Ухвала
від 06.06.2023 по справі 160/1570/22
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

про відкриття касаційного провадження

07 червня 2023 року

м. Київ

справа № 160/1570/22

адміністративне провадження № К/990/18044/23

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача Кравчука В.М., суддів Берназюка Я.О., Рибачука А.І.,

перевірив касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська гірничодобувна компанія»

на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 09 листопада 2022 року (суддя Златін C.В.) та

постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 04 травня 2023 року (колегія у складі суддів Баранник Н.П., Малиш Н.І., Щербака А.А.)

у справі № 160/1570/22

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська гірничодобувна компанія»

до Державної екологічної інспекції України

про визнання протиправними та скасування окремих пунктів припису.

УСТАНОВИВ:

У січні 2022 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська гірничодобувна компанія» (далі - ТОВ «Українська гірничодобувна компанія») звернулося до суду із позовом до Державної екологічної інспекції України (далі - Держекоінспекція України; відповідач), у якому просило визнати протиправним та скасувати пункти 1, 3, 4, 7, 8 припису відповідача від 08.10.2021 № 4.3/006 про зобов`язання:

- у строк до 08.10.2021 реалізувати діяльність з проведення робіт із засипки ділянок зони зрушення земної поверхні і утворення воронок від підземного впливу гірничих робіт шахти ім. Артема (рекультиваційних робіт) та експлуатацію дробально-збагачувального комплексу привести у відповідність до екологічних умов планової діяльності, встановлених у висновку з оцінки впливу на довкілля від 21.10.2020 № 20/01-20198194345/2 в частині визнання планової діяльності допустимою за результатами здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля;

- у строк до 30.11.2021 забезпечити виконання екологічних умов провадження планової діяльності, визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля від 21.10.2020 № 20/01-20198194345/2, а саме: забезпечити розробку алгоритму/порядку моніторингу швидкості та направленості вітру при проведенні вибухових робіт в кар`єрі «Північний»;

- у строк до 31.12.2021 забезпечити виконання заходів із запобігання, уникнення, зменшення (пом`якшення), усунення, обмеження впливу планової діяльності на довкілля, встановлених екологічними умовами висновку з оцінки впливу на довкілля від 21.10.2020 року № 20/01-20198194345/2, а саме: виконати висадку зелених насаджень згідно з розроблено плану висадження зелених насаджень;

- у строк до 30.12.2021 забезпечити подання документів для взяття на державний облік об`єкта, який справляє або може справити шкідливий вплив на здоров`я людей і стан атмосферного повітря;

- у строк до 31.12.2021 водопостачання здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства, а саме: укласти договір на водопостачання; забезпечити розробку індивідуальних балансових норм водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд рішенням від 09.11.2022, залишеним без змін постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 04.05.2023, відмовив у задоволенні позову.

16.05.2023 ТОВ «Українська гірничодобувна компанія» подало касаційну скаргу, що 18.05.2023 надійшла до Верховного Суду, у якій, із посиланням на неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального прав та порушення норм процесуального права, просить скасувати рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 09.11.2022 та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 04.05.2023, ухвалити нове рішення про задоволення позову.

Як на підставу касаційного оскарження покликається на те, що суди попередніх інстанцій вирішили спір без врахування висновку Верховного Суду щодо застосування норм права, викладеного у постанові від 12.02.2020 у справі № 127/10136/17. Спірні пункти припису є необґрунтованими та протиправними, порушують законні права та інтереси позивача. У висновку з оцінки впливу на довкілля покладеного обов`язок проведення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі подальшого планування підприємством діяльності дробильно-збагачувального комплексу та проведення робіт із засипки ділянок зони зрушення земної поверхні і утворення воронок від підземного впливу гірничих робіт шахти ім. Артема. На момент перевірки у структурі ТОВ «Українська гірничодобувна компанія» відсутні дробильно-збагачувальний комплекс та не провадяться відповідні роботи, тому відсутня необхідність проведення додаткової оцінки впливу на довкілля та немає порушення екологічних умов. Виконавчий комітет Криворізької міської ради прийняв рішення від 16.12.2020 № 704, яким погодив проведення масових вибухів у спеціально відведений день та час згідно із затвердженого графіка, про який повідомляється Державна авіаційна служба України; позивач розробив алгоритм моніторингу швидкості та направлення вітру при проведенні вибухових робіт в кар`єрі «Південний» та проведення спеціалізованою акредитованою лабораторією інструментально-лабораторних вимірів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони по направленню вітру до та після масового вибуху. Щодо плану висадження зелених насаджень для зменшення негативного впливу на прилеглі житлові забудови, у оскаржуваному п. 4 припису встановлено строк виконання до 31.12.2021, посадові особи відповідача не врахували загальновідомий факт, що роботи з висади зелених насаджень виконуються лише весною та восени (вересень-жовтень); позивач не мав фізичної можливості здійснити висадку зелених насаджень у кількості 50 одиниць на площі 1,25 га протягом жовтня 2021 року; відповідач відмовим у подовженні строків виконання спірного пункту припису. Також Держекоінспекція України необґрунтовано відмовила у продовженні строку виконання п. 7 припису, суди не врахували, що позивач фактично здійснив дії, направлені на взяття на державний облік об`єкта, який справляє або може справити шкідливий вплав на здоров`я людей та стан атмосферного повітря, уклав договір з ТОВ «Біом Плюс» від 19.11.2021 № 129/11-21. У ТОВ «Українська гірничодобувна компанія» відсутні підстави для укладення договору на водопостачання на виконання п. 8 спірного припису, оскільки у власності підприємства відсутні об`єкти, за якими можливо надавати послуги з централізованого водопостачання; суди попередніх інстанції встановили, що позивач у письмових заперечення до акту перевірки від 05.10.2021 погодився із зазначеним порушенням та зобов`язувався його усунути, що не відповідає фактичним обставинам справи.

Перевіряючи наявність підстав для відкриття касаційного провадження, Суд виходить з такого.

Суди попередніх інстанцій розглянули справу за правилами загального позовного провадження, тому рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 09.11.2022 та постанова Третього апеляційного адміністративного суду від 04.05.2023 підлягають касаційному оскарженню за наведення учасником справи підстав касаційного оскарження, передбачених ч. 4 ст. 328 КАС України.

Згідно з ч. 3 ст. 334 КАС України в ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначаються, з-поміж іншого, підстава (підстави) відкриття касаційного провадження.

Підставою для відкриття касаційного провадження у цій справі є доводи ТОВ «Українська гірничодобувна компанія» щодо неправильного застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, й наведення ними підстав касаційного оскарження, передбаченої у п. 1, 4 ч. 4 ст. 328 КАС України. На стадії вирішення питання відкриття касаційного провадження Суд не здійснює ретельної перевірки доводів касаційної скарги.

Скарга подана у строк, встановлений у ст. 329 КАС України, відповідає вимогам ст. 330 КАС України, підстав для залишення касаційної скарги без руху, її повернення чи відмови у відкриті касаційного провадження немає.

Також Суд звертає увагу реєстрацію учасників справи в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (далі - ЄСІТС).

Відповідно до ч. 6 ст. 18 КАС України адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, судові експерти, державні органи та органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (далі - ЄСІТС) в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в ЄСІТС в добровільному порядку.

Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в ЄСІТС, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Реєстрація в ЄСІТС не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі в порядку, визначеному цим Кодексом.

Особи, які зареєстрували офіційні електронні адреси в ЄСІТС, подають процесуальні та інші документи, письмові та електронні докази, вчиняють інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою ЄСІСТ, з використанням власного електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", якщо інше не визначено цим Кодексом.

Суд інформує, що з 05.10.2021 функціонують окремі підсистеми (модулі) ЄСІТС «Електронний кабінет»; «Електронний суд»; підсистема відеоконференцзв`язку.

У зв`язку із запровадженням в України воєнного стану, режиму економії та недофінансуванням судів, можливості направляти повістки та судові рішення поштовим зв`язком вкрай обмежені.

Також Суд рекомендує ТОВ «Українська гірничодобувна компанія» зареєструватися у системі «Електронний суд».

Інструкція користувача Електронного суду розміщується на веб-сторінці технічної підтримки користувачів ЄСІТС за веб-адресою https://wiki.court.gov.ua.

Керуючись ст. 328-335, 338, 359 КАС України, Суд,-

УХВАЛИВ:

1. Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська гірничодобувна компанія» на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 09 листопада 2022 року та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 04 травня 2023 року.

2. Витребувати із Дніпропетровського окружного адміністративного суду справу № 160/1570/22.

3. Направити особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття касаційного провадження разом з копією касаційної скарги.

4. Установити десятиденний строк з моменту отримання учасниками справи цієї ухвали для подачі відзиву на касаційну скаргу. Роз`яснити, що до відзиву додаються докази надсилання (надання) його копій та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

5. Рекомендувати Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська гірничодобувна компанія» зареєструватися в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та не може бути оскаржена.

Суддя В.М. Кравчук

Суддя Я.О. Берназюк

Суддя А.І. Рибачук

Дата ухвалення рішення06.06.2023
Оприлюднено09.06.2023

Судовий реєстр по справі —160/1570/22

Ухвала від 06.06.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Кравчук В.М.

Постанова від 08.05.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Постанова від 08.05.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Ухвала від 25.03.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Ухвала від 09.02.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Ухвала від 24.01.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Ухвала від 07.12.2022

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Рішення від 09.11.2022

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Златін Станіслав Вікторович

Ухвала від 28.10.2022

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Златін Станіслав Вікторович

Ухвала від 20.10.2022

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Златін Станіслав Вікторович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні