Рішення
від 01.10.2023 по справі 750/13297/23
ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 750/13297/23

Провадження № 2-о/750/185/23

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2023 року м. Чернігів

Деснянський районний суд м. Чернігова в складі:

судді - Требух Н.В.,

із секретарем - Галета Ю.В.,

розглянув у закритому судовому засіданні заяву ОСОБА_1 , в особі представника адвоката Деденко Оксани Миколаївни, про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю,

заінтересовані особи: Акціонерне товариство «АСВІО БАНК»,

в с т а н о в и в :

11.09.2023 року ОСОБА_1 , в особі представника адвоката Деденко Оксани Миколаївни, звернувся до Деснянського районного суду м. Чернігова із заявою, в якій просить прийняти рішення про зобов`язання Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» розкрити ОСОБА_1 ( та його представнику - ОСОБА_2 ) інформацію, яка містить банківську таємницю, про всі відкриті та закриті банківські рахунки в Акціонерному товаристві «АСВІО БАНК» належні ОСОБА_1 ; про залишок коштів по всіх рахунках в АТ «АСВІО БАНК», що належать ОСОБА_1 ; про рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «АСВІО БАНК», що належать ОСОБА_1 та про залишок коштів на ньому; виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «АСВІО БАНК», що належать ОСОБА_1 за період - 01.01.2011 року по 31.03.2018 року;надати копії договорів про відкриття та закриття вказаного рахунку. Обґрунтовано заяву тим, що документація щодо відкритих банківських рахунків втрачені в зв`язку з бойовими діями, що проходили в селищі Цукурине Донецької області. В порядку ст..62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» він надав нотаріально посвідчену довіреність з письмовим дозволом ОСОБА_2 на розкриття інформації, що містить банківську таємницю. Однак, АТ «АСВІО БАНК» в наданні інформації відмовило.

Представником заявника надана заява про розгляд справи за відсутності заявника і представника.

Представник АТ «АСВІО БАНК» до суду не з`явився, про час і місце розгляду справи сповіщений, про причини неявки суд не повідомив, заперечень щодо заяви не надав.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

ОСОБА_1 користувався послугами Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» (далі - АТ «АСВІО БАНК»). В АТ «АСВІО БАНК» на ім`я ОСОБА_1 було відкрито рахунок для розрахунку по договірних відносинах клієнта - ОСОБА_1 .

ОСОБА_1 зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_1 . Документи, належні ОСОБА_1 , за ствердженням ОСОБА_1 , останній зберігав в своєму домі - в

АДРЕСА_1 проходили бойові дії, у зв`язку з чим ОСОБА_1 втратив належні йому документи, зокрема втрачено договори про відкриття/закриття рахунків, відкритих в банківських установах, відомості про надходження коштів на рахунки ОСОБА_1

ОСОБА_1 звернувся за правовою допомогою для зібрання/відновлення інформації по втрачених документах з метою офіційного підтвердження доходів та їх декларування .

В порядку та на підставі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» нотаріально посвідченою довіреністю зареєстрованою в реєстрі за №1004 від 07.08.2023 року ОСОБА_1 надав письмовий дозвіл ОСОБА_2 на розкриття інформації, що містить банківську таємницю власником якої він є (а.с.11,12).

ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_1 в АТ В АТ «АСВІО БАНК» запитано: інформацію про всі відкриті та закриті банківські рахунки в АТ «АСВІО БАНК», що належать ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); інформацію про залишок коштів по всіх рахунках в АТ «АСВІО БАНК», що належать ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); інформацію про рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «АСВІО БАНК», що належать ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та про залишок коштів на ньому; виписку про рух коштів на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «АСВІО БАНК», що належать ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період - 01.01.2011 року по 31.03.2018 року та надати копії договорів про відкриття та закриття вказаного рахунку. До запиту додано копію нотаріально посвідченої довіреності № 10004 від 07.08.2023 року.

У відповідь на запит АТ «Асвіо Банк» листом №2420 від 24.08.2023 року повідомило, що надана на підтвердження повноважень довіреність не є письмовим дозволом власника інформації для отримання відповідної інформації.

Заявник вважає, що відмова АТ «Асвіо Банк» є неправомірно, і вимушений звернутись до суду.

Стаття 1076 Цивільного кодексу України визначає, що відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи.

Згідно ч. 3 ст. 244 Цивільного кодексу України довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Пункт 1 ч. 2, глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці встановлює, що письмовий запит та/або дозвіл клієнта про розкриття інформації, що містить банківську таємницю і власником якої є такий клієнт, складається за довільною формою. Письмовий запит (дозвіл) фізичної особи - клієнта банку підписується цією особою. Її підпис засвідчується підписом керівника банку чи уповноваженою ним особою або нотаріально. На письмовий запит власника інформації, що становить банківську таємницю або з його письмового дозволу, банк розкриває таку інформацію в повному обсязі, визначеному в письмовому запиті або дозволі.

В розумінні вимог чинного законодавства, нотаріально посвідчена довіреність, додана до запиту №1004 від 07.08.2023 року, містять письмовий дозвіл власника інформації на розкриття інформації, що містить банківську таємницю щодо нього, містить обсяг інформації, яка підлягає розкриттю, вказана довіреність і є тим письмовим дозволом, необхідним та достатнім для надання/розкриття інформації щодо фізичної особи - ОСОБА_1 , про що прямо зазначено в довіреності.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про необхідність задоволення заяви.

Керуючись статтями 293, 350 ЦПК України, статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

в и р і ш и в:

Заяву задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство «АСВІО БАНК» розкрити ОСОБА_1 та його представнику - ОСОБА_2 інформацію, яка містить банківську таємницю:

- про всі відкриті та закриті банківські рахунки в Акціонерному товаристві «АСВІО БАНК» належні ОСОБА_1 ;

- про залишок коштів по всіх рахунках в АТ «АСВІО БАНК», що належать ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- про рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «АСВІО БАНК», що належать ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та про залишок коштів на ньому;

- виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «АСВІО БАНК», що належать ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період - 01.01.2011 року по 31.03.2018 року, надати копії договорів про відкриття та закриття вказаного рахунку .

Рішення суду підлягає негайному виконанню.

Особа, щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник мають право у п`ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до Чернігівського апеляційного суду в установленому порядку. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Заявник (стягувач) - ОСОБА_1 , ( адреса місця реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової карти платника податків: НОМЕР_2 ).

Представник одержувача інформації: ОСОБА_2 , (адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Заінтересована особа (боржник) : Акціонерне товариство «АСВІО БАНК» ( код ЄДРПОУ 09809192,вул. Преображенська, 2, м. Чернігів, 14000,тел. 380442054345).

Особа, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці : ОСОБА_1 , ( адреса місця реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової карти платника податків: НОМЕР_2 ).

Суддя

Дата ухвалення рішення01.10.2023
Оприлюднено05.10.2023

Судовий реєстр по справі —750/13297/23

Рішення від 08.01.2024

Цивільне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Требух Н. В.

Ухвала від 13.11.2023

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Онищенко О. І.

Ухвала від 13.11.2023

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Онищенко О. І.

Ухвала від 08.11.2023

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Онищенко О. І.

Ухвала від 29.10.2023

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Онищенко О. І.

Ухвала від 02.11.2023

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Онищенко О. І.

Ухвала від 02.11.2023

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Онищенко О. І.

Рішення від 01.10.2023

Цивільне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Требух Н. В.

Ухвала від 19.09.2023

Цивільне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Требух Н. В.

Ухвала від 14.09.2023

Цивільне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Требух Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні