку у цій справі може мати значення для формування єдиної правозастосовчої практики у подібних правовідносинах.

Касаційна скарга відповідає вимогам статті 330 КАС України, підстави для повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті касаційного провадження відсутні.

Керуючись статтями 121, 248, 328, 329, 334, 335, 338, 355, 359 КАС України, суд

УХВАЛИВ :

1. Задовольнити клопотання Державної інспекції архітектури та містобудування України та поновити строк на касаційне оскарження у справі № 160/23388/21.

2. Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Державної інспекції архітектури та містобудування України на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18 січня 2022 року та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 09 серпня 2022 року у справі № 160/23388/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Половиця», Товариства з обмеженою відповідальністю «Стрім ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Маунт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Холм ЛТД» до Державної інспекції архітектури та містобудування України про визнання протиправними та скасування приписів та постанов про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

3. Витребувати з Дніпропетровського окружного адміністративного суду матеріали справи № 160/23388/21.

4. Надіслати учасникам справи копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів (за їх наявності) разом з ухвалою про відкриття касаційного провадження.

5. Встановити для учасників справи десятиденний строк з дня отримання вказаної ухвали для подання до суду касаційної інстанції відзиву на касаційну скаргу (у формі, встановленій частинами першою та другою статті 338 КАС України з висловленням позиції стосовно кожної з підстав касаційного оскарження: неправильного застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права), доказів надсилання (надання) копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

6. Роз`яснити учасникам справи, що у разі не виконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству, суд, відповідно до статті 149 КАС України, може застосувати заходи процесуального примусу.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя -доповідач Я.О. Берназюк

Судді Н.В. Коваленко

С.М. Чиркін

Дата ухвалення рішення27.11.2022
Оприлюднено30.11.2022

Судовий реєстр по справі —160/23388/21

Постанова від 07.04.2023

Адміністративне

КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

Берназюк Я.О.

Постанова від 03.04.2023

Адміністративне

КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

Берназюк Я.О.

Ухвала від 21.02.2023

Адміністративне

КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

Берназюк Я.О.

Ухвала від 08.02.2023

Адміністративне

КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

Берназюк Я.О.

Ухвала від 27.11.2022

Адміністративне

КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

Берназюк Я.О.

Ухвала від 26.10.2022

Адміністративне

КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

Берназюк Я.О.

Ухвала від 28.09.2022

Адміністративне

КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

Мороз Л.Л.

Постанова від 08.08.2022

Адміністративне

КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

Прокопчук Т.С.

Постанова від 04.07.2022

Адміністративне

КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

Прокопчук Т.С.

Ухвала від 10.07.2022

Адміністративне

КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

Прокопчук Т.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні