Рішення
від 23.06.2023 по справі 320/11903/22
КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2023 року № 320/11903/22

Суддя Київського окружного адміністративного суду Леонтович А.М., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЖОКЕР.ЮА."

до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

про визнання протиправним та скасування рішення,

в с т а н о в и в:

I. Зміст позовних вимог

До Київського окружного адміністративного суду звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЖОКЕР.ЮА" з позовом до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, у якому просить суд:

- визнати протиправним та скасування рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 13.12.2022 №435 "Про анулювання ТОВ "ДЖОКЕР.ЮА" ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет".

II. Позиція позивача та заперечення відповідача

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що спірне рішення прийнято за відсутності у діях позивача порушень приписів законодавства, на підставі листів від Служби безпеки України, які не містять доказів про обставини, що в них викладені. Стверджує, що у відповідача відсутнє документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата резидентами держав, що здійснюють збройну аресію проти України, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України, відтак, позовні вимоги належить задовольнити. Позивач стверджує, що порядок застосування санкції оскаржуваним рішенням не був дотриманий відповідачем, а саме: КРАІЛ не видавав позивачеві розпорядження щодо усунення порушень вимог ст. 51 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", позивачем не вчинялись порушення норм зазначеного Закону, а КРАІЛ не зазначено, що спірне рішення прийнято після виявлення повторного порушення організатором азартних ігор вимог Закону.Крім того, спірне рішення було прийнято без проведення перевірки діяльності ліцензіата, що є грубим порушенням норм законодавства. Відповідач не надав можливості позивачу надати аргументи на підтвердження відсутності у діях позивача порушень, передбачених в рішенні. КРАІЛ своїми діями пр винесенні рішення жодни чином не обгрунтувала необхідність та наявність підстав його винесення, чим порушили принцип обгрунтованості рішень та врахування аргументів заявників.

Відповідач проти задоволення позову заперечив. У відзиві на позовну заяву зазначив, що для прийняття спірного рішення слугували законні підстави, а тому просить у задоволенні позову відмовити за безпідставністю. Вважає, що оскільки позивачем при отриманні ліцензії було надано до КРАІЛ недостовірні відомості, відповідачем законно та обгрунтовано прийнято рішення про анулювання ліцензії, у зв`язку з чим, підстави для його скасування відсутні. Відповідач зазначає, що ні стаття 51 Закону, ні інші положення Закону не надають КРАІЛ повноважень застосувати до позивача інший захід впливу крім анулювання ліцензії, оскільки виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб?єктом господарювання для одержання ліцензії та документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України є підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії.

III. Процесуальні дії у справі

Ухвалою суду від 29.12.2022 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЖОКЕР.ЮА" про забезпечення позову повернуто без розгляду.

Ухвалою суду від 29.12.2022 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЖОКЕР.ЮА" залишено без руху.

Позивач, у строк та спосіб, викладений в ухвалі, усунув недоліки позовної заяви.

Ухвалою суду від 18.01.2023 відкрито спрощене позовне провадження в адміністративній справі та вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Ухвалою суду від 19.01.2023 у задоволенні заяви представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю ДЖОКЕР.ЮА про забезпечення позову відмовлено.

Ухвалою суду від 15.03.2023 у задоволенні клопотання комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін - відмовлено.

Ухвалою суду від 04.04.2023 визнано заяву представника позивача про відвід судді Войтович І.І. у справі №320/11903/22 необґрунтованою.

Ухвалою суду від 06.04.2023 у задоволенні заяви представника ТОВ "ДЖОКЕР.ЮА" про відвід судді Київського окружного адміністративного суду Войтовича І.І. в адміністративній справі № 320/11903/22 відмовлено (суддя Лиска І.Г.).

Ухвалою суду від 12.04.2023 задоволено заяву судді Войтович І.І. про самовідвід.

Ухвалою суду від 18.04.2023 адміністративну справу №320/11903/22 прийнято до провадження судді Леонтовича А.М.

Частиною 5 статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Згідно з частиною 2 статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд справи по суті за правилами спрощеного позовного провадження починається з відкриття першого судового засідання; якщо судове засідання не проводиться, розгляд справи по суті розпочинається через тридцять днів.

З огляду на завершення 30-ти денного терміну для подання заяв по суті справи, суд вважає можливим розглянути та вирішити справу по суті за наявними у ній матеріалами.

IV. Обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин, з посиланням на докази, на підставі яких встановлені відповідні обставини

13.04.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю ДЖОКЕР.ЮА подало заяву про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, до якої були додані:

-інформацію про відсутність над ТОВ ДЖОКЕР.ЮА прямо чи опосередковано контролю резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (вих. №32 від 13.04.2021;

-інформацію про те, що ТОВ ДЖОКЕР.ЮА та/або пов?язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції" (вих. №33 від 13.04.2021);

-інформацю про те, що керівник, головний бухгалтер та власник істотної участі та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ ДЖОКЕР. ЮА мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України (вих. №34 від 13.04.2021);

-інформацію про те, що кінцевий бенефіціарний власник ТОВ ДЖОКЕР.ЮА не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України (вих. №35 від 13.04.2021);

-інформацію про те, що ТОВ ДЖОКЕР.ЮА не володіє прямо або опосередковано будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України (вих. № 36 від 13.04.2021);

-інформацію про те, що ТОВ ДЖОКЕР.ЮА не має серед учасників юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (вих. №37 від 13.04.2021);

-структуру власності ТОВ ДЖОКЕР.ЮА та інформацію про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ ДЖОКЕР.ЮА станом на 13.04.2021, за формою згідно з додатком 7 до Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

-нотаріально посвідчену копію Статуту ТОВ ДЖОКЕР. ЮА;

-нотаріально посвідчену копію рішення №1 учасника ТОВ ДЖОКЕР.ЮА від 22.09.2020;

- нотаріально посвідчену копію додаткового рішення №1/1 учасника ТОВ ДЖОКЕР.Ю.А від 22.09.2020;

-нотаріально посвідчену копію рішення №2 єдиного учасника ТОВ ДЖОКЕР.ЮА від 11.03.2021;

-витяг з ЄДРЮОФОПГ Ф щодо інформації про ТОВ ДЖОКЕР.ЮА;

-копію свідоцтва про реєстрацію Компанії Ді Сі ДЖЕНПОНТ ЛІМІТЕД з перекладом на українську мову;

-свідоцтво про директорів та секретаря Компанії Ді Сі ДЖЕНПОІНТ ЛІМІТЕД з перекладом на українську мову (оригінал);

-свідоцтво про акціонерів Компанії Лі Сі ДЖЕНПОІНТ ЛІМІТЕЛ з перекладом на українську мову (оригінал);

- свідоцтво про зареєстровану адресу Компанії Ді Сі ДЖЕНПОІНТ ЛІМІТЕД 3 перекладом на українську мову (оригінал);

-свідоцтво про статутний капітал Компанії Ді Сі ДЖЕНПОІНТ ЛІМІТЕД з перекладом на українську мову (оригінал);

-копію свідоцтва про реєстрацію Компанії АЛІЄТІДАР ЛІМІТЕД [ALIETIDAR LIMITED] з перекладом на українську мову;

-свідоцтво про директорів та секретаря Компанії АЛІЄТІДАР ЛІМІТЕД [ALIETIDAR LIMITED] з перекладом на українську мову (оригінал);

-свідоцтво про акціонерів Компанії АЛІЄТІДАР ЛІМІТЕД (ALIETIDAR LIMITED] 3 перекладом на українську мову (оригінал);

-свідоцтво про зареєстровану адресу Компанії АЛІЄТІДАР ЛІМІТЕД [ALIETIDAR LIMITED1 з перекладом на українську мову (оригінал);

-нотаріально посвідчену копію Резолюції, що затверджує зміну адреси зареєстрованого офісу компанії АЛІЄТІДАР ЛІМІТЕД [ALIETIDAR LIMITED] від 28.12.2020 з перекладом на українську мову;

-нотаріально посвідчену копію звіту незалежного аудитора про надання обгрунтованої впевненості щодо повноти формування статутного капіталу ТОВ ДЖОКЕР.ЮА від 31.03.2021;

-лист з поясненнями щодо джерел походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу ТОВ ДЖОКЕР.ЮА (вих. №30 від 13.04.2021);

-нотаріально посвідчену копію паспорту громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_1 з перекладом на українську мову;

-свідоцтво про акціонерів компанії Ей Ді Ві БІЗ ЛТД (ADV BIZ LTD| від 25.02.2021 з перекладом на українську мову (нотаріально посвідчена копія);

-нотаріально посвідчену копію рішення компанії Ей Ді Ві БІЗ ЛТД [ADV BIZ LTD] про виплату дивідендів з перекладом на українську мову;

-Swift-повідомлення ПуАт КБ Акордбанк від 12.11.2020 та від 20.11.2020 на підтвердження внеску ОСОБА_2 до статутного капіталу ТОВ ДЖОКЕР.ЮА, з перекладом на українську мову (нотаріально посвідчені копії:

-виписку по особовому рахунку ТОВ ДЖОКЕР. ЮА у ПуАТ КБ АКОРДБАНК за період з 13.11.2020 по 24.03.2021 на підтвердження сплати (формування) статутного капіталу ТОВ ДЖОКЕР.ЮА;

-виписку Компанії АЛІЄТІДАР ЛІМІТЕД з Emerald Financial Group (UK) LTD за період з 01.03.2021 по 29.03.2021 (нотаріально посвідчена копія з перекладом на українську мову);

- виписку Компанії Ді Сі ДЖЕНПОНТ ЛІМІТЕД з Emerald Financial Group (UK) LTD за період з 01.03.2021 по 29.03.2021 (нотаріально посвідчена копія з перекладом на українську мову);

-виписки по особовому рахунку ТОВ ДЖОКЕР.ЮА у АТ БАНК СІЧ на підтвердження сплати (формування) статутного капіталу ТОВ ДЖОКЕР.ЮА від 17.03.2021, 22.03.2021, 26.03.2021 та 30.03.2021;

-нотаріально посвідчену копія наказу №1-К про призначення директора ТОВ ДЖОКЕР.ЮА від 22.09.2020;

-довідку про відсутність судимості та адміністративних порушень на території Латвійської Республіки щодо ОСОБА_2 (вих. №14-10/3178 від 30.03.2021), нотаріально посвідчена копія з перекладом на українську мову;

-довідку про відсутність судимості на території України щодо громадянина Латвії ОСОБА_3 від 17.03.2021 (оригінал).

Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (далі-КРАІЛ) було прийнято рішення №235 від 06.05.2021 про видачу ТОВ ДЖОКЕР.ЮА ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Відповідачем отримано листи Служби безпеки України від 13.10.2022 №5/7/1/4-15108дск з грифом для службового користування (вх.С1/13/ДСК від 20.10.2022); від 11.11.2022 №5/7/1/4-18317 (вx. №1852/9 від 14.11.2022) щодо надання інформації, які містять інформацію про доручення Печерської окружної прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні №4202110260000197 від 15.11.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння коштів громадян України під виглядом прийняття ставок на спорт та казино в мережі Інтернет та результати досудового розслідування.

Рішенням КРАІЛ від 13.12.2022 №435 анульовано ТОВ ДЖОКЕР.ЮА ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, згідно з яким: відповідно до пунктів 3, 12 частини першої статті 51 Закону України Про державне регулювання діяльності шодо організації та проведення азартних ігор, підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №891, за результатами проведеного відповідно до протокольного доручення КРАІЛ від 07.11.2022 №33 аналізу інформації викладеної у листі Служби безпеки України від 13.10.2022 №5/7/1/4-15108дск (вх.№CI/13/ДСК від 20.10.2022), враховуючи додаткову інформацію, отриману листом Служби безпеки України від 11.11.2022 №5/7/1/4-18317 (вx. №1852/9 від 14.11.2022), у зв?язку з виявленням недостовірних відомостей у документах, поданих суб?єктом господарювання для одержання ліцензії, а саме інформації зазначеної у листі ТОВ ДЖОКЕР.ЮА від 13.04.2021 №32 про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України Про захист економічної конкуренції) резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (У значенні, наведеному в статті 1 Закону України Про оборону України) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформації про те, що здобувая ліцензії не діє в інтересах таких осіб, яка спростовується зазначеною у листах СБУ інформацією, що містять документальне підтвердження такого контролю, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей вирішила анулювати ТОВ ДЖОКЕР.ЮА ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видану відповідно до рішення КРАІЛ від 06.05.2021 №235.

14.12.2022 позивач отримав спірне рішення КРАІЛ від 13.12.2022 №435.

Вважаючи рішення протиправним, позивач звернувся до суду з позовом.

V. Норми права, які застосував суд

Відповідно до статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до положень ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та v спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні визначені у Законі України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

За положеннями ст. 9 Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор здійснюється шляхом: 1) контролю наявності передбачених законом ліцензій; 2) перевірки додержання організатором азартних ігор ліцензійних умов; 3) контролю за додержанням організаторами азартних ігор вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор; 4) моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу.

Для здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор уповноважені посадові особи Уповноваженого органу мають право: 1) доступу в установленому законодавством порядку на територію і до приміщень організаторів азартних ігор, гральних закладів організаторів азартних ігор; 2) перевіряти дотримання організаторами азартних ігор вимог законодавства про азартні ігри на підставі та в порядку, визначених законодавством; 3) давати в межах своїх повноважень організаторам азартних ігор обов`язкові для виконання приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів; 4) застосовувати в установленому законодавством порядку до організаторів азартних ігор та інших осіб, які порушують законодавство у сфері організації та проведення азартних ігор, відповідні санкції; 5) безоплатно отримувати від організаторів азартних ігор необхідні для виконання завдань, покладених на Уповноважений орган цим Законом, інформацію, документи, пояснення та інші матеріали; 6) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на Уповноважений орган; 7) отримувати від організаторів азартних ігор інформацію та документи, необхідні для розгляду звернень, що надходять до Уповноваженого органу від фізичних та юридичних осіб; 8) інші права, визначені законом.

Згідно з ч. ч. 1, 2, 3, 7 ст. 10 Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор здійснюється шляхом проведення планових, позапланових перевірок, фактичних перевірок (методом контрольних закупок) та моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу.

Планові перевірки організаторів азартних ігор, їх відокремлених підрозділів проводяться не частіше ніж один раз на рік, але не рідше ніж один раз на три роки відповідно до планів, затверджених Уповноваженим органом.

Позапланові перевірки проводяться за рішенням Уповноваженого органу з питань, зазначених у таких рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається: 1) на підставі письмового чи електронного звернення про порушення законодавства, стандартів чи інших нормативних документів у сфері організації та проведення азартних ігор; 2) з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення раніше виявлених порушень; 3) у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов`язкової звітності, поданих організатором азартних ігор, або у разі отримання таких даних через Державну систему онлайн-моніторингу; 4) з метою перевірки дотримання організатором азартних ігор вимог щодо підключення грального обладнання до Державної системи онлайн-моніторингу.

Державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Законом України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 05.04.2007 № 877-V (надалі - Закон №877-V), визначені правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Відповідно до норм ст. 1 Закону №877-V, державний нагляд (контроль) діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб`єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Згідно з ч. 2 ст. 8 Закону № 877-V, органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) зобов`язані повно, об`єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом.

VI. Оцінка суду

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є єдиним уповноваженим органом (центральний орган виконавчої влади), що реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні.

Відповідно до ст. 51 Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії;

4) акт про відмову організатором азартних ігор у проведенні перевірки Уповноваженим органом. Відмовою організатора азартних ігор у проведенні перевірки Уповноваженим органом вважається недопуск уповноважених посадових осіб Уповноваженого органу для здійснення перевірки додержання організатором азартних ігор вимог цього Закону та відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законних підстав (відмова в доступі посадових осіб Уповноваженого органу до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, гральних закладів або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням організатора азартних ігор особи, уповноваженої представляти інтереси організатора азартних ігор на час проведення перевірки);

5) акт про порушення організатором азартних ігор вимог частин п`ятої або шостої статті 26 цього Закону (щодо інвестиційних ліцензій);

6) несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;

7) несплата організатором азартних ігор накладених на підставі рішення Уповноваженого органу, що набрало законної сили, штрафних санкцій, встановлених цим Законом;

8) непідключення грального обладнання або онлайн-системи до Державної системи онлайн-моніторингу протягом десяти днів з дня отримання ліцензії відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 22 цього Закону;

9) непідключення грального автомата до Державної системи онлайн-моніторингу;

10) повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог цього Закону, Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або ліцензійних умов;

11) повторне встановлення факту відсутності в організатора азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати на суму, передбачену цим Законом;

12) документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

13) документальне підтвердження встановлення факту наявності у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов`язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому порядку.

Згідно рішення КРАІЛ від 13.12.2022 №435 як підстави для анулювання, в спірному рішенні вказано :

- пункт 3 частина першої статті 51 Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор - виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб?єктом господарювання для одержання ліцензії;

- пункт 12 частини першої статті 51 Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор - документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України Про захист економічної конкуренції, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

В обгрунтування прийнятого рішення від 13.12.2022 №435 КРАІЛ вказало, що інформація, яка зазначена у листі ТОВ ДЖОКЕР.ЮА від 13.04.2021 №32 про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення збройного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах зазначених осіб спростовується інформацією Служби безпеки України, яка викладена у листах: від 13.10.2022 №5/7/1/4-15108дск та від 11.11.2022 №5/7/1/4-18317.

Аналізуючи рішення про анулювання ліцензії позивача, суд зазначає таке.

13.04.2021 ТОВ ДЖОКЕР.ЮА було подано заяву про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, до якої були додані:

-інформацію про відсутність над ТОВ ДЖОКЕР.ЮА прямо чи опосередковано контролю резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України;

-інформацію про те, що ТОВ ДЖОКЕР.ЮА та/або пов?язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції";

-інформацю про те, що керівник, головний бухгалтер та власник істотної участі та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ ДЖОКЕР. ЮА мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України ;

-інформацію про те, що кінцевий бенефіціарний власник ТОВ ДЖОКЕР.ЮА не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України ;

-інформацію про те, що ТОВ ДЖОКЕР.ЮА не володіє прямо або опосередковано будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України ;

-інформацію про те, що ТОВ ДЖОКЕР.ЮА не має серед учасників юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

-структуру власності ТОВ ДЖОКЕР.ЮА та інформацію про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ ДЖОКЕР.ЮА станом на 13.04.2021, за формою згідно з додатком 7 до Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

-нотаріально посвідчену копію Статуту ТОВ ДЖОКЕР. ЮА;

-нотаріально посвідчену копію рішення №1 учасника ТОВ ДЖОКЕР.ЮА від 22.09.2020;

- нотаріально посвідчену копію додаткового рішення №1/1 учасника ТОВ ДЖОКЕР.Ю.А від 22.09.2020;

-нотаріально посвідчену копію рішення №2 єдиного учасника ТОВ ДЖОКЕР.ЮА від 11.03.2021;

-витяг з ЄДРЮОФОПГ Ф щодо інформації про ТОВ ДЖОКЕР.ЮА;

-копію свідоцтва про реєстрацію Компанії Ді Сі ДЖЕНПОНТ ЛІМІТЕД з перекладом на українську мову;

-свідоцтво про директорів та секретаря Компанії Ді Сі ДЖЕНПОІНТ ЛІМІТЕД з перекладом на українську мову (оригінал);

-свідоцтво про акціонерів Компанії Лі Сі ДЖЕНПОІНТ ЛІМІТЕЛ з перекладом на українську мову (оригінал);

- свідоцтво про зареєстровану адресу Компанії Ді Сі ДЖЕНПОІНТ ЛІМІТЕД 3 перекладом на українську мову (оригінал);

-свідоцтво про статутний капітал Компанії Ді Сі ДЖЕНПОІНТ ЛІМІТЕД з перекладом на українську мову (оригінал);

-копію свідоцтва про реєстрацію Компанії АЛІЄТІДАР ЛІМІТЕД [ALIETIDAR LIMITED] з перекладом на українську мову;

-свідоцтво про директорів та секретаря Компанії АЛІЄТІДАР ЛІМІТЕД [ALIETIDAR LIMITED] з перекладом на українську мову (оригінал);

-свідоцтво про акціонерів Компанії АЛІЄТІДАР ЛІМІТЕД (ALIETIDAR LIMITED] 3 перекладом на українську мову (оригінал);

-свідоцтво про зареєстровану адресу Компанії АЛІЄТІДАР ЛІМІТЕД [ALIETIDAR LIMITED1 з перекладом на українську мову (оригінал);

-нотаріально посвідчену копію Резолюції, що затверджує зміну адреси зареєстрованого офісу компанії АЛІЄТІДАР ЛІМІТЕД [ALIETIDAR LIMITED] від 28.12.2020 року з перекладом на українську мову;

-нотаріально посвідчену копію звіту незалежного аудитора про надання обгрунтованої впевненості щодо повноти формування статутного капіталу ТОВ ДЖОКЕР.ЮА від 31.03.2021;

-лист з поясненнями щодо джерел походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу ТОВ ДЖОКЕР.ЮА (вих. №30 від 13.04.2021);

-нотаріально посвідчену копію паспорту громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_1 з перекладом на українську мову;

-свідоцтво про акціонерів компанії Ей Ді Ві БІЗ ЛТД (ADV BIZ LTD| від 25.02.2021 з перекладом на українську мову (нотаріально посвідчена копія);

-нотаріально посвідчену копію рішення компанії Ей Ді Ві БІЗ ЛТД [ADV BIZ LTD] про виплату дивідендів з перекладом на українську мову;

-Swift-повідомлення ПуАт КБ Акордбанк від 12.11.2020 та від 20.11.2020 на підтвердження внеску ОСОБА_2 до статутного капіталу ТОВ ДЖОКЕР.ЮА, з перекладом на українську мову (нотаріально посвідчені копії);

-виписку по особовому рахунку ТОВ ДЖОКЕР. ЮА у ПуАТ КБ АКОРДБАНК за період з 13.11.2020 по 24.03.2021 на підтвердження сплати (формування) статутного капіталу ТОВ ДЖОКЕР.ЮА;

-виписку Компанії АЛІЄТІДАР ЛІМІТЕД з Emerald Financial Group (UK) LTD за період з 01.03.2021 по 29.03.2021 (нотаріально посвідчена копія з перекладом на українську мову);

- виписку Компанії Ді Сі ДЖЕНПОНТ ЛІМІТЕД з Emerald Financial Group (UK) LTD за період з 01.03.2021 по 29.03.2021 (нотаріально посвідчена копія з перекладом на українську мову);

-виписки по особовому рахунку ТОВ ДЖОКЕР.ЮА у АТ БАНК СІЧ на підтвердження сплати (формування) статутного капіталу ТОВ ДЖОКЕР.ЮА від 17.03.2021, 22.03.2021, 26.03.2021 та 30.03.2021;

-нотаріально посвідчену копія наказу №1-К про призначення директора ТОВ ДЖОКЕР.ЮА від 22.09.2020;

-довідку про відсутність судимості та адміністративних порушень на території Латвійської Республіки щодо ОСОБА_2 (вих. №14-10/3178 від 30.03.2021), нотаріально посвідчена копія з перекладом на українську мову;

-довідку про відсутність судимості на території України щодо громадянина Латвії ОСОБА_3 від 17.03.2021 (оригінал).

Зазначеними документами підтверджується структура власності ТОВ ДЖОКЕР.ЮА станом на дату подання (на 13.04.2021), з якої слідує, що :

-єдиним учасником ТОВ ДЖОКЕР.ЮА була КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Ді Сі ДЖЕНПОІНТ ЛІМІТЕД (DC GENPOINT LIMITED), реєстраційний номер: НЕ413794, адреса місцезнаходження: Кіпранорос, 13, ЕВІ БІЛДІНГ, 2 поверх, квартира/ офіс 201, 1061, Нікосія, Кіпр з часткою у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ ДЖОКЕР.ЮА;

-єдиним акціонером КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Ді Сі ДЖЕНПОНТ ЛІМІТЕД с КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛІЄТІДАР ЛІМІТЕДALIETIDAR LIMITED), реєстраційний номер - НЕ308781, адреса місцезнаходження: Ariac Філаксеос 131, офіс 301, 3083 Лімасод, Кіпр [Agias Fylaxeos 131, Flat/Office 301, 3083, Limassol, Cyprus);

-єдиним акціонером КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛІЄТІДАР ЛІМІТЕД(ALIETIDAR LIMITED) є фізична особа ЕГЛОНС ДАНІЕЛС, громадянин Латвійської республіки, місто Рига, Латвійська Республіка.

Відповідно до статті 1 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником для юридичних осіб є - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

Отже, станом на дату подання заяви про отримання ліцензії від 13.04.2021 єдиним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ ДЖОКЕР.ЮА був громадянин Латвійської Республіки ЕГЛОНС ДАНІЕЛС, який здійснював вирішальний вилив на діяльність ТОВ ДЖОКЕР.ЮА (100%) через ланцюг контролю/володіння у юридичних особах: КОМПАНІЇ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛІЄТІДАР ЛІМІТЕД (ALIETIDAR LIMITED) та КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Ді Сі ДЖЕНПОІНТ ЛІМІТЕД.

Відповідач у своєму рішенні посилається на лист Служби безпеки України від 13.10.2022 №5/7/1/4-15108дск (копія у справі відсутня, далі-лист СБУ №1), який не досліджувався судом, оскільки, як зазначив відповідач, лист містив гриф для службового користування та потребував письмової згоди на ознайомлення суду зі змістом цього листа, станом на день розгляду справи, лист суду не надано та лист від 11.11.2022 №5/7/1/4-18317 (копія є в матаріалах справи,далі-лист СБУ №2).

Досліджуючи лист СБУ-№2, що містить назву щодо надання інформації, суд дійшов висновку, що цей лист не може слугувати документальним підтвердженням встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата в розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", а також резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України в розумінні Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України, крім того, судом встановлено що лист є відомчим, внутрішнім документом, який носить інформаційний характер та не містить нормативно-правових приписів, не породжує будь-яких правових підстав для анулювання ліцензії, оскільки не підтверджений доказами. Таких доказів не було надано і відповідачем до суду.

За змістом статті 51 Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії є, серед іншого:

-виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії (п. 3 ч. 1 статті 51 зазначеного закону);

-документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України (п. 12 ч. 1 статті 51 зазначеного закону).

Саме дві зазначені обставини слугували підставою для прийняття відповідачем рішення від 13.12.2022 435 Про анулювання ТОВ ДЖОКЕР.ЮА ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Таким чином, для прийняття обґрунтованого рішення у справі суду належить встановити наявність/відсутність в діях позивача зазначених вище обставин.

Обґрунтовуючи наявність підстав для прийняття оскаржуваного рішення, відповідач зазначає, що йому від Служби Безпеки України надійшли лист СБУ №1 та лист СБУ №2, в яких містилась інформація про те, що службовими особами ТОВ ДЖОКЕР.Ю.А при подання заяви на отримання ліцензії та доданих до неї документів до КРАІЛ вказано недостовірні відомості з метою приховання наявності опосередкованих зв`язків з російською федерацією та причетності до функціонування нелегальних платформ, які у тому числі доступні на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької областей та АРК Крим.

Суд звертає увагу, що конструкція норми статті 51 Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор передбачає саме документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України Про захист економічної конкуренції, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України.

В матеріалах справи дійсно є лист СБУ №2 , що може свідчити про певний зв`язок осіб, які контролюють діяльність позивача, з громадянами російської федерації.

Проте, будь-які інші докази на підтвердження викладених в листі СБУ №2 відомостей в матеріалах справи відсутні. Такі докази витребовувались судом у відповідача, проте надані під час судового розгляду не були.

Лист СБУ №1 теж відсутній в матеріалах справи хоча і витребовувався ухвалою суду.

Визначальним принципом здійснення правосуддя в адміністративних справах є принцип офіційного з`ясування всіх обставин у справі й обов`язок суб`єкта владних повноважень доказувати правомірність своїх дій чи рішень.

Принцип офіційного з`ясування всіх обставин у справі розкритий в частині четвертій статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України, якими встановлено, що суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Статтею 72 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно з частиною 2 статті 73 Кодексу адміністративного судочинства України предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

За змістом статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Суб`єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі.

У відзиві на позов відповідач жодним чином не вказує, що на час прийняття спірного рішення у його розпорядженні перебували належні докази на підтвердження викладеної у листах СБУ №1 та №2 інформації.

Тобто, фактично спірне рішення прийнято відповідачем без будь-яких доказів, на підставі яких суд відповідно до статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України може встановити дійсні обставини справи.

За змістом статті 10 Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор здійснюється шляхом проведення планових, позапланових перевірок, фактичних перевірок (методом контрольних закупок) та моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу.

Позапланові перевірки проводяться за рішенням Уповноваженого органу з питань, зазначених у таких рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається, серед іншого, на підставі письмового чи електронного звернення про порушення законодавства, стандартів чи інших нормативних документів у сфері організації та проведення азартних ігор.

Крім того, за розпорядженням Голови Уповноваженого органу уповноважені посадові особи Уповноваженого органу проводять перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, дозволів, та відповідності здобувача і поданих документів ліцензійним умовам (ч. 5 статті 10 Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор).

На переконання суду, наведена у листі СБУ №2 інформація потребувала ретельної перевірки в межах повноважень КРАІЛ, наданих законом.

Суд зазначає, що відповідач вірно стверджує про відсутність у нього визначеного законом обов`язку проводити перевірку позивач в межах спірних правовідносин. Проте, без проведення відповідної перевірки в цьому випадку не можливо було встановити всіх дійсних обставин правовідносин між позивачем та відповідачем.

Фактично відповідач не надав можливість позивачу надати власні аргументи на підтвердження відсутності в діях ТОВ ДЖОКЕР.Ю.А. порушень норм чинного законодавства та формально підійшов до виконання покладених на нього законом обов`язків.

У відзиві на позов відповідач стверджує, що прийняв спірне рішення на підставі аналізу інформації, отриманої від СБУ. Проте, незрозумілим залишається у який спосіб зазначена інформація була проаналізована та чому вона (інформація) не підкріплена жодними письмовими та або/електронними доказами.

Суд звертає увагу на те, що процес доказування спрямований на з`ясування дійсних обставин справи, прав і обов`язків сторін, встановлення певних обставин шляхом ствердження юридичних фактів, зазначення доказів їх дослідження і оцінки.

Відповідно до вимог процесуального законодавства, обов`язок доказування покладається на сторін. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 Кодексу адміністративного судочинства України.

Так, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Слід звернути увагу, що зазначене положення поширюється на доказування лише правомірності оскаржуваного рішення (дії чи бездіяльності), а не будь-яких обставин. Окрім доказування правових підстав для рішення (тобто правомірності), суб`єкт владних повноважень повинен доказувати фактичну підставу, тобто наявність фактів, з якими закон пов`язує можливість прийняття рішення, вчинення дії чи утримання від неї.

Відтак, матеріально-правовий зміст обов`язку подавати докази полягає в тому, що, в випадку його невиконання суб`єктом доказування суд має право визнати факт, на який посилалась зацікавлена сторона, неіснуючим, чи навпаки, як це має місце при використанні презумпції, існуючим, якщо інше не доведено іншою стороною.

Оскільки інші аргументи відповідача не спростовують факту, що оскаржуване рішення прийняте відповідачем не в межах повноважень, не у порядку та не у спосіб, передбачений законодавством, суд вважає, що такі аргументи не мають вирішального значення для вирішення цього спору.

При цьому суд зазначає, що відповідно до пункту 30 рішення Європейського Суду з прав людини у справі Hirvisaari v. Finland від 27 вересня 2001 року, рішення судів повинні достатнім чином містити мотиви, на яких вони базуються для того, щоб засвідчити, що сторони були заслухані, та для того, щоб забезпечити нагляд громадськості за здійсненням правосуддя.

Згідно пункту 29 рішення Європейського Суду з прав людини у справі Ruiz Torija v. Spain від 9 грудня 1994 року, статтю 6 не можна розуміти як таку, що вимагає пояснень детальної відповіді на кожний аргумент сторін. Відповідно, питання, чи дотримався суд свого обов`язку обґрунтовувати рішення може розглядатися лише в світлі обставин кожної справи.

Згідно пункту 41 висновку №11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов`язку може змінюватися залежно від характеру рішення.

Таким чином, оскільки відповідач не надав суду жодних доказів на підтвердження наявності визначених статтею 51 Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор підстав для анулювання ліцензії позивача і вимог суду щодо витребування доказів не виконав, беручи до уваги той факт, що лист СБУ від 11.11.2022 №5/7/1/4-18317, на підставі якого позивача фактично позбавили ліцензії, не підкріплено жодними письмовими та/або електронними доказами, суд дійшов висновку про незаконність оскаржуваного рішення.

VII. Висновок суду

Згідно з частиною першою статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Частиною першою статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до частини другої статті 73 Кодексу адміністративного судочинства України предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (частини перша та друга статті 76 Кодексу адміністративного судочинства України).

Частинами першою та другою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до статей 9, 77 Кодексуадміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідач, як суб`єкт владних повноважень, не надав суду доказів на підтвердження правомірності своїх дій.

Системно проаналізувавши приписи законодавства України, що були чинними на момент виникнення спірних правовідносин між сторонами, зважаючи на взаємний та достатній зв`язок доказів у їх сукупності, суд дійшов висновку про задоволення адміністративного позову.

VIII. Розподіл судових витрат

Відповідно до ч. 1 ст. 143 Кодексу адміністративного судочинства України суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі.

Згідно ч. 1 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Під час звернення до суду із цим позовом позивачем сплачено судовий збір на суму 2684,00 грн.

Оскільки адміністративний позов підлягає задоволенню, суд вважає за необхідне стягнути на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей витрати по сплаті судового збору у розмірі 2684,00 грн.

Керуючись статтями 9, 14, 73-78, 90, 143, 242-246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

в и р і ш и в:

Адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправним та скасування рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 13.12.2022 №435 "Про анулювання ТОВ "ДЖОКЕР.Ю.А." ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет".

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (код ЄДРПОУ: 43892728, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грінченка Бориса, буд. 3) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖОКЕР.ЮА» (код ЄДРПОУ: 43833112, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 21, літ. А, оф. 309) судовий збір у розмірі 2684,00 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири грн. 00 коп.).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Суддя Леонтович А.М.

Дата виготовлення та підписання повного тексту рішення - 23.06.2023

Дата ухвалення рішення23.06.2023
Оприлюднено28.06.2023

Судовий реєстр по справі —320/11903/22

Ухвала від 01.02.2024

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Шарапа В.М.

Постанова від 14.12.2023

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Парінов Андрій Борисович

Ухвала від 24.11.2023

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Парінов Андрій Борисович

Ухвала від 11.09.2023

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Парінов Андрій Борисович

Ухвала від 11.09.2023

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Парінов Андрій Борисович

Ухвала від 18.07.2023

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Парінов Андрій Борисович

Рішення від 23.06.2023

Адміністративне

Київський окружний адміністративний суд

Леонтович А.М.

Ухвала від 18.04.2023

Адміністративне

Київський окружний адміністративний суд

Леонтович А.М.

Ухвала від 12.04.2023

Адміністративне

Київський окружний адміністративний суд

Войтович І.І.

Ухвала від 06.04.2023

Адміністративне

Київський окружний адміністративний суд

Лиска І.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні