Ухвала
від 20.08.2023 по справі 920/157/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

21.08.2023м. СумиСправа № 920/157/23

Господарський суд Сумської області у складі судді Жерьобкіної Є.А.,

за участю секретаря судового засідання Щербак Н.М.,

Розглядається в порядку загального позовного провадження справа № 920/157/23:

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕРЕШЕНЬКИ» (16200, Чернігівська область, смт Короп, вул. Вознесенська, буд. 69)

до відповідача: UTF AG (32, Zugerstrasse, 6340 Baar/Zug, Switzerland),

про стягнення 1110993,73 доларів США,

за участю представників:

Від позивача: Гордієнко Л.В.;

Від відповідача: не з`явився;

14.02.2023 позивач звернувся з позовом до суду, в якому просить стягнути з відповідача свою користь заборгованість за поставлений товар відповідно до укладеного між сторонами контракту № PU0234/1-FC від 30 червня 2021 року на загальну суму 1110993,73 доларів США, що за офіційним курсом НБУ на день подання позову складає 40627485 грн 30 коп.

Відповідно до ч. 2 ст. 366 Господарського процесуального кодексу України, у випадках, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, підсудність справ за участю іноземних осіб може бути визначено за угодою сторін.

Позивач звернувся з позовом до Господарського суду Сумської області на підставі п. 14.1 контракту, з урахуванням змін, внесених Додатковою угодою № 1 до контракту від 04.01.2023, яким сторони узгодили, що всі спори та розбіжності, що виникають за контрактом підлягають розгляду Господарським судом Сумської області. Сторони погодилися, що правом, яке застосовується при вирішенні спору є право України.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.02.2023, справу призначено до розгляду судді Жерьобкіній Є.А.

Ухвалою від 20.02.2023 Господарський суд Сумської області прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі № 920/157/23. Призначив підготовче засідання на 03.05.2023, 10:30. Зобов`язав позивача протягом 20 днів з дня отримання ухвали подати до суду: 3 (три) екземпляри нотаріально засвідченого перекладу угорською мовою ухвали суду про відкриття провадження у справі, позовної заяви та прохання про вручення судових та позасудових документів; інформацію з комерційного реєстру Угорщини щодо статусу юридичної особи UTF AG, з офіційним перекладом на українську мову. Надав відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання: відзиву на позовну заяву відповідно до ст. 165 ГПК України. Копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду; доказів наявності чи відсутності на території України офіційно зареєстрованого представництва відповідача та можливість обміну кореспонденцією з офіційним представництвом у разі його наявності та щодо прав на представлення інтересів UTF AG. Надав позивачу п`ятнадцятиденний строк з дня отримання відзиву відповідача на позовну заяву для подання відповіді на відзив, відповідно до ст. 166 ГПК України. Надав відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив (за наявності подання відповіді на відзив) подати до суду заперечення на відповідь на відзив в порядку ст. 167 ГПК України. Попередив відповідача, що в разі ненадання відзиву на позов у встановлений судом строк без поважних причин, справа, згідно ч. 9 ст. 165 ГПК України, буде розглянута за наявними в ній матеріалами. Повідомив учасників справи про право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а також про обов`язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації. Роз`яснив учасникам справи, що на виконання доручення Державної судової адміністрації України, у відповідності до пунктів 8, 45, 49 Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого Рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21, з 01.10.2022 доступ користувачів до сервісу відеоконференцзв`язку ЄСІТС буде можливий тільки через Електронний кабінет Електронного суду (https://cabinet.court.gov.ua). Подані позивачем нотаріально засвідчені переклади ухвали, позовної заяви та прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів для належного повідомлення відповідача направити до органу запитуваної Швейцарської Конфедерації Obergericht Zug (Rechtshilfe, Kirchenstrasse 6, Postfach 760, 6301, Zug). Зупинив провадження у справі № 920/157/23 до надходження відповіді від компетентних органів іноземних держав на судове доручення про вручення виклику до суду чи інших документів.

01.03.2023 представник позивача - адвокат Гордієнко Л.В. подала суду лист про необхідність отримання ухвали від 20.02.2023 у цій справі для виготовлення перекладу на німецьку мову (вх. № 1287 від 01.03.2023).

14.03.2023 представник позивача - адвокат Гордієнко Л.В., на виконання вимог ухвали суду 20.03.2023 у цій справі, подала нотаріально засвідчений переклад позовної заяви та ухвали від 20.02.2023 (вх. № 1564 від 14.03.2023).

22.03.2023 Господарський суд Сумської області, на виконання п. 11 ухвали від 20.02.2023 у цій справі, направив ухвалу Господарського суду Сумської області № 920/157/23 від 20.02.2023 та її нотаріально засвідчений переклад німецькою мовою (2 екземпляри), позовну заяву та її нотаріально засвідчений переклад німецькою мовою (2 екземпляри), прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів, підтвердження, короткий виклад документа, що підлягає врученню на адресу Obergericht Zug (Rechtshilfe, Kirchenstrasse 6, Postfach 760, 6301, Zug).

14.07.2023 до господарського суду Сумської області надійшов лист (вх. № 4357 від 14.07.2023) з підтвердженням вручення відповідачу документів, направлених Господарським судом Сумської області.

Ухвалою від 19.07.2023 Господарський суд Сумської області поновив провадження у справі № 920/157/23; призначив підготовче засідання на 21.08.2023, 12:00; зобов`язав позивача протягом 20 днів з дня отримання ухвали подати до суду: 3 (три) екземпляри нотаріально засвідченого перекладу німецькою мовою ухвали суду від 19.07.2023 у справі № 920/157/23, нотаріально засвідчений переклад українською мовою документів, що надійшли до суду за вхідним номером 4357 від 14.07.2023.

20.07.2023 від представника позивача надійшло клопотання (вх. № 602 від 20.07.2023) про доповнення електронної справи № 920/157/23 всіма наявними матеріалам, яків надані в паперовій формі.

24.07.2023 за заявою (вх. № 4606 від 24.07.2023) представник позивача отримала ухвалу для перекладу.

07.08.2023 представник позивача, на виконання вимог ухвали суду від 19.07.2023 листом (вх. № 4965 від 07.08.2023) надала нотаріально засвідчений переклад німецькою мовою ухвали Господарського суду Сумської області у справі № 920/157/23 від 19.07.2023 3 екз., нотаріально засвідчений переклад українською мовою документів, що надійшли до суду за вхідним номером 4357 від 14.07.2023 1 екз.

Розглянувши матеріали справи, суд установив:

Згідно зі ст. 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

За приписами ст. 185 ГПК України, у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті. За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Оскільки судом розглянуто питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, суд закриває підготовче провадження та призначає справу до судового розгляду по суті.

Керуючись ст. 120, 177, 185, 201, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті з повідомленням сторін на 18.12.2023, 11:00. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Шевченка Тараса, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 3.

2. Зобов`язати позивача протягом 20 днів з дня отримання ухвали подати до суду: 3 (три) екземпляри нотаріально засвідченого перекладу німецькою мовою ухвали суду про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті з повідомленням сторін від 21.08.2023.

3. Подані позивачем нотаріально засвідчені переклади ухвали суду від 19.07.2023, від 21.08.2023 та прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів для належного повідомлення відповідача направити до органу запитуваної Швейцарської Конфедерації Obergericht Zug (Rechtshilfe, Kirchenstrasse 6, Postfach 760, 6301, Zug).

4. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвала підписана суддею 28.08.2023.

СуддяЄ.А. Жерьобкіна

Дата ухвалення рішення20.08.2023
Оприлюднено30.08.2023

Судовий реєстр по справі —920/157/23

Ухвала від 28.08.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна

Ухвала від 19.07.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна

Ухвала від 20.02.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні