Постанова
від 11.09.2023 по справі 906/760/22
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

ДОДАТКОВА ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року Справа № 906/760/22

Північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Тимошенко О.М., суддя Крейбух О.Г. , суддя Миханюк М.В.

секретар судового засідання Шилан О.С.

за участю представників сторін:

від позивача: Янкевич Л.Д.

від відповідача: не з`явився

від третьої особи: не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Союз Автомотів" про ухвалення додаткового рішення до постанови Північно-західного апеляційного господарського суду від 27.07.2023 за наслідками розгляду апеляційної скарги Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Рівнегаз" на рішення Господарського суду Житомирської області, ухвалене 11.04.2023 (суддя Машевська О.П., повний текст складено 17.04.2023)

у справі № 906/760/22

за позовом Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Рівнегаз"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Союз Автомотів"

за участю третьої особи без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Пежо Сітроен Україна"

про стягнення 651 672,00 грн штрафних санкцій

ВСТАНОВИВ:

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 27.07.2023 апеляційну скаргу АТ "Оператор газорозподільної системи "Рівнегаз" залишено без задоволення. Рішення Господарського суду Житомирської області від 11.04.2023 у справі № 906/760/22 залишено без змін.

Відповідач у справі звернувся до апеляційного господарського суду із заявою про ухвалення додаткового рішення до постанови Північно-західного апеляційного господарського суду від 27.07.2023 щодо відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу, понесених у зв`язку з розглядом апеляційної скарги, у розмірі 15 000,00 грн.

Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 03.08.2023 прийнято заяву ТОВ "Союз Автомотів" про ухвалення додаткового рішення щодо розподілу судових витрат до розгляду; заяву постановлено розглянути в судовому засіданні.

Від позивача надійшло клопотання про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами у справі № 906/760/22. Вважає визначений заявником розмір витрат на правничу допомогу неспівмірним із фактично наданими адвокатом послугами, їх вартість суттєво завищеною та просить зменшити до 2 000,00 грн.

В судовому засіданні представник позивача підтримав заперечення та обґрунтування, викладені у клопотанні про зменшення розміру витрат на правничу допомогу.

Представник заявника в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку, що підтверджується відповідною довідкою суду апеляційної інстанції про доставку електронного листа.

Згідно ч. 4 ст. 244 ГПК України, неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Розглянувши заяву ТОВ "Союз Автомотів" про ухвалення додаткового рішення щодо відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу, судова колегія апеляційної інстанції зазначає наступне.

Згідно з п. 3 ч. 1, 3 ст. 244 ГПК України, суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

У відповідності до ст. 26 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Визначення договору про надання правової допомоги міститься в ст. 1 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність", згідно з якою договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

За приписами ч. 3 ст. 27 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність", до договору про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права.

Згідно зі ст. 30 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність", гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Статтею 123 ГПК України передбачено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

За приписами ч. 1 ст. 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат (ч.2 ст.126 ГПК України).

Частиною 3 ст. 126 ГПК України передбачено, що для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи (ч. 4 ст. 126 ГПК України).

При визначенні суми відшкодування суд має виходити із критерію реальності понесення адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін.

Нормою ст. 124 ГПК України визначено, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи. У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат, суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору. Попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.

В силу ч. 8 ст. 129 ГПК України, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити, в зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Таким чином відшкодування судових витрат, в тому числі на професійну правничу допомогу, здійснюється у разі наявності відповідної заяви сторони, яку вона зробила до закінчення судових дебатів, якщо справа розглядається з повідомленням учасників справи з проведенням дебатів, а відповідні докази надані цією стороною або до закінчення судових дебатів або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду. При цьому перевірка цих доказів та надання їм оцінки здійснюється судом у разі дотримання цього порядку, оскільки за інших обставин розподіл судових витрат, пов`язаних із розглядом справи, не може бути здійснений.

У письмових поясненнях від 12.06.2023 наведено попередній (орієнтовний) розрахунок судових витрат, які відповідач очікує понести у зв`язку із розглядом справи № 906/760/22 на стадії її апеляційного провадження у розмірі 15 000,00 грн та додано ордер серія АМ № 1034595 від 20.10.2022 на надання правничої допомоги ТОВ "Союз Автомотів", виданий адвокату Лук`янець Людмилі Олександрівні на підставі Договору про надання правничої допомоги № 34/22 від 10.10.2022 у Північно - західному апеляційному господарському суді.

Матеріалами справи стверджено, що між адвокатом Лук`янець Людмилою Олександрівною, що діє на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого Радою адвокатів Житомирської області № 001030 від 30.12.2019 (надалі іменується "Адвокат") з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Союз Автомотів", код ЄДРПОУ 38623994, в особі директора Гратій Олени Володимирівни, яка діє на підставі Статуту (надалі іменується "Клієнт"), з іншої сторони було укладено Договiр про надання правової допомоги № 34/22 вiд 10.10.2022 (надалі іменується "Договір").

У відповідності до розділу 3 Договору, за правничу допомогу, передбачену у розділі 1 Договору Клієнт сплачує Адвокату гонорар (винагороду) в розмірі, встановленому домовленістю між Клієнтом та Адвокатом та визначеним додатком № 1 до цього Договору.

Так, Додатковою угодою за № 6 від 13.05.2023 до Договору про надання правової допомоги за № 34/22 від 10.10.2022, укладеною між тими ж сторонами, п. 1.1. Договору доповнено (предметом договору) п.1.1-2: "Адвокат бере на себе зобов`язання надавати Клієнту правову допомогу в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором, а саме, в межах судової справи № 906/760/22 на стадії її апеляційного перегляду, за позовом АТ "Оператор газорозподільної системи "Рівнегаз" до ТОВ "Союз Автомотів" про стягнення коштів в розмірі 651 672,00 грн".

Умовами Додатку за № 7 від 13.05.2023 до Договору про надання правової допомоги за № 34/22 від 10.10.2022 (щодо предмету договору, передбаченому додатковою угодою № 6 від 13.05.2023 до даного Договору), сторони погодили наступні умови:

1.За надання Адвокатом Клієнту послуг з правової допомоги в обсязі та на умовах, передбачених Договором (щодо предмету договору, передбаченому додатковою угодою № 6 від 13.05.2023), сторони домовились про наступну вартість послуг (розмір гонорару), яка сплачується Клієнтом в готівковій формі за перегляд в апеляційній інстанції справи № 906/760/22 виходячи з наступного розрахунку:

- вивчення апеляційної скарги та формування правової позиції - 1 год. - 1 000,00 грн;

- підготовку до суду апеляційної інстанції відзиву на апеляційну скаргу, надсилання її іншим учасникам справи - 1 год - 1 000,00 грн;

- участь в судових засіданнях Північно - західного апеляційного господарського суду в приміщенні суду в м. Рівне із розрахунку за одне судове засідання (включаючи один день відрядження адвоката) - 7000,00 грн".

Згідно з п. 3.8. Договору: "Розмір сплаченого Клієнтом гонорару (винагороди) за надану послугу зазначається Адвокатом в актах наданих послуг, які підписуються між Адвокатом та Клієнтом та після підписання вважаються Адвокатом наданими, а Клієнтом отриманими".

Так, Актом наданих послуг від 28.07.2023 до Договору про надання правової допомоги № 34/22 від 10.10.2022, додаткової угоди до даного Договору за № 6 від 13.05.2023 та додатку за № 7 від 13.05.2023 сторони договору погодили, ".. що на стадії розгляду справи в суді апеляційної інстанції, згідно Договору про надання правової допомоги № 34/22 від 10.10.2022, додаткової угоди № 6 від 13.05.2023 до даного Договору, додатку № 7 від 13.05.2023, щодо судової справи № 906/760/22 Адвокатом послуги з надання правничої допомоги були надані, а Клієнтом отримані та оплачені."

Зокрема, за Актом наданих послуг від 28.07.2023, адвокатом були надані юридичні послуги: вивчення апеляційної скарги та формування правової позиції - 1 год. - 1 000,00 грн; підготовка відзиву на апеляційну скаргу, надсилання її поштовими відправленнями іншим учасникам справи - 7 год. - 7 000,00 грн; участь в судовому засіданні, що відбулось 27.07.2023 в приміщенні Північно - Західного апеляційного господарського суду в м. Рівне (включаючи один день відрядження адвоката) - 7 000,00 грн.

Таким чином, загальна вартість наданих послуг склала 15 000,00 грн. Оплата гонорару у вказаній сумі підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру № 10 від 28.07.2023.

Поряд з цим, позивач по справі щодо стягнення заявленої суми витрат заперечує, подавши відповідні заперечення, та вказує на наявність підстав для зменшення розміру судових витрат до 2 000 грн.

Відповідно до частини 5 статті 126 Господарського процесуального кодексу України суд має право за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами, але лише у разі недотримання вимог частини 4 цієї статті. При цьому, для зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу адвоката недостатньо лише клопотання сторони. У такому разі на сторону покладається також обов`язок доведення неспівмірності витрат.

Водночас, беручи до уваги принцип змагальності, який знайшов своє втілення, зокрема, у положеннях частини 6 статті 126 Господарського процесуального кодексу України, суд, який вирішує питання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, має надавати оцінку тим обставинам, щодо яких є заперечення у клопотанні іншої сторони, а також її доказам невідповідності заявлених до відшкодування витрат критеріям співмірності.

Окрім того, суд, виконуючи вимоги щодо законності і обґрунтованості судового рішення, має чітко зазначити, яка з вимог частини 4 статті 126 Господарського процесуального кодексу України була не дотримана при визначенні розміру витрат на оплату послуг адвоката, оскільки лише з цих підстав можна зменшити розмір витрат, який підлягає розподілу між сторонами.

Згідно зі ст. 15 ГПК України, суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

Аналіз наведених норм частини четвертої статті 126 ГПК України, а також статті 129 цього Кодексу дає підстави для висновку, що для вирішення питання про розподіл судових витрат суд має враховувати: пов`язаність цих витрат із розглядом справи; обґрунтованість та пропорційність предмету спору; ціну позову, значення справи для сторін; вплив результату її вирішення на репутацію сторін, публічний інтерес справи; поведінку сторони під час розгляду справи (зловживання стороною чи її представником процесуальними правами тощо); дії сторони щодо досудового врегулювання справи та врегулювання спору мирним шляхом.

При цьому, суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспіврозмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції. Зокрема, заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі "East/West Alliance Limited" проти України, заява № 19336/04, п. 269).

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Лавентс проти Латвії" від 28.11.2002 зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

Таким чином, суд може зменшити суму судових витрат встановивши їх не співрозмірність характеру спору, ступеню її складності, наявність заперечень з боку відповідача стосовно суми стягнення, витраченого адвокатами часу на надання правової допомоги, та іншим обставинам, які мають істотне значення, незалежно від того, чи подавалося таке клопотання відповідачем.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 01.08.2019 по справі №915/237/18 та від 06.03.2019 по справі № 910/15357/17.

Проаналізувавши надані представником відповідача в обґрунтування розміру адвокатських витрат документи, здійснивши аналіз доводів сторін, а також співмірності заявленого розміру витрат на правничу допомогу із складністю справи та виконаних адвокатом обсягом робіт (наданих послуг на суму 15 000,00 грн), колегія суддів дійшла висновку, що заявлені витрати є неспівмірними зі складністю справи, наданим адвокатом обсягом послуг, витраченим ним часом на надання таких послуг, не відповідають критерію розумності їх розміру та їх стягнення становить надмірний тягар для іншої сторони, що суперечить принципу розподілу таких витрат.

Так, вивчивши надані відповідачем документи, апеляційний суд дійшов висновку про відсутність належних доказів щодо витрачання адвокатом 7 годин для написання письмових пояснень, що за своєю суттю є відзивом на апеляційну скаргу. Колегія суддів зазначає, що підготовка таких пояснень не вимагала у представника відповідача значного обсягу юридичної і технічної роботи; документ не містить нових доказів, а матеріали справи не містять доказів додаткового комплексного та всестороннього вивчення юридичної природи спірних правовідносин на стадії апеляційного перегляду. Також судом враховується те, що під час апеляційного перегляду не виникала потреба додаткових заходів зі збирання доказів. При цьому, враховуючи предмет, ціну спору та обсяг доказів, дана справа не є складною для адвоката, який за своїм правовим статусом має достатню правову кваліфікацію.

Витрати, пов`язані з вивченням апеляційної скарги та формування правової позиції, про які зазначено в Акті приймання наданих послуг від 28.07.2023, апеляційний господарський суд вважає єдиним комплексом юридичних послуг, за наслідком яких досягається єдина мета представництва - формування вірної правової позиції клієнта, що знаходить своє відображення у відзиві на апеляційну скаргу, а тому такі послуги охоплюються послугою зі здійснення підготовки відзиву на апеляційну скаргу (схожа правова позиція викладена у додатковій постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі № 922/2321/20 від 08.04.2021). Вивчення документів та нормативних актів є невід`ємною частиною роботи щодо складання відзиву на апеляційну скаргу, а тому охоплюються витратами по підготовці поданих письмових пояснень, при написанні яких представник відповідача фактично використав позицію викладену в рішенні Господарського суду Житомирської області у даній справі та інших процесуальних документах поданих при розгляді справи в суді першої інстанції.

Крім того, до правничої допомоги адвокатом включений час на відправку письмових пояснень в суд апеляційної інстанції, сторонам по справі та час, витрачений на відрядження у м. Рівне. При цьому, окремого виокремлення витраченого часу на безпосередню участь представника відповідача у судовому засіданні не здійснено, однак, згідно з протоколом судового засідання, такий час становить менше вказаних в Акті семи годин.

З даного приводу Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у постанові від 15.08.2023 у справі № 560/9332/22 вказав, що до видів правничої допомоги не можуть бути віднесені випадки, що не передбачені статтями 1, 19 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність. Такі послуги не передбачають використання адвокатом спеціальних знань або навичок, відтак вказаний час не може бути оплачений як час надання правничої допомоги. Також суд врахував, що прибуття до суду та очікування початку судового засідання не передбачають використання адвокатом спеціальних знань або навичок, відповідно, не може бути оплачений як надання правничої допомоги.

Отже, оскільки представником відповідача не надано відповідних доказів витраченого часу на надання послуг та за відсутності відомостей про порядок обчислення адвокатського гонорару, що є необхідною умовою та підтвердженням здійснення витрат на професійну правничу допомогу (постанова Об`єднаної палати Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 03.10.2019 у справі № 922/445/19), з метою забезпечення балансу інтересів сторін у питанні відшкодування судових витрат, колегія суддів частково задовольняє заяву представника відповідача, визнавши обґрунтованими витрати на професійну правничу допомогу у сумі 7 000,00 грн. за сукупністю таких факторів як вивчення апеляційної скарги, підготовка пояснень (по суті- відзив на скаргу), участь в засіданні та враховуючи значення справи для сторони відповідача.

Керуючись статтями 129, 244, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Союз Автомотів" про ухвалення додаткової постанови у справі № 906/760/22 - задоволити частково.

2. Стягнути з Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Рівнегаз" (вул. І.Вишенського буд. 4, м. Рівне, 33027, код ЄДРПОУ 03366701) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Союз Автомотів" (вул. Київська, 77, м. Житомир, 10001, код ЄДРПОУ 38623994) 7 000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції.

3.Видати наказ на виконання постанови.

4. В іншій частині заяви відмовити.

5. Видачу наказу доручити Господарському суду Житомирської області.

6. Додаткова постанова суду апеляційної інстанції в порядку ст. 284 Господарського процесуального кодексу України набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у строк та в порядку встановленому статтями 287-289 ГПК України.

7. Справу № 906/760/22 повернути Господарському суду Житомирської області.

Повний текст постанови складений "14" вересня 2023 р.

Головуючий суддя Тимошенко О.М.

Суддя Крейбух О.Г.

Суддя Миханюк М.В.

СудПівнічно-західний апеляційний господарський суд
Дата ухвалення рішення11.09.2023
Оприлюднено18.09.2023
Номер документу113461258
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів Невиконання або неналежне виконання зобов’язань купівлі-продажу поставки товарів, робіт, послуг

Судовий реєстр по справі —906/760/22

Постанова від 11.09.2023

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Тимошенко О.М.

Ухвала від 03.08.2023

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Тимошенко О.М.

Постанова від 27.07.2023

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Тимошенко О.М.

Ухвала від 17.07.2023

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Тимошенко О.М.

Ухвала від 16.06.2023

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Тимошенко О.М.

Ухвала від 16.05.2023

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Тимошенко О.М.

Ухвала від 10.05.2023

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Тимошенко О.М.

Рішення від 11.04.2023

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Машевська О.П.

Ухвала від 27.03.2023

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Машевська О.П.

Ухвала від 20.03.2023

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Машевська О.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні