Рішення
від 06.02.2024 по справі 369/4161/23
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/4161/23

Провадження № 2/369/981/24

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2024 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді Фінагеєвої І. О.,

при секретарі Цукаревій К.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Андере Ріхтінген», Товариства з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс «Нові Теремки» про розірвання договорів та стягнення грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Андере Ріхтінген», Товариства з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс «Нові Теремки» про розірвання договорів та стягнення грошових коштів.

Свої вимоги мотивує тим, що 25.04.2019 року між ним та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Андере Ріхтінген» укладено договір купівлі-продажу деривативу № 82509-А/4 (Далі- Договір 82509-А/4).

Відповідно до п. 1 Договору Деривативфорвардний контракт, який визначено в п. 2.1 цього Договору, який являє собою двосторонню угоду, що засвідчує зобов`язання ТОВЖК«Нові Теремки» продати квартиру у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією такої ціни такого продажу під час укладення форвардного контракту. Квартираодне житлове приміщення в житловому будинку в АДРЕСА_1 , проектний буд. 25, яке стане об`єктом нерухомості після реєстрації права власності на нього в порядку визначеному чинним законодавством України, та має наступні проектні характеристики: квартира АДРЕСА_2 , будівельний номер: 9, поверх: 2, проектна загальна площа: 26,54 м.кв., проектна житлова площа: 15 м.кв., кількість кімнат: 1.

Згідно із розділом 2 Договору 82509-А/4 за ним Відповідач зобов`язується передати Позивачу, а Позивач зобов`язується прийняти й оплатити Дериватив з наступними характеристиками: назва: форвардний контракт № 82509-А/4 від 25.04.2019 року, вид деривативу: з поставкою базового активу, форма існування: документарна, продавець за Договором: ТОВ «Житловий комплекс «Нові Теремки», код ЄДРПОУ: 40832467, дата укладання: 09.08.2019 рік, базовий актив деривативу: майнові права на квартиру АДРЕСА_2 , строк дії Договору: до виконання зобов`язання за Договором купівлі-продажу майнових прав, укладеного на підставі Форвардного контракту, строк виконання зобов`язань за деривативом: до виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу майнових прав, укладеного на підставі Форвардного контракту, дата реєстрації Деривативу на Товарній біржі: 25.04.2019 рік, кількість штук: 1.

На дату укладання Договору 82509-А/4 Дериватив належить Продавцеві. З укладанням цього Договору всі права та обов`язки, які Продавець має за Деривативом, переходять до Покупця відповідно до умов цього Договору. Пунктом 3 Договору встановлено, що на дату укладання Договору Сторони визначили Ціну Договору у розмірі: 216000,00 грн. без ПДВ відповідно до п.196.1.1 статті 196 ПК України, що еквівалентно 8640,00 доларів США. Сторони дійшли згоду, що Покупець сплачує Продавцеві Ціну Договору за цим договором шляхом перерахування платежу на банківський рахунок Продавця: р/р НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711. Сторони погодили, що ціна Договору, вказана в п. 3.1, сплачується покупцем наступним чином: по 26.04.2019 рік в сумі: 8640,00 доларів США.

Згідно із п.п. 4.2 п. 4 Договору ціна деривативу встановлена в доларах США та оплачується в національній валюті Українигривні. Сторони прийшли до згоди встановити з 25.04.2019 року по 26.04.2019 року включно обмінний курс української гривні до долару США на рівні 25,00.

Відповідно до п. 5 Договору Відповідач зобов`язується передати Позивачу Дериватив з моменту підписання цього Договору шляхом укладання Акту прийому-передачі деривативу. Акт прийому-передачі деривативу підписується Сторонами в момент укладання цього Договору. Підтвердженням права Позивача на Дериватив є акт прийому-передачі Деривативу, який є невід`ємною частиною цього Договору.

Актом приймання-передачі Деривативу № 82509-А/4 (додаток № 1 до Договору) Відповідач 1 передав, а Позивач прийняв Дериватив з характеристиками відповідно до умов Договору.

У п. 2 вказаного Акту приймання-передачі визначено, що зобов`язання Позивача повністю виконане перед Відповідачем 1 і за ціни Деривативу сплачено суму у 216000,00 грн., яка встановлена у п. 3. 1 Договору.

Актом № 9/О3-25 прийому-передачі (пред`явлення до виконання) форвардного контракту 82509-А/4 складеного 26.04.2019 року Позивач пред`явив до виконання Товариству з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс «Нові теремки» вищезазначений Дериватив.

25.04.2019 року між Позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс «Нові теремки» на виконання Договору укладено Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 9/О3-25 (далі -Договір 9/О3-25). Відповідно до умов Договору 2 Відповідач-2 зобов`язувався передати у власність Позивача квартиру АДРЕСА_3 , проектний буд. АДРЕСА_4 та оплатити ціну таких прав в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Орієнтовний строк готовності Об`єкта будівництва до експлуатації30.06.2021 року. Ціна майнових прав на квартиру на момент підписання Договору становить: 208640,00 грн, в тому числі ПДВ 34773,33 грн, що еквівалентно 8345,60 доларів США. Ціна майнових прав встановлена в доларах США, та оплачується в національній валюті Українигривні. Вказана в п. 3.1 Договору ціна майнових прав сплачується Позивачем по: 20.05.2019, 20.06.2019, 20.07.2019, 20.08.2019, 20.09.2019, 20.10.2019 20.11.2019, 20.12.2019, 20.01.2020, 20.02.2020, 20.03.2020, 20.04.2020, 20.05.2020, 20.06.2020, 20.07.2020, 20.08.2020, 20.09.2020, 20.10.2020, 20.11.2020, 20.12.2020, 20.01.2021, 20.02.2021, 20.03.2021, 20.04.2021, 20.05.2021, 20.06.2021, 20.07.2021, 20.08.2021, 0.09.2021, 20.10.2021, 20.11.2021, 20.12.2021 в сумі 261, 00 доларів США.

25.04.2019 року Позивачем сплачено Відповідачу 1 кошти у сумі 108000, 00 грн., що підтверджується копією квитанції ПН№83264 від 25.04.2019. 25.04.2019 року Позивачем сплачено Відповідачу 1 кошти у сумі 108000,00 грн., що підтверджується копією квитанції ПН№83291 від 25.04.2019. Відповідачу-2 Позивач сплачував: 28.05.2019 року 10000 грн., квитанція № 14; 18.06.2019 року 10000 грн., квитанція № 16395; 01.08.2019 року 147597, 50 грн., квитанція №22960; 16.07.2019 року 10000грн., квитанція №44899; 05.12.2019 року 24752, 50 грн., квитанція №37316.

Позивачем на виконання умов договору купівлі-продажу деривативу сплачено суму визначених договором коштів та розпочато сплату платежів за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру згідно з графіком (п. 3.3 договору купівлі-продажу майнових прав) у строки та розмірі, що передбачені договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру.

Проте, у зв`язку із порушенням умов Договору 2 щодо строків готовності об`єкту до експлуатації, відповідачі неналежним чином виконують зобов`язання за договорами купівлі-продажу деривативу та майнових прав, не здійснюють будівництво об`єкта нерухомості.

На неодноразові звернення Позивача про відмову від виконання договорів та їх розірвання відповідачі не відреагували, грошові кошти за вирахуванням премії у розмірі 10 % від суми сплачених коштів протягом 180 календарних днів з дати отримання заяв не повернули.

Відповідачі у добровільному порядку не виконують умови укладених договорів, не укладають з Позивачем додаткові угоди про їх розірвання, як того вимагає п.4.4 та п. 8.3 Договору 1 та Договору 2 відповідно, ігнорують пропозиції, тому Позивач звернувся до суду з позовом.

Враховуючи обставини станом на момент подання позову, Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Андере Ріхтінген» не виконало свої зобов`язання на суму 216000,00 грн., а Товариство з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс «Нові Теремки» не виконало свої зобов`язання на суму 202350,00 грн.

Тобто, за думкою Позивача, всі зобов`язання і за цим Договором були виконані ним належним чином.

Проте, станом на дату звернення із позовом, свої зобов`язання Відповідач-2 не виконав, жилий будинок не збудовано і не введено в експлуатацію, об`єкт нерухомості у власність Позивачу не передано.

На підставі вищенаведеного позивач просить суд розірвати договір купівлі-продажу деривативу № 82509-А/4, укладений 25 квітня 2019 року між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН», код ЄДРПОУ: 36003268, стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН», код ЄДРПОУ: 36003268 на користь ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 216000, 00 грн. (двісті шістнадцять тисяч гривень) 00 коп, розірвати договір купівлі-продажу деривативу № 9/О3-25, укладений 25 квітня 2019 року між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс «Нові Теремки», код ЄДРПОУ: 40832467, стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс «Нові Теремки», код ЄДРПОУ: 40832467 на користь ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 202350,00 грн. (двісті дві тисячі триста п`ятдесят гривень) 00 коп.

28.03.2023 року ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області відкрито провадження по справі за правилами загального позовного провадження.

06.05.2023 року ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області накладено арешт на приміщення №54 площею 46,5 метрів, реєстраційний номер нерухомого майна 1623196532224, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ "ЖКНові Теремки".

05.10.2023 року ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області закрито підготовче судове засідання та призначено справу до розгляду по суті.

В судове засідання позивач не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

В судове засідання представники відповідачів не з`явились, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили. Відповідачі до суду відзиву на позовну заяву не подали, про розгляд справи були повідомлені належним чином. Причини неявки суду не повідомили, клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надходило. Ухвалу про відкриття, позовну заяву з додатками направлена за юридичними адресами відповідачів.

Дослідивши письмові докази по справі, проаналізувавши норми діючого законодавства, що регулює спірні правовідносини, суд дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог.

Стаття 16 ЦК Українипередбачає, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ч. 1ст. 81 ЦПК Україникожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Судом встановлено, що 25.04.2019 року між позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Андере Ріхтінген» укладено договір купівлі-продажу деривативу № 82509-А/4 (Далі- Договір 86396-А/4).

Відповідно до п. 1 Договору Деривативфорвардний контракт, який визначено в п. 2.1 цього Договору, який являє собою двосторонню угоду, що засвідчує зобов`язання ТОВЖК«Нові Теремки» продати квартиру у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією такої ціни такого продажу під час укладення форвардного контракту. Квартираодне житлове приміщення в житловому будинку в АДРЕСА_1 , проектний буд. АДРЕСА_4 , яке стане об`єктом нерухомості після реєстрації права власності на нього в порядку визначеному чинним законодавством України, та має наступні проектні характеристики: квартира АДРЕСА_2 , будівельний номер: 9, поверх: 2, проектна загальна площа: 26,54 м.кв., проектна житлова площа: 15 м.кв., кількість кімнат: 1.

Згідно із розділом 2 Договору 82509-А/4 за ним Відповідач зобов`язується передати Позивачу, а Позивач зобов`язується прийняти й оплатити Дериватив з наступними характеристиками: назва: форвардний контракт № 82509-А/4 від 25.04.2019 року, вид деривативу: з поставкою базового активу, форма існування: документарна, продавець за Договором: ТОВ «Житловий комплекс «Нові Теремки», код ЄДРПОУ: 40832467, дата укладання: 09.08.2019 рік, базовий актив деривативу: майнові права на квартиру АДРЕСА_2 , строк дії Договору: до виконання зобов`язання за Договором купівлі-продажу майнових прав, укладеного на підставі Форвардного контракту, строк виконання зобов`язань за деривативом: до виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу майнових прав, укладеного на підставі Форвардного контракту, дата реєстрації Деривативу на Товарній біржі: 25.04.2019 рік, кількість штук: 1.

На дату укладання Договору 82509-А/4 Дериватив належить Продавцеві. З укладанням цього Договору всі права та обов`язки, які Продавець має за Деривативом, переходять до Покупця відповідно до умов цього Договору. Пунктом 3 Договору встановлено, що на дату укладання Договору Сторони визначили Ціну Договору у розмірі: 216000,00 грн. без ПДВ відповідно до п.196.1.1 статті 196 ПК України, що еквівалентно 8640,00 доларів США. Сторони дійшли згоду, що Покупець сплачує Продавцеві Ціну Договору за цим договором шляхом перерахування платежу на банківський рахунок Продавця: р/р НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711. Сторони погодили, що ціна Договору, вказана в п. 3.1, сплачується покупцем наступним чином: по 26.04.2019 рік в сумі: 8640,00 доларів США.

Згідно із п.п. 4.2 п. 4 Договору ціна деривативу встановлена в доларах США та оплачується в національній валюті Українигривні. Сторони прийшли до згоди встановити з 25.04.2019 року по 26.04.2019 року включно обмінний курс української гривні до долару США на рівні 25,00.

Відповідно до п. 5 Договору Відповідач зобов`язується передати Позивачу Дериватив з моменту підписання цього Договору шляхом укладання Акту прийому-передачі деривативу. Акт прийому-передачі деривативу підписується Сторонами в момент укладання цього Договору. Підтвердженням права Позивача на Дериватив є акт прийому-передачі Деривативу, який є невід`ємною частиною цього Договору.

Актом приймання-передачі Деривативу № 82509-А/4 (додаток № 1 до Договору) Відповідач 1 передав, а Позивач прийняв Дериватив з характеристиками відповідно до умов Договору.

У п. 2 вказаного Акту приймання-передачі визначено, що зобов`язання Позивача повністю виконане перед Відповідачем 1 і за ціни Деривативу сплачено суму у 216000,00 грн., яка встановлена у п. 3. 1 Договору.

Актом № 9/О3-25 прийому-передачі (пред`явлення до виконання) форвардного контракту 82509-А/4 складеного 26.04.2019 року Позивач пред`явив до виконання Товариству з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс «Нові теремки» вищезазначений Дериватив.

25.04.2019 року між Позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс «Нові теремки» на виконання Договору укладено Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 9/О3-25 (далі -Договір 9/О3-25). Відповідно до умов Договору 2 Відповідач-2 зобов`язувався передати у власність Позивача квартиру АДРЕСА_3 , проектний буд. АДРЕСА_4 та оплатити ціну таких прав в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Орієнтовний строк готовності Об`єкта будівництва до експлуатації30.06.2021 року. Ціна майнових прав на квартиру на момент підписання Договору становить: 208640,00 грн, в тому числі ПДВ 34773,33 грн, що еквівалентно 8345,60 доларів США. Ціна майнових прав встановлена в доларах США, та оплачується в національній валюті Українигривні. Вказана в п. 3.1 Договору ціна майнових прав сплачується Позивачем по: 20.05.2019, 20.06.2019, 20.07.2019, 20.08.2019, 20.09.2019, 20.10.2019 20.11.2019, 20.12.2019, 20.01.2020, 20.02.2020, 20.03.2020, 20.04.2020, 20.05.2020, 20.06.2020, 20.07.2020, 20.08.2020, 20.09.2020, 20.10.2020, 20.11.2020, 20.12.2020, 20.01.2021, 20.02.2021, 20.03.2021, 20.04.2021, 20.05.2021, 20.06.2021, 20.07.2021, 20.08.2021, 0.09.2021, 20.10.2021, 20.11.2021, 20.12.2021 в сумі 261, 00 доларів США.

25.04.2019 року Позивачем сплачено Відповідачу 1 кошти у сумі 108000, 00 грн., що підтверджується копією квитанції ПН№83264 від 25.04.2019. 25.04.2019 року Позивачем сплачено Відповідачу 1 кошти у сумі 108000,00 грн., що підтверджується копією квитанції ПН№83291 від 25.04.2019. Відповідачу-2 Позивач сплачував: 28.05.2019 року 10000 грн., квитанція № 14; 18.06.2019 року 10000 грн., квитанція № 16395; 01.08.2019 року 147597, 50 грн., квитанція №22960; 16.07.2019 року 10000грн., квитанція №44899; 05.12.2019 року 24752, 50 грн., квитанція №37316.

Позивачем на виконання умов договору купівлі-продажу деривативу сплачено суму визначених договором коштів та розпочато сплату платежів за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру згідно з графіком (п. 3.3 договору купівлі-продажу майнових прав) у строки та розмірі, що передбачені договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру.

Проте, у зв`язку із порушенням умов Договору 2 щодо строків готовності об`єкту до експлуатації, відповідачі неналежним чином виконують зобов`язання за договорами купівлі-продажу деривативу та майнових прав, не здійснюють будівництво об`єкта нерухомості.

Враховуючи вказане, Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Андере Ріхтінген» не виконало свої зобов`язання на суму 216000,00 грн., а Товариство з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс «Нові Теремки» не виконало свої зобов`язання на суму 202350,00 грн.

Свої зобов`язання Відповідач-2 не виконав, жилий будинок не збудовано і не введено в експлуатацію, об`єкт нерухомості у власність Позивачу не передано.

Згідно ч. 1ст. 509 ЦК Українизобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно зі ст. ст.525,526 ЦК Українизобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цьогоКодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1, 2ст. 598 ЦК України, зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Припинення зобов`язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом. Особливості припинення зобов`язань за договорами купівлі-продажу цінних паперів, укладених на фондовій біржі, встановлюються законодавством. Законом можуть бути встановлені випадки, коли припинення зобов`язань на певних підставах не допускається.

Статтею 599 ЦК Українивизначено, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ст.610, п. 1. ч. 1 ст.611 ЦК Українипорушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору.

Згідно з ч. 1ст. 626 ЦК Українидоговором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до ч. 1ст. 628 ЦК Українизміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною (стаття 638 ЦК України).

Відповідно до ч. ч. 2, 3ст. 214 ЦК Україниособи, які вчинили дво- або багатосторонній правочин, мають право за взаємною згодою сторін, а також у випадках, передбачених законом, відмовитися від нього, навіть і в тому разі, якщо його умови повністю ними виконані. Відмова від правочину вчиняється у такій самій формі, в якій було вчинено правочин.

Відповідно до ч. 2.ст. 651 ЦК Українидоговір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Відповідно до ч. 2ст. 653 ЦК Україниу разі розірвання договору зобов`язання сторін припиняються.

Статтею 655 ЦК Українивстановлено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

За змістомст. 657 ЦК Українидоговір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.

З метою позасудового врегулювання даного спору, в порядку, передбаченому договорами Позивач звертався до Відповідачів із відповідними претензіями. Зазначені претензії були отримані Відповідачами, проте залишені без відповіді та виконання.

Відповідно до ч. 1ст. 628 ЦК Українизміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. (стаття 638 ЦК України).

Стаття 629 ЦК Українипередбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідностатті 526 ЦК Українизобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Згідно зіст. 530 ЦК Україниякщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк/термін.

Статтею 610 ЦК Українипередбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Правочин, яким скасовується чи обмежується відповідальність за умисне порушення зобов`язання, є нікчемним (частина третястатті 614 ЦК України).

Відповідно до ч. 1ст. 4 ЦПК Україникожна сторона має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

У частині 1ст. 15 ЦК Українипередбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1ст. 638 ЦК Українидоговір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Положеннями ч. 1ст. 509ЦК Українивизначають, що зобов`язання є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

З урахуванням того, що Позивачем належним чином та в строк виконано всі зобов`язання перед Відповідачами, суд приходить до висновку що позовні вимоги Позивача про розірвання укладених договорів та стягнення сплачених Позивачем коштів підлягають задоволенню.

Таким чином, повно та всебічно дослідивши матеріали справи та зібрані у ній докази, оцінюючи належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 158 ЦПК України у разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Розподіл судових витрат суд здійснює на підставі ст.141 ЦПК України.

Керуючись ст.4,5,12,13,141,259,263-265,273 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Андере Ріхтінген», Товариства з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс «Нові Теремки» про захист прав споживача, розірвання договорів та стягнення грошових коштів задовольнити.

Розірвати договір купівлі-продажу деривативу №82509-А/4, укладений 25 квітня 2019 року між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН», код ЄДРПОУ: 36003268.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН», код ЄДРПОУ: 36003268 на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 216000, 00 грн. (двісті шістнадцять тисяч гривень) 00 коп.

Розірвати договір купівлі-продажу деривативу № 9/О3-25, укладений 25 квітня 2019 року між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс «Нові Теремки», код ЄДРПОУ: 40832467.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс «Нові Теремки», код ЄДРПОУ: 40832467 на користь ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 202350,00 грн. (двісті дві тисячі триста п`ятдесят гривень) 00 коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Андере Ріхтінген» (Код ЄДРПОУ 36003268, адреса: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 2В, офіс 31) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) судовий збір у розмірі 2160,00 (дві тисячі сто шістдесят) гривень 00 копійки.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс «Нові Теремки» (Код ЄДРПОУ 40832467, адреса: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, бульвар Тараса Шевченка, 10, офіс 109) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) судовий збір у розмірі 2023,50 (дві тисячі двадцять три) гривні 50 копійки.

Заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 61 травня 2023 року, щодо накладення арешту на приміщення №54 площею 46,5 метрів, реєстраційний номер нерухомого майна 1623196532224, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ "ЖК Нові Теремки ", продовжитимуть діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Київського апеляційного суду.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Інформація про сторін:

Позивач: ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_5

Відповідач-1:Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Андере Ріхтінген» (Код ЄДРПОУ 36003268, адреса: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 2В, офіс 31);

Відповідач-2:Товариство з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс «Нові Теремки» (Код ЄДРПОУ 40832467, адреса: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, бульвар Тараса Шевченка, 10, офіс 109).

Суддя: І.О. Фінагеєва

Дата ухвалення рішення06.02.2024
Оприлюднено08.02.2024

Судовий реєстр по справі —369/4161/23

Рішення від 06.02.2024

Цивільне

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Фінагеєва І. О.

Ухвала від 05.10.2023

Цивільне

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Фінагеєва І. О.

Ухвала від 05.10.2023

Цивільне

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Фінагеєва І. О.

Ухвала від 16.05.2023

Цивільне

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Фінагеєва І. О.

Ухвала від 28.03.2023

Цивільне

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Фінагеєва І. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні