Ухвала
від 30.10.2023 по справі 910/12545/20
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

30 жовтня 2023 року

м. Київ

cправа № 910/12545/20

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Баранця О. М. - головуючого, Вронської Г. О., Кондратової І. Д.,

розглянувши матеріали касаційної скарги Міністерства юстиції України

на рішення Господарського суду міста Києва

у складі судді Удалової О. Г.

від 29.06.2021

та на постанову Північного апеляційного господарського суду

у складі колегії суддів: Зубець Л. П., Суліма В.В., Алданової В. В.

від 16.02.2022

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія Інвестмент»

до Міністерства юстиції України

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Прінт Інжініринг»;

2) Conformity Invest Limited;

3) ОСОБА_1

про визнання протиправним та скасування наказу,

ВСТАНОВИВ:

Міністерство юстиції України 09.10.2023 звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою на рішення Господарського суду міста Києва від 29.06.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2022 у справі № 910/12545/20.

Склад колегії суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду визначено відповідно до протоколу передачі судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) раніше визначеному складу суду від 11.10.2023.

Перевіривши матеріали касаційної скарги судом встановлено, що вона подана без дотримання вимог статті 288 Господарського процесуального кодексу України, згідно якої касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Частиною другою цієї статті передбачено, що учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Судом апеляційної інстанції 16.02.2022 проголошено вступну та резолютивну частину постанови, 18.05.2022 виготовлено повний текст постанови.

Згідно з положеннями частин першої, сьомої статті 116 Господарського процесуального кодексу України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв`язку.

Останнім днем оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2022, відповідно до приписів статті 288 Господарського процесуального кодексу України, є 07.06.2022.

Вперше подану касаційну скаргу скаржник надіслав до Верховного Суду 07.08.2023. Верховний Суд ухвалою від 31.08.2023 залишив касаційну скаргу без руху та надав Міністерству юстиції України строк для усунення недоліків касаційної скарги. Ухвалою Верховного Суду від 25.09.2023 повернуто касаційну скаргу Міністерства юстиції України на підставі статті 292 ГПК України, оскільки скаржник не усунув визначені в ухвалі Верховного Суду від 31.08.2023 недоліки касаційної скарги у встановлений судом строк.

Повторно скаржник надіслав касаційну скаргу 09.10.2023.

Міністерство юстиції України повторно звернулося з касаційною скаргою 09.10.2023, про що свідчить трекінг поштового відправлення згідно конверту, у якому надійшла касаційна скарга, тобто з пропуском встановленого процесуального строку.

Касаційна скарга містить клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження, яке обґрунтоване тим, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану» та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку із воєнною агресією Російської Федерації проти України запроваджено воєнний стан, що є поважною причиною поновлення строку. Загальновідомі факти ракетних обстрілів міста Києва викликали об`єктивну неможливість підготовки та відправлення касаційної скарги.

Розглянувши та оцінивши наведені скаржником доводи щодо поважності причин пропуску строку на касаційне оскарження рішень судів попередніх інстанцій у цій справі, Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав, передбачених частиною другою статті 288 Господарського процесуального кодексу України, для поновлення строку на касаційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 29.06.2021 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2022 у справі № 910/12545/20.

Наведені скаржником, в обґрунтування клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження рішень судів доводи суд вважає такими, що не доводять існування непереборних та об`єктивних перешкод для звернення з касаційною скаргою у передбачений законом строк.

Введення на території України воєнного стану не зупинило перебіг процесуальних строків звернення до суду. Питання про поновлення процесуального строку у випадку його пропуску з причин, пов`язаних із запровадженням воєнного стану в Україні, вирішується в кожному конкретному випадку з урахуванням доводів, наведених у заяві про поновлення такого строку. Сам по собі факт запровадження воєнного стану в Україні не є підставою для поновлення процесуального строку. Такою підставою можуть бути обставини, що виникли внаслідок запровадження воєнного стану та унеможливили виконання учасником судового процесу процесуальних дій протягом установленого законом строку. Зазначену правову позицію викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 10.11.2022 у справі № 990/115/22.

Посилання на запровадження в Україні воєнного стану є узагальненими без обґрунтування неможливості дотримання скаржником відповідного процесуального строку, у тому числі вперше поданої касаційної скарги, так само приведення її у відповідність із вимогами статті 290 ГПК України.

Нормами Господарського процесуального кодексу України не передбачається автоматичного та безумовного поновлення строку на касаційне оскарження. Дійсно, учасник справи має право на поновлення пропущеного строку, проте для цього необхідно заявити відповідне клопотання, обґрунтувати поважність причин пропуску такого строку та надати суду відповідні докази.

Частиною 1 статті 119 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Відповідно до частини 3 статті 288 Господарського процесуального кодексу України строк на касаційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з поважних причин, крім випадків, зазначених у частині четвертій статті 293 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту зазначеної норми суд касаційної інстанції, у кожному конкретному випадку, з урахуванням конкретних обставин пропуску строку, оцінки доводів щодо причин їх пропуску, робить мотивований висновок щодо поважності чи неповажності причин пропуску такого строку.

Враховуючи, що обставини, які зазначені у клопотанні про поновлення строку на касаційне оскарження не підтверджені належними доказами, то у суду відсутні підстави для визнання їх поважними, і відповідно - для поновлення пропущеного строку.

Частиною 3 статті 292 Господарського процесуального кодексу України визначено, що касаційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 288 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, наведені нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху особа має право звернутися до суду касаційної інстанції із заявою про поновлення строку або навести інші підстави для поновлення строку.

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або наведені підстави для поновлення строку на касаційне оскарження визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті касаційного провадження на підставі пункту 4 частини першої статті 293 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, касаційна скарга підлягає залишенню без руху на підставі частин 2, 3 статті 292 Господарського процесуального кодексу України із наданням скаржнику строку протягом десяти днів з дня вручення ухвали для усунення зазначених недоліків, а саме шляхом подання до Верховного Суду клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження з наведенням підстав для його поновлення і наданням відповідних доказів на підтвердження цих підстав.

Суд звертає увагу скаржника на те, що заяву про усунення недоліків касаційної скарги слід подати до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у встановлений цією ухвалою строк.

Усунувши недоліки касаційної скарги, скаржнику необхідно подати суду докази про дату вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху, для визначення дотримання заявником касаційної скарги строку на усунення недоліків касаційної скарги, встановленого частиною 2 статті 174 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 174, 234, 235, 288, 290, 292 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Касаційну скаргу Міністерства юстиції України на рішення Господарського суду міста Києва від 29.06.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2022 у справі № 910/12545/20 залишити без руху.

2. Надати Міністерству юстиції України строк для усунення зазначених у цій ухвалі недоліків, який становить 10 днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху.

3. Міністерству юстиції України усунути недоліки, встановлені в даній ухвалі у такий спосіб:

- надати суду клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 29.06.2021 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2022 у справі № 910/12545/20, у якому навести інші підстави для поновлення такого строку, в обґрунтування яких надати відповідні докази.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання у встановлений строк вимог цієї ухвали у відкритті касаційного провадження буде відмовлено.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Головуючий О. М. Баранець

Судді Г. О. Вронська

І. Д. Кондратова

Дата ухвалення рішення30.10.2023
Оприлюднено02.11.2023

Судовий реєстр по справі —910/12545/20

Ухвала від 05.12.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Баранець О.М.

Ухвала від 30.10.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Баранець О.М.

Постанова від 28.09.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Баранець О.М.

Ухвала від 25.09.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Баранець О.М.

Ухвала від 21.09.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Баранець О.М.

Ухвала від 05.09.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Баранець О.М.

Ухвала від 31.08.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Баранець О.М.

Ухвала від 27.07.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Баранець О.М.

Ухвала від 12.07.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Баранець О.М.

Постанова від 15.02.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Зубець Л.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні