ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

14 листопада 2022 року Справа №160/3952/22

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Голобутовського Р.З.

судді Царікової О.В.

судді Серьогіної О.В.

за участі:

секретаря судового засідання Сітайло О.В.,

представника позивача Філімонової О.М.,

представника відповідача Пріцака І.Є.,

представника третьої особи Уколова О.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпро заяву Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» про залучення третіх осіб у справі №160/3952/22 за позовною заявою Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» до Національного банку України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк», про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2022 Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Національного Банку України, в якому, з урахуванням заяви про зміну (доповнення) підстав позову від 03.06.2022, просить суд:

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав відсутності інформації щодо письмового погодження органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» (код ЄДРПОУ 33718756) істотної участі в Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Інгосстрах» та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» входило до переліку пов`язаних осіб Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» пов`язане з колишнім Першим Заступником Голови Правління Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) ОСОБА_1 та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що пов`язані з Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Інгосстрах» та працівниками Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» юридичні особи належать до «групи «Приват» та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації щодо відкритого кримінального провадження №12017040000000531 від 06.03.2017 року та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення дій щодо висунення вимог Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Інгосстрах» з надання документів та інформації, визначених в листі Національного банку України від 10.01.2022 №27-0038/1332:

«1) пояснення щодо набуття істотної участі КУА «ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» у ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» без погодження Національного банку України або надати інформацію щодо отримання погодження Національного банку України на набуття такої істотної участі;

2) регламент ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ БЕСТ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ;

3) інформацію щодо власників інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БЕСТ ФОНД» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ;

4) інформацію щодо фінансових інвестицій КУА «ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» за останні 5 років;

5) щодо керівників ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» за останні 5 років, зокрема, але не виключно, щодо складу ради, правління, ревізійної комісії, ревізора ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» та будь-яких інших осіб, що можуть впливати на діяльність ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» (в т. ч. осіб, які займають посади радників/консультантів керівників ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ»);

6) документи, які підтверджують адресу місцезнаходження ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» (договори оренди будівель, приміщень, офісів, тощо або документи, які підтверджують право власності на будівлю, приміщення, офіс, в якому зареєстроване ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ»);

7) протоколи загальних зборів акціонерів ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» за останні 5 років;

8) перелік довіреностей та копії цих довіреностей, пов`язаних з реалізацією прав і обов`язків акціонерів ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» за останні 5 років;

9) інформацію про осіб, яких було уповноважено ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» на розпорядження рахунками ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» та/або здійснення значних правочинів від імені Товариства за останні 5 років;

10) договори та/або інші документи, на підставі яких ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» отримувало послуги з інформаційних технологій, володіння або управління майном, з обробки даних або будь-яких подібних послуг, які необхідні для здійснення ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» основної діяльності, за останній рік;

11) інформацію про банківські установи, послугами яких користується ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ», зокрема, в яких ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» має відкриті рахунки, кредитні лінії, перед якими виступає майновими поручителями тощо;

12) інформацію про юридичних та/або фізичних осіб, щодо яких ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» укладено договори про співпрацю (щодо проведення акцій, конференцій тощо) протягом останніх 5 років;

13) інформацію щодо наявності зовнішніх та/або внутрішніх довгострокових (від одного року) запозичень від фізичних та/або юридичних осіб (крім банків) за останні 5 років;

14) інформацію щодо осіб, які є майновими та/або фінансовими поручителями за угодами, що передбачають запозичення ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» коштів за останні 5 років;

15) перелік десяти найбільших контрагентів-юридичних осіб ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» за останні 5 років (з розбивкою щодо кожного року);

16) інформацію щодо трансакцій ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» на суму від 50 000 грн (за виключенням страхових платежів та страхових виплат) за останні 3 роки, в тому числі інформацію щодо отримання ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» фінансової допомоги (як поворотної так і безповоротної), з зазначенням найменування/ПІП контрагента, коду ЄДРПОУ/РНОКПП, дати та суми трансакції, призначення платежу (у вигляді excel таблиці, роздрукованої на паперовому носії, з одночасним обов`язковим поданням у електронній формі (без накладення КЕП) на цифрових носіях інформації (USB-флеш-накопичувачах));

17) стратегію діяльності ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» або інші документи, у яких зафіксовано стратегічні плани діяльності ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» (за наявності)».

Позовна заява, подана до суду 21.02.2022 року, обґрунтована тим, що дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» є протиправними.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18.03.2022 відкрито провадження у справі № 160/3952/22 та призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження.

Чергове підготовче засідання призначено на 12.09.2022.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 07.09.2022 заяву представника Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції у справі №160/3952/22 - задоволено; забезпечено участь представника Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" - адвоката Уколова Олексія Леонідовича (тел. НОМЕР_1 , e-mail - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення "EasyCon".

12.09.2022 від представника Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» надійшла до суду заява про залучення до участі у розгляді справи в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, щодо предмета спору: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

В обґрунтування заяви представником третьої особи зазначено, що НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017040000000531 від 06.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. У даному кримінальному провадженні розслідуються обставини розкрадання коштів AT КБ «Приватбанк» за участі ПАТ «СК «Інгосстрах» при використанні схеми індексації грошового вкладу на підставі додаткових угод, які є предметом спору у даній господарській справі. Вказане підтверджується ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.06.2021 року по справі №991/3923/21. В рамах даного кримінального провадження за розтрату коштів АТ КБ «Приватбанк» орган досудового розслідування склав та оголосив підозру: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 . Беручи до уваги підхід суду щодо трактування та застосування ст. 49 КАС України, представник третьої особи вважає, що рішення у даній справі також стосується: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка в рамках кримінального провадження встановила пов`язаність ПрАТ СК «Інгосстрах» з АТ КБ «Приватбанк» станом на 16.12.2016.

В підготовче засідання, призначене на 12.09.2022, представники сторін не прибули, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Від представника позивача надійшло клопотання про відкладення судового засідання.

Від представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" надійшло клопотання про відкладення судового засідання та продовження строку для надання пояснень.

В наступне підготовче засідання, призначене на 14.11.2022, з`явились представники сторін.

Представники відповідача та третьої особи підтримали вимоги клопотання та просили суд залучити третіх осіб до участі у справі.

Представник позивача в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про закриття провадження у справі.

Розглядаючи подане клопотання, судом встановлено наступне.

Підставою для звернення до суду з цим позовом є незгода позивача з проведеною перевіркою та формуванням висновків про Національним банком України висновку про наявність у ПрАТ «СК «ІНГОССТРАХ» статусу, пов`язаною з АТ «КБ «Приватбанк» особи.

З матеріалів справи встановлено, що 10.01.2022 о 09:32 Національним банком України за №27-0038/1332 направлено на адресу ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» лист «Про надання інформації щодо структури власності ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ».

В листі зазначено, що керуючись пунктом 42 розділу V Положення №30, з огляду на наявність підстав уважати, що заявлена структура власності ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» не відповідає вимогам, установленим у розділі ІІІ Положення №30, Національним банком України здійснюється повна перевірка структури власності товариства.

У вказаному листі Національний банк України дійшов висновків, що заявлені у документах про структуру власності ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ» власники істотної участі можуть бути номінальними (довірчими) власниками Товариства, тобто особами, які володіють акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи та виконують юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок такої особи.

Окрім того, інформація, зазначена у цьому листі, свідчить про наявність:

- репутаційних критеріїв № 1, 4, 5, 10, які визначені у додатку 5 до Положення № 30;

- реєстраційних критеріїв № 2 та 9 які визначені у додатку 6 до Положення № 30;

- операційних критеріїв № 7 та 9, які визначені у додатку 7 до Положення № 30.

Відтак, з метою здійснення Національним банком всебічної та повної перевірки структури власності ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ», а також з метою підтвердження або спростування підстав уважати, що структура власності фінансової установи є непрозорою, керуючись статтями 9, 28 Закону про фінансові послуги, статтею 7 Закону про Національний банк, пунктом 42 та 45 Положення № 30 запропоновано Товариству протягом 15 робочих днів з дати отримання цього листа надати аргументовані заперечення або пояснення щодо викладених у листі фактів разом з наданням документів, що можуть спростувати підстави вважати, що структура власності ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ» є непрозорою, а також надати таку інформацію та підтвердні документи.

З аналізу наведеного листа, судом встановлено, що ним повідомлено позивача про початок проведення перевірки, а також викладення Національним банком України певних висновків про наявність порушення законодавства в діях позивача, щодо яких Національний банк України просить надати пояснення та підтверджуючі документи.

07.02.2022 ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ» направлено на адресу Національного банку України відповідь за №07/02.

Однак, за наслідками розгляду відповіді ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ», відповідачем не було прийнято жодних рішень, окрім вже викладених висновків про порушення законодавства, про які повідомлено позивача листом від 10.01.2022 №27-0038/1332.

Не погоджуючись з діями Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах», позивач звернувся до суду з цим позовом.

Позовними вимогами у цій справі, зокрема, як зазначає представник третьої особи є:

- визнання протиправними дій Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» пов`язане з колишнім Першим Заступником Голови Правління Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) ОСОБА_1 та зобов`язання Національного банку України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнання протиправними дій Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації щодо відкритого кримінального провадження №12017040000000531 від 06.03.2017 року та зобов`язання Національного банку України утриматись від вчинення зазначених дій.

З вказаним вимог представник третьої особи робить висновок про необхідність залучення до участі у справі в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, осіб, яким пред`явлено підозру у кримінальному провадженні №12017040000000531 від 06.03.2017.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи.

Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

Підставою для вступу (залучення) в судовий процес такої третьої особи є її заінтересованість у результатах вирішення спору - ймовірність виникнення в майбутньому в неї права на позов або пред`явлення до неї позовних вимог зі сторони позивача чи відповідача. Водночас предмет спору повинен перебувати за межами цих правовідносин, інакше така особа може мати самостійні вимоги на предмет спору. Для таких третіх осіб неможливий спір про право з протилежною стороною у зазначеному процесі. Якщо такий спір допускається, то ця особа повинна мати становище співвідповідача у справі, а не третьої особи.

Отже, не можна покладати на третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, будь-які матеріально-правові обов`язки, а також установлювати чи захищати їх права, тобто винести рішення або ухвалу суду про права чи обов`язки цих третіх осіб.

Відповідна правова позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 25.06.2019 у справі № 910/17792/17.

Підставою для вступу (залучення) в судовий процес такої третьої особи є її заінтересованість у результатах вирішення спору - ймовірність виникнення в майбутньому в неї права на позов або пред`явлення до неї позовних вимог зі сторони позивача чи відповідача.

Водночас предмет спору повинен перебувати за межами цих правовідносин, інакше така особа може мати самостійні вимоги на предмет спору. Для таких третіх осіб неможливий спір про право з протилежною стороною у зазначеному процесі. Якщо такий спір допускається, то ця особа повинна мати становище співвідповідача у справі, а не третьої особи.

Аналогічна правова позиція викладена Верховним Судом у постанові від 20.08.2019 року у справі №910/13209/18.

Отже, не можна покладати на третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, будь-які матеріально-правові обов`язки, а також установлювати чи захищати їх права, тобто винести рішення або ухвалу суду про права чи обов`язки цих третіх осіб.

Правове становище третіх осіб у процесі посідають особи, які мають юридичний інтерес до справи, але інтерес, який не є рівноцінним інтересам сторін (позивача чи відповідача).

Розглядаючи питання наявності впливу розгляду цієї адміністративної справи на права та обов`язки осіб, яким вручено підозру у кримінальному провадженні №12017040000000531 від 06.03.2017, судом встановлено наступне.

Підставою для звернення до суду з цим позовом є незгода позивача з проведеною перевіркою та формуванням висновків про Національним банком України висновку про наявність у ПрАТ «СК «ІНГОССТРАХ» статусу, пов`язаною з АТ «КБ «Приватбанк» особи.

Дійсно, однією з підстав проведення перевірки є наявність інформації щодо відкритого кримінального провадження №12017040000000531 від 06.03.2017.

Однак вручення підозри особам в рамках вказаного кримінального провадження не стосується дослідженням судом в межах адміністративної справи процедури ініціювання та проведення перевірки Національним банком України.

Представником третьої особи не доведено та не зазначено яким чином рішення суду у цій справі впливає на права на обов`язки осіб, яким пред`явлено підозру у кримінальному провадженні №12017040000000531 від 06.03.2017.

Той факт, що наявні інші особи, які фігурують в кримінальному провадженні №12017040000000531 від 06.03.2017 разом з позивачем у справі Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Інгосстрах» не впливає на розгляд справи про визнання протиправними дій Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах».

Отже, судом не встановлено, а представником третьої особи не доведено, що рішення у цій справі може вплинути на права та обов`язки ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (частина п`ята статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

З огляду на вказані норми та предмет судового оскарження, колегія суддів робить висновок, що вимоги заяви є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню судом.

Керуючись ст. ст. 49, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:

Заяву Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» про залучення третіх осіб у справі №160/3952/22 за позовною заявою Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» до Національного банку України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії - залишити без задоволення.

Ухвала суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в строки, передбачені статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст ухвали складено 18.11.2022.

Головуючий суддя Р.З. Голобутовський

Суддя О.В. Царікова

Суддя О.В. Серьогіна

Дата ухвалення рішення 14.11.2022
Оприлюднено 24.11.2022

Судовий реєстр по справі 160/3952/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.12.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.12.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.09.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.03.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 160/3952/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону