Постанова
від 03.05.2023 по справі 160/1570/22
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

04 травня 2023 року справа № 160/1570/22

Третій апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого - судді Баранник Н.П.,

суддів: Малиш Н.І., Щербака А.А.,

за участю секретаря судового засідання: Яковенко О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ» на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 09 листопада 2022 року у справі №160/1570/22 (суддя Златін С.В.) за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ» до Державної екологічної інспекції України про визнання протиправними та скасування окремих пунктів припису,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ» (далі позивач) звернулося до суду з позовом, в якому просило визнати протиправним та скасувати пункти 1,3,4,7,8 припису №4.3/006 від 08.10.2021 Державної екологічної інспекції України (далі відповідач).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що винесений відповідачем припис є протиправним, оскільки підприємством не було допущено порушення вимог природоохоронного законодавства.

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 09 листопада 2022р. в задоволенні позовних вимог відмовлено.

Позивач, не погодившись з рішенням суду, подав апеляційну скаргу. В скарзі, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи, позивач просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове про задоволення позовних вимог.

Доводи скаржника фактично зводяться до того, що позивач вжив всіх від нього залежних заходів стосовно виконання вимог пункту 4 припису, однак відповідач необгрунтовано відмовив у продовженні строків для усунення виявлених порушень, також відповідач необгрунтовано відмовив у продовженні строку для виконання пункту 7 припису. Наполягає, що у нього відсутні підстави для укладення договору на водопостачання, оскільки у власності позивача відсутні об`єкти, за якими можливо надавати послуги з централізованого водопостачання; послуги з водопостачання та водовідведення на господарсько-побутові потреби надаються на умовах договору оренди приміщення з ТОВ «Автолюкс», вода для пилопридушення разом із послугами спеціалізованої техніки пиловозрошувальних автомобілів надається згідно договорів з ТОВ «Вайт» та ТОВ «Рудомайн», про що відповідача було повідомлено. Також зазначає, що рішенням Виконкому Криворізької міської ради від 16.12.2020 року № 704, яке було чинне на момент проведення позапланового заходу, погоджено позивачу проведення масових вибухів у спеціально відведений день та час згідно затвердженого графіка, про який повідомляється Державна авіаційна служба України; проведення вибухів в інший день або час не є можливим. На підприємстві позивача розроблено алгоритм моніторингу швидкості та направленості вітру при проведені вибухових робіт в кар`єрі «Північний» та проведення інструментально-лабораторних вимірів викидів забруднюючих речових у атмосферне повітря на межі санітарно-захисної смуги по направленості вітру до та після масового вибуху спеціалізованою акредитованою лабораторією; перевищення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря не зафіксовано.

Відповідач подав письмовий відзив на апеляційну скаргу позивача, вказує на безпідставність доводів скаржника. На думку позивача, суд повно встановив обставини справи, оцінив докази, що надавалися сторонами, та прийняв законне і обґрунтоване рішення. Просив залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

В судовому засіданні представник позивача підтримав доводи та обґрунтування апеляційної скарги, просив скаргу задовольнити, рішення суду першої інстанції скасувати та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача просив залишити оскаржене позивачем рішення суду першої інстанції без змін.

Заслухавши представників сторін, перевіривши законність та обґрунтованість судового рішення, оцінивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

З матеріалів справи встановлено, 05.10.2021 року відповідачем складено акт за результатами позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

08.10.2021 року відповідачем винено припис № 4.3/006, який вручено позивачу. У приписі міститься вісім пунктів, з яких позивач оскаржує лише пункти 1,3,4,7,8.

У пункті 1 припису відповідач зобов`язує позивача у строк до 08.10.2021 року реалізувати діяльність по проведенню робіт із засипки ділянок зони зрушення земної поверхні і утворення воронок від підземного впливу гірничих робіт шахти ім. Артема (рекультиваційних робіт) та експлуатацію дробально-збагачувального комплексу привести у відповідність до екологічних умов планової діяльності, встановлених у висновку з оцінки впливу на довкілля від 21.10.2020 року № 20/01-20198194345/2 в частині визнання планової діяльності допустимою за результатами здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля.

У пункті 3 припису відповідач зобов`язує позивача у строк до 30.11.2021 року забезпечити виконання екологічних умов провадження планової діяльності, визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля від 21.10.2020 року № 20/01-20198194345/2, а саме: забезпечити розробку алгоритму/порядку моніторингу швидкості та направленості вітру при проведенні вибухових робіт в кар`єрі «Північний».

У пункті 4 припису відповідач зобов`язує позивача у строк до 31.12.2021 року забезпечити виконання заходів із запобігання, уникнення, зменшення (пом`якшення), усунення, обмеження впливу планової діяльності на довкілля, встановлених екологічними умовами висновку з оцінки впливу на довкілля від 21.10.2020 року № 20/01-20198194345/2, а саме: виконати висадку зелених насаджень згідно розроблено плану висадження зелених насаджень.

У пункті 7 припису відповідач зобов`язує позивача у строк до 30.12.2021 року забезпечити подання документів для взяття на державний облік об`єкта, який справляє або може справити шкідливий вплив на здоров`я людей і стан атмосферного повітря.

У пункті 8 припису відповідач зобов`язує позивача у строк до 31.12.2021 року водопостачання здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства, а саме: укласти договір на водопостачання; забезпечити розробку індивідуальних балансових норм водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції.

Позивач у письмових запереченнях, що адресовані відповідачу, копія яких містяться у матеріалах справи, висловив свою згоду з висновками викладеними у пунктах 6,7,8,9,10 акту перевірки від 05.10.2021 року та зобов`язався усунути виявлені порушення.

Судом під час розгляду справи встановлено, що відповідач у оскаржуваному приписі невірно визначив номер висновку з оцінки впливу на довкілля від 21.10.2020 року, а саме: замість вірного номеру № 21/01-20198194345/2 допущено описку: № 20/01-20198194345/2.

Позивач, вважаючи припис протиправним в частині пунктів1,3,4,7,8 звернувся до суду з позовом про його часткове скасування.

Колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції щодо наявних підстав для відмови у задоволенні позовних вимог, з огляду на наступне.

Згідно вимог частин 7 та 8 статті 7 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п`яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу. Припис - обов`язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб`єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб`єкта господарювання. Припис видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка здійснювала перевірку.

Стосовно пункту 1 припису відповідача.

Згідно пункту 7 екологічних умов провадження планової діяльності висновку з оцінки впливу на довкілля від 21.10.2020 року № 21/01-20198194345/2 на суб`єкта господарювання покладається обов`язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування (якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність), а саме: здійснити додаткову оцінку впливу на довкілля для функціонування дробильно-збагачувального комплексу та засипка ділянок зони зрушення земної поверхні і утворення воронок від підземного впливу гірничих робіт шахти ім. Артема (рекультиваційних робіт).

Згідно вимог ч.1 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов`язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до вимог частин 4 та 6 статті 3 вказаного вище Закону України, забороняється розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Забороняється провадження господарської діяльності, експлуатація об`єктів, інші втручання в природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, якщо не забезпечено в повному обсязі додержання екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об`єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов`язковим для виконання (ч.2 ст. 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Оскільки у пункті 7 екологічних умов провадження планової діяльності висновку з оцінки впливу на довкілля від 21.10.2020 року № 21/01-20198194345/2 на позивача покладений певний обов`язок, то позивач повинен його виконати.

Позивач не забезпечив виконання вимог пункту 7 екологічних умов провадження планової діяльності висновку з оцінки впливу на довкілля від 21.10.2020 року № 21/01-20198194345/2, а тому відповідач правомірно виніс пункт 1 припису.

Щодо доводів позивача, що ним не здійснюється експлуатація дробильно-збагачувального комплексу, та не проводяться роботи з засипки ділянок зони зрушення земної поверхні і утворення воронок від підземного впливу гірничих робіт шахти ім. Артема, а тому потреба у здійсненні додаткової оцінки впливу на довкілля відсутня.

Згідно висновку з оцінки впливу на довкілля на позивача покладено обов`язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля в частині функціонування дробильно-збагачувального комплексу та проведення робіт із засипки ділянок зони зрушення земної поверхні і утворення воронок від підземного впливу гірничих робіт шахти ім. Артема. Позивач даний висновок не оскаржив, а тому він є обов`язковим до виконання.

Суд першої інстанції з цього приводу вірно зазначив, що позивач не надав суду доказів на підтвердження таких доводів, до того ж, висновок з оцінки впливу на довкілля є обов`язковим для виконання.

Стосовно пункту 3 припису відповідача.

У пункті 1 екологічних умов провадження планової діяльності висновку з оцінки впливу на довкілля від 21.10.2020 року № 21/01-20198194345/2 на позивача покладений певний обов`язок: вибухові роботи проводити при мінімальній швидкості вітру та направленості його від населених пунктів.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов`язковим для виконання (ч.2 ст. 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

02.12.2021 року позивач повідомив відповідача про те, що ним розроблено алгоритм моніторингу та направленості вітру при проведенні вибухових робіт в кар`єрі «Північний».

Проте, на момент перевірки у позивача був відсутній алгоритм/порядок моніторингу швидкості та направленості вітру при проведенні вибухових робіт в кар`єрі «Північний», не надав позивач і суду розроблений відповідний алгоритм моніторингу та направленості вітру. Отже, позивачем не виконано вимоги пункту 1 екологічних умов провадження планової діяльності висновку з оцінки впливу на довкілля від 21.10.2020 року № 21/01-20198194345/2, а тому відповідач правомірно в пункті 3 припису виклав зобов`язання щодо усунення порушень.

Стосовно пункту 4 припису відповідача.

У пункті 1 екологічних умов провадження планової діяльності висновку з оцінки впливу на довкілля від 21.10.2020 року № 21/01-20198194345/2 на позивача покладений певний обов`язок: забезпечити озеленення і благоустрій прилеглої території.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов`язковим для виконання (ч.2 ст. 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Позивачем на виконання вимог висновку з оцінки впливу на довкілля розроблено план висадження зелених насаджень для зменшення негативного впливу на прилеглі житлові забудови до кар`єру «Північний» від 31.05.2021 року із зазначенням термінів та кількості зелених насаджень; термін виконання плану 2021-2022 рік, копія якого міститься у матеріалах справи.

Однак, позивачем не надано суду доказів частково виконання або початку виконання вказаного вище плану висадження зелених насаджень у 2021 році станом на момент перевірки.

За вказаних обставин пункт 4 припису винесено відповідачем правомірно.

Стосовно пункту 7 припису відповідача.

На момент проведення перевірки позивача ним не надано документів для взяття на державний облік об`єкта, який справляє або може справити шкідливий вплив на здоров`я людей і стан атмосферного повітря, чим порушено вимог ст. 10,11,31 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Згідно листа позивача від 02.12.2021 року № 129/11-21 позивач уклав договір з ТОВ «Біом плюс» щодо постановки на державний облік об`єктів, які можуть справляти шкідливий вплив на здоров`я людей і стан атмосферного повітря лише 19.11.2021 року.

За вказаних обставин пункт 7припису винесено відповідачем правомірно.

Щодо пункту 8 припису відповідача.

Згідно статті 40 Водного кодексу України, для оцінки та забезпечення раціонального використання води у галузях економіки встановлюються технологічні нормативи використання води, а саме:

поточні технологічні нормативи використання води - для існуючого рівня технологій;

перспективні технологічні нормативи використання води - з урахуванням досягнень на рівні передових світових технологій.

Відповідно до статті 44 Водного кодексу України, водокористувачі зобов`язані, зокрема, економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод.

Економне використання води забезпечується через наявність відповідних балансових норм, які визначають потребу у водоспоживанні чи водовідведенні на кожну операцію виробництва.

Для розроблення норм складається перелік технологічних установок згідно технологічного ланцюга підприємства, які використовують воду (апарати, обладнання тощо), також зазначаються напрямки використання води за кожним з них.

Як вірно звернув увагу суд першої інстанції, позивач у письмових запереченнях до акту перевірки від 05.10.2021 року погодився із наведеним вище порушенням та зобов`язався його усунути.

За вказаних обставин пункт 8 припису є правомірним.

Необхідність погодження термінів усунення порушень вимог законодавства, які містяться у приписі, не визначено як обов`язкову процедуру в розумінні Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а тому доводи скаржника в частині безпідставної відмови у подовженні строків виконання спірних пунктів припису за поданими позивачем клопотаннями, суд відхиляє, та зазначає, що наведене не може слугувати для визнання такого припису протиправним чи скасування його в оскарженій частині.

З огляду на викладене, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що суд першої інстанції ухвалив законне та обґрунтоване рішення, з дотриманням норм матеріального та процесуального права, доводи апеляційної скарги позивача висновків суду не спростовують, тому рішення суду першої інстанції у цій справі необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись п.1ч.1 ст.315, ст.316, ст.ст.322, 328, 329 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ» - залишити без задоволення.

Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 09 листопада 2022 року у справі №160/1570/22 - залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у випадках та в строки, визначені статтями 328,329 КАС України.

Вступну та резолютивну частину постанови проголошено 04.05.2023р..

Повний текст постанови виготовлено 08.05.2023р..

Головуючий - суддяН.П. Баранник

суддяН.І. Малиш

суддяА.А. Щербак

Дата ухвалення рішення03.05.2023
Оприлюднено10.05.2023

Судовий реєстр по справі —160/1570/22

Ухвала від 06.06.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Кравчук В.М.

Постанова від 08.05.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Постанова від 08.05.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Ухвала від 25.03.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Ухвала від 09.02.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Ухвала від 24.01.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Ухвала від 07.12.2022

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Рішення від 09.11.2022

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Златін Станіслав Вікторович

Ухвала від 28.10.2022

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Златін Станіслав Вікторович

Ухвала від 20.10.2022

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Златін Станіслав Вікторович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні