Ухвала
від 10.08.2022 по справі 151/299/22
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа№ 151/299/22

Провадження № 2/151/128/22

УХВАЛА

11 серпня 2022 року смт.Чечельник

Суддя Чечельницького районного суду Вінницької області Токарчук Л.Г., отримавши матеріали цивільної справи за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ спільного майна подружжя,

В С Т А Н О В И Л А:

Представник позивача,адвокат ДегтярьовО.М.звернувся досуду вінтересах ОСОБА_1 з позовомдо ОСОБА_2 про поділспільного майнаподружжя,а саме,просить визнатиза нимв порядкуподілу спільногосумісного майнаподружжя правовласності:на 1/2частку житловогобудинку АДРЕСА_1 ;на 1/2частку земельноїділянки площею0,1500гектарів,кадастровий номерземельної ділянки0525055100:01:001:0010,розташованої по АДРЕСА_1 ;на 1/2частку земельноїділянки площею0,2249гектарів,кадастровий номерземельної ділянки0525055100:01:001:0011,розташованої по АДРЕСА_1 ;на 1/2частку житловогобудинку згосподарськими будівлями,що знаходитьсяпо АДРЕСА_1 . Крім того, просить визнати за ним право власності на автомобіль марки "FIAT" моделі "DOBLO", 2012 року випуску, бежевого кольору, д.н.з НОМЕР_1 та зобов`язати його сплатити ОСОБА_2 грошову компенсацію 50% вартості автомобіля, тобто 93 399 гривень 50 копійок, спільне часткове право власності ОСОБА_2 на 1/2 частку вищевказаного автомобіля - припинити. Також, просить визнати за ним право власності на автомобіль марки "ГАЗ 5312", 1987 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_2 та зобов`язати його сплатити ОСОБА_2 грошову компенсацію 50% вартості автомобіля, тобто 35 400 гривень, спільне часткове право власності ОСОБА_2 на 1/2 частку вищевказаного автомобіля - припинити.

Вивчивши зміст позовної заяви та додані до неї документи, встановлено, що подана заява підлягає залишенню без руху оскільки не відповідає вимогам ст.175 та ст.177 ЦПК України, з таких підстав.

Відповідно до п.3 ч.3 ст.175 ЦПК України, позовна заява повинна містити зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.176 ЦПК України, ціна позову визначається у позовах про визнання права власності на майно або його витребування - вартістю майна.

Як вбачається із позовної заяви, позивачем ставиться питання про поділ майна подружжя та визнання за ним права власності на ряд рухомого та нерухомого майна, проте в порушення вказаної норми ним у позовній заяві не зазначено ціну позову з урахуванням якої має бути сплачено судовий збір.

Згідно з ч.1 ст.4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно з ч.2 ст.4 Закону України "Про судовий збір" за подання до суду позовної заяви майнового характеру, яка подана фізичною особою справляється судовий збір у розмірі 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч.4 ст.177 ЦПК України, до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Як вбачається із доданих до позовної заяви квитанцій про сплату судового збору, позивачем при подачі даного позову сплачено судовий збір у розмірі 5920 гривень 30 копійок ( 1071+992,40+992,40+1867,10+ 992,40+5).

Враховуючи те, що позивачем у позовній заяві не зазначено ціну позову суд не може визначити чи вірно сплачено суму судового збору при подачі позовної заяви.

Відповідно до роз`яснень, викладених у п.п.23 Постанови Пленуму Верховного Суду України №11 від 21 грудня 2007 року "Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя" вирішуючи спори між подружжям про майно, необхідно встановити обсяг спільно нажитого майна, наявного на час припинення спільного ведення господарства, з`ясувати джерело і час його придбання.

Як вбачається зі змісту позовної заяви, за час перебування у шлюбі подружжя набуло у власність, крім майна зазначеного у прохальній частині позовної заяви, також : будинок у АДРЕСА_2 разом із земельними ділянками 0525086400:02:001:0029 та 0525086400:02:001:0030; будинок у АДРЕСА_2 разом із земельними ділянками 0525086400:02:001:0033 та 0525086400:02:001:0034 та квартиру у АДРЕСА_3 , документи на які, як зазначив позивач, зберігаються у відповідача . Як вказує позивач вказані об`єкти нерухомого майна також підлягать поділу, однак враховуючи відсутність у нього правовстанавлюючих документів, він не має можливості вирахувати та сплатити судовий збір за дані об`єкти.

Відповідно до п.22 постанови Пленуму Верховного суду України "Про практику застосування судами законодавства при розгляді справи про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя", вартість майна, що підлягає поділу, визначається за погодженням між подружжям, а при недосягненні згоди - виходячи з дійсної його вартості на час розгляду справи.

Згідно п.аст.12 Постанови Пленуму Верховного Суду України №20 від 22 грудня 1995 року "Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності", вартість спірного майна визначається за погодженням сторін, а за його відсутності - за дійсною вартістю майна на час розгляду спору. Під дійсною вартістю розуміється грошова сума, за яку майно може бути продано в даному населеному пункті чи місцевості.

З позовної заяви вбачається, що позивачу відомі адреси місця знаходження об`єктів нерухомості, на які у нього відсутні документи, проте, які придбані ними у шлюбі та підлягають поділу, що дає йому змогу встановити ринкову вартість вищезазначеного майна.

Крім того, встановлення вартості квартири, яка знаходиться у м.Одеса має важливе значення для визначення підсудності даної справи, оскільки її ринкова вартість може значно перевищувати загальну вартість нерухомого майна, яке знаходиться у смт.Чечельник та с.Анютино.

Відповідно до ч.1 ст.30 ЦПК України, позови, що виникають із приводу нерухомого майна, пред`являються за місцезнаходженням майна або основної його частини. Якщо пов`язані між собою позовні вимоги пред`явлені одночасно щодо декількох об`єктів нерухомого майна, спір розглядається за місцезнаходженням об`єкта, вартість якого є найвищою.

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у п.п. 41.42 постанови "Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ" за № 3 від 01 березня 2013 року, роз`яснив, що перелік позовів, для яких визначено виключну підсудність, є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. У разі конкуренції правил підсудності мають застосовуватись правила виключної підсудності. Виключну підсудність встановлено для позовів, що виникають із приводу нерухомого майна.

Враховуючи викладене, позивачу необхідно вказати вартість майна, що не зазначене у прохальній частині позовної заяви, однак підлягає поділу або його ринкову вартість за місцем його знаходження та у разі підсудності справи Чечельницькому районному суду Вінницької області зазначити ціну позову, відповідно до якої сплатити судовий збір у передбаченому законом порядку та розмірі.

Відповідно до ч.1 ст.185 ЦПК України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

При таких обставинах позовну заяву слід залишити без руху, про що повідомити позивача і надати йому строк для усунення вказаних недоліків, який не може перевищувати десять днів з дня вручення йому ухвали.

На підставі викладеного та керуючись статтями 175, 177, 185, 258-260 ЦПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ спільного майна подружжя - залишити без руху.

Надати позивачу строк для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення йому ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Роз`яснити позивачу, що у разі невиконання ухвали суду у встановлений строк, заява вважатиметься неподаною та буде повернута позивачу.

У разі усунення недоліків у встановлений строк позовна заява вважатиметься поданою в день первісного її подання до суду.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя Людмила ТОКАРЧУК

Дата ухвалення рішення10.08.2022
Оприлюднено15.08.2022
Номер документу105702767
СудочинствоЦивільне
КатегоріяСправи позовного провадження Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин

Судовий реєстр по справі —151/299/22

Рішення від 17.10.2022

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Луняченко В. О.

Рішення від 17.10.2022

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Луняченко В. О.

Ухвала від 26.09.2022

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Луняченко В. О.

Ухвала від 22.08.2022

Цивільне

Чечельницький районний суд Вінницької області

Токарчук Л. Г.

Ухвала від 10.08.2022

Цивільне

Чечельницький районний суд Вінницької області

Токарчук Л. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні