ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"27" березня 2023 р. Справа № 911/328/23

Господарський суд Київської області у складі судді Яреми В.А.,

за позовом ОСОБА_1

до 1. Автогаражного кооперативу "Олімпієць"

2. Відділу з питань реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Центру надання адміністративних послуг Борщагівської сільської ради Бучанського району

про визнання недійсним рішення загальних зборів та зобов`язання вчинити дії

представники сторін не з`явилися

встановив:

До Господарського суду Київської області надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Автогаражного кооперативу "Олімпієць" та Відділу з питань реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Центру надання адміністративних послуг Борщагівської сільської ради Бучанського району про:

- визнання у повному обсязі недійсним рішення загальних зборів уповноважених членів Автогаражного кооперативу Олімпієць, оформленого протоколом №1-21 від 24.04.2021;

- зобов`язання державних реєстраторів Відділу з питань реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Центру надання адміністративних послуг Борщагівської сільської ради Бучанського району скасувати державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Автогаражний кооператив "Олімпієць" щодо обраного голови правління ОСОБА_2 .

Ухвалою Господарського суду Київської області від 13.02.2023 залишено позовну заяву ОСОБА_1 без руху, постановлено виявлені недоліки усунути протягом десяти днів з дня вручення зазначеної ухвали.

21.02.2023 через канцелярію Господарського суду Київської області від ОСОБА_1 надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 27.02.2023, зокрема, прийнято до розгляду позовну заяву ОСОБА_1 , відкрито провадження у справі, призначено підготовче засідання на 27.03.2023, викликано у підготовче засідання представників учасників справи, позивачеві надано право надати суду в письмовій формі додаткові докази по справі, заяви та клопотання, які відповідно до ст. 182 ГПК України мають бути вирішені у підготовчому засіданні (за наявності) разом з доказами направлення копій вказаних доказів, заяв та/чи клопотань на адресу іншої сторони, відповідачеві надано право надати суду в письмовій формі відзив на позов протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, а також у строк до 27.03.2023 заяви та клопотання, які відповідно до ст. 182 ГПК України мають бути вирішені у підготовчому засіданні (за наявності) разом з доказами направлення копій вказаних заяв та/чи клопотань на адресу іншої сторони.

У підготовче засідання 27.03.2023 представники сторін не з`явилися.

Водночас 22.03.2023 через канцелярію Господарського суду Київської області від позивача надійшли клопотання про відкладення розгляду справи та витребування доказів.

Клопотання про відкладення розгляду справи позивач обґрунтовує укладенням угоди про надання правової допомоги із адвокатом 28.03.2023 та бажанням приймати участь у судових засіданнях, скориставшись правом на правову допомогу.

Згідно змісту клопотання про витребування доказів позивач просить суд витребувати у Відділу з питань реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Центру надання адміністративних послуг Борщагівської сільської ради Бучанського району:

1) копії протоколів протоколу загальних зборів, яким затверджено загальну кількість членів Автогаражного кооперативу «Олімпієць» з їх переліком та доказів обсягу повноважень голови кооперативу;

2) копію реєстраційної справи Автогаражного кооперативу «Олімпієць»;

3) копію рішення загальних зборів уповноважених членів Автогаражного кооперативу «Олімпієць», оформленого протоколом № 1-21 від 24.04.2021 року;

4) копії протоколів про обрання уповноважених Автогаражного кооперативу «Олімпієць»;

5) копію Статуту Автогаражного кооперативу «Олімпієць» в редакції чинній на 22.03.2023.

Перевірши клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів, суд дійшов висновку про залишення його без задоволення з огляду на таке.

Частиною 2 статті 80, ч. 1 ст. 81, ст. ст. 113, 118, ч. 1 ст. 119 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) встановлено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, - встановлюються судом. Право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку.

Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Однак в порушення приписів ч. 1 ст. 81 ГПК України у вказаному клопотанні не обґрунтовано і не доведено неможливість подання такого клопотання у встановлений строк, а саме з поданням до суду позовної заяви ОСОБА_1 , з причин, що не залежали від позивача.

Отже, вказані обставини свідчать про недотримання позивачем відповідного процесуального строку для витребування доказів, а тому суд дійшов висновку про необґрунтованість клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів судом та як наслідок про залишення його без задоволення.

27.03.2023 на електронну адресу Господарського суду Київської області від представника відповідача 1 надійшла заява про відкладення розгляду справи та продовження процесуального строку.

Вказана заява в частині відкладення розгляду справи обґрунтована неможливістю представника відповідача 1 взяти участь у підготовчому засіданні 27.03.2023 у зв`язку із участю в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні № 42020000000000945.

У частині продовження процесуального строку для ознайомлення із матеріалами судової справи, підготовки та подання до суду відзиву та доказів представник відповідача зазначає, що відповідачем 1 отримано ухвалу суду про відкриття провадження 07.03.2023, а в період з 08.03.2023 по 25.03.2023 голова правління кооперативу не мав об`єктивної можливості укласти договір про надання правової допомоги. Вказаний договір був укладений 26.03.2023, що унеможливило виконання вимог ухвали Господарського суду Київської області від 27.02.2023 в справі № 911/328/23 представником відповідача 1.

Крім того, представник відповідача 1 зазначає, що Автогаражний кооператив «Олімпієць» не отримував від позивача позовну заяву та додані до неї докази, а надання доказів, що спростовують позовні вимоги позивача, потребують їх пошуку серед значної кількості документів.

Дослідивши вказану заяву, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині продовження процесуального строку з огляду на таке.

Приписами ст. ст. 42, 46, ч. 2 ст. 119, ч. 8 ст. 165 ГПК України визначено, що сторони у справі користуються рівними процесуальними правами, зокрема, правом на подання заяв та клопотань. Учасники справи зобов`язані виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки.

Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

Відповідно до ухвали Господарського суду Київської області від 27.02.2023 у справі № 911/328/23, зокрема, відповідачеві надано право надати суду у письмовій формі відзив на позов протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження а також у строк до 27.03.2023 - заяви та клопотання, які відповідно до ст. 182 ГПК України мають бути вирішені у підготовчому засіданні (за наявності) разом з доказами направлення копій вказаних заяв та/чи клопотань на адресу іншої сторони.

Як вбачається з поштового відправлення № 0103282963861 від 28.02.2023 відповідачеві 07.03.2023 було вручено особисто копію ухвали Господарського суду Київської області від 27.02.2023 в справі № 911/328/23.

Отже, останньою датою для надання суду відзиву в справі № 911/328/23 була 22.03.2023. Заява про відкладення розгляду справи та продовження процесуального строку на електронну адресу Господарського суду Київської області від представника відповідача 1 надійшла 27.03.2023, про що свідчить відмітка канцелярії Господарського суду Київської області, тобто після відповідно встановленого строку.

Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 119 ГПК України пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов`язку вчинити відповідну процесуальну дію.

Про відмову у поновленні або продовженні процесуального строку суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особі, яка звернулася із відповідною заявою.

З огляду на вказане, відповідно до частини другої статті 119 ГПК України України за заявою учасника може бути продовжений тільки строк, який встановлений судом і який не сплив на час звернення учасника справи із заявою.

За таких обставин, оскільки клопотання в частині продовження процесуального строку на подання відзиву подано Автогаражним кооперативом "Олімпієць" після спливу відповідно встановленого строку, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні вказаного клопотання в частині продовження процесуального строку на подання відзиву.

У розрізі зазначеного суд звертає увагу Автогаражного кооперативу "Олімпієць" на те, що відмова в продовженні строку для подання відзиву не обмежує в реалізації права відповідача на подання відповідної заяви по суті з одночасним заявленням клопотання про поновлення процесуального строку з дотриманням передбаченого ст. ст. 118, 119 ГПК України порядку подання клопотань.

Клопотання про поновлення та продовження процесуальних строків не є тотожними за своєю процесуальними суттю та алгоритмом подання, зокрема щодо того, що продовження на відміну від поновлення строку після його спливу не допускається.

Приписами ст. 183 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що господарський суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження, зокрема, у випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду зазначеного, враховуючи неможливість вирішення в даному підготовчому засіданні питань, визначених ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, неявку представників сторін та клопотання про відкладення розгляду справи, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

До того ж суд пропонує учасникам справи подавати письмові пояснення та всі наявні документи на підтвердження їх правової позиції з метою розгляду справи в електронному вигляді на електронну адресу суду через особистий кабінет в системі Електронний суд, поштою або дистанційними засобами зв`язку.

Керуючись ст. ст. 120, 183, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

1. Залишити без задоволення подану ОСОБА_1 заяву про витребування доказів судом.

2. Відмовити в задоволенні клопотання Автогаражного кооперативу "Олімпієць" в частині продовження процесуального строку на подання відзиву.

3. Відкласти на 18.04.2023 о 14:45 підготовче засідання, що відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/108.

4. Повідомити учасників справи про відкладення підготовчого засідання.

5. Повідомити учасників судового процесу про можливість надавати суду всі необхідні документи (заяви, пояснення, клопотання тощо) в електронному вигляді на електронну адресу суду через особистий кабінет в системі Електронний суд, поштою або дистанційними засобами зв`язку.

6. Зобов`язати учасників справи повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження під час розгляду справи.

7. Повідомити учасників справи про те, що вони можуть отримати інформацію в справі, що розглядається, на вебсторінці офіційного вебпорталу судової влади в Інтернеті за адресою: ko.arbitr.gov.ua/sud5012/.

Ухвала підписана 27.03.2023, набирає законної сили з моменту її підписання суддею відповідно до ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та в частині відкладення підготовчого засідання оскарженню окремо від рішення суду не підлягає відповідно до ч. 2 ст. 254, ст. 255 Господарського процесуального кодексу України, тоді як у частині залишення без задоволення заяви про витребування доказів та відмови в задоволенні клопотання в частині продовження процесуального строку на подання відзиву може бути оскаржена окремо від рішення суду в апеляційному порядку - до Північного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня її складення відповідно до ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя В.А. Ярема

Дата ухвалення рішення 27.03.2023
Оприлюднено 31.03.2023

Судовий реєстр по справі 911/328/23

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.05.2023 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 22.05.2023 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 24.04.2023 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 31.03.2023 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 27.03.2023 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 27.02.2023 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 13.02.2023 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 911/328/23

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону