ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

15 грудня 2022 року Справа №160/3952/22

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Захарчук-Борисенко Н.В., розглянувши в порядку письмового провадження заяву представника третьої особи про відвід колегії суддів по адміністративній справі №160/3952/22 за позовом Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" до Національного Банку України про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Дніпропетровського окружного адміністративного суду знаходиться справа №160/3952/22 за позовною Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" до Національного Банку України про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18.03.2022 відкрито провадження у справі № 160/3952/22 та призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження.

25.11.2022 до Дніпропетровського окружного адміністративного суду через систему "Електронний суд" від представника Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" надійшла заява про відвід колегії суддів у справі №160/3952/22.

Ухвалою колегії суддів Дніпропетровського окружного адміністративного суду Р.З. Голобутовського, О.В. Царікової, О.В. Серьогіної від 13.12.2022 року у справі №160/3952/22 заяву представника Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» про відвід колегії суддів визнано необґрунтованою.

Згідно Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.12.2022 року, заяву про відвід передано для розгляду судді Захарчук-Борисенко Н.В. відповідно до вимог ч.4 ст.40 Кодексу адміністративного судочинства України.

За приписами ч.8, ч.11 ст.40 Кодексу адміністративного судочинства України, встановлено, що суддя, якому передано на вирішення заяву про відвід, вирішує питання про відвід в порядку письмового провадження. Питання про відвід має бути розглянуто не пізніше двох днів з дня надходження заяви про відвід.

В обґрунтування заяви зазначено, що 11.07.2022 року колегія суддів Дніпропетровського окружного адміністративного суду у складі головуючого судді Голуботовського Р.З., суддів - Серьогіної О.В., Царікової О.В. постановила ухвалу, якою залучено до справи АТ КБ "Приватбанк" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

14.11.2022 року колегія суддів Дніпропетровського окружного адміністративного суду у складі головуючого судді Голуботовського Р.З., суддів - Серьогіної О.В., Царікової О.В. відмовила у задоволені клопотання АТ КБ "Приватбанк" про залучення в якості третіх осіб: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Представник третьої особи також зазначає, що при розгляді клопотання ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" про залучення Банку в якості третьої особи колегія суддів не вважала, що для такого рішення необхідно встановлювати у такої особи права на пред`явлення в подальшому позову до учасників справи.

При цьому, при розгляді клопотання АТ КБ "Приватбанк" про залучення третіх осіб, колегія суддів дійшла іншого висновку, що для залучення третіх осіб необхідно встановлення передумов, за яких рішення суду у справі може в майбутньому стати підставою для пред`явлення позову до неї зі сторони позивача чи відповідача.

За твердженнями представника третьої особи трактування та застосування суддями ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України завжди співпадала з озвученою позицією ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ". Відмовляючи у задоволені клопотання АТ КБ "Приватбанк" про залучення третіх осіб, колегія суддів, на думку Банку, навмисно залишила поза увагою доводи учасників справи.

Оскільки зазначене явно демонструє ухвалення суддями різних рішень при схожих обставинах, підтримуючи позицію ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ", на думку АТ КБ "Приватбанк" це є підставою для відводу колегії суддів.

Розглянувши вищевказану заяву про відвід колегії суддів Р.З. Голобутовського, О.В. Царікової, О.В. Серьогіної, дослідивши докази подані на її підтвердження, суд приходить до висновку про відсутність обґрунтованих правових підстав для задоволення даної заяви, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 36 Кодексу адміністративного судочинства України суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і підлягає відводу (самовідводу):

1) якщо він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав правничу допомогу стороні чи іншим учасникам справи в цій чи іншій справі;

2) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи;

3) якщо він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді;

5) у разі порушення порядку визначення судді для розгляду справи, встановленого статтею 31 цього Кодексу.

Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 37 цього Кодексу.

До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім`ї, родичами між собою чи родичами подружжя.

Відповідно до ч.4 ст.36 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

З аналізу положень вищевказаної статті вбачається, що вони містять виключний перелік підстав для відводу судді, разом з тим, незгода сторони з процесуальними рішеннями судді не може бути підставою для відводу.

При цьому, для відведення судді за наявності обставин, які викликають сумнів у неупередженості судді, необхідно обґрунтувати наявність обставин, які об`єктивно можуть вказувати на можливу упередженість судді.

Між тим, подана представником третьої особи заява про відвід колегії суддів Р.З. Голобутовського, О.В. Царікової, О.В. Серьогіної, у цій справі, фактично, містить лише незгоду із процесуальним рішенням колегії суддів (прийняття ухвали про відмову у задоволенні клопотання третьої особи про залучення третіх осіб у справі), процесуальними діями судді (на думку представника третьої особи, у діях колегії суддів наявне порушення щодо застосування ст.49 КАС України) та не містить обставин, які об`єктивно можуть вказувати на упередженість колегії суддів при розгляді даної адміністративної справи та відповідних обґрунтованих доказів на підтвердження вказаного суду не надано.

Отже, суд приходить до висновку, що вказані представником третьої особи обставини щодо прийнятих процесуальних рішень та дій судді під час розгляду справи №160/3952/22 є процесуальними рішеннями та діями судді, незгода з якими не може бути достатньою та обґрунтованою підставою для висновку щодо упередженості колегії суддів Р.З. Голобутовського, О.В. Царікової, О.В. Серьогіної, при розгляді даної справи та заявлення з цих підстав відводу виходячи з вимог ч.4 ст.36 Кодексу адміністративного судочинства України.

Окрім того, суд наголошує, що відповідно до ч. 5 ст. 49 КАС України про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі. Ухвала за наслідками розгляду питання про вступ у справу третіх осіб окремо не оскаржується. Заперечення проти такої ухвали може бути включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи.

За викладеного, суд приходить до висновку, що вищевказані заявником обставини та підстави для відводу колегії суддів: Р.З. Голобутовського, О.В. Царікової, О.В. Серьогіної, не можуть бути достатніми для висновку про упередженість колегії суддів при розгляді даної адміністративної справи №160/3952/22, виходячи з аналізу норм вищенаведеного чинного процесуального законодавства та наведених обставин згідно ст.ст. 39-40 Кодексу адміністративного судочинства України.

Таким чином, у адміністративного суду відсутні обґрунтовані підстави для задоволення заяви про відвід колегії суддів: у складі головуючого судді Голуботовського Р.З., суддів - Серьогіної О.В., Царікової О.В., у даній адміністративній справі.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 36, 39, 40 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви представника Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» про відвід колегії суддів Дніпропетровського окружного адміністративного суду у складі головуючого судді Голуботовського Р.З., суддів - Серьогіної О.В., Царікової О.В., у адміністративній справі №160/3952/22 - відмовити.

Адміністративну справу передати для продовження розгляду.

Ухвала суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та не оскаржується. Заперечення на ухвалу може включаться до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Н.В. Захарчук-Борисенко

Дата ухвалення рішення 15.12.2022
Оприлюднено 19.12.2022

Судовий реєстр по справі 160/3952/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.12.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.12.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.09.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 160/3952/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону