Ухвала
від 20.09.2023 по справі 464/2109/23
СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №464/2109/23

пр № 2/464/1219/23

У Х В А Л А

21 вересня 2023 року Сихівський районний суд м.Львова

у складі: головуючого судді Чорна С.З.

секретар судового засідання Гринюк Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ОСОБА_1 про відвід головуючої судді Чорної Софії Зіновіївни у цивільній спрааві за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго» про зобов`язання до вчинення дій, відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди

в с т а н о в и в :

позивач звернувся до Сихівського районного суду м.Львова із позовною заявою, в якій просить: зобов`язати відповідача подати до ТОВ «Львівенергозбут» достовірні покази електричного лічильника квартири АДРЕСА_1 будинку; стягнути з відповідача 46,20 грн витрат, понесених на виготовлення світлин; стягнути з відповідача 7705,20 грн витрат, понесених на купівлю будівельних матеріалів, необхідних для ремонту сходової клітки будинку згідно з додатком № 1 до договору № 1/11/22 від 11 листопада 2022 року; стягнути з відповідача 40350,00 грн витрат, понесених на виконання робіт по ремонту сходової клітки будинку згідно з додатком № 1 до договору № 2/11/22 від 11 листопада 2022 року; стягнути з відповідача 8896,20 грн витрат, понесених на купівлю засобів медичного вжитку; стягнути з відповідача 1000000 грн за завдану моральну шкоду; зобов`язати відповідача демонтувати на покрівлі силовий дріт електропостачання будинку, який йде з будинку АДРЕСА_2 .

Згідно автоматизованої системи документообігу суду здійснено розподіл судової справи та визначено головуючого суддю Чорну С.З.

Ухвалою суду від 26.06.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито загальне позовне провадження у справ. Призначено підготовче судове засідання.

20.09.2023 позивач ОСОБА_1 подав заяву про відвід головуючому судді Чорній С.З., яку обгрунтовує наявністю сумнівів щодо неупередженості та об`єктивності судді. Зокрема, 19.07.2023 до початку судового засідання ним подано через канцелярію суду клопотання, натомість суддя Чорна С.З. відкривши судове засідання таке на розгляд не поставила, а оголосила перерву. Причиною відкладення розгляду справи було не отримання відповідачем ухвали про відкриття провадження у справі та позовної заяви, однак уповноваженою особою суду виключно за прямою вказівкою судді Чорної С.З. документи відповідачеві направлені не були. 14.09.2023 суддя Чорна С.З. розпочавши судове засідання мала намір відразу справу слухати по суті, в черговий раз не поставивши клопотання на розгляд, після наполягання щодо розгляду такого, не мала наміру оголосити зміст такого. В подальшому відмовила у задоволенні клопотання. Короткий текст ухвали йому не видано. Вважає, що наведені обставини свідчать про її упередженість, а тому остання не може об`єктивно розглянути дану справу.

Оглянувши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Положеннямистатті 40 Цивільного процесуального кодексу Українивизначено, що питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі. Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість. Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу і заява про такий відвід надійшла до суду за три робочі дні (або раніше) до наступного засідання, вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 33 цього Кодексу.

Підстави для відводу судді визначеніст.36 Цивільного процесуального кодексу України. Відповідно за положень зазначеної норми, зокрема, пунктів п.3-5 частини 1, суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо: він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; було порушено порядок визначення судді для розгляду справи; є інші обставини, що викликають сумнів в неупередженості або об`єктивності судді.

Відповідно до ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод кожен має право на справедливий розгляд його справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який встановить обґрунтованість висунутого проти нього будь-якого кримінального обвинувачення.

Виходячи із положень ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини, які є частиною національного законодавства і джерелом права, що підлягають застосуванню відповідно до ст. 9 Конституції України, ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини», суд має завжди бути «встановленим законом».

Про те, що термін «суд, встановлений законом» поширюється не лише на правову основу існування суду, але й на дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність, звернуто також увагу Європейським судом з прав людини у справі «Сокуренко і Стригун проти України».

Суд, який розглядає справу має бути «безстороннім» і «незалежним» за ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, при оцінці безсторонності суду слід розмежовувати суб`єктивний та об`єктивний аспект. Так у справі «Гаусшильдт проти Данії», «Мироненко і Мартиненко проти України» зазначається, що наявність безсторонності, для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції, має визначатися за допомогою суб`єктивного та об`єктивного критеріїв. Щодо суб`єктивної складової даного поняття, то у справі «Гаусшильдт проти Данії» вказано, що потрібні докази фактичної наявності упередженості судді для відсторонення його від справи. Причому суддя вважається безстороннім, якщо тільки не з`являються докази протилежного. Таким чином, існує презумпція неупередженості судді, а якщо з`являються сумніви щодо цього, то для його відводу в ході об`єктивної перевірки має бути встановлена наявність певної особистої заінтересованості судді, певних його прихильностей, уподобань стосовно однієї зі сторін у справі. У кожній окремій справі слід визначити, чи мають стосунки, що розглядаються, таку природу та ступінь, що свідчать про те, що суд не є безстороннім

Позивач ОСОБА_1 обгрунтовує заяву про відвід тим, що суддею було допущено ряд процесуальних порушень та ухвалено невірні процесуальні рішення.

Проте, згідно із ч.2ст.214 Цивільного процесуального кодексу України, головуючий відповідно до завдання цивільного судочинства керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками судового процесу їх процесуальних прав і виконання ними обов`язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, усуваючи із судового розгляду все, що не має істотного значення для вирішення справи.

Відтак, прийняття того чи іншого рішення з приводу заявлених клопотань не може свідчити про упередженість судді чи заінтересованість у результатах розгляду провадження, оскільки вирішення зазначених питань процесуально віднесено до компетенції суду. Оцінка щодо наявності чи відсутності процесуальних порушень при розгляді справи надається судами вищих інстанцій при перегляді судових рішень в апеляційному чи касаційному порядку.

Крім того, ч.4ст.36 Цивільного процесуального кодексу України, передбачено, що незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічна думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

З огляду на викладене суд приходить до висновку, що заявлений відвід є необґрунтованим, а наведені у заяві доводи не містять об`єктивних обставин, які можуть бути підставою для задоволення поданої заяви про відвід судді, у зв`язку із чим суд не вбачає підстав для відводу судді.

Враховуючи те, що заява про відвід надійшла до суду раніше ніж за три дні до судового засідання і визнана судом необгрунтованою, така відповідно до ч.3ст.40 Цивільного процесуального кодексу України, підлягає вирішенню іншим суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, та визначається у порядку визначеномуст.33 Цивільного процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст.36,39,40,260,261 Цивільного процесуального кодексу України, суд,-

п о с т а н о в и в :

у задоволенні заяви ОСОБА_1 про відвід судді Чорної Софії Зіновіївни -відмовити.

Заяву про відвід судді передати до канцелярії Сихівського районного суду м.Львова для визначення судді, який буде вирішувати питання про відвід, у порядку передбаченому частиною 1статті 33 Цивільного процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Чорна С.З.

Дата ухвалення рішення20.09.2023
Оприлюднено25.09.2023

Судовий реєстр по справі —464/2109/23

Ухвала від 03.11.2023

Цивільне

Сихівський районний суд м.Львова

Чорна С. З.

Ухвала від 10.10.2023

Цивільне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

Ухвала від 10.10.2023

Цивільне

Сихівський районний суд м.Львова

Чорна С. З.

Ухвала від 24.09.2023

Цивільне

Сихівський районний суд м.Львова

Бойко О. М.

Ухвала від 22.09.2023

Цивільне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 21.09.2023

Цивільне

Сихівський районний суд м.Львова

Чорна С. З.

Ухвала від 15.09.2023

Цивільне

Сихівський районний суд м.Львова

Чорна С. З.

Ухвала від 15.09.2023

Цивільне

Сихівський районний суд м.Львова

Чорна С. З.

Ухвала від 26.06.2023

Цивільне

Сихівський районний суд м.Львова

Чорна С. З.

Ухвала від 20.06.2023

Цивільне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні