Ухвала
від 10.05.2024 по справі 5/58
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Коцюбинського, 2А, м. Ужгород, 88000, e-mail: inbox@zk.arbitr.gov.ua, вебадреса: http://zk.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

"10" травня 2024 р. м. УжгородСправа № 5/58

Суддя Господарського суду Закарпатської області Ремецькі О.Ф.,

розглянувши заяву ОСОБА_1 (вх. №02.3.1-02/3083/24 від 16.04.2024) про заміну кредитора,

у справі № 5/58

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю „ФУДЗ ТРЕЙД, м. Рівне

до закритого акціонерного товариства „Котнар, с. Мужієво, Берегівський район

про банкрутство

За участі: не викликались

в с т а н о в и в:

Постановою Господарського суду Закарпатської області від 30.03.11 у справі №5/58 закрите акціонерного товариства „Котнар, с. Мужієво, Берегівський район (далі ЗАТ „Котнар) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Товариство з обмеженою відповідальністю Котнар-М, с. Мужієво, Берегівський район 18.07.17 звернулося до господарського суду Закарпатської області із позовною заявою про стягнення солідарно із закритого акціонерного товариства „Котнар, с. Мужієво, Берегівський район та публічного акціонерного товариства ВТБ Банк, м. Київ суми 539461,67 грн. у справі №5/58 про банкрутство закритого акціонерного товариства „Котнар, с. Мужієво, Берегівський район.

Ухвалою господарського суду Закарпатської області від 15.01.18 розгляд позовної заяви товариства з обмеженою відповідальністю Котнар-М у справі про банкрутство №5/58 та клопотання публічного акціонерного товариства ВТБ Банк про зупинення провадження у справі №5/58 відкладено до повернення матеріалів справи №5/58 до господарського суду Закарпатської області.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.05.2019, справу №5/58 передано на розгляд судді Ремецькі О.Ф.

16.04.2024 р. через систему електронний суд до суду надійшла заява ОСОБА_1 (вх. №02.3.1-02/3083/24 від 16.04.2024) про заміну кредитора, за змістом якої заявник просить ухвалити рішення про заміну Кредитора зміну найменування юридичної особи з «Хелтекс Континентал Інк.» на нове найменування ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД.

Відповідно до вимог ст. 170 ГПК України, будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити:

1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву, клопотання або заперечення, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для такої фізичної особи), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету;

2) найменування суду, до якого вона подається;

3) номер справи, прізвище та ініціали судді (суддів), якщо заява (клопотання, заперечення) подається після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі;

4) зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника;

5) підстави заяви (клопотання, заперечення);

6) перелік документів та інших доказів (за наявності), що додаються до заяви (клопотання, заперечення);

7) інші відомості, які вимагаються цим Кодексом.

Вимога вказати в заяві по суті справи, скарзі, заяві, клопотанні або запереченні ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України стосується лише юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України. Іноземна юридична особа подає документ, що є доказом її правосуб`єктності за відповідним іноземним законом (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).

2. Письмова заява, клопотання чи заперечення підписується заявником або його представником. До заяви, скарги, клопотання чи заперечення, що подається на стадії виконання судового рішення, у тому числі в процесі здійснення судового контролю за виконанням судових рішень, додаються докази їх надсилання (надання) іншим учасникам справи (провадження) з урахуванням положень статті 42 цього Кодексу.

3. Учасник справи має право додати до письмової заяви, клопотання проект ухвали, постановити яку він просить суд.

4. Суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду.

За текстом статті 365 ГПК України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до статті 56 ГПК України сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника (ч. 1). Юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи), або через представника (ч. 3).

За приписами статті 60 ГПК України, повноваження представників сторін та інших учасників справи мають бути підтверджені, зокрема, довіреністю юридичної особи (ч. 1). Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом (кваліфікованим електронним підписом відповідно до вимог закону) посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами (ч. 3). Повноваження адвоката як представника підтверджуються одним з таких документів: довіреністю; ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"; дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги, виданим відповідно до Закону України "Про безоплатну правничу допомогу" (ч. 4). Довіреності або інші документи, що підтверджують повноваження представника і були посвідчені в інших державах, повинні бути легалізовані в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України (ч. 10).

Відповідно до частини першої статті 73 Закону України «Про міжнародне приватне право» іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, іноземні держави (їх органи та посадові особи) та міжнародні організації (далі - іноземні особи) мають право звертатися до судів України для захисту своїх прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до частини першої статті 74 Закону України «Про міжнародне приватне право» процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні визначаються відповідно до права України. На вимогу суду, який розглядає справу, іноземна юридична особа має представити оформлений з урахуванням статті 13 цього Закону документ, що є доказом правосуб`єктності юридичної особи (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).

З титульної сторінки заяви, вбачається зазначення заявника як - ОСОБА_1 . Проте, за змістом поданої заяви заявник просить ухвалити рішення про заміну Кредитора зміну найменування юридичної особи з «Хелтекс Континентал Інк.» на нове найменування ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД.

Судом встановлено, що підписав і подав дану заяву ОСОБА_1 через систему «Електронний суд». До заяви додано довіреність б/н від 16.04.2024 року, згідно з якою HELTEXINVESTMENTLTD (дата заснування 24.01.2004 року, реєстраційний номер 4781072, зареєстроване 26 січня 2010 року юридична адреса компанії: 19901, Делевар, м. Довер, вул. СаусДюплнтХайвей, буд.3500), в особі керівника Маргітич Віталія, який діє згідно чинного законодавства (надалі іменоване Довіритель), уповноважує адвоката Данилова Сергія Анатолійовича бути представником Довірителя перед державними та приватними організаціями, підприємствами та товариствами та у всіх судах та судових справах з правами, які надані заявнику, боржнику, скаржнику, позивачу, відповідачу, третій особі та апелянту.

До заяви не додано ні доказів на підтвердження правосуб`єктності HELTEXINVESTMENTLTD, ні доказів призначення ОСОБА_2 керівником HELTEXINVESTMENTLTD. Відсутність таких доказів не дає підстав вважати довіреність HELTEXINVESTMENTLTD б/н від 16.04.2024 року такою, що видана уповноваженою особою, яка має процесуальну дієздатність і яка посвідчує повноваження представника адвоката Данилова Сергія Анатолійовича.

Крім того, заявником не подано доказів направлення всім іншим учасникам справи копії заяви та додатків до неї.

В контексті змісту поданої заяви, суд вважає за необхідне зазначити, що норми чинного законодавства не передбачають процесуального правонаступництва за відсутності обставин передбачених ст. 52 ГПК України та ст. 52 КУзПБ.

З урахуванням викладеного, суд встановивши, що заява подана без додержання вимог ст. 170 ГПК України, повертає таку заявнику без розгляду відповідно до ч. 4 ст. 170 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 50, 170, 174, 234 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Заяви ОСОБА_1 (вх. №02.3.1-02/3083/24 від 16.04.2024) про заміну кредитора - повернути заявнику без розгляду.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 13.05.2024.

Суддя О.Ф. Ремецькі

СудГосподарський суд Закарпатської області
Дата ухвалення рішення10.05.2024
Оприлюднено15.05.2024
Номер документу118980823
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи про банкрутство, з них: банкрутство юридичної особи

Судовий реєстр по справі —5/58

Ухвала від 17.06.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 10.06.2024

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 20.05.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 10.05.2024

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 09.05.2024

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 06.05.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 28.03.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Рішення від 06.03.2024

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 25.03.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 26.03.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні