Ухвала
від 21.11.2023 по справі 160/30130/23
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

21 листопада 2023 року Справа № 160/30130/23

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Савченко А.В., розглянувши матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕРЛІ ЛТД» (вул.Любарського, буд.93, каб.8, м.Дніпро, 49098, код ЄДРПОУ 42673056) до Державної служби України з безпеки на транспорті в особі Відділу державного нагляду (контролю) у Дніпропетровській області Державної служби України з безпеки на транспорті (вул.Антоновича, буд.51, м.Київ, 03150, код ЄДРПОУ 39816845) про визнання протиправною та скасування постанови,-

УСТАНОВИВ:

16 листопада 2023 року позивач звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із вищезазначеною позовною заявою, в якій заявлені вимоги:

- визнати протиправною та скасувати постанову Відділу державного нагляду (контролю) у Дніпропетровській області Державної служби України з безпеки на транспорті про застосування адміністративно-господарського штрафу від 25.10.2023 р. №005900 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕРЛІ ЛТД» у розмірі 17000,00 грн.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтями 160-161 КАС України, справа підсудна Дніпропетровському окружному адміністративному суду, підстави для залишення її без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі, визначених статтями 169-170 КАС України, відсутні.

З матеріалів позову порушень строків, передбачених статтею 122 КАС України, не вбачається.

Частиною 1 статті 12 КАС України передбачено, що адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).

Відповідно до частини 2 статті 12 КАС України, спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Частиною 5 статті 262 КАС України передбачено, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше.

З наведеного, суд приходить до висновку, що дана справа не відноситься за своїм змістом до встановленого переліку справ передбачених ч.4 ст.12 КАС України, відповідно до п.20 ч.1 ст.4 КАС України за характером спірних правовідносин, предметом доказування та складом учасників тощо, дана адміністративна справа є незначної складності (малозначна справа) та не вимагає проведення підготовчого провадження та (або) судового засідання для повного та всебічного встановлення її обставин, тобто підлягає вирішенню за правилами спрощеного позовного провадження згідно до ч.6 ст.12, ч.2, ч. 3 ст. 257 КАС України.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Згідно п.9 ч.1 ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідач - суб`єкт владних повноважень, а у випадках, визначених законом, й інші особи, до яких звернена вимога позивача.

Так, зі змісту ст.48 КАС України слідує, що суд зобов`язаний встановлювати належність особи, зазначеної позивачем у якості відповідача, з огляду на те, чи повинна вона відповідати за позовними вимогами, заявленими в адміністративному позові.

При цьому наведеною процесуальною нормою передбачена можливість залучення до участі у справі другого відповідача, якщо суд приходить до висновку, що саме ця особа має відповідати за пред`явленим позовом.

Відповідно до ч.3 ст.48 КАС України суд має право за клопотанням позивача до ухвалення рішення у справі залучити до участі у ній співвідповідача.

Частиною 4 статті 48 КАС України встановлено, що у разі якщо позивач не згоден на заміну відповідача іншою особою, суд може залучити цю особу як другого відповідача.

З матеріалів справи вбачається, що позивач оскаржує постанову про застосування адміністративно-господарського штрафу від 25.10.2023 р. №005900 винесену начальником Відділу державного нагляду (контролю) у Дніпропетровській області Державної служби України з безпеки на транспорті Дмитром Дяденчуком.

Відповідно до абз.2 п.27 Постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. №1567 про затвердження Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) за наявності підстав керівник територіального органу Укртрансбезпеки або його заступник виносить постанову про застосування адміністративно-господарських штрафів, яка оформляється згідно з додатком 5.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що начальник Відділу державного нагляду (контролю) у Дніпропетровській області Державної служби України з безпеки на транспорті повинен виступати у цій справі в якості співвідповідача.

Частиною 4 ст.9 КАС України встановлено, що суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Відповідно до ч.3 ст.77 КАС України докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Згідно з ч.3 ст.80 КАС України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

За приписами ч.1 ст.79 КАС України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

З огляду на вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи по суті заявлених позовних вимог, суд дійшов висновку про витребування у відповідача додаткових доказів у справі.

Роз`яснити, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені Кодексом адміністративного судочинства України.

Документи необхідно направити на електронну адресу Дніпропетровського окружного адміністративного суду (inbox@adm.dp.court.gov.ua) з одночасним надсиланням поштовим зв`язком, зазначивши номер справи.

Керуючись статтями 4, 12, 19, 160-162, 171, 175, 248, 256, 257, 260-262 КАС України, суд,

УХВАЛИВ:

Прийняти до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі №160/30130/23 за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕРЛІ ЛТД» до Державної служби України з безпеки на транспорті в особі Відділу державного нагляду (контролю) у Дніпропетровській області Державної служби України з безпеки на транспорті про визнання протиправною та скасування постанови.

Розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.

Здійснювати розгляд адміністративної справи одноособово суддею Савченком А.В.

Залучити начальника Відділу державного нагляду (контролю) у Дніпропетровській області Державної служби України з безпеки на транспорті до участі у справі №160/30130/23, у якості другого відповідача.

Зобов`язати начальника Відділу державного нагляду (контролю) у Дніпропетровській області Державної служби України з безпеки на транспорті надати до суду всі матеріали, які були підставою для винесення постанови про застосування адміністративно-господарського штрафу від 25.10.2023 р. №005900.

Встановити строк п`ятнадцять днів з дня отримання копії цієї ухвали, для надання відповідних доказів.

Встановити відповідачам строк для подання відзиву на позов (у разі заперечення проти позову) протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії цієї ухвали, разом із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також зобов`язати відповідача надати до суду разом із відзивом на позов документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу.

Встановити позивачу строк для подання відповіді на відзив протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позов, а також зобов`язати позивача надати до суду разом із відповіддю на відзив документи, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів (у разі наявності) відповідачу.

Встановити відповідачам строк для подання заперечень на відповідь на відзив протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив, а також зобов`язати відповідача надати до суду разом із запереченням на відповідь на відзив документи, що підтверджують надіслання (надання) заперечень на відповідь на відзив і доданих до нього доказів (у разі наявності) позивачу.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud0470/.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суддя А.В. Савченко

СудДніпропетровський окружний адміністративний суд
Дата ухвалення рішення21.11.2023
Оприлюднено27.11.2023
Номер документу115139524
СудочинствоАдміністративне
КатегоріяСправи щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема щодо дорожнього руху, транспорту та перевезення пасажирів

Судовий реєстр по справі —160/30130/23

Ухвала від 17.05.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Ухвала від 25.04.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Ухвала від 09.04.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Ухвала від 11.03.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Рішення від 08.02.2024

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Савченко Артур Владиславович

Ухвала від 21.11.2023

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Савченко Артур Владиславович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні