Ухвала
від 07.09.2023 по справі 280/6451/23
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

08 вересня 2023 рокуСправа № 280/6451/23 м.Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі

головуючого судді Максименко Л.Я.

за участю секретаря судового засідання П`яниди Б.В.

представника позивача Бєлікова О.С.

представника відповідача Ненько Р.М,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву про забезпечення позову в адміністративній справі

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю КРАМ ІНВЕСТ (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, буд. 27 код ЄДРПОУ 33471877)

до Головного управління ДПС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний 166, код ЄДРПОУ 44118663)

про визнання протиправною бездіяльності, зобов`язання вчинити дії, визнання протиправним та скасування рішення, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю КРАМ ІНВЕСТ (далі позивач) звернулось до Запорізького окружного адміністративного суду із позовною заявою до Головного управління ДПС у Запорізькій області (далі відповідач), в якій позивач просить суд:

визнати протиправною бездіяльність Головного управління ДПС у Запорізькій області щодо не виключення з інтегрованої картки Товариства з обмеженою відповідальністю КРАМ ІНВЕСТ суми податкового боргу з податку на додану вартість у сумі 7 177 506,00 грн. (сім мільйонів сто сімдесят сім тисяч п`ятсот шість гривень 00 копійок);

зобов`язати Головне управління ДПС у Запорізькій області привести у відповідність облікові дані інформаційної системи податкового органу та інтегровану картку платника згідно з вимогами чинного законодавства, шляхом виключення з інтегрованої картки Товариства з обмеженою відповідальністю КРАМ ІНВЕСТ боргу з податку на додану вартість у сумі 7 177 506, 00 грн. (сім мільйонів сто сімдесят сім тисяч п`ятсот шість гривень 00 копійок);

визнати протиправним і скасувати рішення ГУ ДПС у Запорізькій області про опис майна у податкову заставу від 10.05.2023 № 144/08-01-13-04.

06.09.2023 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю КРАМ ІНВЕСТ про забезпечення позову у даній справі, в якій заявник просить заборонити Головному управлінню ДПС у Запорізькій області вчиняти дії щодо погашення податкового боргу Товариством з обмеженою відповідальністю «КРАМ ІНВЕСТ» у розмірі 7177506,00грн. до набрання чинності рішенням у справі № 280/6451/23.

В обґрунтування заяви позивач вказує, що зважаючи на позовні вимоги TOB «КРАМ ІНВЕСТ» щодо визнання протиправною бездіяльності Головного управління ДПС у Запорізькій області щодо не виключення з інтегрованої картки Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАМ ІНВЕСТ» суми податкового боргу з податку на додану вартість у сумі 7 177 506, 00 та зобов`язання Головного управління ДПС у Запорізькій області привести у відповідність облікові дані інформаційної системи податкового органу та інтегровану картку платника згідно з вимогами чинного законодавства, шляхом виключення з інтегрованої картки Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАМ ІНВЕСТ» боргу з податку на додану вартість у сумі 7 177 506, 00 грн., Головним управлінням ДПС у Запорізькій області вже прийнято на підставі оскаржуваного рішення про опис у податкову заставу від 10.05.2023 № 144/08-01-13-04, владне похідне рішення щодо вжиття заходів стягнення боргу № 187/4-0801 від 23 серпня 2023 року про стягнення коштів платників податків з рахунків у банках у рахунок погашення податкового боргу, яке обмежує права та свободи позивача. Зазначає, що в подальшому можуть прийматися наступні похідні від нього акти податкового органу щодо стягнення неіснуючого податкового боргу, що супроводжуються порушенням прав позивача. Зважаючи на вищевикладене, вважає, що в разі задоволення судом позовних вимог за результатами розгляду даної адміністративної справи, позивачу доведеться докласти значних зусиль та витрат для відновлення порушеного права, зокрема, але не виключно, щодо повернення стягнутих безготівкових коштів з рахунків у банках, зокрема шляхом можливого ініціювання інших судових проваджень. З огляду на таке, просить заяву про забезпечення позову задовольнити.

За правилами частини 1 статті 154 КАС України заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Керуючись ч. 3 ст. 154 КАС України, заяву було призначено до розгляду на 08.09.2023.

У судовому засіданні 08.09.2023 представник позивача підтримав раніше подану заяву про забезпечення позову.

Представник відповідача заперечив проти задоволення заяви.

У судовому засіданні 08.09.2023 оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглядаючи заяву, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши подані документи, суд зазначає наступне.

Відповідно до частини 1 статті 150 КАС України, суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

За правилами частини 2 статті 150 КАС України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду;

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Таким чином, статтею 150 КАС України визначено вичерпний перелік підстав для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, а суд повинен, виходячи з конкретних доказів, встановити, чи існує хоча б одна з названих підстав, і оцінити, чи не може застосування заходів забезпечення позову завдати більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти.

Крім того, в ухвалі про забезпечення позову суд повинен навести мотиви, з яких він дійшов висновку про існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення у справі, а також вказати, в чому будуть полягати дії, направлені на відновлення прав позивача, оцінити складність вчинення цих дій, встановити, що витрати, пов`язані з відновленням прав будуть значними.

Тобто, інститут забезпечення адміністративного позову є однією з гарантій захисту прав, свобод та законних інтересів юридичних та фізичних осіб - позивачів в адміністративному процесі, механізмом, який покликаний забезпечити реальне та неухильне виконання судового рішення прийнятого в адміністративній справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 151 КАС України, позов може бути забезпечено: 1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 3) встановленням обов`язку відповідача вчинити певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Так, позивач просить суд вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони вчиняти дії щодо погашення податкового боргу Товариством з обмеженою відповідальністю «КРАМ ІНВЕСТ» у розмірі 7 177 506,00 грн. При цьому, позивач посилається на те, що згідно інтегрованої картки платника ІКС «Податковий блок» по підприємству TOB «КРАМ ІНВЕСТ» наявний податковий борг з податку на додану вартість у сумі 7 177 506,00 гривень, у зв`язку з не приведенням у відповідність облікових даних інформаційної системи податкового органу та інтегрованої картки платника згідно з вимогами чинного законодавства.

Водночас, дослідивши облікову картку TOB «КРАМ ІНВЕСТ», надану представником відповідача, судом встановлено, що 09.08.2023 сума 6676772 грн. виключена з облікової картки платника податків Товариством з обмеженою відповідальністю «КРАМ ІНВЕСТ» контролюючим органом на підставі ухвали суду у справі № 280/4526/23.

Також, з облікової картки вбачається, що станом на 05.09.2023 заборгованість підприємства складає 500734грн., що виникла у листопаді 2022 року за результатами здійснених позивачем коригувань податкової звітності.

Відповідно до положень п. 54.1 ст.54 ПК України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

Відтак, наведені в обгрунтування заяви доводи позивача про існування податкового боргу у розмірі 7 177 506,00 грн. не знайшли свого підтвердженя.

Більш того, суд не вважає наведені позивачем обставини щодо очевидної протиправності оскаржуваного рішення достатніми, безспірними та доведеними. Оцінити вказані підстави суд може тільки під час розгляду даної справи по суті.

Отже, з огляду на викладене, судом не встановлено обґрунтованих підстав для вжиття заходів забезпечення позову з урахуванням положень частини другої статті 150 КАС України.

Таким чином, суд дійшов висновку, що заява є необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 150-157, 241, 248, 256 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю КРАМ ІНВЕСТ про забезпечення позову в адміністративній справі №280/6451/23 за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю КРАМ ІНВЕСТ (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, буд. 27 код ЄДРПОУ 33471877) до Головного управління ДПС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний 166, код ЄДРПОУ 44118663) про визнання протиправною бездіяльності, зобов`язання вчинити дії, визнання протиправним та скасування рішення, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду шляхом подачі в 15-денний строк з дня її постановлення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Ухвалу в повному обсязі складено та підписано 14.09.2023

Суддя Л.Я. Максименко

Дата ухвалення рішення07.09.2023
Оприлюднено18.09.2023

Судовий реєстр по справі —280/6451/23

Ухвала від 15.09.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Максименко Лілія Яковлівна

Ухвала від 15.09.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Максименко Лілія Яковлівна

Ухвала від 12.09.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Максименко Лілія Яковлівна

Ухвала від 08.09.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Максименко Лілія Яковлівна

Ухвала від 22.08.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Максименко Лілія Яковлівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні