Ухвала
від 30.01.2024 по справі 5/58
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Коцюбинського, 2А, м. Ужгород, 88000, e-mail: inbox@zk.arbitr.gov.ua, вебадреса: http://zk.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

"30" січня 2024 р. м. УжгородСправа № 5/58 (907/847/23)

Суддя Господарського суду Закарпатської області Ремецькі О.Ф.

За участю секретаря судового засідання Нагібіна І.В.

розглянувши матеріали справи за позовом закритого акціонерного товариства «Котнар» (ідентифікаційний код: 22091380) в особі арбітражного керуючого Кучак Юрія Федоровича до Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області м. Берегове

про визнання незаконним та скасування розпорядження

у межах справи № 5/58

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю „ФУДЗ ТРЕЙД, м. Рівне

до закритого акціонерного товариства „Котнар, с. Мужієво, Берегівський район

про банкрутство

За участі представників:

від позивача - Лозовський Володимир Миколайович, ордер серія СА № 1066931 від 16 жовтня 2023 року - в режимі відеоконференції

від відповідача -не з`явився

в с т а н о в и в:

Позивач звернувся до Господарського суду Закарпатської області з позовом до відповідача про визнання незаконним та скасування розпорядження Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області (Берегівської районної державної адміністрації) від 31.07.2023р. №112 Про розірвання договору оренди земельної ділянки, посилаючи на порушення відповідачем умов договору оренди та положень статей 526, 629 та 651 ЦК України.

Ухвалою суду від 22.09.2023 р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 907/847/23 за позовом закритого акціонерного товариства Котнар (ідентифікаційний код: 22091380) в особі арбітражного керуючого Кучак Юрія Федоровича до Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області м. Берегове про визнання незаконним та скасування розпорядження у межах справи № 5/58 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю „ФУДЗ ТРЕЙД, м. Рівне до закритого акціонерного товариства „Котнар, с. Мужієво, Берегівський район про банкрутство. Справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання у справі призначено на 25 жовтня 2023 р. на 14:00 год.

Ухвалою суду від 22.09.2023 року прийнято заяву закритого акціонерного товариства Котнар (ідентифікаційний код: 22091380) в особі арбітражного керуючого Кучак Юрія Федоровича (надійшла до суду 07.09.2023) про забезпечення позову по справі № 5/58 (907/847/23) до розгляду та призначено на 25 жовтня 2023 р. на 14:00 год.

16.10.2023 року до Господарського суду Закарпатської області надійшли клопотання (за вх.№02.3.1-02/7200/23) та від 16.10.2023 року (за вх.№02.3.1-02/7199/23) арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою суду від 17.10.2023 р. задоволено заяву від 16.10.2023 року (за вх.№02.3.1-02/7200/23) та від 16.10.2023 року (за вх.№02.3.1-02/7199/23) арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду. Судове засідання призначене на 25 жовтня 2023 р. на 14:00 год. у справі №5/58 907/847/23 вирішено провести в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС (https://vkz.court.gov.ua/site/login).

02.10.2023 р. на електронну адресу суду від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву (попередній, в зв`язку з не направленням позивачем позову на адресу відповідача), клопотання про продовження строку для подання відзиву та заяву про залучення третіх осіб на стороні відповідача і витребування доказів.

04.10.2023 р. на поштову адресу суду від представника відповідача надійшли аналогічні за змістом процесуальні документи, що і 02.10.2023 р.

В засіданні суду постановлено та проголошено ухвали про повернення без розгляду заяви ТОВ "Карпат - Вин Еталон" про вступ у справу в якості третьої особи, відзиву на позовну заяву (попередній, в зв`язку з не направленням позивачем позову на адресу відповідача), клопотання про продовження строку для подання відзиву та заяви про залучення третіх осіб на стороні відповідача і витребування доказів.

Ухвалою суду від 25.10.2023 р. відкладено підготовче засідання та розгляд заяви закритого акціонерного товариства «Котнар» (ідентифікаційний код: 22091380) в особі арбітражного керуючого Кучак Юрія Федоровича (надійшла до суду 07.09.2023) про забезпечення позову по справі № 5/58 (907/847/23) на 16 листопада 2023 р.

На день судового засідання, через систему «Електронний суд» від відповідача надійшов відзив на позовну заяву. Разом з тим, у поданому відзиві містяться позиція відповідача щодо витребування доказів та залучення третіх осіб.

Також до суду надійшли додаткові письмові пояснення представника позивача.

В засіданні суду постановлено та проголошено ухвали про залишення без розгляду заяви закритого акціонерного товариства Котнар (ідентифікаційний код: 22091380) в особі арбітражного керуючого Кучак Юрія Федоровича (надійшла до суду 07.09.2023) про забезпечення позову по справі № 5/58 (907/847/23), про відмову в залученні третіх осіб та про відмову у задоволенні заяви про витребування доказів.

Ухвалою суду від 16.11.2023 р. відкладено підготовче засідання на 12.12.2023 р.

05.12.2023 р. до суду надійшла заява представника Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРПАТ ВИН - ЕТАЛОН» про вступ в справу як третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача та про участь у справі в режимі відеоконференції.

11.12.2023 р. через систему «Електронний суд» надійшов відзив на позовну заяву.

Ухвалою суду від 12.12.2023 р. відкладено підготовче засідання на 30.01.2024 р.

До дня судового засідання 19.01.2024 р. та 26.01.2024 р. до суду через систему «Електронний суд» надійшли клопотання про долучення доказів.

Представник позивача висловився з приводу позовних вимог. Щодо заяви про вступ у справу, зауважує, що така не підлягає до задоволення, оскільки заявником не доведено наявності обставин для його залучення.

Відповідач у засідання суду свого повноважного представника не направив, пояснень щодо неявки представника суду не надав.

Так, за приписами частин 1, 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, виступає в процесі на боці тієї сторони, з якою в неї існують певні правові відносини.

Залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору до участі у справі вирішується господарським судом з урахуванням того, чи є у цієї особи юридичний інтерес до даної справи.

Що ж до наявності юридичного інтересу у третьої особи, то у вирішенні відповідного питання суд має з`ясовувати, чи буде у зв`язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов`язки, або змінено її наявні права та/або обов`язки, або позбавлено певних прав та/або обов`язків у майбутньому.

Натомість, у поданій суду заяві не обґрунтовано та до неї не додано жодних доказів для наявності підстав стверджувати про те, що рішення суду у даній справі впливає на охоронювані законом інтереси чи права заявника.

Відтак, у суду відсутні підстави для залучення Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРПАТ ВИН - ЕТАЛОН» до участі у справі в якості третьої особи.

З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав для відмови у задоволенні клопотання про залучення третьої особи на стороні відповідача.

Крім того, за приписами ст. 118 ГПК України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, частиною 8 ст. 165 ГПК України врегульовано, що відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

В матеріалах справи вже наявний відзив відповідача від 02.10.2023 р. №1548/02-20.

Водночас, відзив від 11.12.2023 р. поданий з пропуском строку, встановленого судом.

Частиною 3 ст. 165 ГПК України врегульовано, що копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи надсилаються (надаються) одночасно з надсиланням (наданням) відзиву до суду з урахуванням положень статті 42 цього Кодексу.

Проте, доказів надіслання відзиву на адресу позивача матеріали справи не містять.

Відтак, суд вважає за необхідне відзив від 11.12.2023 р. - залишити без розгляду.

Представник позивача не заперечив щодо закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті, інших заяв чи клопотань по суті спору від сторін не надходило.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

В межах проведення підготовчого засідання судом були вчинені дії, передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, в ході чого підстав для відкладення підготовчого засідання та оголошення перерви у підготовчому засіданні, які передбачені ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, судом не встановлено.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Згідно із п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України У підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Таким чином, враховуючи те, що судом здійснено всі необхідні та достатні дії для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті, враховуючи відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, суд доходить висновку про необхідність закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті.

Керуючись ст. ст. 50, 118, 181, 182, 185, 207, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРПАТ ВИН - ЕТАЛОН» про залучення третьої особи на стороні відповідача відмовити.

Відзив Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області м. Берегове від 11.12.2023 р. - залишити без розгляду.

Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

Розгляд справи по суті призначити на 06 березня 2024 р. на 15:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Закарпатської області за адресою: м. Ужгород, вул. Коцюбинського, 2а, зал судових засідань №5. Судове засідання відбудеться в режимі відеоконференції.

Викликати учасників справи в судове засідання.

Роз`яснити, що неявка в судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених статтею 202 ГПК України.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб адресою: https://court.gov.ua/fair/sud5008/

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в апеляційному порядку, визначеному Главою 1 Розділу IV Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ремецькі О.Ф.

Дата ухвалення рішення30.01.2024
Оприлюднено12.02.2024

Судовий реєстр по справі —5/58

Ухвала від 28.03.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Рішення від 06.03.2024

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 25.03.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 26.03.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 12.03.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Рішення від 06.03.2024

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 01.03.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 19.02.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 20.02.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 19.02.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні