Ухвала
від 29.06.2023 по справі 537/1988/23
КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Провадження № 2/537/716/2023

Справа № 537/1988/23

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.06.2023 Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі:

головуючої судді Фадєєвої С.О.,

з участю секретаря Супруненко О.О.,

позивача ОСОБА_1 ,

представника відповідача ОСОБА_2 адвоката Чернушенко В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди,

У С Т А Н О В И В:

Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду із позовною заявою, де просить ухвалити рішення, яким стягнути з відповідача ОСОБА_2 на його користь 25452 грн. 98 коп. у рахунок відшкодування матеріальної шкоди на відновлюючий ремонт автомобіля; 10000 грн. моральної шкоди та 1073 грн. 60 коп. судового збору.

В судовому засіданні представник відповідача адвокат Чернушенко В.О. заявила суду клопотання про залучення до участі в розгляді справи в якості третіх осіб ТОВ «Фінанс Лайн» та Моторне (транспортне) страхове бюро України. Клопотання мотивувала тим, що цивільно-правова відповідальність ОСОБА_2 на момент вчинення дорожньо-транспортної пригода була застрахована у ПАТ «Страхова компанія Глобал Гарант». При цьому на підставі договору доручення № 01/07.21 від 26.07.2021 ТОВ «Фінанс Лайн», як страховий агент довірителя ПАТ «Страхова компанія Глобал Гарант», зобов`язувалося виконувати частину страхової діяльності довірителя, пов`язану із врегулюванням страхових випадків за договорами страхування, укладеними довірителем, отже, рішення в справі може стосуватися обов`язків ТОВ «Фінанс Лайн». Крім цього зазначила, що як вбачається із відкритих джерел, 06.06.2023 порушено справу про банкрутство ПАТ «Страхова компанія Глобал Гарант». У разі визнання страховика банкрутом та введення ліквідаційної процедури за певних умов Моторне (транспортне) страхове бюро України проводить регламентні виплати за страховика, що визнаний банкрутом, а тому рішення в справі може вплинути на обов`язки МТСБУ.

Позивач ОСОБА_2 в судовому засіданні в режимі відеоконференції не заперечував проти залучення до участі в розгляді справи в якості третіх осіб Моторне (транспортне) страхове бюро України та ТОВ «Фінанс Лайн».

Вирішуючи заявлене клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч 1, п. 1 ч. 2 ст.35ЦПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до ухвалення судом рішення, якщо рішення по справі може вплинути на їх права та обовязки щодо однієї із сторін.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду.

Встановлено, що цивільна правова відповідальність відповідача станом на час настання страхового випадку була застрахована у ПрАТ «Страхова компанія «Глобал Гарант», страхова сума на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну, становила 130000 грн. (поліс № 200943784). За твердженням відповідача страхова компанія була належним чином повідомлена про подію, проте не здійснила виплату страхового відшкодування. Згідно п.1.1 договору доручення № 01/07.21 від 26.07.2021, укладеного між приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Глобал Гарант» (довіритель) та товариством з обмеженою відповідальністю «Фінанс Лайн» (повірений), повірений в якості страхового агента довірителя від імені, за рахунок та за дорученням довірителя зобов`язувався виконувати частину страхової діяльності довірителя, пов`язану з врегулюванням страхових випадків за договорами страхування, укладеними довірителем, а довіритель зобов`язувався створювати необхідні умови для роботи повіреного, передбачені цим договором, та сплачувати йому грошову винагороду на визначених цим договором.

Крім того, судом встановлено, що в провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/4993/23 за позовом ТОВ «Маркс.Капітал» до ПАТ «Страхова компанія «Глобал Гарант» про відкриття провадження у справі про банкрутство. На час укладення страхового полісу ПАТ «Страхова компанія «Глобал Гарант» була членом МТСБУ.

Отже, рішення в справі за позовом про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, може вплинути на права та обов`язки ТОВ «Фінанс Лайн» та МТСБУ, а тому суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом роз`яснювалися сторонам їх права та обов`язки, роз`яснювалися наслідки вчинення чи не вчинення відповідних процесуальних дій. Клопотань від позивача про залучення до участі в справі співвідповідачів суду не надходило.

Керуючись ст.ст.53,181,192 ЦПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання представника відповідача ОСОБА_2 адвоката Чернушенко Валерії Олегівни задовольнити.

Залучити до участі у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору ТОВ «Фінанс_Лайн» (місцезнаходження: м. Полтава, вул. Колективна) та Моторне (транспортне) страхове бюро України (місцезнаходження: м. Київ, Русанівський бульвар, буд.8)

Зобов`язати позивача ОСОБА_1 не пізніше двох днів з дня отримання копії цієї ухвали направити третім особам, які були залучені до участі у справі, копії позовної заяви з додатками, відповіді на відзив, та докази такого направлення надати суду до початку судового засідання та зобов`язати відповідача у цей же строк надіслати копію відзиву на позов та докази такого направлення надати до суду.

Роз`яснити третім особам право надіслання (надання) копії письмових пояснень щодо позову або відзиву та доданих до них документів у строк, не пізніше 5 днів з дня отримання позову або відзиву, з одночасним надісланням (наданням) письмових пояснень з доданими документами до суду. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, мають право подати письмові пояснення щодо позову або відзиву.

Роз`яснити третім особам, що вони мають право: 1)ознайомлюватися зматеріалами справи,робити зних витяги,копії,одержувати копіїсудових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Учасники справи зобов`язані: 1)виявляти повагудо судута доінших учасниківсудового процесу; 2)сприяти своєчасному,всебічному,повному таоб`єктивному встановленнювсіх обставинсправи; 3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; 4)подавати усінаявні уних доказив порядкута строки,встановлені закономабо судом,не приховуватидокази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

Учасники справимають правобрати участьу судовомузасіданні врежимі відеоконференціїпоза межамиприміщення суду.Учасник справиподає заявупро участьу судовомузасіданні врежимі відеоконференціїпоза межамиприміщення судуне пізнішеніж зап`ять днівдо судовогозасідання.Копія заявив тойсамий строкнадсилається іншимучасникам справи. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на вказану ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя: С.О.Фадєєва

Повний текст ухвали виготовлено 04.07.2023

Дата ухвалення рішення29.06.2023
Оприлюднено10.07.2023
Номер документу112042611
СудочинствоЦивільне
КатегоріяСправи у спорах про недоговірні зобов’язання, з них про відшкодування шкоди, з них завданої внаслідок ДТП

Судовий реєстр по справі —537/1988/23

Рішення від 01.03.2024

Цивільне

Крюківський районний суд м.Кременчука

ФАДЄЄВА С. О.

Ухвала від 29.02.2024

Цивільне

Крюківський районний суд м.Кременчука

ФАДЄЄВА С. О.

Ухвала від 29.02.2024

Цивільне

Крюківський районний суд м.Кременчука

ФАДЄЄВА С. О.

Рішення від 01.03.2024

Цивільне

Крюківський районний суд м.Кременчука

ФАДЄЄВА С. О.

Ухвала від 29.06.2023

Цивільне

Крюківський районний суд м.Кременчука

ФАДЄЄВА С. О.

Ухвала від 29.06.2023

Цивільне

Крюківський районний суд м.Кременчука

ФАДЄЄВА С. О.

Ухвала від 13.06.2023

Цивільне

Крюківський районний суд м.Кременчука

ФАДЄЄВА С. О.

Ухвала від 25.05.2023

Цивільне

Крюківський районний суд м.Кременчука

ФАДЄЄВА С. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні