Ухвала
від 08.04.2024 по справі 926/1100/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

08 квітня 2024 року м. ЧернівціСправа № 926/1100/18

Господарський суд Чернівецької області у складі головуючого судді Миронюка С.О., суддів Швеця М.В., Ковальчук Т.І., розглянувши матеріали справи

за позовом публічного акціонерного товариства КРЕДОБАНК, м. Львів

до: 1. Малого приватного підприємства фірми Атлас, м. Чернівці

2. ОСОБА_1 , м. Чернівці

3. ОСОБА_2 , м. Чернівці

про стягнення заборгованості в сумі 681 668,28 доларів США та 306,30 грн

представники сторін:

від позивача не з`явився

від відповідача-1 Гінінгер А.З.

від відповідача-2 Каліненко В.Т.

від відповідача-3 не з`явився

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Чернівецької області перебуває справа №926/1100/18 за позовом публічного акціонерного товариства КРЕДОБАНК до малого приватного підприємства фірми Атлас, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості в сумі 681668,28 доларів США та 306,30 грн.

Ухвалою від 08.05.2023 призначено у справі №926/1100/18 комплексну судову економічну (фінансово-кредитну) експертизу, проведення якої доручено Волинському відділенню Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено.

31.05.2023 матеріали справи №926/1100/18 надіслані до Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

24.10.2023 до суду від Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов висновок експерта №2305-Е від 17.10.2023 разом з матеріалами справи 926/1100/18.

Ухвалою від 01.11.2023 поновлено провадження у справі, призначено підготовче судове засідання на 20.11.2023.

20.11.2023 до суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копій рішення Господарського суду Львівської області від 07.09.2023 та наказу про примусове виконання судового рішення від 16.10.2023 по справі 926/5368/22.

Ухвалою від 20.11.2023 відкладено підготовче судове засідання на 06.12.2023.

06.12.2023 до суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи в якому просить долучити контррозрахунок заборгованості по кредитному договору №0001/2007 від 20.09.2007.

06.12.2023 до суду від представника відповідача-1 надійшла заява про призначення повторної судової економічної експертизи.

Ухвалою від 06.12.2023 відкладено підготовче судове засідання на 10.01.2024.

08.01.2024 до суду від позивача надійшло клопотання від 08.01.2024, в якому зазначає, що поданий з клопотанням від 06.12.2023 контррозрахунок не може бути врахований як належний та допустимий доказ у справі, а також, просить суд відмовити у задоволенні заяви відповідача-1 про призначення повторної судової економічної експертизи.

Ухвалою від 10.01.2024 відкладено підготовче судове засідання на 24.01.2024.

24.01.2024 до суду від представника відповідача-1 надійшло доповнення до заяви про призначення повторної судової економічної експертизи в якому сформульовані питання, з яких має бути проведена експертиза та зазначено судового експерта, якому просить доручити проведення експертизи.

Ухвалою від 24.01.2024 відкладено підготовче судове засідання на 07.02.2024.

25.01.2024 до суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання від 25.01.2024 про витребування оригіналів письмових доказів.

06.02.2024 до суду від позивача надійшло заперечення в якому просить відмовити у задоволенні заяви про призначення повторної судової економічної експертизи. Щодо клопотання про витребування оригіналів документів позивач зазначає, що факт належного повідомлення позичальника про зміну відсоткової ставки підтверджується не лише відповідними заявами банку від 12.05.2008 та 14.11.2008, а також листами позичальника МПП фірма Атлас підписаних керівником ОСОБА_1 , зокрема від 16.09.2008 №310, від 20.11.2008 №398, від 01.06.2009 №215, Протоколом №11 зборів засновників МПП Фірми Атлас від 16.06.2009, листом від 16.06.2009 №239, Протоколом №12/1 МПП Фірми Атлас від 16.09.2009, листом від 16.09.2009 №311, листом від 21.10.2009, в яких позичальник звертався з пропозицією про внесення змін до кредитного договору в тому числі і зниження відсоткової ставки.

Судове засідання 07.02.2024 не відбулось у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді члена колегії Ковальчук Т.І., яка тривала з 05.02.2024 по 14.02.2024.

Ухвалою від 15.02.2024 призначено підготовче судове засідання на 13.03.2024.

Ухвалою від 12.03.2024 відмовлено у задоволенні заяви представника відповідача-1 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду від 11.03.2024.

Ухвалою від 13.03.2024 задоволено клопотання представника відповідача-1 від 25.01.2024 про витребування оригіналів письмових доказів, задоволено усне клопотання відповідача-2 про витребування оригіналів документів, зобов`язано позивача до 03.04.2024 надати до суду оригінали письмових доказів, а саме: повідомлення №449 від 12.05.2008, повідомлення від 14.11.2008, лист від 16.09.2008 №310, лист від 20.11.2008 №398, лист від 01.06.2009 №215, лист від 16.06.2009 №239, лист від 21.10.2009, відкладено підготовче судове засідання на 03.04.2024.

Відповідач-3 у судове засідання 03.04.2024 не з`явився.

У судовому засіданні 03.04.2024 представник позивача на виконання ухвали від 13.03.2024 надав суду для огляду оригінали письмових доказів, а саме: повідомлення №449 від 12.05.2008, повідомлення від 14.11.2008, лист від 16.09.2008 №310, лист від 20.11.2008 №398, лист від 01.06.2009 №215, лист від 16.06.2009 №239, лист від 21.10.2009. Після огляду судом та сторонами, вказані документи повернуто представнику позивача.

Відповідач-2 у судовому засіданні зазначив, що повідомлення №449 від 12.05.2008 та повідомлення від 14.11.2008 ним не отримувались, підпис на них директору МПП фірма Атлас не належить, а тому, заперечує справжність повідомлень про зміну процентної ставки. Як наслідок, заявив клопотання про відкладення підготовчого засідання у зв`язку з необхідністю надання часу для написання заяви про призначення почеркознавчої експертизи.

Судом задоволено клопотання про відкладення підготовчого засідання для написання заяви про призначення почеркознавчої експертизи, а також зобов`язано позивача подати оригінали повідомлення №449 від 12.05.2008 та повідомлення від 14.11.2008.

Ухвалою суду від 03.04.2024 відкладено підготовче засідання на 08.04.2024.

03.04.2024 представником позивача подано оригінали повідомлення №449 від 12.05.2008 та повідомлення від 14.11.2008.

05.04.2024 відповідачем-2 ОСОБА_1 подано клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Присутній у судовому засіданні 08.04.2024 ОСОБА_1 оглянувши оригінал повідомлення №449 від 12.05.2008 та зазначив, що підпис виконаний іншою особою, а тому просить задовольнити клопотання про призначення експертизи.

Представник відповідача 1 - МПП «Атлас» підтримав вищезазначене клопотання.

Представник позивача в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання відповідача 2 - ОСОБА_1 (вх. № 986) про призначення судової почеркознавчої експертизи, дослідивши матеріали справи, суд зазначає наступне.

Частиною 1 ст. 100 ГПК України встановлено, що про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 ГПК України, при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судову експертизу", судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Відповідач 2 - ОСОБА_1 запропонував проведення даної експертизи доручити Чернівецькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 77 Д).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ч 4 ст. 99 ГПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 99 ГПК України, учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Відповідач у своєму клопотанні запропонував поставити перед експертом питання:

- чи виконаний підпис внизу Повідомлення Чернівецької філії ВАТ «Кредобанк» №449 від 12.05.2008 (нижче підпису заступника голови директора з корпоративного продажу ЧФ ВАТ «Кредобанк») ОСОБА_1 чи іншою особою?

Враховуючи те, що з`ясування приналежності підпису особи потребує спеціальних знань та беручи до уваги що справжність підпису в Повідомленні Чернівецької філії ВАТ «Кредобанк» №449 від 12.05.2008 встановить наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги і заперечення сторін, які мають значення для правильного вирішення спору, суд прийшов до висновку про необхідність призначення у справі № 926/1100/18 судової почеркознавчої експертизи.

Таким чином, суд прийшов до висновку про необхідність призначення у справі № 926/1100/18 судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручити слід доручити Чернівецькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 77 Д) на вирішення експерту поставити наступне питання:

- чи виконаний підпис внизу повідомлення Чернівецької філії ВАТ «Кредобанк» №449 від 12.05.2008 (нижче підпису заступника голови директора з корпоративного продажу ЧФ ВАТ «Кредобанк») ОСОБА_1 чи іншою особою?

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), одним з основних видів (підвидів) експертизи, є криміналістична, до якої відноситься в тому числі почеркознавча експертиза.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Відповідно до ч. 1 ст. 102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

В судовому засіданні 08.04.2024 року відповідно до п. 1.3. Науково-Методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень судом відібрано експериментальні зразки підпису у ОСОБА_1 на 10 аркушах та долучено їх до матеріалів справи.

В матеріалах справи наявний оригінал повідомлення Чернівецької філії ВАТ «Кредобанк» №449 від 12.05.2008.

У ч. 6 ст. 69 ГПК України наведені права експерта, зокрема, користуватися іншими правами, що надані Законом України "Про судову експертизу".

Відповідно до ч. ч. 3, 6 ст. 69 ГПК України експерт зобов`язаний надати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання. Експерт має право: ознайомлюватися з матеріалами справи; заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом; викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання; бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об`єктів дослідження; для цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків; користуватися іншими правами, що надані Законом України "Про судову експертизу".

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

З огляду на викладене, господарський суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі на час проведення судової експертизи у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 69, 99, 100, 102, п. 2 ч. 1 ст. 228, ст. 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання відповідача-2 ОСОБА_1 про призначення судової почеркознавчої експертизи задовольнити.

2. Призначити у справі №926/1100/18 судову почеркознавчу експертизу.

3. На вирішення судової почеркознавчої експертизи поставити наступне питання:

- чи виконаний підпис внизу повідомлення Чернівецької філії ВАТ «Кредобанк» №449 від 12.05.2008 (нижче підпису заступника голови директора з корпоративного продажу ЧФ ВАТ «Кредобанк») ОСОБА_1 чи іншою особою?

4. Проведення судової почеркознавчої експертизи доручити Чернівецькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 77 Д).

5. Попередити експертів, які проводитимуть експертне дослідження, про відповідальність, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

6. Зобов`язати відповідача-2 ОСОБА_1 в строк до 12.04.2024 подати до суду документи за 2008 рік, які містять вільні зразки підпису.

7. Витрати по проведенню судової експертизи покласти на відповідача-2 ОСОБА_1 .

8. Зобов`язати експерта (експертів) після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

9. Зупинити провадження у справі № 926/1100/18 на час проведення судової почеркознавчої експертизи.

10. Матеріали справи 926/1100/18 надіслати Чернівецькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 77 Д) для здійснення судової почеркознавчої експертизи.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена у порядку та строки, встановлені ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий суддя С.О.Миронюк

Суддя М.В.Швець

Суддя Т.І.Ковальчук

СудГосподарський суд Чернівецької області
Дата ухвалення рішення08.04.2024
Оприлюднено12.04.2024
Номер документу118258609
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —926/1100/18

Ухвала від 10.06.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бонк Тетяна Богданівна

Ухвала від 24.05.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бонк Тетяна Богданівна

Ухвала від 13.05.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бонк Тетяна Богданівна

Ухвала від 29.04.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бонк Тетяна Богданівна

Ухвала від 08.04.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 03.04.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 13.03.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 12.03.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 15.02.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 24.01.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні