Постанова
від 27.07.2023 по справі 906/760/22
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року Справа № 906/760/22

Північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

Головуючий суддя Тимошенко О.М., суддя Миханюк М.В. , суддя Крейбух О.Г.

секретар судового засідання Шилан О.С.

за участю представників сторін:

від позивача: Янкевич Л.Д.

від відповідача: Лук`янець Л.О.

від третьої особи: Луцюк В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Рівнегаз" на рішення Господарського суду Житомирської області, ухвалене 11.04.2023 суддею Машевською О.П. у м. Житомир (повний текст рішення складено 17.04.2023) у справі № 906/760/22

за позовом Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Рівнегаз"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Союз Автомотів"

за участю третьої особи без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Пежо Сітроен Україна"

про стягнення 651672 грн. штрафних санкцій

ВСТАНОВИВ:

АТ "Оператор газорозподільної системи "Рівнегаз" звернулось до господарського суду позовом до ТзОВ "Союз Автомотів" про стягнення з останнього 651672 грн., з яких: 470652 грн. пені та 181020 грн. штрафу.

Обґрунтовуючи свої вимоги товариство зазначило про те, що згідно п. 1.1. договору від 05.01.2022 № 13А330-19-22 поставки автомобілів, відповідач взяв на себе зобов`язання поставити та передати у власність позивача 3 (три) автомобілі найменування моделі, ціна та специфікація до яких міститься в додатку № 1, який є невід`ємною частиною цього договору. Загальна вартість товару за цим договором становить 2586000 грн., включаючи ПДВ. Відповідач взяв на себе зобов`язання поставити та передати товар позивачу протягом 30 робочих днів з дати підписання цього договору, про те взяті зобов`язання з поставки автомобілів відповідач не виконав, з огляду на це, відповідач зобов`язаний сплатити пеню в розмірі 0,1 % від вартості непоставленого товару за кожен день прострочення на суму 470652 грн., а за прострочення понад тридцяти днів додатково штраф у розмірі 7% від вартості непоставленого товару на суму 181020 грн.

Ухвалою від 10.01.2023 місцевим господарським судом, серед іншого, залучено третьою особою без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - ТзОВ "Пежо Сітроен Україна".

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 11.04.2023 у даній справі позов задоволено частково та стягнуто з відповідача на користь позивача 18102 грн. пені та 271, 53 грн. витрат по сплаті судового збору. В іншій частині позову відмовлено.

Не погоджуючись із вказаним рішенням суду першої інстанції, позивач звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить останнє скасувати в частині відмови в задоволенні стягнення з відповідача 452550 грн. пені, 181020 грн. 7% штрафу та ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задоволити повністю.

В обгрунтування доводів скарги позивач вказав про те, що прийняте рішення в частині відмови в задоволенні позову є незаконним, прийнятим з неправильним застосуванням норм матеріального та процесуального права та таким, що прийняте при неповному з`ясуванні судом обставин справи, що мають значення для справи, які суд визнав встановленими, невідповідності висновків викладених в оскаржуваному рішенні, обставинам справи.

Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 16.05.2023 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою АТ "Оператор газорозподільної системи "Рівнегаз" на рішення Господарського суду Житомирської області від 11.04.2023 у справі № 906/760/22; призначено апеляційну скаргу до розгляду в судовому засіданні.

Від відповідача та третьої особи на адресу суду надійшли відзив та пояснення, відповідно до яких останні просили суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржуване рішення - без змін.

Присутній у судовому засіданні представник позивача вимоги апеляційної скарги підтримав та просив останню задоволити.

Представники відповідача та третьої особи вимоги скарги заперечили, просили скаргу залишити без задоволення, а оскаржуване рішення без змін.

В силу ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Дослідивши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, відзиву на неї та пояснень, а також заслухавши представників сторін у судовому засіданні, дослідивши та проаналізувавши наявні докази, колегія суддів встановила наступне.

З матеріалів справи вбачається, що 29.12.2021 між ТзОВ "Пежо Сітроен Україна" (постачальник) та ТзОВ "Союз Автомобів" (уповноважений дилер) укладено дилерський договір № 2022/17/Р на визначений термін, предметом якого було врегулювання співпраці між уповноваженим дилером згідно з українським законодавством та постачальником в процесі реалізації уповноваженим дилером нових транспортних засобів марки Peugeot, запчастин до них та аксесуарів, та встановлення умов, правил та зобов`язань, які уповноважений дилер приймає та зобов`язується виконувати. Предметом договору, зокрема, є наступні повноваження надані з боку постачальника уповноваженому дилеру, зокрема, здійснювати: роздрібний продаж в розумінні 698 ЦК України договірних товарів, придбаних у постачальника з урахуванням чинних розцінок, опублікованих постачальником; реалізацію та надання послуг, визначених Постачальником, що відносяться до договірних товарів.

05.01.2022 між відповідачем (постачальник) та позивачем (покупець) укладено договір № 12А330-19-22, згідно п. 1.1. якого продавець зобов`язався поставити та передати у власність покупця, а покупець зобов`язався прийняти та оплатити 3 (три) автомобілі, найменування моделі, ціна та специфікація до яких міститься в додатку № 1, який є невід`ємною частиною цього договору. Товар, що передається за цим договором, має відповідати затвердженим заводом-виробником і визначеним в експлуатаційних документах на товар вимогам щодо якості. Товар не повинен мати видимих внутрішніх або зовнішніх пошкоджень (п. 1.2. договору). Загальна вартість (ціна) товару становить 2586000 грн., включаючи податок на додану вартість. Вартість (ціна) кожної окремої одиниці товару визначається у додатку № 1 до цього договору (п. 2.1. договору). Вартість (ціна) товару включає в себе всі необхідні митні платежі, а також податки й інші платежі, пов`язані із ввезенням товару в Україну для вільного продажу (п. 2.2. договору). Покупець здійснює оплату за одержаний товар згідно наданого продавцем рахунка-фактури у безготівковій формі на вказаний у договорі рахунок продавця протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня одержання товару покупцем (п. 2.3. договору). Продавець зобов`язаний поставити та передати товар покупцю протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати підписання цього Договору (п. 3.1. договору). Продавець передає за цим договором товар, відносно якого на момент передачі покупцю повинні бути сплачені всі митні платежі, а також виконані всі інші необхідні вимоги, включаючи сплату відповідних податків щодо ввезення автомобілів в Україну для вільного продажу, передбачені чинним законодавством України (п. 3.2. договору). Передача товару покупцю здійснюється продавцем або уповноваженою ним особою на складі продавця, за адресою: 33016, м. Рівне, вул. Будівельників, 10 (п. 3.3. договору). Передача товару здійснюється разом з оформленням та передачею всієї супровідної документації на товар, що включає такі документи: 1) сертифікат відповідності - завірені копія; 2) акт приймання-передачі; 3) видаткова накладна; 4) керівництво користувача (інструкція з експлуатації); 5) рахунок-фактуру (п. 3.4. договору). Прийняття-передача товару оформлюється відповідним актом прийому-передачі, що підписується уповноваженими представниками сторін, за кількістю і комплектністю, а також за якістю - відповідно до сертифікату відповідності (п. 3.5. договору). У випадку, якщо в процесі приймання товару, будуть виявлені недоліки/дефекти товару; некомплектність товару; невідповідність фактично поставленого товару умовам договору та/або документації на товар; відсутність та/або неналежне, неповне оформлення документів, передбачених п. 3.4. договору; інші порушення умов договору, покупець складає відповідний акт про недоліки (невідповідність тощо) товару (п. 3.6. договору). Покупець повідомляє продавця про виявлені в процесі приймання товару порушення умов договору протягом 2 (двох) робочих днів з дня складання відповідного акта про недоліки (невідповідність тощо) товару (п. 3.7. договору). У разі настання зазначених у п. 3.6. договору випадків, покупець має право відмовитись від прийняття та оплати тієї частини товару, що не відповідає умовам договору (п. 3.8. договору). Право власності на товар виникає у покупця з моменту передачі йому товару продавцем. Ризик випадкового знищення або пошкодження товару, до моменту передачі товару покупцю, несе продавець (п. 3.9. договору). У разі порушення покупцем встановленого п. 2.3. договору строку оплати вартості товару, покупець сплачує на користь продавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення (п. 4.1. договору). У разі порушення продавцем строку (строків) поставки товару, визначеного в п. 3.1. договору, продавець сплачує на користь покупця пеню у розмірі 0,1% від вартості непоставленого товару за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково сплачує штраф у розмірі 7% від вартості непоставленого товару (п. 4.2. договору). У разі поставки товару, якість та/або характеристики якого не відповідають вимогам п. 1.1., п. 1.2. договору, продавець сплачує на користь покупця штраф у розмірі 20% від загальної вартості товару, визначеної в п. 2.1. договору (п. 4.3. договору). У випадку невиконання продавцем зобов`язань по даному договору, продавець зобов`язаний відшкодувати покупцю всі збитки, понесені покупцем у зв`язку з таким невиконанням (п. 4.4). Сплата штрафних санкцій, встановлених Договором, відшкодування завданих збитків здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дня пред`явлення стороною відповідної письмової вимоги (п. 4.6.). Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов`язань за цим договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили. Обставини непереборної сили є надзвичайні та невідворотні обставини, що виникли незалежно від волі сторін, появу яких сторони не могли передбачити або запобігти їх виникненню, та які включають, не обмежуючись цим, наступне: пожежі, повінь, землетруси, зсуви, інші стихійні лиха та сезонні природні явища, закриття шляхів, проток, перевалів, портів, а також війну, воєнні дії, блокади, терористичні акти, страйки, ембарго, заборону/обмеження експорту/імпорту, акти державних органів та інші подібні явища і дії, що унеможливлюють виконання даного Договору сторонами (п. 5.1.). При виникненні обставин непереборної сили сторона, виконання зобов`язань якої перешкоджають такі обставини, повинна письмово сповістити про це іншу сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх появи. Достатнім підтвердженням існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-промислової палати України. У цьому разі, строк виконання зобов`язань за договором стороною, що перебуває під дією обставин непереборної сили, призупиняється до закінчення терміну дії таких обставин (п. 5.2. договору). У випадку, якщо дія обставин непереборної сили триває більш ніж 3 (три) місяці, сторони можуть припинити дію договору за взаємною письмовою згодою, без сплати будь-яких штрафних санкцій (п. 5.3. договору). Строк дії договору з моменту його підписання сторонами та до 01.07.2022, а в частині розрахунків та виконання гарантійних зобов`язань - до закінчення гарантійних строку, визначеного у п. 6.2. договору.

Додатком № 1 до договору сторони визначили предмет поставки - автомобіль марки "Peugeot Expert", 2022 року випуску, кількість - 3 автомобіля, визначили їх характеристики, безпеку, комфорт, інтер`єр, мультимедіа, екстер`єр. Вартість (ціна) одиниці товару (одного автомобіля): 862000 грн., з ПДВ. Загальна вартість (ціна) товару (автомобілів): 2586000 грн., з ПДВ.

Судами встановлено, що відповідач взяті на себе зобов`язання з поставки автомобілів не виконав, з огляду на що позивач звернувся з відповідним позовом до суду про стягнення з останнього пені в сумі 470652 грн. за не поставку товару та штрафу в розмірі 7% за прострочення поставки понад 30 днів на суму 181020 грн.

Поряд з цим, під час розгляду місцевим господарським судом даної справи, 14.10.2022 відповідач надіслав позивачу лист про звільнення від відповідальності за невиконання зобов`язань та, з посиланням на п. 5.3. договору, запропонував за взаємною згодою припинити дію договору від 05.01.2022 № 13А330-19-22. До вказаного листа відповідачем було додано копію листа ТзОВ "Пежо Сітроен Україна", в якому вказано про те, що з перших днів війни представниками військових частин (ЗСУ, прикордонники, військові адміністрації та інші) у товариства було примусово відчужено понад 600 автомобілів та що цим листом товариство повідомляє про фактичне відстрочення виконання замовлення з поставки автомобілів брендів Peugeot, Catroen та DS, гарантуючи повернення до фактичного здійснення виробництва, ввезення та поставки вказаних автомобілів після вирішення питання щодо примусового відчуження автомобілів на законодавчому або державному рівні, просить поставитися з розумінням до ситуації, що склалася та повідомити кінцевих отримувачів товару про затримку поставки.

16.11.2022 відповідачем було додано до матеріалів справи Експертний висновок Житомирської торгово-промислової палати за № 2454, згідно якого підтверджено, що за договором № 13А330-19-22 від 05.01.2022, укладеним між ТзОВ "Союз Автомотів" та АТ "Оператор газорозподільної системи "Рівнегаз", за яким постачальник зобов`язався поставити покупцю 3 (три) автомобіля строком 30 робочих днів, після підписання договору, поставка товару в передбачені строки не можлива у зв`язку зі складностями з виробництва, на які ТзОВ "Союз Автомотів" впливу не має.

Згодом, 17.01.2023 відповідач надіслав позивачу пропозицію про виконання договору № 13А330-16514-21 від 01.11.2021 у натурі на умовах у ній викладених, яку позивач не прийняв.

Статтею 509 ЦК України унормовано, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Як зазначено вище, господарські правовідносини у даному спорі виникли на підставі договору поставки.

В силу ст. 712 ЦК України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання укладення та виконання договорів поставки.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Згідно ст. 655 ЦК України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

В силу ч. 1 ст. 662 ЦК України продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.

Згідно ч. 1 ст. 664 ЦК України, обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним, зокрема, у момент надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару. Якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, покупець має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає, або відмовитися від переданого товару та його оплати, а якщо він оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми. (ч. 1 ст. 670 ЦК України).

Договір поставки є окремим видом зобов`язання, до якого застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін. Договір купівлі-продажу має двосторонній характер, що зумовлює взаємне виникнення у кожної зі сторін прав та обов`язків. Тобто з укладенням такого договору продавець бере на себе обов`язок передати покупцеві певну річ і водночас набуває права вимагати її оплати, а покупець у свою чергу зобов`язаний здійснити оплату придбаної речі та водночас набуває права вимагати від продавця її передачі.

Згідно ст. ст. 525, 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства; одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

В силу ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, зокрема, сплата неустойки.

Згідно ст. 546, 548 ЦК України, виконання зобов`язання може забезпечуватися у відповідності до закону або умов договору, зокрема, неустойкою, яку боржник повинен сплатити у разі порушення зобов`язання.

В силу 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 ГК України, якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Частиною 6 ст. 232 ГК України встановлено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано. Наведеною нормою передбачено період часу, за який нараховується пеня і який не повинен перевищувати шести місяців від дня, коли відповідне зобов`язання мало бути виконане; законом або укладеним сторонами договором може бути передбачено більшу або меншу тривалість цього періоду. Його перебіг починається із дня, наступного за останнім днем, у який зобов`язання мало бути виконано, і початок такого перебігу не може бути змінений за згодою сторін.

Згідно п. 3.1. укладеного між сторонами договору, обов`язок продавця поставити і передати товар покупцю визначений - протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати підписання договору, відтак, останній день строку припадає на 16.02.2022, отже з 17.02.2022 початок прострочення виконання зобов`язання.

У даному випадку позивачем була нарахована пеня у розмірі 0,1% від вартості непоставленого товару за кожен день прострочення, а саме: 258000 грн. х 0,1% : 100 х 182 дні = 470652 грн.

Здійснивши перевірку правильності перерахунку судом першої інстанції пені на суму 470652 грн., колегією суддів підтверджується його обґрунтованість за формулою: Пеня = С x РП x Д : 100, де С - Сума заборгованості за період, РП - розмір пені, зазначений в договорі, Д - Кількість днів прострочення. Період прострочення зобов`язання з 17.02.2022 до 17.08.2022

Окрім того, позивачем розраховано 7% штрафу на підставі п. 4.2. договору № 13А330-19-22 за формулою: 2586000 грн. х 7%: 100 = 181020 грн. Здійснивши перевірку правильності перерахунку судом першої інстанції розміру штрафу, колегією суддів підтверджується його обґрунтованість.

Поряд з цим, згідно ст. 617 ЦК України, особа, яка порушила зобов`язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов`язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Як зазначено вище, пунктом 5.1 укладеного договору обумовлено, що його сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов`язань за цим договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили. Обставини непереборної сили є надзвичайні та невідворотні обставини, що виникли незалежно від волі сторін, появу яких сторони не могли передбачити або запобігти їх виникненню, та які включають, не обмежуючись цим, наступне: пожежі, повінь, землетруси, зсуви, інші стихійні лиха та сезонні природні явища, закриття шляхів, проток, перевалів, портів, а також війну, воєнні дії, блокади, терористичні акти, страйки, ембарго, заборону/обмеження експорту/імпорту, акти державних органів та інші подібні явища і дії, що унеможливлюють виконання даного Договору сторонами.

Згідно п. 5.2 договору, при виникненні обставин непереборної сили сторона, виконання зобов`язань якої перешкоджають такі обставини, повинна письмово сповістити про це іншу сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх появи. Достатнім підтвердженням існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-промислової палати України. У цьому разі, строк виконання зобов`язань за Договором стороною, що перебуває під дією обставин непереборної сили, призупиняється до закінчення терміну дії таких обставин.

З аналізу наведеного вбачається, що на особу, яка порушила зобов`язання, покладається обов`язок, у строк, визначений договором, доведення того, що відповідне порушення є наслідком дії певної непереборної сили, тобто, що непереборна сила не просто існує, а безпосередньо призводить до порушення стороною свого зобов`язання (необхідність існування причинно-наслідкового зв`язку між виникненням форс-мажорних обставин та неможливістю виконання стороною своїх зобов`язань).

Згідно ст. 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні", форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об`єктивно унеможливлюють виконання зобов`язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов`язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Судами встановлено, що листом від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1, розміщеним в мережі Інтернет за адресою https://ucci.org.ua/uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf та адресованим Всім кого це стосується, Торгово-промислова палата України (далі - ТПП України) на підставі ст.ст. 14, 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" від 02.12.1997 № 671/97-ВР, Статуту ТПП України, цим засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні". Враховуючи це, ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об`єктивними обставинами для суб`єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов`язанням/обов`язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Відтак, ТПП України підтвердила, що обставини з 24.02.2022 до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об`єктивними обставинами, як для суб`єктів господарювання так і для населення.

При цьому, згідно п. 2 розпорядження ТТП України від 25.02.2022 № 3 "Про процедуру засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) у період дії воєнного стану на території України" що розміщений в мережі Інтернет https://ucci.org.ua/uploads/files/62989f8bb62c2687708951.pdf встановлено, що тимчасово, на період воєнного стану на території України до припинення або скасування воєнного стану на території України, уповноважені регіональні торгово-промислові палати, мають право за зверненням суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, засвідчувати форс-мажорні обставини з усіх питань, що належать до компетенції ТПП України, в тому числі передбачених п. 4.2 Регламенту засвідчення Торгово-промислового палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс мажорних обставин, який затверджено Рішенням Президії ТПП України від 18.12.2014 за № 44 (5) (із змінами та доповненнями). Порядок засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) визначено в Законі України "Про торгово-промислові палати в Україні" та деталізовано в розділі 6 регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого рішенням президії ТПП України від 18.12.2014 за № 44 (5) (із змінами і доповненнями).

Згідно ч. 1 ст. 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати України", ТПП України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб`єкта господарської діяльності.

У ст. 3.3 Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого рішенням Президії ТПП від 18.12.2014 № 44 (5), вказано, що сертифікат (в певних договорах, законодавчих і нормативних актах згадується також як висновок, довідка, підтвердження) про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) (далі - сертифікат) - це документ, за затвердженими Президією ТПП України відповідними формами, який засвідчує настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий ТПП України або регіональною торгово-промисловою палатою згідно з чинним законодавством, умовами договору (контракту, угоди тощо) та цим Регламентом.

При цьому, 13.05.2022 ТПП України опублікувала на своєму сайті пояснення, що сторона, яка порушила свої зобов`язання в період дії форс-мажорних обставин, має право звертатися до ТПП України та уповноважених нею регіональних ТПП за отриманням відповідного сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), дотримуючись порядку, встановленого Регламентом ТПП України від 18.12.2014, за кожним зобов`язанням окремо.

Відтак, потрібно розрізняти вчасне повідомлення сторони про виникнення форс-мажорних обставин (яке сторона має зробити у передбачений договором строк) від звернення до ТПП за отриманням сертифікату, яке є можливим лише після порушення виконання зобов`язання. Через це сертифікат ТПП може бути отриманий значно пізніше за дату, коли сторона з`ясувала неможливість виконання договору через вплив форс-мажорних обставин.

Разом з тим, сертифікат ТПП, який підтверджує наявність форс-мажорних обставин, не може вважатися беззаперечним доказом про їх існування, а повинен критично оцінюватися судом з урахуванням встановлених обставин справи та у сукупності з іншими доказами, адже визнання сертифіката торгово-промислової палати беззаперечним та достатнім доказом про існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) без надання судом оцінки іншим доказам суперечить принципу змагальності сторін судового процесу.

Форс-мажорні обставини впливають, як правило, на одну сторону договору (виконавця), але вони мають негативні наслідки насамперед для іншої сторони договору, яка не отримує його належне виконання. Отже, своєчасне повідомлення іншої сторони про настання форс-мажорних обставин спрямоване на захист прав та інтересів іншої сторони договору, яка буде розуміти, що не отримає вчасно товар (роботи, послуги) чи оплату за нього, та, можливо, зможе зменшити негативні наслідки форс-мажору.

Судами встановлено, а матеріалами справи підтверджено, що відповідач не повідомив позивача про настання обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню договору.

При цьому, положення укладеного сторонами договору прямо не передбачають юридичні наслідки того, що одна сторона не повідомила іншу сторону в строки, визначені договором, про факт настання таких обставин (із посиланням на відповідний сертифікат ТПП чи без нього). Про те, що сторона позбавляється права посилатися на форс-мажорні обставини через несвоєчасне повідомлення має бути прямо зазначено в договорі.

Відтак, апеляційний господарський суд погоджується з висновком суду першої інстанції про відсутність підстав вважати, що порушення відповідачем строку повідомлення позивача про настання форс-мажору означає автоматичну втрату відповідачем права посилатись на форс-мажор у відносинах з контрагентом.

Ключовою ознакою форс-мажору за правилом ст. 617 ЦК України є причинно-наслідковий зв`язок між форс-мажорними обставинами та неможливістю виконати конкретне зобов`язання.

Отже, форс-мажор (в даному випадку військова агресія російської федерації) повинен бути у причинному зв`язку з негативними наслідками для підприємницької діяльності. Відповідач, який посилається на вищезгадані обставини, повинен довести, що саме військова агресія призвела до унеможливлення виконання конкретного зобов`язання за договором.

Місцевим господарським судом обґрунтовано взято до уваги лист директора ТзОВ "Пежо Сітроен Україна", у якому останній повідомляє партнерів, серед яких і відповідача у зв`язку із укладеним між ними дилерським договором № 2022/17/Р від 29.12.2021, про примусове відчуження у нього автомобілів військовими у зв`язку із введенням воєнного стану на території України через військову агресію російської федерації проти України. У листі повідомлено також про звернення до Прем`єр-міністра України та Офісу Президента України з цього приводу, про відсутність можливості ввезення на територію України і поставки нових автомобілів, замість примусово відчужених, через закриття і блокаду морських портів, та роботу митниць лише з товарами військового і гуманітарного призначення.

Також вірно взято судом доводи ТзОВ "Пежо Сітроен Україна" про те, що іншими причинами (умовно "внутрішніми") не поставки автомобілів ТзОВ "Союз автомотів" можуть вважатися несвоєчасне та/або нездійснення/неможливість здійснення замовлення автомобілів (питання, за які відповідає безпосередньо дилер), надзвичайно короткі строки виконання договору (адже за певними договорами, які були укладені між позивачем та відповідачем вказані реальні строки поставки - 6-8 календарних місяців).

З огляду на вищезазначене, апеляційний господарський суд погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що позиція відповідача у справі щодо впливу введення воєнного стану на його спроможність своєчасно виконати зобов`язання за договором № 13А330-19-22, а саме поставку товару, є обґрунтованою.

Суд вважає доведеним відповідачем причинно-наслідковий зв`язок між наявними форс-мажорними обставинами та неможливістю виконання зобов`язань саме за Договором №13А330-19-22 станом на 16.02.2022 та після 24.02.2022.

Поряд з цим, судом констатується, що предметом стягнення у даному випадку є виключно штрафні санкції у загальному розмірі 651672 грн., що свідчить про перетворення неустойки на каральну санкцію, а також порушення принципу пропорційності у господарському судочинстві.

Відтак, суд першої інстанції, з урахуванням засад законності, розумності, добросовісності, справедливості та пропорційності, дотримання балансу інтересів сторін, дійшов підставного висновку про обґрунтованість стягнення пені виключно за прострочення зобов`язання з поставки з 17.02.2022 до 23.02.2022 включно, що становить 7 днів прострочення з розрахунку: 2586000 грн. x 0, 1% x 7 : 100 = 18102 грн.

З огляду на викладене, апеляційний господарський суд вважає законним та обґрунтованим висновок місцевого господарського суду про підставність часткового задоволення позовних вимог у сумі 18102 грн. пені. та відмову у стягненні 452550 грн. пені та 7% штрафу у розмірі 181020 грн. (оскільки штраф застосовується за прострочення понад 30 днів).

В силу ст. 276 ГПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

За результатами розгляду апеляційної скарги судова колегія дійшла висновку про те, що остання не підлягає задоволенню, оскільки наведені скаржником аргументи не спростовують правильних висновків суду першої інстанції, за таких обставин рішення Господарського суду Житомирської області від 11.04.2023 у справі № 906/760/22 слід залишити без змін.

В силу ст. 129 ГПК України понесені скаржником судові витрати за розгляд апеляційної скарги покладаються на останнього.

Керуючись ст. ст. 129, 269, 270, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Рівнегаз" залишити без задоволення.

Рішення Господарського суду Житомирської області від 11 квітня 2023 року у справі № 906/760/22 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Справу № 906/760/22 повернути Господарському суду Житомирської області.

Повний текст постанови складено "01" серпня 2023 року.

Головуючий суддя Тимошенко О.М.

Суддя Миханюк М.В.

Суддя Крейбух О.Г.

СудПівнічно-західний апеляційний господарський суд
Дата ухвалення рішення27.07.2023
Оприлюднено02.08.2023
Номер документу112543895
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів Невиконання або неналежне виконання зобов’язань купівлі-продажу поставки товарів, робіт, послуг

Судовий реєстр по справі —906/760/22

Постанова від 11.09.2023

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Тимошенко О.М.

Ухвала від 03.08.2023

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Тимошенко О.М.

Постанова від 27.07.2023

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Тимошенко О.М.

Ухвала від 17.07.2023

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Тимошенко О.М.

Ухвала від 16.06.2023

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Тимошенко О.М.

Ухвала від 16.05.2023

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Тимошенко О.М.

Ухвала від 10.05.2023

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Тимошенко О.М.

Рішення від 11.04.2023

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Машевська О.П.

Ухвала від 27.03.2023

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Машевська О.П.

Ухвала від 20.03.2023

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Машевська О.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні