Ухвала
від 28.03.2023 по справі 902/117/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

"28" березня 2023 р. Cправа № 902/117/22

Господарський суд Вінницької області у складі судді Матвійчука Василя Васильовича, за участю секретаря судового засідання Марущак А.О., за відсутності сторін, розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Вінницягаз" (пров. Костя Широцького, 24, м. Вінниця, 21012)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллінецька цукроварня" (вул. Європейська, 3, м. Іллінці, Вінницька область, 22700)

про стягнення 6 221 766,29 грн.

В С Т А Н О В И В :

На розгляд Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява № 210007.1-Ск-1482-0222 від 07.02.2022 Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Вінницягаз" з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллінецька цукроварня" про стягнення 6 221 766,29 грн, з яких: 6 048 759,63 грн - основний борг за розподіл природного газу протягом жовтня-грудня 2021 року; 18 892,02 грн - 3% річних; 113 688,87 грн - пеня; 40 425,77 грн - інфляційні нарахування.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач посилається на неналежне виконання відповідачем зобов`язань за договором розподілу природного газу (для споживача, що не є побутовим) укладеного шляхом підписання відповідачем заяви-приєднання № 0942187JADP081 від 01.08.2021 до умов договору розподілу природного газу, що відповідає Типовому, в частині проведення розрахунків за послуги з розподілу природного газу.

Суд, ухвалою від 16.06.2022, окрім іншого, зупинив провадження у справі № 902/117/22 до вирішення пов`язаних з нею справ № 902/313/22 та № 902/319/22, що розглядаються Господарським судом Вінницької області - до набрання законної сили судовими рішеннями у справах № 902/313/22 та № 902/319/22. Зобов`язав учасників справи повідомити Господарський суд Вінницької області про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у даній справі з наданням завірених копій процесуальних документів, прийнятих за результатами розгляду справ № 902/313/22 та № 902/319/22.

17.02.2023 до суду надійшло клопотання № 210007.1-Ск-3231-0223 від 15.02.2023 представника позивача - адвоката Кравчук О.В. про поновлення провадження у справі № 902/117/22 з тих підстав, що відпали обставини, які зумовили зупинення провадження у даній справі. До клопотання додано копії процесуальних документів, прийнятих за результатами розгляду справ № 902/313/22 та № 902/319/22.

Суд, ухвалою від 27.02.2023 поновив провадження у справі № 902/117/22 та призначив підготовче засідання на 28.03.2023.

22.03.2023 через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" надійшло клопотання № б/н від 22.03.2023 (вх. номер канц. суду 01-34/2700/23 від 22.03.2023) представника відповідача - адвоката Рибченка О.Г. про відкладення судового засідання на іншу дату у зв`язку із зайнятістю в розгляді справи № 756/10964/19 в Оболонському районному суді м. Києва.

Позивач правом участі в засіданні суду не скористався. При цьому суд зважає, що про час та місце розгляду справи останній повідомлений належним чином, ухвалою суду від 27.02.2023, яка направлена на електронні адреси.

На визначену судом дату представник відповідача не з`явився, що унеможливило здійснення фіксації судового засідання у справі в режимі відеоконференції з використанням системи «EasyCon» за допомогою звукозаписувальної техніки, про що 28.03.2023 відповідальним працівником суду складено службову записку.

Дослідивши в судовому засіданні клопотання № б/н від 22.03.2023 (вх. номер канц. суду 01-34/2700/23 від 22.03.2023) представника відповідача - адвоката Рибченка О.Г. про відкладення судового засідання на іншу дату, судом встановлено, що останнім не надано належних доказів у підтвердження обставин, викладених у такому клопотанні, а тому суд вважає за необхідне зобов`язати представника відповідача - адвоката Рибченка О.Г. надати до суду докази участі 28.03.2023 о 10 год 30 хв. у судовому засіданні у справі № 756/10964/19 в Оболонському районному суді м. Києва.

За наслідками судового підготовчого засідання суд дійшов наступних висновків.

Згідно з положеннями ч.1-2 ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Положеннями п.7 ч.2 ст. 182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

При цьому суд зауважує, що за приписами п.4 ч.2 ст. 42 ГПК України учасники справи зобов`язані подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Вимогами ч.2 ст.202 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку

Про відкладення розгляду справи постановляється ухвала (ч.8 ч. 202 ГПК України).

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст.ст. 2, 4 Господарського процесуального кодексу України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Указом Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 06.02.2023 №58/2023, який затверджено Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 07.02.2023 №2915-ІХ, воєнний стан в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

У відповідності до статті 12-2 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України.

Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

При цьому, частиною 1 статті 3 Конституції України визначено, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

З огляду на вищезазначене, у зв`язку з необхідністю забезпечення реалізації всіма учасниками процесу своїх процесуальних прав і обов`язків, враховуючи рекомендації Ради суддів України від 02.03.2022 щодо роботи судів в умовах воєнного стану, суд вважає за необхідне відкласти підготовчого засідання на іншу дату.

Поряд з цим, з огляду на заяву № б/н від 05.05.2022 (вх. номер канц. суду 01-34/3403/22 від 05.05.2022) представника відповідача, виходячи з положень ч. 7 ст. 11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та ст. 197 ГПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання призначене на 06.04.2023 об 11 год 30 хв. у справі № 902/117/22 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Суд звертає увагу, що відповідно до ч. 5 ст. 197 Господарського процесуального кодексу України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

При цьому, зважаючи на запровадження воєнного стану на всій території України, оголошення повітряних тривог, тривалі відключення електроенергії тощо, суд констатує існування підвищених ризиків технічної неможливості проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Тому, в умовах, що склалися, суд не може гарантувати технічну можливість участі у відеоконференції поза межами приміщення суду.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 183, 202, 232, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В :

1. Відкласти підготовче засідання на 06.04.23 об 11:30 год., в приміщенні Господарського суду Вінницької області, за адресою: вул. Пирогова, буд. 29, м. Вінниця (3-й поверх, зал № 5).

2. Судове засідання 06.04.2023 об 11 год 30 хв. у справі № 902/117/22 провести в режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду Вінницької області за адресою: вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018 (зал № 5).

3. Забезпечити участь представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллінецька цукроварня" у розгляді справи № 902/117/22 у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, за поштовою адресою для реєстрації в EASYCON - ІНФОРМАЦІЯ_1.

4. Явка учасників в судове засідання не є обов`язковою.

5. Звернути увагу учасників справи щодо можливості брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів за допомогою системи відеоконференцзв`язку Easycon.

6. Зобов`язати представника відповідача - адвоката Рибченка О.Г. надати до суду докази участі 28.03.2023 о 10 год 30 хв. у судовому засіданні у справі № 756/10964/19 в Оболонському районному суді м. Києва.

7. Запропонувати учасникам справи подати процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо, вчинити інші процесуальні дії, використовуючи засоби електронного зв`язку (підсистеми Електронний суд, офіційної електронної пошти суду), а також скористатись своїм правом та надати до суду клопотання про розгляд справи без їх участі.

8. Попередити учасників справи про те, що відповідно до ч.3 ст.42, ст. 135 ГПК України суд у випадку невиконання учасником справи його обов`язків застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом, зокрема може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у випадку невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

9. Примірник ухвали надіслати учасникам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, та на відомі суду адреси електронної пошти: позивача - office@vngas.com.ua, представника позивача - ІНФОРМАЦІЯ_2; представника відповідача - ІНФОРМАЦІЯ_1.

10. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає.

11. Рекомендувати учасникам справи з метою якісного та своєчасного розгляду справи:

- відстежувати дату призначення розгляду справи в Єдиному державному реєстрі судових рішень, на сторінці суду на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за вебадресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/;

- отримувати процесуальні документи особисто в приміщенні суду або електронною поштою (попередньо подавши заяву через офіційну електронну адресу inbox@vn.arbitr.gov.ua, через систему «Електронний суд» або поштою, в якій зазначити адресу своєї електронної скриньки);

- для оперативного отримання інформації про дату, час і місце слухання справи і прийняті судом процесуальні рішення здійснити реєстрацію в системі «Електронний суд».

Повний текст ухвали складено та підписано 29.03.2023.

Суддя Василь МАТВІЙЧУК

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (пров. Костя Широцького, 24, м. Вінниця, 21012)

3 - відповідачу (вул. Європейська, 3, м. Іллінці, Вінницька область, 22700)

Дата ухвалення рішення28.03.2023
Оприлюднено30.03.2023

Судовий реєстр по справі —902/117/22

Ухвала від 30.05.2023

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Матвійчук В.В.

Судовий наказ від 25.05.2023

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Матвійчук В.В.

Рішення від 27.04.2023

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Матвійчук В.В.

Ухвала від 06.04.2023

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Матвійчук В.В.

Ухвала від 28.03.2023

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Матвійчук В.В.

Ухвала від 27.02.2023

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Матвійчук В.В.

Ухвала від 15.06.2022

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Матвійчук В.В.

Ухвала від 04.05.2022

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Матвійчук В.В.

Ухвала від 03.05.2022

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Матвійчук В.В.

Ухвала від 18.04.2022

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Матвійчук В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні