Ухвала
від 13.02.2024 по справі 280/6354/23
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

13 лютого 2024 року Справа № 280/6354/23 м. Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Батрак І.В.,

за участю секретаряПрус Я.І.,

представника позивача Мухіна О.І.,

представників відповідача Матюшко Е.В., Мірошниченко О.О.,

розглянув в підготовчому судовому засіданні клопотання представника позивача про призначення експертизи в адміністративній справі

за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» (69002, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.63, код ЄДРПОУ 34748713)

до Запорізької міської ради (69105, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 206, код ЄДРПОУ 04053915)

про визнання протиправними та скасування (частково) рішення суб`єкта владних повноважень,-

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» (далі позивач) звернувся до Запорізького окружного адміністративного суду із позовом до Запорізької міської ради (далі відповідач) в якому просить:

визнати протиправним та скасувати п.1 рішення Запорізької міської ради від 03.03.2023 №9 «Про перейменування скверу Яланського на сквер Дениса Тарасова у місті Запоріжжі »в частині слів «що розташований на перехрещенні вул. Сорок років Радянської України (нова назва вулиці-Незалежної України) та вул. Лермонтова (нова назва вулиці В`ячеслава Зайцева) та проспекту Соборного, на земельній ділянці загальною площею 2,5856 га, кадастровий номер 2310100000:009:0349».

Ухвалою судді від 15.08.2023 суд прийняв заяву та відкрив провадження в адміністративній справі №280/6354/23, призначив підготовче засідання на 12.09.2023.

Підготовче засідання, призначене на 12.09.2023 року не відбулося в зв`язку з перебуванням судді Батрак І.В. у навчальній відпустці з 11.09.2023 по 18.09.2023 , відповідно до наказу від 08.09.2023 №182 «Про надання навчальної відпустки». Розгляд справи призначено на 20.09.2023.

В підготовчому засіданні, призначеному на 20.09.20923 за клопотанням представника відповідача суд відклав підготовче засідання на 05.10.2023.

В підготовчому засіданні 05.10.2023 судом витребувано у Запорізької міської ради докази по справі та відкладено підготовче засідання на 26.10.2023.

В підготовчому засіданні 26.10.2023 за клопотанням представників сторін судом відкладено підготовче засідання на 09.11.2023.

Ухвалою суду від 09.11.2023 року по справі призначена судова земельна технічна експертиза.

29.01.2024 адміністративна справа повернута до Запорізького окружного адміністративного суду без виконання в зв`язку з необхідністю витребувати додаткові матеріали для проведення судової земельно-технічної експертизи та проведення оплати експертизи (рахунок №687 від 21.12.2023 )

Для розгляду питання щодо витребування доказів, оплати експертизи судом призначено судовий розгляд на 08 лютого 2024 року о 14 год.30 хв.

В підготовчому засіданні призначеному на 08.02.2024 судом поновлено провадження у справі і відкладено підготовче засідання на 12.02.2023 для надання витребуваних доказів та оплати позивачем експертизи.

Представник позивача в підготовчому засіданні заявив клопотання призначити судову земельно технічну експертизу на вирішення якої поставити запитання зазначенні у клопотанні.

Представники відповідача проти заявленого клопотання про призначення експертизи не заперечили. На вимогу суду надати докази документацію із землеустрою щодо встановлення меж скверу 50 річчя СРСР, скверу ОСОБА_1 та скверу Дениса Тарасова із координатами поворотних точок та відповідні рішення про їх затвердження зазначили що дана інформація відсутня в Департаменті та відповідно надати координати поворотних точок не передбачається можливим.

Розглянувши заявлене клопотання, суд вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до приписів статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно частини 1 статті 101 КАС України, висновок експертаце докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені перед експертом, складений у порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до приписів частини 1 статті 102 КАС України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності.

Частиною 2 статті 101 КАС України визначено, що предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Відповідно до частин 2-4 статті 102 КАС України, у разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Як встановлено судом, позивач не погоджується з рішенням відповідача від 03.03.2023 №9 «Про перейменування скверу Яланського на сквер Дениса Тарасова у місті Запоріжжі» в частині слів «розташований на перехрещенніі вул. Сорок років Радянської України» (нова назва вулиці Незалежної України) та вул. Лермонтова (нова назва вулиці В`ячеслава Зайцева) та проспекту Соборного, на земельній ділянці загальною площею 2,5856 га, кадастровий номер 2310100000:05:009:0349».

Як вбачається з матеріалів справи одним із спірних питань є межування скверів 50 річчя СРСР, скверу ОСОБА_1 та скверу Дениса Тарасова.

Суд звертає увагу, що дослідження даного питання, а також обсягу наявних в матеріалах справи матеріалів потребує спеціальних знань у земельній сфері.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає що для повного, всебічного та об`єктивного з`ясування всіх обставин справи, слід призначити судову земельно технічну експертизу, відповідно до ст. 102 КАС України, передбачену підпунктами 1.2.2.п.1.2 Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року, №53/5

Відповідно до приписів пункту 4 частини 2 статті 236 КАС України суд має право зупинити провадження у справі в разі призначення судом експертизи - до одержання її результатів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі судової земельно - технічної експертизи та зупинення провадження у справі до одержання її результатів.

Керуючись ст.72,101,102,103,137,236,248,250,256 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача про призначення судової земельно технічної експертизи, - задовольнити.

Призначити у справі №280/6354/23 судову земельно технічну експертизу, проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз (м. Дніпро, Січеславська Набережна, буд.17, офіс 801).

На вирішення експерта (експертів) поставити такі запитання:

1.Чи встановлені в порядку, передбаченому чинним законодавством межі скверу 50- річчя СРСР, скверу ОСОБА_1 та скверу Дениса Тарасова?

2. Якщо ці межі були встановлені, чи співпадають межі зазначених скверів з межами, що вказані у витягу з генерального плану м. Запоріжжя, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 01.09.2004 №4 зі змінами, внесеними рішенням Запорізької міської ради від 27.09.2017 №31, та витягу з плану зонування території м. Запоріжжя, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 28.02.2018 №75?

3. Чи знаходиться сквер ОСОБА_2 в межах земельної ділянки загальною площею 2,5856 га, кадастровий номер 2310100000:05:009:0349?

4.Чи визначена у порядку, встановленому чинним законодавством площа скверу 50 річчя СРСР, скверу ОСОБА_3 та скверу Дениса Тарасова? Якщо площа вищезазначених скверів встановлена , який розмір цієї площі?

Оплату витрат за проведення судової земельно технічної експертизи покласти на позивача Товариство з обмеженою відповідальністю «Ленд Дівелопмент».

Попередити експерта (експертів) про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України.

Зобов`язати сторони надати експерту (експертам) необхідні для вирішення поставлених питань документи або забезпечити вільний доступ до них.

Направити експерту (експертам) копію цієї ухвали та матеріали адміністративної справи №280/6354/23, разом з витребуваними доказами, а саме завірену копію проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок з кадастровим номером 2310100000:05:009:0349 (адреса перехрещення вул.40 років Радянської України та вул. Лермонтова), платіжна інструкція від 12.02.2024 №17 про оплату ТОВ «Ленд Дівелопмент» за проведення судової земельно-технічної експертизи №4338-23 по справі №280/6354/23 у сумі 48465,92 грн., інформацію Департаменту Архітектури та містобудування Запорізької міської ради щодо встановлення меж скверу 50 річчя СРСР, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , з зазначенням інформації щодо рішення про її затвердження.

Провадження у справі зупинити до закінчення судової земельно технічної експертизи та надходження її висновку до Запорізького окружного адміністративного суду.

Роз`яснити експерту, що відповідно до ч.7 ст.102 КАС України, призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, під час розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями).

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали суду, або справа розглянута в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду суд шляхом подачі апеляційної скарги.

СуддяІ.В. Батрак

СудЗапорізький окружний адміністративний суд
Дата ухвалення рішення13.02.2024
Оприлюднено16.02.2024
Номер документу116988937
СудочинствоАдміністративне
КатегоріяСправи з приводу регулюванню містобудівної діяльності та землекористування, зокрема у сфері землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, з них

Судовий реєстр по справі —280/6354/23

Ухвала від 13.02.2024

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Батрак Інна Володимирівна

Ухвала від 13.02.2024

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Батрак Інна Володимирівна

Ухвала від 08.02.2024

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Батрак Інна Володимирівна

Ухвала від 09.11.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Батрак Інна Володимирівна

Ухвала від 05.10.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Батрак Інна Володимирівна

Ухвала від 05.10.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Батрак Інна Володимирівна

Ухвала від 15.08.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Батрак Інна Володимирівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні