Ухвала
від 09.11.2022 по справі 826/5581/18
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

09 листопада 2022 року

м. Київ

справа №826/5581/18

адміністративне провадження №К/990/29151/22

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Хохуляка В.В.,

суддів: Бившевої Л.І., Ханової Р.Ф.,

перевіривши касаційну скаргу Головного управління ДПС у місті Києві на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.06.2021 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 01.09.2022 у справі №826/5581/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Грін Паллет» до Головного управління ДПС у місті Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

УСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Грін Паллет» звернулося до адміністративного суду з позовом до Головного управління ДПС у місті Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 20.10.2017 №0054211409, а також від 19.10.2017 №8412615141 та №8402615141.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.06.2021 позов задоволено частково.

Визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення від 19.10.2017 №8412615141 в частині податкових зобов`язань з податку на додану вартість та штрафних санкцій нарахованих ТОВ «Грін Паллет» внаслідок проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Бонпассаж» (код ЄРПОУ 39926939), ТОВ «Скай Сіті Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40770922), ТОВ «Крайслін» (код ЄДРПОУ 40166582), ТОВ «Олмофо» (код ЄДРПОУ 39930086), ТОВ «Профбуд-2015» (код ЄДРПОУ 39669448), ТОВ «Стрендж Сістем» (код ЄДРПОУ 40030858), ТОВ «Аеро Констракт Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 40036561), ТОВ «Ной Трейд» (код ЄДРПОУ 40651774), ТОВ «Фрайм Консалт» (код ЄДРПОУ 40816094), ТОВ «Квант Партнер» (код ЄДРПОУ 39723630), ТОВ «Укр Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39123362).

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 19.10.2017 №8402615141 в частині податкових зобов`язань з податку на прибуток приватних підприємств та штрафних санкцій нарахованих ТОВ «Грін Паллет» внаслідок проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Бонпассаж» (код ЄРПОУ 39926939), ТОВ «Скай Сіті Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40770922), ТОВ «Крайслін» (код ЄДРПОУ 40166582), ТОВ «Олмофо» (код ЄДРПОУ 39930086), ТОВ «Профбуд-2015» (код ЄДРПОУ 39669448), ТОВ «Стрендж Сістем» (код ЄДРПОУ 40030858), ТОВ «Аеро Констракт Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 40036561), ТОВ «Ной Трейд» (код ЄДРПОУ 40651774), ТОВ «Фрайм Консалт» (код ЄДРПОУ 40816094), ТОВ «Квант Партнер» (код ЄДРПОУ 39723630), ТОВ «Укр Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39123362).

В задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 01.09.2022 рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.06.2021 змінено, виклавши абзаци другий та третій його резолютивної частини в таких редакціях:

«Визнати протиправними та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у м. Києві від 19 жовтня 2017 року № 8412615141 в частині нарахування грошового зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 1133587 грн 50 коп, з яких 755725 грн 00 коп - за податковим зобов`язанням та 377862 грн 50 коп - за штрафними (фінансовими) санкціями.

Визнати протиправними та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у м. Києві від 19 жовтня 2017 року № 8402615141 в частині нарахування грошового зобов`язання з податку на прибуток на загальну суму 803628 грн 29 коп, з яких 646588 грн 13 коп - за податковим зобов`язанням та 157040 грн 16 коп - за штрафними (фінансовими) санкціями».

В іншій частині рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.06.2021 залишено без змін.

Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, Головне управління ДПС у місті Києві 20.10.2022 звернулось з касаційною скаргою до Верховного Суду. Одночасно відповідачем до касаційної скарги додано заяву про поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень.

При вирішенні питання щодо поважності наведених заявником підстав пропуску строку касаційного оскарження суд виходить з наступного.

Відповідно до частин першої статті 329 КАС України касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Керуючись частиною п`ятою статті 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 №3262, згідно з якою судді мають право на доступ до усіх інформаційних ресурсів Єдиного державного реєстру судових рішень з`ясовано, що постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 01.09.2022 була ухвалена в судовому засіданні та набрала законної сили з дати її прийняття. Повний текст постанови складений 12.09.2022.

Враховуючи викладене, останнім днем для звернення до суду касаційної інстанції з касаційною скаргою в межах встановленого частиною другою статті 329 КАС України строку, був день із датою 12.10.2022, в той час, як касаційну скаргу подано відповідачем до Верховного Суду 20.10.2022, що свідчить про пропуск встановленого законом процесуального строку на касаційне оскарження.

Згідно з пунктом 6 частини другої статті 330 КАС України у касаційній скарзі зазначаються у разі необхідності - клопотання особи, що подає касаційну скаргу.

Зі змісту частин другої та третьої статті 329 КАС України вбачається, що учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Учасники справи мають право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження у разі його пропуску з поважних причин, крім визначених законом випадків.

Враховуючи викладене, пропущений строк касаційного оскарження може бути поновлений судом, якщо за результатами оцінки та перевірки наведених заявником у відповідній заяві підстав пропуску такого строку, суд дійде висновку про їх поважність.

Для здійснення судом належної оцінки та перевірки доводів, наведених заявником в обґрунтування поважності підстав пропуску строку касаційного оскарження, такі доводи повинні бути підтверджені відповідними письмовими документами або іншими доказами, з яких достовірно вбачається існування обставин, зазначених у заяві про поновлення строку.

Разом з тим, з матеріалів касаційної скарги вбачається, що хоч питання про поновлення строку Головним управлінням ДПС у місті Києві й поставлено, однак обставин з якими відповідач пов`язує поважність пропуску такого строку не наводить.

Таким чином, заявнику слід надати суду обґрунтовану заяву про поновлення строку на касаційне оскарження, вказавши підстави та надавши належні докази, що унеможливили своєчасне вчинення процесуальної дії зі звернення до суду касаційної інстанції з касаційною скаргою у строк визначений законом.

У даному випадку належним доказами можуть бути: докази своєчасного звернення (або неможливості звернення) до суду апеляційної інстанції про отримання оскаржуваного судового рішення, поштовий конверт в якому оскаржувану постанову було направлено рекомендованим листом на адресу заявника з відтиском штемпелю відділення поштового зв`язку або копію електронного листа про направлення копії судового рішення на електронну адресу податкового органу.

Відповідно до частини третьої статті 332 КАС України касаційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 329 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху особа має право звернутися до суду касаційної інстанції із заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення строку.

Відповідно до частини четвертої статті 330 КАС України до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору.

Проте, всупереч цим вимогам заявником до касаційної скарги не додано документ про сплату судового збору у визначеному законом розмірі.

Так, згідно з підпунктом 3 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 №3674-VI за подання касаційної скарги на рішення суду ставка судового збору становить 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, але не більше 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з частиною першою статті 4 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 №3674-VI (в редакції, чинній на момент звернення до суду з позовом - квітень 2018 року) судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до вимог статті 4 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 №3674-VI (в редакції чинній на час подання позову) за подання до адміністративного суду адміністративного позову майнового характеру позивачу (юридичній особі) необхідно було сплатити 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складало 42373,90грн.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2022 становить 2481,00грн.

З урахуванням того, що скаржник просить скасувати рішення суду першої та апеляційної інстанцій щодо вимог майнового характеру на суму 1937215,79грн, тому відповідно до статті 4 Закону України «Про судовий збір», виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01.01.2022, судовий збір за подання апеляційної скарги становить 49620,00грн.

Реквізити для сплати судового збору: отримувач коштів: УК у Печер. р-ні/Печерс. р-н/22030102. Номер рахунку отримувача (стандарт IBAN) UA288999980313151207000026007, код ЄДРПОУ: 37993783, Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), Код класифікації доходу бюджету: 22030102 "Судовий збір (Верховний Суд, 055)". Призначення платежу: *;101;22030102 (код класифікації доходів)


(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб; реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи; судовий збір за позовом
(ПІБ чи назва установи, організації позивача), ВЕРХОВНИЙ СУД (назва відповідного касаційного суду, де розглядається справа, або Велика Палата Верховного Суду), номер справи, у якій сплачується судовий збір.

Згідно з частиною другою статті 332 КАС України до касаційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 330 цього Кодексу, застосовуються положення статті 169 цього Кодексу, частиною першою якої передбачено залишення позовної заяви без руху із зазначенням її недоліків, способу та строку для їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Враховуючи викладене, касаційну скаргу необхідно залишити без руху, встановивши строк, протягом якого відповідач має усунути вказані недоліки та надати суду касаційної інстанції обґрунтовану заяву, вказавши підстави та надавши належні докази на підтвердження поважності підстав пропуску строку на касаційне оскарження та документ про сплату судового збору.

Керуючись статтями 169, 248, 327, 329, 330, 332, 359 КАС України, суд -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Головного управління ДПС у місті Києві на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.06.2021 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 01.09.2022 у справі №826/5581/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Грін Паллет» до Головного управління ДПС у місті Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень залишити без руху.

Встановити особі, що подала касаційну скаргу, десятиденний строк для усунення виявлених недоліків касаційної скарги з моменту отримання ухвали про залишення касаційної скарги без руху.

Після усунення недоліків касаційної скарги у строк, встановлений судом, вона вважатиметься поданою у день первинного її подання до суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Судді В.В. Хохуляк

Л.І. Бившева

Р.Ф. Ханова

Дата ухвалення рішення09.11.2022
Оприлюднено11.11.2022
Номер документу107249598
СудочинствоАдміністративне
Сутьвизнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень

Судовий реєстр по справі —826/5581/18

Постанова від 19.12.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Хохуляк В.В.

Ухвала від 18.12.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Хохуляк В.В.

Ухвала від 09.01.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Хохуляк В.В.

Ухвала від 09.11.2022

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Хохуляк В.В.

Постанова від 31.08.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Горяйнов Андрій Миколайович

Постанова від 31.08.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Горяйнов Андрій Миколайович

Ухвала від 30.06.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Горяйнов Андрій Миколайович

Ухвала від 05.06.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Горяйнов Андрій Миколайович

Ухвала від 01.05.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Сорочко Євген Олександрович

Ухвала від 07.02.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Сорочко Євген Олександрович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні