Рішення
від 13.09.2023 по справі 920/902/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

13.09.2023м. СумиСправа № 920/902/23

Господарський суд Сумської області у складі судді Резніченко О.Ю.,

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників за наявними матеріалами справу № 920/902/23

за позовом: Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз»

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Краснопільське ХПП»

про стягнення 65 042 грн 19 коп.

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся з позовом до суду в якому просить стягнути з відповідача 65042 грн 19 коп. заборгованості по договору розподілу природного газу шляхом підписання Заяви приєднання №09420ZP6CVCP016 від 01.01.2016 до умов договору розподілу природного газу (для споживача, що не є побутовим) на умовах Типового договору, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2021 №2498, а саме: 55542 грн. 84 коп. основного боргу, 1144 грн. 18 коп. інфляційних збитків, 471 грн 85 коп. 3% річних, 7 883 грн 32 пені.

Позивач обґрунтовує позовні вимоги тим, що ним відповідачу за період грудень 2022 р травень 2023 р. було надано послугу з розподілу природного газу по Договору, відповідач послугу отримав, акти наданих послуг підписав, однак за отриману послугу ним не сплачено в повному обсязі, що є порушенням умов Договору. Тому зазначене є підставою для стягнення з відповідача на користь позивача боргу, інфляційних збитків, 3% річних та пені.

Ухвалою суду від 02.08.2023 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін, встановлено строк відповідачу для надання відзиву на позовну заяву, позивачу для надання відповіді на відзив.

Ухвала про відкриття провадження відповідачем отримана 08.08.2023, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, яке міститься в матеріалах справи.

18.08.2023 від відповідача до суду надійшов відзив на позовну заяву (вх №3156) ,у якому проти позову відповідач заперечує в повному обсязі, оскільки між сторонами не дотримано порядку досудового врегулювання спору.

Суд звертає увагу, що розгляд справи не відбувся 05.09.2023, оскільки з 30.08.2023 по 12.09.2023 включно суддя Резніченко О.Ю. знаходилась у відпустці.

Фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

01.01.2016 між Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз» (позивач, оператор) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Краснопільське ХПП» (відповідач, споживач) уклали договір розподілу природного газу шляхом підписання заяви-приєднання № 09420ZP6CVCP016 до умов договору розподілу природного газу (для споживача, що не є побутовим) на умовах Типового договору, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), від 30.09.2015 № 2498 (далі - Договір).

Цей договір було укладено на невизначений строк (п. 12.1 Договору).

Взаємовідносини, що виникли між оператором та споживачем регулюються договором розподілу природного газу та Кодексом газорозподільних систем затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі - Кодекс ГРС).

Відповідно до предмету договору оператор газорозподільної системи (оператор ГРМ) зобов`язується надати споживачу послугу з розподілу природного газу, а споживач зобов`язується прийняти зазначену послугу та сплатити її вартість у розмірі, строки та порядку, визначені Договором.

Відповідно до п. 2.1 Договору оператор ГРМ зобов`язується надати споживачу послугу з розподілу природного газу, а споживач зобов`язується прийняти зазначену послугу та сплатити її вартість у розмірі, строки та порядку, визначені цим Договором.

Згідно з п. 6.1 Договору оплата вартості послуг оператора ГРМ з розподілу природного газу здійснюється споживачем за тарифом встановленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Згідно з п. 6.4 Договору розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць.

Відповідно до п. 6.6 Договору оплата вартості послуги з розподілу природного газу за цим Договором здійснюється споживачем, який не є побутовим, на умовах попередньої оплати до початку розрахункового періоду на підставі рахунка оператора ГРМ. Якщо згідно із законодавством споживач має сплачувати оператору ГРМ за послуги з розподілу природного газу зі свого поточного рахунку із спеціальним режимом використання, оплата послуг розподілу природного газу здійснюється з поточного рахунку із спеціальним режимом використання споживача на поточний рахунок оператора ГРМ кожного банківського дня згідно з алгоритмом розподілу коштів, встановленим регулятором, та зараховується як плата за послуги розподілу природного газу в тому місяці, в якому надійшли кошти. Остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги проводиться Споживачем до десятого числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акта наданих послуг та з урахуванням раніше перерахованих коштів.

Факт надання позивачем та отримання відповідачем послуг з розподілу природного газу підтверджується підписаними сторонами актами надання послуг: №СУМ82023866 від 31.12.2022 на суму 14175 грн 65 коп.; №СУМ83000915 від 31.01.2023 на суму 11108 грн 57 коп.; №СУМ83002882 від 28.02.2023 на суму 11108 грн 57 коп.; №СУМ83004805 від 31.03.2023 на суму 11108 грн 57 коп.; №СУМ83006435 від 30.04.2023 на суму 11108 грн 54 коп.; №СУМ83008274 від 31.05.2023 на суму 11108 грн 57 коп.

Відповідач зобов`язання щодо своєчасної і повної оплати наданих послуг не здійснив, у зв`язку з чим у відповідача наявна заборгованість в сумі 55542 грн 84 коп. за послуги з розподілу природного газу.

Відповідно до ч. 1 ст. 75 ГПК України обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню. Оскільки вказані обставини визнаються сторонами, то вони є такими, що встановлені судом.

Крім того, згідно з ст.ст. 73, 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами.

Відповідачем належними та допустимими доказами не спростовано доводів позивача. Тому факт наявності заборгованості за послуги з розподілу природного газу по Договору є таким, що встановлений судом, а заперечення, викладені у відзиві, суд до уваги не бере у зв`язку з їх необґрунтованістю.

Оцінка суду, висновки суду та законодавство, що підлягає застосуванню.

Згідно зі ст. 526, ст. 530 ЦК України та ст. 193 ГК України зобов`язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться. Якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Суд дійшов висновку, що відповідачем порушені права позивача та враховуючи доведеність факту заборгованості відповідача перед позивачем по Договору на суму 55542 грн 84 коп. (період грудень 2022 - травень 2023 року), заявлена позовна вимога позивача про стягнення з відповідача зазначеної суми є правомірною, обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Стосовно вимоги про стягнення пені.

Згідно зі ст.ст. 230, 231 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання. У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором.

Відповідно до статті 180 Господарського кодексу України зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов`язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов`язкові умови договору відповідно до законодавства.

Пунктом 8.2 Договору в разі порушення споживачем, що не є побутовим, строків оплати за цим договором він сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

Розрахунок пені виконано позивачем в тексті позовної заяви (а.с. 7).

Враховуючи встановлений судом факт прострочення відповідачем грошового зобов`язання перед позивачем та те, що право на стягнення пені самостійно встановлено сторонами у Договорі, то вимога позивача про стягнення з відповідача 7883 грн 32 коп пені (загальний період 13.02.2023 року 25.07.2023 року) є правомірною та підлягає задоволенню.

Стосовно вимоги про стягнення 3% річних та інфляційних збитків.

Положеннями ст. 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивачем розрахунок 3% річних та інфляційних збитків виконано в тексті позовної заяви (а.с. 6).

Суд дійшов висновку, що позовні вимоги про стягнення з відповідача 471 грн 85 коп. - 3% річних (період з 13.02.2023 по 25.07.2023), а також 1144 грн 18 коп. інфляційних збитків (період січень 2023 - червень 2023 року) є правомірними, обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Розподіл судових витрат між сторонам.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи те, що позовні вимоги судом задоволено в повному обсязі, витрати зі сплати судового збору в розмірі 2684 грн 00 коп покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 123, 129, 130, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В :

1.Позовні вимоги Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Краснопільське ХПП» про стягнення 65 042 грн 19 коп. задовольнити повністю.

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Краснопільське ХПП» (вул. Вокзальна, буд. 60, смт. Краснопілля, Краснопільський район, Сумська область, 42400, код ЄДРПОУ 35906463) на користь Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз» (вул. Лебединська, 13, м. Суми, 40021, код ЄДРПОУ 03352432) 55542 грн. 84 коп. основного боргу, 1144 грн. 18 коп. інфляційних збитків, 471 грн 85 коп. 3% річних, 7 883 грн 32 пені, 2684 грн 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

3. Видати позивачу - Акціонерному товариству «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз» наказ після набрання рішенням законної сили.

4. Відповідно до ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

5.Згідно з ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повні реквізити сторін зазначені у п. 2 резолютивної частини даного рішення.

Оскільки з 30.08.2023 по 12.09.2023 включно суддя Резніченко О.Ю. знаходилась у відпустці, повне судове рішення складено 13.09.2023.

СуддяО.Ю. Резніченко

Дата ухвалення рішення13.09.2023
Оприлюднено15.09.2023
Номер документу113426514
СудочинствоГосподарське
Сутьстягнення 65 042 грн 19 коп

Судовий реєстр по справі —920/902/23

Постанова від 09.01.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Руденко М.А.

Ухвала від 08.01.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Руденко М.А.

Ухвала від 04.12.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Руденко М.А.

Ухвала від 19.10.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Руденко М.А.

Рішення від 13.09.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Резніченко Олена Юріївна

Ухвала від 02.08.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Резніченко Олена Юріївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні