Ухвала
від 19.02.2024 по справі 5/58
ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

"19" лютого 2024 р. Справа № 5/58

м. Львів

Суддя-доповідач Західного апеляційного господарського суду Гриців В.М. (склад колегії суддів Гриців В.М., Плотніцький Б.Д., Малех І.Б.)

розглянув матеріали апеляційної скарги ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД на ухвалу Господарського суду Закарпатської області (суддя Ремецькі О.Ф.) від 08 лютого 2024 року у справі № 5/58 про банкрутство Закритого акціонерного товариства «Котнар»

ВСТАНОВИВ:

14 лютого 2024 року до Західного апеляційного господарського суду надійшла апеляційна скарга ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД на ухвалу Господарського суду Закарпатської області від 08 лютого 2024 року у справі №5/58.

Господарський суд Закарпатської області ухвалою від 08 лютого 2024 року у справі №5/58 повернув без розгляду заяви представника ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД (вх. №02.3.1-02/8978/23 від 13.12.2023) про відсторонення арбітражного керуючого - ліквідатора, 04.01.2024 р. (вх. №02.3.1-02/56/24 від 04.01.2024) про ухвалення окремої ухвали, (вх. №02.3.1-02/313/24 від 16.01.2024) про заміну кредитора, (вх. №02.3.1-02/582/24 від 25.01.2024) про заміну кредитора.

Скаржник просить скасувати ухвалу Господарського суду Закарпатської області від 08 лютого 2024 року у справі №5/58, як незаконну; ухвалити нове рішення, яким змінити найменування кредитора Американської Компанії Хелтекс Контінентал Інк. на ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД.

Апеляційна скарга сформована в системі «Електронний суд» 14 лютого 2024 року.

Апеляційну скаргу ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД на ухвалу Господарського суду Закарпатської області від 08 лютого 2024 року у справі №5/58 належить залишити без руху з таких підстав:

Як визначено статтею 258 ГПК України, до апеляційної скарги додаються, зокрема: довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо скарга подана представником і в справі немає підтвердження його повноважень; докази сплати судового збору; докази надсилання копії скарги іншій стороні у справі з урахуванням положень статті 42 цього Кодексу.

1. Щодо повноважень представника.

За текстом статті 365 ГПК України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до статті 56 ГПК України сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника (ч. 1). Юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи), або через представника (ч. 3).

За приписами статті 60 ГПК України, повноваження представників сторін та інших учасників справи мають бути підтверджені, зокрема, довіреністю юридичної особи (ч. 1). Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом (кваліфікованим електронним підписом відповідно до вимог закону) посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами (ч. 3). Повноваження адвоката як представника підтверджуються одним з таких документів: довіреністю; ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"; дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги, виданим відповідно до Закону України "Про безоплатну правничу допомогу" (ч. 4). Довіреності або інші документи, що підтверджують повноваження представника і були посвідчені в інших державах, повинні бути легалізовані в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України (ч. 10).

Відповідно до частини першої статті 73 Закону України «Про міжнародне приватне право» іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, іноземні держави (їх органи та посадові особи) та міжнародні організації (далі - іноземні особи) мають право звертатися до судів України для захисту своїх прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до частини першої статті 74 Закону України «Про міжнародне приватне право» процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні визначаються відповідно до права України. На вимогу суду, який розглядає справу, іноземна юридична особа має представити оформлений з урахуванням статті 13 цього Закону документ, що є доказом правосуб`єктності юридичної особи (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).

Апеляційну скаргу ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД підписав і подав представник адвокат Данилов Сергій Анатолійович. Повноваження представника посвідчено довіреністю №12/01/24 від 12 січня 2024 року, згідно з якою ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД (90202, Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Б. Хмельницького, буд. 163, моб. тел. +3809900588634, office@budresprom.com.ua), в особі керівника Маргітич Віталія, який діє згідно чинного законодавства (надалі іменоване Довіритель), уповноважує адвоката Данилова Сергія Анатолійовича бути представником Довірителя у всіх судах та судових справах з правами, які надані заявнику, боржнику, скаржнику, позивачу, відповідачу, третій особі, апелянту.

Натомість в апеляційній скарзі вказана інша адреса ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД: 19901, Делевар, м. Довер, вул. Саус Дюпон Хайгвей, буд.3500, ЄДРПОУ 004781072.

Указаний в апеляційній скарзі код ЄДРПОУ 004781072 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань не існує.

До апеляційної скарги не додано ні доказів на підтвердження правосуб`єктності ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД, ні доказів призначення Маргітич Віталія керівником ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД. Відсутність таких доказів не дає підстав вважати довіреність ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД №12/01/24 від 12 січня 2024 року такою, що видана уповноваженою особою, яка має процесуальну дієздатність і яка посвідчує повноваження представника адвоката Данилова Сергія Анатолійовича.

2. Щодо судового збору.

До апеляційної скарги ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД не додано доказів сплати судового збору.

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 частини 2 статті 4 Закону України Про судовий збір за подання до господарського суду апеляційної скарги на ухвалу суду ставка судового збору становить - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» з 1 січня 2024 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі 3 028 гривень.

Відповідно до частини 3 статті 4 Закону України «Про судовий збір» при поданні до суду процесуальних документів, передбачених частиною другою цієї статті, в електронній формі - застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору.

Отже, за подання апеляційної скарги ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД на ухвалу Господарського суду Закарпатської області від 08 лютого 2024 року у справі №5/58 підлягає сплаті 2 422 гривень судового збору.

Платіжні реквізити для перерахування судового збору в гривнях зазначені на офіційному веб-порталі «Судова влада України» https://court.gov.ua/.

3. Щодо надсилання копії скарги іншим учасникам справи.

Згідно з статтею 259 ГПК України особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншим учасникам справи копії цієї скарги і доданих до неї документів, які у них відсутні, з урахуванням положень статті 42 цього Кодексу.

До апеляційної скарги ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД не додано доказів надсилання копії скарги іншим учасникам справи №5/58 про банкрутство Закритого акціонерного товариства «Котнар».

Відповідно до ч.2 ст. 260 ГПК України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 174 ГПК України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Керуючись статтями 174, 234, 235, 260 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Залишити без руху апеляційну скаргу ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД на ухвалу Господарського суду Закарпатської області від 08 лютого 2024 року у справі №5/58.

2. Скаржнику усунути недоліки апеляційної скарги та не пізніше десяти днів з дня отримання ухвали про залишення без руху апеляційної скарги надати:

- докази на підтвердження правосуб`єктності ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД та повноважень керівника ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД, призначення Маргітич Віталія керівником ХЕЛТЕКС ІНВЕСТМЕН ЛТД ;

- докази сплати 2 422 гривень судового збору;

- докази надсилання копії скарги іншим учасникам справи №5/58 про банкрутство Закритого акціонерного товариства «Котнар»

3. Копію ухвали надіслати скаржнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя В.М. Гриців

Дата ухвалення рішення19.02.2024
Оприлюднено26.02.2024

Судовий реєстр по справі —5/58

Ухвала від 28.03.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Рішення від 06.03.2024

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 25.03.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 26.03.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 12.03.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Рішення від 06.03.2024

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 01.03.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 19.02.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 20.02.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 19.02.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні