Ухвала
від 04.10.2023 по справі 160/3809/23
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

05 жовтня 2023 рокуСправа №160/3809/23Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого суддіНеклеса О.М. при секретаріКомаровій В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпро клопотання представника позивача про призначення судової експертизи з питань землеустрою у справі за позовною заявою Акціонерного товариства Південний гірничо-збагачувальний комбінат до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, третя особа на стороні відповідача - Криворізька міська рада про визнання протиправними дій, скасування витягу,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Дніпропетровського окружного адміністративного суду перебуває адміністративна справа №160/3809/23 за позовною заявою Акціонерного товариства Південний гірничо-збагачувальний комбінат до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, третя особа на стороні відповідача - Криворізька міська рада про визнання протиправними дій, скасування витягу.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 13.03.2023 року відкрито провадження за вищезазначеним позовом та призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 13.04.2023 року суд перейшов до розгляду справи за правилами загального позовного провадження з призначенням підготовчого судового засідання.

До суду від Акціонерного товариства Південний гірничо-збагачувальний комбінат надійшло клопотання про призначення судової експертизи з питань землеустрою, яке обґрунтоване тим, що 19.08.2022 АТ ПІВДГЗК було отримано лист Виконавчого комітету Криворізької міської ради (далі - Виконком) за вих. №6/18/3622 від 12.08.2022 Про коригування розміру податкових зобов`язань. Разом з вказаним листом Виконком надав копію витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок по земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:05:279:0005 (далі витяг), наданому Департаменту регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому міської ради за вих. №97-4-0.110.4-10643/301-22 від 11.08.2022, дата формування витягу: 10.08.2022. Як вбачається з копії витягу від 10.08.2022, нормативна грошова оцінка зазначеної вище земельної ділянки збільшилась у порівнянні з витягом від 13.01.2022 на 564 392 349,06 грн. та склала 4 595 795 124,84 грн. В подальшому, на запит АТ ПІВДГЗК стосовно надання інформації про локальні, зональні та функціональні коефіцієнти, які застосовувалися під час формування витягу від 10.08.2022 листом Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області (далі - Держгеокадастр, Відповідач) від 13.09.2022 за вих. № 2328/299-22 АТ ПІВДГЗК було повідомлено, що збільшення вартості земельної ділянки відбулося за рахунок добавлення нових локальних коефіцієнтів на місцезнаходження земельної ділянки. У АТ ПІВДГЗК відсутня можливість перевірити наявність законних підстав для добавлення Держгеокадастром нових локальних коефіцієнтів, а також пересвідчитися у правомірності застосування підвищуючих коефіцієнтів при розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 1211000000:05:279:0005. 22.06.2023 року суд, розглянувши клопотання позивача, виніс ухвалу про призначення судової земельно-технічної експертизи та зупинення провадження у справі №160/3809/23 до отримання результатів експертизи. 15.092023 року ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду було поновлено провадження у справі у зв`язку з поверненням матеріалів справи експертною установою - Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. Засл.проф. М.С. Бокаріуса» через неможливість даною експертною установою провести вказану експертизу. Враховуючи, що для з`ясування правомірності застосування відповідачем «підвищуючих» коефіцієнтів при розрахунку нормативної грошової оцінки вище вказаної земельної ділянки у галузі земельних відносин необхідне володіння спеціальними знаннями, позивач наполягає на необхідності проведення судової експертизи з питань землеустрою з дорученням її проведення експертам, які мають право на проведення даного виду експертиз.

У підготовчому засіданні 05.10.2023 року представник позивача подане клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник відповідача вирішення по суті поданого клопотання про призначення експертизи залишив на розсуд суду.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали справи, суд зазначає наступне.

Згідно із ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 1 Закону України Про судову експертизу судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Згідно з ч. 1, ч. 3 - 5 ст. 102, ч. 1 ст.103 КАС України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їх думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій (яким) доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 106 КАС України експертиза проводиться у судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у зв`язку з характером досліджень, або якщо об`єкт досліджень неможливо доставити до суду, або якщо експертиза проводиться на замовлення учасника справи. Якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність. Експерт повинен забезпечити збереження об`єкта експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 136 КАС України суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розгляду адміністративної справи, для з`ясування обставин, що мають значення для вирішення адміністративної справи і потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання представника позивача про призначення судової експертизи з питань землеустрою у справі №160/3809/23 та доручити її проведення Товариству з обмеженою відповідальністю «Український центр судових експертиз» (код ЄДРПОУ 36956871), яке розташовано за адресою: вул. Предславинська, 37, оф. 411, м. Київ, Україна, 03150.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 236 КАС України суд має право зупинити провадження у справі в разі: призначення судом експертизи - до одержання її результатів.

З урахуванням того, що для з`ясування обставин, які мають значення для справи, необхідно дослідити питання, які потребують спеціальних знань, суд вважає за необхідне зупинити провадження в адміністративній справі №160/3809/23 до одержання результатів експертизи.

Керуючись ст.ст. 102, 103, 106, 236, 241, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача про призначення судової експертизи з питань землеустрою у справі за позовною заявою Акціонерного товариства Південний гірничо-збагачувальний комбінат до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, третя особа на стороні відповідача - Криворізька міська рада про визнання протиправними дій, скасування витягу,- задовольнити.

Призначити у справі №160/3809/23 за позовною заявою Акціонерного товариства Південний гірничо-збагачувальний комбінат до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, третя особа на стороні відповідача - Криворізька міська рада про визнання протиправними дій, скасування витягу - судову експертизу з питань землеустрою.

Проведення судової експертизи з питань землеустрою доручити Товариству з обмеженою відповідальністю «Український центр судових експертиз» (код ЄДРПОУ 36956871), яке розташовано за адресою: вул. Предславинська, 37, оф. 411, м. Київ, Україна, 03150.

На вирішення експерта по земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:05:279:0005 площею 673,2582 га поставити наступні питання:

1. Наявність яких локальних факторів Км3 підтверджується документально та в межах зон яких локальних факторів, що затверджені рішенням Криворізької міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу» від 26.05.2021 року №523, фактично знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером: 1211000000:05:279:0005 площею 673,2582 га?

2. В якому процентному відношенні до площі земельної ділянки займає кожна зона усіх локальних факторів Км3, що затверджена рішенням Криворізької міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу» від 26.05.2021 року №523, в межах якої фактично знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером: 1211000000:05:279:0005 площею 673,2582 га?

3. Чи підтверджується документально правильність застосування відповідачем коефіцієнта Км3 та значення коефіцієнтів локальних факторів, що затверджені рішенням Криворізької міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу» від 26.05.2021 року №523, при формуванні витягів з нормативної грошової оцінки, які були отримані позивачем у січні 2022 року, та у новому витязі нормативної грошової оцінки, який було отримано позивачем у серпні 2022 року щодо земельної ділянки з кадастровим номером: 1211000000:05:279:0005 площею 673,2582 га?

Попередити експертів Товариства з обмеженою відповідальністю «Український центр судових експертиз», що за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків експерт несе кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 та ст. 385 Кримінального кодексу України.

Ухвалу та матеріали справи №160/3809/23 направити до Товариства з обмеженою відповідальністю «Український центр судових експертиз».

Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача.

Зобов`язати експертів Товариства з обмеженою відповідальністю «Український центр судових експертиз» надіслати Дніпропетровському окружному адміністративному суду оригінал висновку експертизи.

На час проведення судової експертизи зупинити провадження в адміністративній справі №160/3809/23 до отримання результатів експертизи.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в строки передбачені статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

Звернути увагу учасників справи, що відповідно до частини 7 статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Повний текст ухвали складено та підписано 09.10.2023 року.

Суддя О.М. Неклеса

Дата ухвалення рішення04.10.2023
Оприлюднено11.10.2023

Судовий реєстр по справі —160/3809/23

Ухвала від 11.02.2024

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Неклеса Олена Миколаївна

Ухвала від 17.12.2023

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Неклеса Олена Миколаївна

Ухвала від 17.12.2023

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Неклеса Олена Миколаївна

Ухвала від 12.12.2023

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Неклеса Олена Миколаївна

Ухвала від 04.10.2023

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Неклеса Олена Миколаївна

Ухвала від 04.10.2023

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Неклеса Олена Миколаївна

Ухвала від 27.09.2023

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Неклеса Олена Миколаївна

Ухвала від 21.09.2023

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Неклеса Олена Миколаївна

Ухвала від 19.09.2023

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Неклеса Олена Миколаївна

Ухвала від 14.09.2023

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Неклеса Олена Миколаївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні