Ухвала
від 23.02.2023 по справі 522/11912/19
КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

Ухвала

24 лютого 2023 року

м. Київ

справа № 522/11912/19

провадження № 61-2026ск23

Верховний Суд у складі судді Касаційного цивільного суду Тітова М. Ю. розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Аванта» на постанову Одеського апеляційного суду від 24 жовтня 2022 року в справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: товариство з обмеженою відповідальністю «Аванта», Центр надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області в особі державного реєстратора Марущак Юлії Валеріївни, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Чужовська Наталія Юріївна, про визнання правочину недійсним, скасування рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно та за позовом ОСОБА_2 до товариства з обмеженою відповідальністю «Аванта» про усунення перешкод у користуванні майном та звільнення нежитлових приміщень,

встановив:

11 лютого 2023 року представник товариства з обмеженою відповідальністю «Аванта» (далі - ТОВ «Аванта») - адвокат Дідуренко С. В. засобами поштового зв'язку надіслала до Верховного Суду касаційну скаргу на постанову Одеського апеляційного суду від 24 жовтня 2022 року у вказаній справі, тобто з пропуском строку на касаційне оскарження, передбаченого статтею 390 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України).

Касаційна скарга не може бути прийнята до розгляду судом касаційної інстанції з огляду на таке.

Представник заявника подала клопотання, у якому просить поновити строк на касаційне оскарження судового рішення. На обґрунтування поважності причин пропуску такого строку посилається на те, що копію повного тексту постанови Одеського апеляційного суду від 24 жовтня 2022 року вона отримала лише 23 січня 2023 року у приміщенні суду першої інстанції, на підтвердження чого надає копію відповідної заяви від 15 січня 2023 року. Вказує, що ТОВ «Аванта» не було повідомлено про дату судового засідання і на його адресу взагалі не відправлялась копія постанови апеляційного суду. При цьому адвокат Дідуренко С. В. посилається на акт від 22 червня 2022 року № 122, складений відділом діловодства та обліку звернень громадян Одеського апеляційного суду, а також зазначає, що цьому акту передував невідправлений супровідний лист суду апеляційної інстанції від 25 жовтня 2022 року разом із копією постанови. Копії акту та супровідного листа представник заявника долучає до клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження.

Відповідно до статті 390 ЦПК України касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження. Строк на касаційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині третій статті 394 цього Кодексу.

Згідно з пунктом 2 частини четвертої статті 392 ЦПК України до касаційної скарги додаються докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного рішення суду апеляційної інстанції, - за наявності.

Відповідно до частини третьої статті 272 ЦПК України у разі проголошення в судовому засіданні скороченого рішення суд надсилає учасникам справи копію повного судового рішення протягом двох днів з дня його складання - в електронній формі у порядку, встановленому законом (у випадку наявності в особи офіційної електронної адреси), або рекомендованим листом з повідомленням про вручення - якщо така адреса в особи відсутня.

Учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається (частина перша статті 44 ЦПК України).

Слід зауважити, що наведені представником заявника обставини не свідчать про недотримання апеляційним судом вимог статті 272 ЦПК України, оскільки копія оскаржуваної постанови апеляційного суду була видана представнику заявника у відповідь на її заяву.

Заявником та його представником не надано жодного доказу щодо недотримання апеляційним судом вимог статті 272 ЦПК України, а із доданих до касаційної скарги матеріалів неможливо достовірно встановити, чи був порушений апеляційним судом порядок вручення судового рішення.

Суд критично оцінює надану представником заявника копію акту від 22 червня 2022 року № 122, складеного відділом діловодства та обліку звернень громадян Одеського апеляційного суду, де зазначено про зупинення з 22 червня 2022 року роботу сектору поштової експедиції суду в частині забезпечення повного циклу опрацювання вихідної кореспонденції Одеського апеляційного суду по всім адресатам відправлення. Такий акт був складений станом на 22 червня 2022 року, а оскаржувана постанова суду апеляційної інстанції винесена набагато пізніше - 24 жовтня 2022 року, з огляду на що ситуація щодо відправки поштової кореспонденції Одеським апеляційним судом станом на дату винесення оскаржуваного судового рішення могла змінитись.

Також доводи адвоката стосовно того, що супровідний лист Одеського апеляційного суду від 25 жовтня 2022 року разом з копією постанови від 24 жовтня 2022 року не був відправлений на адреси учасників справи, зокрема, і на поштову адресу ТОВ «Аванта», не підтверджуються жодними доказами.

З огляду на наведене, причини пропуску строку на касаційне оскарження, зазначені представником заявника у відповідному клопотанні, не можуть бути визнані поважними.

Крім того, як вбачається з Єдиного державного реєстру судових рішень, повний текст оскаржуваної постанови Одеського апеляційного суду від 24 жовтня 2022 року складений 24 жовтня 2022 року, однак касаційна скарга надіслана до Верховного Суду лише 11 лютого 2023 року, тобто більше, ніж через три місяці з дня складення повного судового рішення.

У зв'язку з тим, що безпідставне поновлення строку на касаційне оскарження судового рішення є порушенням вимог пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, касаційну скаргу необхідно залишити без руху, а особі, яка її подала, надати строк для усунення вказаних недоліків, а саме: направити до суду касаційної інстанції заяву про поновлення процесуального строку на касаційне оскарження судового рішення, в якій навести інші підстави для поновлення цього строку та надати відповідні докази (зокрема, довідку Одеського апеляційного суду щодо надіслання на виконання вимог статті 272 ЦПК України на адресу ТОВ «Аванта» копії оскаржуваної постанови від 24 жовтня 2022 року та щодо отримання чи неотримання заявником копії указаного судового рішення).

Також відповідно до пункту 5 частини другої статті 392 ЦПК України у касаційній скарзі повинно бути зазначено підставу (підстави), на якій (на яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 389 цього Кодексу підстави (підстав).

Проте в порушення вимог указаної законодавчої норми в касаційній скарзі не зазначено підстави (підстав), передбаченої (передбачених) статтею 389 ЦПК України, на якій (яких) подається касаційна скарга.

Частиною другою статті 389 ЦПК України визначено, що підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких випадках:

1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку;

2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні;

3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах;

4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 цього Кодексу.

У разі подання касаційної скарги на підставі пункту 1 частини другої статті 389 цього Кодексу в касаційній скарзі зазначається постанова Верховного Суду, в якій викладено висновок про застосування норми права у подібних правовідносинах, що не був врахований в оскаржуваному судовому рішенні.

У разі подання касаційної скарги на підставі пункту 2 частини другої статті 389 цього Кодексу в касаційній скарзі зазначається обґрунтування необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду.

У випадку оскарження судових рішень з підстав невідповідності висновків суду постанові Верховного Суду, що не була врахована в оскаржуваному судовому рішенні або у зв'язку з необхідністю відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеному у постанові Верховного суду, у касаційній скарзі, крім відповідної постанови Верховного Суду, повинно бути зазначено відповідний пункт частини другої статті 389 ЦПК України та обґрунтування і мотивування такої підстави.

Зазначаючи у касаційній скарзі підставою касаційного оскарження судових рішень відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах (пункт 3 частини другої статті 389 ЦПК України), особі, яка подала касаційну скаргу, необхідно вказувати щодо питання застосування якої саме норми права у подібних правовідносинах відсутній висновок Верховного Суду.

У випадку оскарження судових рішень на підставі пункту 4 частини другої статті 389 ЦПК України з посиланням на частину першу статті 411 ЦПК України, у касаційній скарзі необхідно зазначити певний пункт частини першої статті 411 ЦПК України, який є обов'язковою підставою для скасування судового рішення з його обґрунтуванням та мотивуванням доводів.

У випадку оскарження судових рішень на підставі пункту 4 частини другої статті 389 ЦПК України з посиланням на частину третю статті 411 ЦПК України, у касаційній скарзі необхідно зазначити певний пункт частини третьої статті 411 ЦПК України, з його обґрунтуванням та мотивуванням доводів.

У поданій касаційній скарзі ТОВ «Аванта» не наводить передбачених частиною другою статті 389 ЦПК України підстав касаційного оскарження судового рішення. Натомість заявник лише посилається на пункт 5 частини першої статті 411 ЦПК України, який є підставою для скасування судового рішення, а не підставою касаційного оскарження.

Таким чином, у касаційній скарзі ТОВ «Аванта» відсутні посилання на відповідний пункт (пункти) частини другої статті 389 ЦПК України, на підставі якого (яких) подається касаційна скарга.

У касаційній скарзі повинно бути зазначено конкретний (конкретні) пункт (пункти) частини другої статті 389 ЦПК України, на підставі якого (яких) подається касаційна скарга та обґрунтовано (мотивовано) наявність цієї підстави (підстав).

З огляду на викладене, заявнику необхідно надати суду нову редакцію касаційної скарги разом із копіями скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості учасників справи, оформлену відповідно до положень статті 392 ЦПК України з урахуванням вимог цієї ухвали із зазначенням конкретного (конкретних) пункту (пунктів) частини другої статті 389 ЦПК України, на підставі якого (яких) подається касаційна скарга та обґрунтуванням (мотивуванням) наявності цієї підстави (підстав), подати заяву про поновлення процесуального строку на касаційне оскарження судового рішення, в якій навести інші підстави для поновлення цього строку та надати відповідні докази.

Відповідно до вимог частини другої статті 393 ЦПК України у разі, якщо касаційна скарга оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 392 цього Кодексу, застосовуються положення статті 185 цього Кодексу, про що суддею постановляється відповідна ухвала.

Ураховуючи наведене, касаційна скарга підлягає залишенню без руху з наданням заявнику строку для усунення зазначених недоліків.

Керуючись статтями 185, 390, 392, 393 ЦПК України,

ухвалив:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Аванта» на постанову Одеського апеляційного суду від 24 жовтня 2022 року залишити без руху.

Встановити для усунення недоліків строк десять днів з дня вручення цієї ухвали.

У разі невиконання у встановлений строк вимог цієї ухвали в частині подання заяви про поновлення строку на касаційне оскарження із зазначенням інших підстав для його поновлення та наданням відповідних доказів у відкритті касаційного провадження буде відмовлено.

У разі невиконання у встановлений строк вимог цієї ухвали в іншій частині касаційна скарга вважатиметься неподаною та буде повернута заявнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя М. Ю. Тітов

Дата ухвалення рішення23.02.2023
Оприлюднено27.02.2023

Судовий реєстр по справі —522/11912/19

Ухвала від 27.03.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Тітов Максим Юрійович

Ухвала від 08.03.2023

Цивільне

Суворовський районний суд м.Одеси

Аліна С. С.

Ухвала від 26.02.2023

Цивільне

Суворовський районний суд м.Одеси

Аліна С. С.

Ухвала від 23.02.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Тітов Максим Юрійович

Постанова від 23.10.2022

Цивільне

Одеський апеляційний суд

Громік Р. Д.

Ухвала від 05.05.2022

Цивільне

Одеський апеляційний суд

Громік Р. Д.

Ухвала від 20.02.2022

Цивільне

Одеський апеляційний суд

Громік Р. Д.

Ухвала від 22.03.2021

Цивільне

Одеський апеляційний суд

Громік Р. Д.

Ухвала від 21.02.2021

Цивільне

Одеський апеляційний суд

Громік Р. Д.

Ухвала від 07.02.2021

Цивільне

Одеський апеляційний суд

Громік Р. Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні