Ухвала
від 11.12.2023 по справі 5021/322/12
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

11.12.2023м. СумиСправа № 5021/322/12

Господарський суд Сумської області у складі судді Соп`яненко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Бардакової О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи № 5021/322/12 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства Сумський рафінадний завод (м.Суми, вул.Привокзальна, 4, ід. код 00372925)

За участю представників:

Представник Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області Жидченко А.О.

Представник Головного управління ДПС у Сумській області Сєлєдєва Т.А.

Представник ТОВ «Сумитеплоенерго» - Приходько Д.М.

УСТАНОВИВ:

Постановою Господарського суду Сумської області від 25.10.2012 року №5021/322/12 ВАТ Сумський рафінадний завод було визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого Курбанова Н.В.-О.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 03.10.2017 року №5021/322/12 припинено повноваження ліквідатора Курбанова Назіма Вахід-Огли та призначено Мороза Валерія Васильовича (свідоцтво від 26 лютого 2013 року № 254) ліквідатором Відкритого акціонерного товариства Сумський рафінадний завод.

До суду на затвердження надійшов звіт ліквідатора № 52/02-01-5021/322/12 від 30.12.2021 (вх.№10630/21) у справі № 5021/322/12, який був призначений до розгляду. Зазначений Звіт не був затверджений судом.

Згідно ухвали господарського суду Сумської області від 08.12.2022 у справі №5021/322/12 припинено повноваження ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Сумський рафінадний завод Мороза Валерія Васильовича за його клопотанням та постановлено визначити кандидатуру арбітражного керуючого для призначення керуючим реструктуризацією у справі № 5021/322/12 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства Сумський рафінадний завод з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору в порядку, встановленому Кодексом України з питань банкрутства, із застосуванням автоматизованої системи.

Відповідно до ухвали суду від 25.01.2023 призначено ліквідатором ВАТ "Сумський рафінадний завод" арбітражного керуючого Терещука Олександра Володимировича (вул. Шевченка, 35А, м. Житомир, 10008; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1319 від 17.07.2013) у справі №5021/322/12; зобов`язано арбітражного керуючого Терещука О.В. виконати ліквідаційну процедуру по ліквідації банкрута, надати суду відповідні документи.

Ухвалою суду від 26.07.2023 у справі №5021/322/12 задоволено заяву арбітражного керуючого Терещука О.В. про дострокове припинення повноважень ліквідатора від 19.06.2023 №02-31/04/91 (вх.№2180 від 19.06.2023) у справі №5021/322/12; припинено повноваження арбітражного керуючого Терещука Олександра Володимировича - як ліквідатора ВАТ "Сумський рафінадний завод"; постановлено визначити кандидатуру арбітражного керуючого для призначення керуючим реструктуризацією у справі № 5021/322/12 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства Сумський рафінадний завод з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору в порядку, встановленому Кодексом України з питань банкрутства, із застосуванням автоматизованої системи.

На даний час кандидатуру арбітражного керуючого у справі не визначено, заяви про участь у справі № 5021/322/12 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства Сумський рафінадний завод від арбітражного керуючого до суду не надходило.

Разом з цим, ухвалою суду від 10.11.2023 постановлено визначити кандидатуру арбітражного керуючого для призначення ліквідатором з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору в порядку встановленому Кодексом України з питань банкрутства із застосуванням автоматизованої системи.

Згідно довідки щодо визначення кандидатури арбітражного керуючого від 13.11.2023 автоматично обрано кандидатом на призначення у справі №5021/322/12 арбітражного керуючого Бєлоусова Ігоря Валентиновича.

15.11.2023 було надіслано лист на адресу арбітражного керуючого Бєлоусова Ігоря Валентиновича щодо надання згоди на призначення ліквідатором Відкритого акціонерного товариства Сумський рафінадний завод.

До суду надійшла заява арбітражного керуючого Бєлоусова І.В. №01-21/012 від 21.11.2023 (вх. № 7337/23 від 21.11.2023) про участь у справі про банкрутство, в якій повідомляє, що згоден на призначення арбітражного керуючого Бєлоусова Ігоря Валентиновича ліквідатором у справі № 5021/322/12 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства Сумський рафінадний завод.

Згідно ухвали суду від 23.11.2023 призначено розгляд клопотання арбітражного керуючого в судове засідання на 11.12.2023, 12:00.

Присутні у судовому засіданні представники кредиторів не заперечили проти заяви арбітражного керуючого Бєлоусова І.В. на призначення його ліквідатором у даній справі.

З огляду на достатність матеріалів справи для розгляду та прийняття відповідного рішення, суд вважає за можливе розглянути заяву арбітражного керуючого в даному судовому засіданні.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані документи, суд встановив наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Вирішуючи питання щодо призначення ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Сумський рафінадний завод, господарський суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору. Арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів (у справі про банкрутство юридичної особи) чи зборів кредиторів (у справі про неплатоспроможність фізичної особи).

Відповідно до ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:

приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження;

виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;

проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута;

аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення;

виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;

формує ліквідаційну масу;

заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;

має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута;

з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту;

заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими;

подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника;

вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню;

продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом;

подає відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу;

веде реєстр вимог кредиторів;

подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника. У разі якщо кредитором боржника є нерезидент України, ліквідатор має право використовувати для розрахунків з таким кредитором валютний рахунок боржника в банківській установі. Кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов`язаних з проведенням ліквідаційної процедури, та сплати основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Оплата витрат, пов`язаних з проведенням ліквідаційної процедури, здійснюється у такому порядку:

у першу чергу оплачуються витрати, пов`язані з проведенням ліквідаційної процедури, та сплачується винагорода ліквідатора;

у другу чергу виконуються зобов`язання перед особами, які після відкриття провадження у справі про банкрутство боржника надавали кредитування, поставляли сировину, комплектуючі з відстроченням платежу.

За рахунок коштів, отриманих від реалізації майна, що є предметом забезпечення, відшкодовуються витрати, пов`язані з утриманням, збереженням та визначенням вартості такого майна. Склад та розмір таких витрат підлягають погодженню забезпеченим кредитором. Кошти, що залишилися після здійснення зазначених виплат, використовуються виключно для задоволення вимог кредиторів за зобов`язаннями, які забезпечують таке майно.

Ліквідатор не менш як один раз на місяць подає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

Ліквідатор зобов`язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.

Дії (бездіяльність) ліквідатора можуть бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушено такими діями (бездіяльністю).

У разі ліквідації підприємства-банкрута, зобов`язаного згідно із законодавством передати територіальній громаді об`єкти житлового фонду, в тому числі гуртожитки, дитячі дошкільні заклади та об`єкти комунальної інфраструктури, ліквідатор передає, а орган місцевого самоврядування приймає такі об`єкти без додаткових умов у порядку, встановленому законом.

Враховуючи те, що судом було повноваження арбітражного керуючого Терещука Олександра Володимировича у даній справі як ліквідатора були припинені, автоматичним визначенням кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатором у даній справі визначено кандидатуру арбітражного керуючого, подано заяву арбітражного керуючого Бєлоусова Ігоря Валентиновича на участь у даній справі, суд вважає за доцільне задовольнити заяву арбітражного керуючого та призначити його ліквідатором у даній справі.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву арбітражного керуючого Бєлоусова І.В. №01-21/012 від 21.11.2023 (вх. № 7337/23 від 21.11.2023) про участь у справі № 5021/322/12 задовольнити.

2. Призначити арбітражного керуючого Бєлоусова Ігоря Валентиновича (73003, м. Херсон, бульвар Мирний, 3, офіс 407-Б; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №866 від 24.04.2013) ліквідатором ВАТ "Сумський рафінадний завод" у справі № 5021/322/12.

3. Зобов`язати арбітражного керуючого Бєлоусова І.В. виконати ліквідаційну процедуру по ліквідації банкрута, надати суду відповідний Звіт.

4. Копію ухвали надіслати кредиторам, боржнику, ліквідатору, державному реєстратору, державному органу з питань банкрутства.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку, встановленому статтями 255-257 ГПК України.

Повний текст ухвали підписано 14.12.2023.

Суд звертає увагу учасників справи, що відповідно до частин 6-7 статті 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку. Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

СуддяО.Ю. Соп`яненко

СудГосподарський суд Сумської області
Дата ухвалення рішення11.12.2023
Оприлюднено18.12.2023
Номер документу115653429
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —5021/322/12

Ухвала від 10.06.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Соп`яненко Оксана Юріївна

Ухвала від 10.06.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Соп`яненко Оксана Юріївна

Ухвала від 20.05.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Соп`яненко Оксана Юріївна

Ухвала від 20.05.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Соп`яненко Оксана Юріївна

Ухвала від 29.04.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Соп`яненко Оксана Юріївна

Ухвала від 21.03.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Соп`яненко Оксана Юріївна

Ухвала від 14.03.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Соп`яненко Оксана Юріївна

Ухвала від 07.02.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Соп`яненко Оксана Юріївна

Ухвала від 11.01.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Соп`яненко Оксана Юріївна

Ухвала від 22.12.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Соп`яненко Оксана Юріївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні