ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

14 листопада 2022 року Справа №160/3952/22

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Голобутовського Р.З.

судді Царікової О.В.

судді Серьогіної О.В.

за участі:

секретаря судового засідання Сітайло О.В.

представника позивача Філімонової О.М.,

представника відповідача Пріцака І.Є.,

представника третьої особи Уколова О.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпро клопотання Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» про оголошення перерви та продовження процесуального строку для надання пояснень у справі №160/3952/22 за позовною заявою Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» до Національного банку України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2022 Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Національного Банку України, в якому, з урахуванням заяви про зміну (доповнення) підстав позову від 03.06.2022, просить суд:

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав відсутності інформації щодо письмового погодження органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» (код ЄДРПОУ 33718756) істотної участі в Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Інгосстрах» та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» входило до переліку пов`язаних осіб Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» пов`язане з колишнім Першим Заступником Голови Правління Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) Яценко Володимиром Анатолійовичем та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що пов`язані з Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Інгосстрах» та працівниками Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» юридичні особи належать до «групи «Приват» та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації щодо відкритого кримінального провадження №12017040000000531 від 06.03.2017 року та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення дій щодо висунення вимог Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Інгосстрах» з надання документів та інформації, визначених в листі Національного банку України від 10.01.2022 №27-0038/1332:

«1) пояснення щодо набуття істотної участі КУА «ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» у ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» без погодження Національного банку України або надати інформацію щодо отримання погодження Національного банку України на набуття такої істотної участі;

2) регламент ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ БЕСТ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ;

3) інформацію щодо власників інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БЕСТ ФОНД» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ;

4) інформацію щодо фінансових інвестицій КУА «ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» за останні 5 років;

5) щодо керівників ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» за останні 5 років, зокрема, але не виключно, щодо складу ради, правління, ревізійної комісії, ревізора ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» та будь-яких інших осіб, що можуть впливати на діяльність ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» (в т. ч. осіб, які займають посади радників/консультантів керівників ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ»);

6) документи, які підтверджують адресу місцезнаходження ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» (договори оренди будівель, приміщень, офісів, тощо або документи, які підтверджують право власності на будівлю, приміщення, офіс, в якому зареєстроване ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ»);

7) протоколи загальних зборів акціонерів ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» за останні 5 років;

8) перелік довіреностей та копії цих довіреностей, пов`язаних з реалізацією прав і обов`язків акціонерів ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» за останні 5 років;

9) інформацію про осіб, яких було уповноважено ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» на розпорядження рахунками ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» та/або здійснення значних правочинів від імені Товариства за останні 5 років;

10) договори та/або інші документи, на підставі яких ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» отримувало послуги з інформаційних технологій, володіння або управління майном, з обробки даних або будь-яких подібних послуг, які необхідні для здійснення ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» основної діяльності, за останній рік;

11) інформацію про банківські установи, послугами яких користується ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ», зокрема, в яких ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» має відкриті рахунки, кредитні лінії, перед якими виступає майновими поручителями тощо;

12) інформацію про юридичних та/або фізичних осіб, щодо яких ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» укладено договори про співпрацю (щодо проведення акцій, конференцій тощо) протягом останніх 5 років;

13) інформацію щодо наявності зовнішніх та/або внутрішніх довгострокових (від одного року) запозичень від фізичних та/або юридичних осіб (крім банків) за останні 5 років;

14) інформацію щодо осіб, які є майновими та/або фінансовими поручителями за угодами, що передбачають запозичення ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» коштів за останні 5 років;

15) перелік десяти найбільших контрагентів-юридичних осіб ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» за останні 5 років (з розбивкою щодо кожного року);

16) інформацію щодо трансакцій ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» на суму від 50 000 грн (за виключенням страхових платежів та страхових виплат) за останні 3 роки, в тому числі інформацію щодо отримання ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» фінансової допомоги (як поворотної так і безповоротної), з зазначенням найменування/ПІП контрагента, коду ЄДРПОУ/РНОКПП, дати та суми трансакції, призначення платежу (у вигляді excel таблиці, роздрукованої на паперовому носії, з одночасним обов`язковим поданням у електронній формі (без накладення КЕП) на цифрових носіях інформації (USB-флеш-накопичувачах));

17) стратегію діяльності ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» або інші документи, у яких зафіксовано стратегічні плани діяльності ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» (за наявності)».

Позовна заява, подана до суду 21.02.2022 року, обґрунтована тим, що дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» є протиправними.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18.03.2022 відкрито провадження у справі № 160/3952/22 та призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження.

Чергове підготовче засідання призначено на 12.09.2022.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 07.09.2022 заяву представника Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції у справі №160/3952/22 - задоволено; забезпечено участь представника Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" - адвоката Уколова Олексія Леонідовича (тел. НОМЕР_1 , e-mail - oleksiy.ukolov@asterslaw.com) у судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення "EasyCon".

12.09.2022 від представника Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» надійшло до суду клопотання про оголошення перерви та продовження процесуального строку для надання пояснень.

В обґрунтування клопотання представником третьої особи зазначено, що АТ КБ "ПРИВАТБАНК" було залучено до справи №160/3952/22 ухвалою Дніпровського окружного адміністративного суду від 11.07.2022. Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.07.2022 було прийнято судом рішення про надання АТ КБ "ПРИВАТБАНК" строк у п`ять днів для надання пояснень щодо позову або відзиву, який розпочинає обчислюватись з дня отримання Банком ухвали про залучення третьої особи. Представник третьої особи вважає, що оскільки адміністративна справа №160/3952/22 розглядається у паперовій формі, то і рішення суду про залучення АТ КБ "ПРИВАТБАНК" мало бути складено/надіслано/вручено Банку у паперовій формі. На момент подачі даного клопотання АТ КБ "ПРИВАТБАНК" не отримувало в паперовій формі ухвалу Дніпровського окружного адміністративного суду від 11.07.2022. За наведеного представник третьої особи вважає, що строк на подачу Банком пояснень щодо позову або відзиву, який розпочинає обчислюватись з дня отримання Банком ухвали про залучення третьої особи, не сплинув. Також, зазначено, що запровадження в Україні воєнного стану в зв`язку з військовою агресією російської федерації спричинило істотні зміни в організації роботи Банку зокрема і в забезпеченні юридичного супроводу існуючих судових справ. Збільшення процесуального строку на подання пояснень чи відзиву на позовну заяву судом сприятиме забезпеченню дотримання принципів змагальності та рівності, приймаючи до уваги той факт, що позивач та відповідач мали фактично тривалий період часу для розробки, підготовки та формування власної правової позиції, аналізу та дослідження фактичних обставин правовідносин сторін даної справи, збору відповідної доказової бази.

В підготовче засідання, призначене на 12.09.2022, представники сторін не прибули, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Від представника позивача надійшло клопотання про відкладення судового засідання.

Від представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" надійшло клопотання про відкладення судового засідання та продовження строку для надання пояснень.

В наступне підготовче засідання, призначене на 14.11.2022, з`явились представники сторін.

Представник третьої особи підтримав вимоги клопотання та просив суд продовжити процесуальний строк для надання пояснень.

Представники позивача та відповідача в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Розглядаючи подане клопотання, судом встановлено наступне.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.07.2022 клопотання Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - задоволено.

Залучено до участі у справі №160/3952/22 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, код ЄДРПОУ 14360570).

Встановлено третій особі строк 5 днів з моменту отримання цієї ухвали для подання до суду пояснень щодо позову або відзиву, які мають відповідати вимогам, встановленим статтею 165 Кодексу адміністративного судочинства України.

Копія ухвали від 11.07.2022 про залучення до участі у справі №160/3952/22 в якості третьої особи Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» була направлена на офіційну електронну адресу Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» 12.07.2022 о 09 год. 56 хв., що підтверджується звітом про направлення копії ухвали.

13.07.2022 на офіційну електронну адресу суду надійшло повідомлення про реєстрацію АТ «КБ Приватбанк» ухвали від 11.07.2022, зазначено вхідний номер 8289-ВБ, 8290-ВБ.

Відповідно до ч. 3 ст. 124 Кодексу адміністративного судочинства України судовий виклик або судове повідомлення учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів здійснюється:

1) за наявності в особи офіційної електронної адреси - шляхом надсилання повістки на офіційну електронну адресу;

2) за відсутності в особи офіційної електронної адреси - шляхом надсилання повістки рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою), кур`єром із зворотною розпискою за адресами, вказаними цими особами, або шляхом надсилання тексту повістки в порядку, визначеному статтею 129 цього Кодексу.

З огляду на недостатність фінансування на відправлення поштової кореспонденції засобами поштового зв`язку (поштовими марками), судом здійснено направлення копії ухвали від 11.07.2022 про залучення до участі у справі №160/3952/22 в якості третьої особи Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» на офіційну електронну адресу відповідно до ч. 3 ст. 124 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 Кодексу адміністративного судочинства України учасники справи зобов`язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 44 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що учасники справи мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень.

Частиною 5 ст. 44 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що учасники справи зобов`язані: виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи.

Відповідно до статті 165 Кодексу адміністративного судочинства України у поясненнях третьої особи щодо позову або відзиву третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, викладає свої аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти позову.

До пояснень третьої особи застосовуються правила, встановлені частинами другою - четвертою статті 162 цього Кодексу.

Пояснення третьої особи подаються в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк, який дасть змогу третій особі підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази і надати пояснення до позову або відзиву, а іншим учасникам справи - відповідь на такі пояснення завчасно до початку розгляду справи по суті.

Судом не встановлено, що представник третьої особи, будучи обізнаним про розгляд справи звертався до суду із заявами про видачу копії ухвали від 11.07.2022 та ознайомлення з матеріалами справи, або отриманням копій матеріалів справи.

Однак, враховуючи пояснення представника третьої особи про те, що запровадження в Україні воєнного стану в зв`язку з військовою агресією російської федерації спричинило істотні зміни в організації роботи Банку зокрема і в забезпеченні юридичного супроводу існуючих судових справ, а також частину другу статті 121 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до якої встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Отже, з метою повного та всебічного розгляду справи колегія суддів вважає за можливе задовольнити клопотання представника третьої особи та продовжити Акціонерному товариству Комерційний банк «Приватбанк» встановлений судом процесуальний строк на подання пояснень на позовну заяву у справі №160/3952/22 на 15 днів з дня постановлення цієї ухвали.

Керуючись ст. ст. 44, 121, 165, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» про оголошення перерви та продовження процесуального строку для надання пояснень в адміністративній справі №160/3952/22 - задовольнити.

Встановити Акціонерному товариству Комерційний банк «Приватбанк» строк 15 днів з моменту постановлення цієї ухвали для подання до суду пояснень щодо позову або відзиву, які мають відповідати вимогам, встановленим ст. 165 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала суду набирає законної сили відповідно до статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та оскарженню не підлягає. Заперечення щодо ухвали можуть бути включені до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи.

Повний текст ухвали складено 18.11.2022.

Головуючий суддя Р.З. Голобутовський

Суддя О.В. Царікова

Суддя О.В. Серьогіна

Дата ухвалення рішення 14.11.2022
Оприлюднено 24.11.2022

Судовий реєстр по справі 160/3952/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.12.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.12.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.09.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.03.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 160/3952/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону