Ухвала
від 12.02.2024 по справі 911/2794/21
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження

"12" лютого 2024 р. Справа№ 911/2794/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Копитової О.С.

Отрюха Б.В.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" на ухвалу Господарського суду Київської області від 19.12.2023 року

у справі №911/2794/21 (суддя Наріжний С.Ю.)

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія

"Вінстар"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бориспільський комбікормовий завод"

про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Київської області від 19.12.2023 року у справі №911/2794/21 відмовлено у відкритті провадження за заявою ТОВ "Фаст Агро Інвест" від 11.12.2023 б/№ (вх. № 12/23) про перегляд за нововиявленими обставинами ухвал Господарського суду Київської області від 11.10.2022 року та від 16.05.2023 року у справі №911/2794/21 про банкрутство ТОВ "Бориспільський комбікормовий завод".

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою місцевого господарського суду, ТОВ "Фаст Агро Інвест" звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду Київської області від 19.12.2023 року у справі №911/2794/21 та задовольнити заяву ТОВ "Фаст Агро Інвест" від 11.12.2023 б/№ (вх. № 12/23) про перегляд за нововиявленими обставинами ухвал Господарського суду Київської області від 11.10.2022 року та від 16.05.2023 року у повному обсязі.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.02.2024 року колегією суддів у складі головуючого судді Остапенка О.М., суддів: Отрюха Б.В., Копитової О.С. апеляційну скаргу ТОВ "Фаст Агро Інвест" на ухвалу Господарського суду Київської області від 19.12.2023 року у справі №911/2794/21 з доданими до неї документами не прийнято до розгляду та повернуто скаржнику на підставі п. 3 ч. 5 ст. 260 ГПК України.

08.02.2024, через систему "Електронний суд", ТОВ "Фаст Агро Інвест" повторно звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою.

Також, в апеляційній скарзі скаржник просить суд поновити йому строк на апеляційне оскарження.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 09.02.2024 року вказану апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Копитова О.С., Отрюх Б.В.

Згідно ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день (ч. 4 ст. 116 ГПК України).

Повний текст ухвали підписано 19.12.2023, відтак останнім днем подання апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду Київської області від 19.12.2023 року є 29.12.2023 року.

Проте, скаржник звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на вищевказану ухвалу місцевого господарського суду 08.02.2024 року через систему "Електронний суд", тобто з пропуском десятиденного процесуального строку на її апеляційне оскарження.

Одночасно апелянт просив поновити йому строк на апеляційне оскарження, оскільки вперше апеляційну скаргу на оскаржувану ухвалу від 19.12.2023 року подано 29.12.2023 року, тобто в межах процесуального строку.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.02.2024 року апеляційну скаргу повернуто, оскільки остання подана у непередбачений ГПК України спосіб.

Копію вищезазначеної ухвали суду апеляційної інстанції від 05.02.2024 разом з апеляційною скаргою, згідно відмітки канцелярії суду, було надіслано 07.02.2024 за повідомленою скаржником суду в процесуальних документах адресою.

З метою реалізації права на апеляційне оскарження ухвали Господарського суду Київської області від 19.12.2023 року, апелянт 08.02.2024 року вдруге звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою. Таким чином, апелянт в даному випадку може підтвердити своїми фактичним діями власний намір оскаржити судове рішення своєчасно.

Розглянувши клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, суд вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на апеляційне оскарження судового рішення.

Крім того, принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень господарського суду, закріплений ст. 17 ГПК України.

Згідно ч. 1 ст. 119 ГПК України, суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини цього пропуску поважними.

Відповідну заяву (клопотання) про поновлення строку на апеляційне оскарження може бути викладено в апеляційній скарзі чи в окремому документі, і в останньому випадку її має бути подано одночасно з апеляційною скаргою.

При цьому, відповідно до ст. 256 ГПК України, пропущений з поважних причин процесуальний строк може бути поновлений за клопотанням особи, яка бере участь у справі.

Намір здійснення процесуальної дії у строк (навіть за умови порушення порядку здійснення такої дії) є безумовною підставою для визначення пропуску процесуального строку таким, що відбувся із поважних причин, а тому такий строк підлягає поновленню.

При цьому, своєчасне (у межах встановленого строку) подання первісної апеляційної скарги і невідкладне (одразу після прийняття відповідної ухвали про повернення апеляційної скарги) усунення скаржником недоліків, які стали причиною повернення останньої, враховуються апеляційним господарським судом у вирішенні питання про відновлення строку подання апеляційної скарги разом з іншими обставинами, на які посилається скаржник у зазначеному клопотанні.

Як встановлено судом, повернуту ухвалою суду від 05.02.2024 року первісно подану апеляційну скаргу було подано в межах процесуального строку на апеляційне оскарження.

08.02.2024, через систему "Електронний суд", ТОВ "Фаст Агро Інвест" повторно звернулось до суду апеляційної інстанції з вказаною апеляційною скаргою.

Колегія суддів враховує, що подання апеляційної скарги через кілька днів після повернення попередньо поданої апеляційної скарги є свідченням того, що скаржник намагався вчинити усі залежні від нього процесуальні дії у розумний строк для реалізації свого права на апеляційне оскарження, що в свою чергу, свідчить про сумлінне та добросовісне ставлення до наявних у нього прав і обов`язків, встановлених законом або судом та вчинено усі можливі та залежні від нього дії для вчасного подання апеляційної скарги.

Таким чином, оскільки скаржник в даному випадку може підтвердити своїми фактичними діями власний намір оскаржити судове рішення своєчасно після його прийняття та в подальшому в найкоротший термін після повернення поданої апеляційної скарги повторно звернутись до суду зі скаргою - пропущений процесуальний строк на відповідне апеляційне оскарження визнаний судом як такий, що стався з поважних причин.

Подана апеляційна скарга відповідає вимогам статті 258 ГПК України, підстав для залишення її без руху, повернення та відмови у відкритті апеляційного провадження не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, Північний апеляційний господарський суд приходить до висновку про наявність підстав для відкриття апеляційного провадження та призначення справи до розгляду.

Керуючись статями 234, 255, 256, 262, 263, 267, 268, ГПК України, Північний апеляційний господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" строк для подання апеляційної скарги.

2. Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" на ухвалу Господарського суду Київської області від 19.12.2023 року у справі №911/2794/21.

3. Розгляд справи №911/2794/21 призначити на 14.03.2024 року. Судове засідання відбудеться о 10 год. 10 хв. за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А, зал судових засідань № 3.

4. Встановити строк для подання відзиву на апеляційну скаргу до 26.02.2024 року включно.

5. Зобов`язати учасників провадження у справі надати відомості: чи є учасником справи юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є російська федерація; громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації.

6. Викликати для участі в судовому засіданні повноважних представників учасників провадження у справі.

7. Повідомити учасникам справи та їх представникам, що з 18 жовтня 2023 року введено в дію Закон від 29.06.2023 №3200-ІХ щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами (надалі - в ЄСІТС), яким встановлено, що:

- адвокати нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи зобов`язані реєструвати свої електронні кабінети в ЄСІТС. Інші - реєструють свої електронні кабінети в добровільному порядку;

- апеляційна скарга, відзив на апеляційну скаргу та будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити відомості про наявність або відсутність електронного кабінету. Особа, яка подає до суду процесуальний документ в електронній формі через електронний кабінет, звільняється від обов`язку зазначення таких відомостей;

- особа, яка зареєструвала електронний кабінет, може подавати документи до суду в електронній формі виключно в ЄСІТС. Однак це не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі;

- якщо апеляційна скарга подана до суду в електронній формі, то особа, яка подала скаргу, має подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі;

- учасникам справи, які мають електронний кабінет, суд надсилає всі судові рішення в електронній формі виключно через електронні кабінети в ЄСІТС, що не позбавляє права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою;

- процесуальні наслідки звернення до суду особи без реєстрації електронного кабінету встановлені Кодексом у вигляді залишення її документа без руху, його повернення або залишення без розгляду. Такі наслідки застосовуються судом також, якщо інтереси особи, яка зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, представляє адвокат.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді О.С. Копитова

Б.В. Отрюх

Дата ухвалення рішення12.02.2024
Оприлюднено15.02.2024
Номер документу116953368
СудочинствоГосподарське
Сутьбанкрутство

Судовий реєстр по справі —911/2794/21

Рішення від 19.03.2024

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 18.04.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Ухвала від 16.04.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Ухвала від 03.04.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

Ухвала від 02.04.2024

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Рішення від 01.04.2024

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 28.03.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Постанова від 14.03.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

Ухвала від 14.03.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

Ухвала від 19.03.2024

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні