Ухвала
від 09.05.2024 по справі 908/2465/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 16/22/22

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

09.05.2024 Справа № 908/2465/22 (905/379/21)

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Петруніної С.О., розглянувши матеріали справи № 908/2465/22 (905/379/21)

за позовом позивача ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )

до відповідача-1 - Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 80, кабінет 9, код ЄДРПОУ 00191129), скорочене найменування - ПрАТ «ММК ім.Ілліча»

до відповідача- 2 - Компанії Barlenco LTD ( Themistokli Dervi, 3 Julia House, 1066, Nikosia, Cyprus) / Барленко ЛТД, Фемістоклі Дерві, 3, Джулія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (реєстраційний номер НОМЕР_2 )

до відповідача- 3 - Компанії «Metinvest Managament B.V.», Nassaulaan 2 A, 2514JS s-Gravenhage, the Netherlands / Метінвест Менеджмет Б.В. , Нассаулан 2 А, 2514JS м.Гаага, Нідерланди (номер в торговельному реєстрі Торгової палати Нідерландів: 67253598)

до відповідача-4 - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 )

про солідарне стягнення 326434,05 грн за акції ПрАТ «ММК ім.Ілліча» у зв`язку із заниженням ціни їх викупу, 216056,04 грн інфляційного збільшення боргу та 55056,00 грн - 3% річних

в межах справи № 908/2465/22 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (69008, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд.80, кабінет 9, код ЄДРПОУ 00191129)

розпорядник майна - арбітражний керуючий Сокол Олексій Юрійович (49038, м.Дніпро, пл.Вокзальна, 2, літ.Н, поверх 4)

За участі представників учасників:

від позивача - адвокат Бєлкін Л.М., ордер на надання правничої (правової) допомоги

від відповідача-1 - Чайкіна К.О., довіреність

УСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулася до Господарського суду Донецької області з позовом до Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", Компанії Barlenco LTD (Барленко ЛТД), Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" та просила суд:

- визнати недійсною публічну безвідкличну вимогу від 19.03.2018 та застосувати наслідки її недійсності щодо простих іменних акцій ПрАТ "ММК ім.Ілліча", які належали позивачу на праві приватної власності в кількості 134 335 штук, номінальною вартістю 0,25 коп. (33583,75 грн);

- визнати недійсним рішення Наглядової Ради ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" від 14.03.2018 за №313 про затвердження ринкової вартості однієї простої акції комбінату в розмірі 0,08 грн у загальній кількості 0,677% від статутного фонду;

- зобов`язати ПАТ "ПУМБ" списати 134 335 шт. простих іменних акцій ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" номінальною вартістю 0,25 коп. з депозитного рахунку Компанії Barlenco LTD ( Барленко ЛТД ), відкритому в ПАТ "ПУМБ", та зарахувати 134 335 штук на депозитний рахунок позивача.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 17.03.2021 у справі №905/379/21 позовна заява прийнята до розгляду.

30.04.2021 від позивача на адресу Господарського суду Донецької області надійшла заява про зміну (уточнення) позовних вимог, відповідно до якої позивач просила:

- визнати недійсним рішення Наглядової Ради ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" від 14.03.2018 за №313 про затвердження ринкової вартості однієї простої акції комбінату у розмірі 0,08 грн;

- визнати недійсним публічну безвідкличну вимогу від 19.03.2018;

- витребувати у Компанії Barlenco LTD ( Барленко ЛТД ) акції ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" у кількості 134 335 шт. простих іменних акцій на користь позивача.

Заяву суд прийняв та здійснював подальший розгляд справи з урахуванням цієї заяви.

Ухвалою від 09.11.2022 у справі № 905/379/21 Господарський суд Донецької області закрив провадження у справі в частині відповідача 3 - ПАТ «Перший український міжнародний банк».

10.11.2022 від позивача на адресу Господарського суду Донецької області надійшло клопотання про зміну предмета позову, в якій позивач просила суд залучити до розгляду справи, як нового співвідповідача, громадянина України ОСОБА_3 , замість первісного співвідповідача - Компанії Barlenco LTD ( Барленко ЛТД ), а позовні вимоги просила розглядати в наступному вигляді:

- стягнути солідарно з ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та фізичної особи ОСОБА_3 на користь ОСОБА_1 доплату 326 434,05 грн за акції ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" у зв`язку із зниженням ціни їх викупу на підставі публічної безвідкличної вимоги від 22.03.2018 про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", суму 3% річних внаслідок недоплати за акції 44 941 грн, суму інфляційного збільшення боргу - 180 240,72 грн, а всього - 551 615,77 грн.

Ухвалою від 25.11.2022 Господарський суд Донецької області відмовив у прийнятті до розгляду позовних вимог в редакції наведеної заяви №2 від 02.11.2022.

02.12.2022 позивач звернулась до Господарського суду Донецької області з заявою №3 про уточнення позовних вимог, в якій просила:

- визнати недійсним рішення Наглядової Ради ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" від 14.03.2018 за №313 про затвердження ринкової вартості однієї простої акції комбінату у в розмірі 0,08 грн;

- визнати недійсним правочин щодо зобов`язання акціонера ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" ОСОБА_1 продати належні їй акції на вимогу Компанії Barlenco LTD ( Барленко ЛТД ) відповідно до публічної безвідкличної вимоги від 19.03.2018 про придбання акцій у всіх власників акцій ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча";

- витребувати у Компанії Barlenco LTD ( Барленко ЛТД ) акції ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" у кількості 134 335 шт. простих іменних акцій на користь ОСОБА_1 .

Зазначена заява була прийнята судом першої інстанції до розгляду.

Позовні вимоги обґрунтовані непропорційним втручанням у право власності позивача на акції ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" у зв`язку з несправедливою ціною викупу цих акцій відповідно до статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства".

Господарський суд Донецької області рішенням від 07.12.2022 у справі №905/379/21 у задоволенні позову відмовив.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції дійшов висновку, що визнання недійсним рішення Наглядової ради ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" від 14.03.2018 за №313, а також правочину щодо зобов`язання акціонера ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" ОСОБА_1 продати належні їй акції на вимогу Компанії Барленко ЛТД ( Barlenco LTD ) відповідно до публічної безвідкличної вимоги від 19.03.2018 про придбання акцій у всіх власників акцій ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", є неефективним способом захисту, адже не призведе до відновлення порушених прав позивача, а саме отримання справедливої компенсації за продані акції. Оскільки вимога про витребування у Компанії Барленко ЛТД ( Barlenco LTD ) акцій ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" у кількості 134335 шт. простих акцій на користь ОСОБА_1 є похідною вимогою, то така вимога також не підлягає задоволенню.

Додатковим рішенням від 20.12.2022 у справі №905/379/21 Господарський суд Донецької області стягнув з позивача на користь першого відповідача судові витрати за проведення судової експертизи у розмірі 20 078,37 грн та витрати на правничу допомогу у розмірі 18 306 грн.

Суд першої інстанції дійшов висновку, що справедливим буде покладення на позивача та відповідача-1 судових витрат на проведення експертизи у рівних частинах, у зв`язку з чим стягнув на користь відповідача-1 судові витрати на проведення експертизи у розмірі 20 078,37 грн. Крім того, пославшись на принцип співмірності судових витрат та керуючись критеріями, що визначені частинами п`ятою - сьомою, дев`ятою статті 129 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про часткове стягнення з позивача судових витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 50% від заявленої вартості таких витрат, а саме в розмірі 18 306,00грн.

Східний апеляційний господарський суд постановою від 06.06.2023 у справі №905/379/21 рішення Господарського суду Донецької області від 07.12.2022 залишив без змін; додаткове рішення Господарського суду Донецької області від 20.12.2022 у цій справі скасував в частині стягнення з позивачки витрат на проведення експертизи у сумі 20 078,37 грн; в цій частині прийняв нове рішення про відмову у задоволенні заяви відповідача про стягнення з позивача витрат за проведення експертизи.

Апеляційний суд погодився з висновками місцевого господарського суду про неефективність обраного позивачем способу захисту порушених прав та про часткове стягнення з позивача судових витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 50% від заявленої вартості таких витрат. Разом з тим, зазначивши, що перевірка арифметичного розрахунку, яка фактично наведена у висновку експерта, не може вважатися висновком експерта, а також пославшись на те, що позивач не заявляв клопотання про проведення судової експертизи, дійшов висновку, що витрати на проведення судової експертизи не повинні покладатися на позивача.

ОСОБА_1 звернулась до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просила скасувати постанову Східного апеляційного господарського суд від 06.06.2023 в частині залишення без змін рішення Господарського суду Донецької області від 07.12.2022 у справі №905/379/21 і прийняти нове рішення про задоволення позовної заяви в частині визнання недійсним правочину щодо зобов`язання акціонера ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" ОСОБА_1 продати належні їй акції на вимогу Компанії Barlenco LTD (Барленко ЛТД) відповідно до публічної безвідкличної вимоги від 19.03.2018 про придбання акцій ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"; скасувати постанову Східного апеляційного господарського суду від 06.06.2023 в частині залишення без змін додаткового рішення Господарського суду Донецької області від 20.12.2022 щодо стягнення витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 18 306 грн, і в цій частині та у стягненні заявлених судових витрат відмовити повністю. Крім того, у випадку визнання судом правомірними аргументів позивача щодо застосування частини другої статті 5 та частини третьої статті 255 ГПК, ОСОБА_1 просила задовольнити позов в редакції, згідно з якою вона просить стягнути солідарно з ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та фізичної особи ОСОБА_3 на користь ОСОБА_1 доплату 326 434,05 грн за акції ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" у зв`язку із зниженням ціни їх викупу на підставі публічної безвідкличної вимоги від 22.03.2018 про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", суму 3% річних за акції - 44 941 гривні, суму інфляційного збільшення боргу - 180 240,72 грн, а усього 551 615,77 грн. Також позивач просила скасувати додаткове рішення Господарського суду Донецької області від 20.12.2022 у справі №905/379/21 та у стягненні судових витрат відмовити повністю.

ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" також звернулось до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просило: 1) скасувати постанову Східного апеляційного господарського суду від 06.06.2023 у справі №905/379/21 в частині відмови у задоволенні заяви відповідача про стягнення з позивача витрат за проведення експертизи у сумі 20 078,37 грн; 2) залишити без змін додаткове рішення Господарського суду Донецької області від 20.12.2022.

За підсумками касаційного перегляду Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду прийняв постанову від 06.09.2023 у справі № 905/379/21, якою касаційні скарги ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та ОСОБА_1 задовольнив частково. Постанову Східного апеляційного господарського суду від 06.06.2023, рішення Господарського суду Донецької області від 07.12.2022, додаткове рішення Господарського суду Донецької області від 20.12.2022 у справі №905/379/21 Верховний Суд скасував та передав справу на новий розгляд до Господарського суду Донецької області.

Підставою для скасування судових рішень Верховний Суд у мотивувальній частині постанови зазначив те, що колегія суддів вважає безпідставною відмову місцевого господарського суду у прийнятті до розгляду позовних вимог у редакції заяви №2 від 02.11.2022. У свою чергу безпідставна відмова в прийнятті такої заяви свідчить про ухвалення оскаржуваних судових рішень з порушенням норм процесуального права, що мало наслідком недослідження нового предмету позову (змінених позивачем вимог, що є його імперативним правом до закінчення підготовчого засідання), в межах розгляду якого позивач має намір ефективно захистити свої права та охоронювані законом інтереси, що в свою чергу унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.

Ухвалою від 09.10.2023 Господарський суд Донецької області справу № 905/379/21 прийняв до розгляду, підготовче засідання призначив на 19.10.2023 та запропонував учасникам справи надати до суду письмові пояснення по суті спору на теперішній час з урахуванням висновків, вказаних у постанові Верховного Суду.

18.09.2023 до справи надійшло клопотання ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» про передачу справи №905/379/21 до Господарського суду Запорізької області на підставі ч.8 ст.30 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою від 08.11.2023 у справі № 905/379/21 Господарський суд Донецької області, серед іншого, відмовив у задоволенні зазначеного клопотання ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча».

Разом з тим, ухвалою від 17.11.2023 Господарський суд Донецької області справу №905/379/21 за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», Компанії Barlenco LTD (Барленко ЛТД) про визнання рішення наглядової ради №313 від 14.03.2018 недійсним, визнання правочину недійсним та витребування акцій передав за підсудністю до Господарського суду Запорізької області для розгляду в межах справи №908/2465/22 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча».

Зазначається, що ухвалою від 19.12.2022 у справі № 908/2465/22 Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі про банкрутство боржника - Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (Південне шосе, 80, каб.9, м.Запоріжжя, 69008; код ЄДРПОУ 00191129), ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів, ввів процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника призначив арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича.

Офіційне оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» суд здійснив 19.12.2022 (номер публікації 69739).

Відповідно до ч.2 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про відшкодування шкоди та/або збитків, завданих боржнику; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Ч.3 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що матеріали справи, в якій стороною є боржник, щодо майнових спорів з вимогами до боржника та його майна, провадження в якій відкрито до відкриття провадження у справі про банкрутство, надсилаються до господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, який розглядає спір по суті в межах цієї справи.

Не погодившись з ухвалою Господарського суду Донецької області від 17.11.2023 у справі №905/379/21, Приватне акціонерне товариство «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» звернулось до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скарго, у якій просило:

- змінити ухвалу Господарського суду Донецької області від 17.11.2023 у справі № 905/379/21, в частині підстав направлення справи № 905/379/21 за підсудністю до Господарського суду Запорізької області;

- передати справу № 905/379/21 за підсудністю до Господарського суду Запорізької області на підставі п. 8 статті 30 ГПК України.

За підсумками апеляційного перегляду, постановою від 11.01.2024 Східний апеляційний господарський суд апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» залишив без задоволення, а ухвалу Господарського суду Донецької області від 17.11.2023 у справі № 905/379/21 - без змін.

Після завершення апеляційного перегляду Східний апеляційний господарський суд повернув матеріали справи до Господарського суду Донецької області.

Господарський суд Донецької області, у свою чергу, із супровідним листом від 26.01.2024, відповідно до ст.31 ГПК України та на виконання ухвали цього суду від 17.11.2023 у справі № 905/379/21 направив матеріали справи № 905/379/21 за підсудністю до Господарського суду Запорізької області.

02.02.2024 справа № 905/379/21 надійшла до Господарського суду Запорізької області.

За результатами автоматизованого розподілу, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 02.02.2024 розгляд судової справи № 905/379/21 визначено судді Ніколаєнку Р.А., в провадженні якого перебуває справа № 908/2465/22 про банкрутство ПрАТ «ММК ім.Ілліча».

З огляду на викладені вище обставини та правові норми, ухвалою від 07.02.2024 Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Р.А. справу № 905/379/21 за позовом ОСОБА_1 до відповідача 1 - ПрАТ «ММК ім.Ілліча» та відповідача 2 - Компанії Барленко ЛТД (Barlenco LTD) про визнання рішення Наглядової ради ПрАТ «ММК ім.Ілліча» №313 від 14.03.2018 недійсним, визнання правочину недійсним та витребування акцій прийняв до розгляду в межах справи про банкрутство ПрАТ «ММК ім.Ілліча»; зважаючи на характер спірних правовідносин, вирішив розглядати справу за правилами загального позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених Кодексом України з процедур банкрутства. Підготовче засідання суд призначив на 04.03.2024, 10.00.

Ухвалою від 23.02.2024 суд задовольнив заяву відповідача-1 ПрАТ «ММК ім.Ілліча» про участь у судовому засіданні у справі №908/2465/22 (905/379/21) в режимі відеоконференції (вих.б/н від 22.02.2024) та дозволив участь представників ПрАТ «ММК ім.Ілліча» - адвоката Чайкіної Катерини Олегівни та адвоката Гінінгера Андрія Анатолійовича у судовому засіданні, призначеному на 04.03.2024 о 10.00, а також в наступних засіданнях по справі №908/2465/22(905/379/21), в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів представників за допомогою системи "vkz.court.gov.ua".

Ухвалою від 07.02.2024, наряду з іншим, суд зобов`язав Позивача надати позиції (у письмовому вигляді) по поданих у справу заявах щодо зміни складу відповідачів та предмета позову (чи підтримуються заявлення на теперішній час чи ні) та остаточно визначити предмет позову, подавши відповідну заяву.

Зазначається, що від імені Позивача - ОСОБА_1 у справі діє її представник - адвокат Бєлкін Л.М.

08.02.2024 суд отримав пояснення Позивача щодо виконання вимог ухвали від 07.02.2024 (б/н від 08.02.2024), у яких Позивач підтверджує, що позовні вимоги, які передаються на вирішення суду, сформульовані у заяві № 4 від 13.11.2023.

Від Відповідача-1 - ПрАТ «ММК ім.Ілліча» на дату призначеного підготовчого засідання Господарський суд Запорізької області отримав відзив по справі № 908/2465/22(905/379/21) (б/н від 22.02.2024). Відповідач-1 заперечує проти позовних вимог, а також заперечує проти визначення Позивачем у заяві № 4 складу відповідачів.

Позивачем, в свою чергу, подано відповідь сторони Позивачки на відзив на позовну заяву (б/н від 28.02.2024).

Крім того, представник Позивача подав клопотання про відкладення розгляду справи (б/н від 28.02.2024), просить відкласти підготовче засідання, призначене на 04.03.2024, 10.00, у зв`язку із зайнятістю у іншій справі в апеляційному провадженні, надав докази в підтвердження. Заявлення суд врахував та прийняв.

Підготовче засідання 04.03.2024 відбулося в режимі відеоконференції за участі представника Відповідача-1 поза межами приміщення суду та зафіксовано за допомогою програмного забезпечення «vkz.court.gov.ua».

В засіданні суд вирішив питання відносно заяви Позивача про зміну предмета позову № 4 від 13.11.2023, згідно з якою Позивач також збільшила коло відповідачів.

Постановленою за підсумками засідання ухвалою від 04.03.2024 суд, окрім іншого, за клопотанням Позивача залучив до участі у справі співвідповідачів: відповідача-3 - Компанію «Metinvest Managament B.V.» / Метінвест Менеджмет Б.В. , Nassaulaan 2 A, 2514JS s-Gravenhage, the Netherlands / Нассаулан 2 А, 2514JS м.Гаага, Нідерланди (номер в торговельному реєстрі Торгової палати Нідерландів: 67253598); відповідача-4 - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ); підготовче засідання по справі № 908/2465/22(905/379/21) за позовом ОСОБА_1 суд відклав до 08.04.2024, 12.00. При цьому суд зобов`язав позивача направити копію позовної заяви та заяви про зміну предмету позову № 4 від 13.11.2023 всім без виключення відповідачам (яким заяви не направлені до цього часу), докази направлення - представити суду.

На дату засідання - 08.04.2024 від представника Позивача, адвоката Бєлкіна Л.М. за допомогою підсистеми "Електронний суд" ЄСІКС суд отримав:

- 04.04.2024: клопотання про відкладення розгляду справи (вих.б/н від 03.04.2024), з уточненням (вих.б/н від 03.04.2024) - щодо зазначення заявника, в якому представник Позивача просив відкласти засідання суду на більш пізній термін у справі через його перебування у відрядженні за кордоном;

- 05.04.2024: додаткові пояснення відносно визначення відповідачем за позовними вимогами Компанії Барленко ЛТД ( Barlenco LTD ).

Будь-яких інших документів від позивача / представника позивача станом на день засідання 08.04.2024 суд не отримав.

Відповідачі 2, 3, 4 та розпорядник майна відзиву, будь-яких пояснень щодо обставин спору суду не надали.

Учасники у підготовче засідання 08.04.2024 не з`явилися, у зв`язку з чим фіксація процесу технічним засобом згідно з ч.3 ст.222 ГПК України не здійснювалась.

Дослідивши наявні на день засідання матеріали справи, суд встановив наявність підстав для залишення позовної заяви (з урахуванням заяви Позивача про зміну предмета позову № 4 від 13.11.2023) без руху та ухвалою від 08.04.2024 залишив позовну заяву без руху згідно з частиною 11 ст.176 ГПК України.

Ухвалою від 25.04.2024, відповідно до ч.12 ст.176 ГПК України, суд продовжив розгляд справи на стадії підготовчого провадження, підготовче засідання по справі № 908/2465/22(905/379/21) за позовом ОСОБА_1 призначив на 08.05.2024, 14.30.

Крім того, суд призначив до розгляду у засіданні клопотання Відповідача-1 (вих.б/н від 29.11.2023), подане у справу під час перебування матеріалів справи в провадженні Господарського суду Донецької області, про залучення до участі у розгляді справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Фонд державного майна України (01133, м.Київ, вул.Генерала Алмазова, 18/9; код ЄДРПОУ: 00032945) та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (01010, м.Київ, вул.Князів Острозьких, буд. 8, корпус 30; код ЄДРПОУ: 37956207).

23.04.2024 суд отримав додаткові пояснення у справі Відповідача-1 (б/н від 23.04.2024), у яких Відповідачем-1 наведені додаткові заперечення проти позовних вимог, в тому числі з огляду на залучення у справі співвідповідачів.

03.05.2024 до суду надані заперечення Позивача проти аргументів додаткових пояснень Відповідача-1 (б/н від 03.05.2024) та одночасно представник Позивача - адвокат Бєлкін Л.М. заявив клопотання про участь в засіданнях з розгляду справи №908/2465/22 (905/379/21) в режимі відеоконференції.

Ухвалою від 07.05.2024 суд клопотання представника Позивача задовольнив та дозволив участь представника Позивача - адвоката Бєлкіна Л.М. в судовому засіданні, призначеному на 08.05.2024 о 14.30, а також в наступних засіданнях по справі №908/2465/22(905/379/21), в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів представника за допомогою системи "vkz.court.gov.ua"

У підготовчому засіданні 08.05.2024 оголошувалась перерва до 09.05.2024, 13.30.

На засідання 09.05.2024 представник Позивача подав заперечення проти залучення у справі третіх осіб (б/н від 08.05.2024), у яких просить відмовити у задоволенні клопотання Відповідача-1 про залучення до участі у розгляді справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Фонд державного майна України та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Підготовче засідання 08.05.2024 та 09.05.2024 відбулося за участі представника Позивача та представника Відповідача-1 в режимі відеоконференцзв`язку поза межами приміщення суду та зафіксовано за допомогою програмного забезпечення «vkz.court.gov.ua».

Розглянувши клопотання Відповідача-1 про залучення до участі у справі третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, суд не знайшов підстав для його задоволення.

Статтею 50 ГПК України передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи (ч.1). У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі (ч.3).

Відповідач-1 - ПрАТ "ММК ім.Ілліча" звернувся до суду із клопотанням про залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Фонду державного майна України (надалі - Фонд) та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі - Комісія). Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що предметом спору у цій справі є обставини заниження ціни обов`язкового продажу акцій в рамках процедури обов`язкового продажу акцій ПрАТ «ММК ім.Ілліча». Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», Фонд у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності здійснює: державне регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; контроль за виконанням суб`єктами оціночної діяльності та оцінювачами вимог законодавства; контроль за дотриманням єдності методичного та організаційного забезпечення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності та інше. Таким чином, Фонд здійснює контрольні функції у сфері оцінки майна, в тому числі при оцінці вартості акцій для цілей обов`язкового продажу акцій, а отже може надати пояснення щодо відповідності процедури оцінки ринкової вартості 1 (однієї) простої іменної акцій в ПрАТ «ММК ім.Ілліча» вимогам законодавства України, тому його необхідно залучити на стороні відповідача.

Посилаючись на положення п.32-1 ч.1 ст.8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Відповідач-1 зазначив, що Комісія має право здійснювати контроль за виконанням учасниками ринку вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" щодо обов`язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно) - власника домінуючого контрольного пакета акцій, тому рішення у справі № 905/379/21 впливає на можливість реалізації Комісією права, передбаченого вказаною нормою Закону.

Клопотання Відповідача-1 не узгоджуються з правовим змістом ст.50 ГПК України. Слід визнати, що судове рішення зі спору у даній справі не вплине на права чи обов`язки Фонду, Комісії щодо відповідача. Виконання Фондом та Комісією контролюючих функцій у певних галузях перебуває у іншому правовому полі та не означає можливість впливу судового рішення на права чи обов`язки Фонду, Комісії щодо відповідача.

З огляду на приведене, клопотання Відповідача-1 про залучення третіх осіб суд відхилив.

За положеннями ч.1 ст.177 ГПК України завданням підготовчого провадження є, зокрема, остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

У відповідності до ч.3 ст.177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

У відповідності до ч.1 ст.195 ГПК України суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.

З пояснень представників в засіданні послідувало, що з їх боку всі бажані та можливі процесуальні дії вчинені, а тому наявні підстави для переходу до стадії розгляду справи по суті.

Таким чином, підготовче провадження слід закрити та призначити справу до судового розгляду по суті.

Зважаючи на зазначені процесуальні строки, суд зазначає, що відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожній фізичній або юридичній особі гарантується право на розгляд судом упродовж розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної або господарської справи, а також справи про адміністративне правопорушення, в якій вона є стороною.

Поняття розумного строку не має чіткого визначення, проте розумним слід уважати строк, який необхідний для вирішення справи у відповідності до вимог матеріального та процесуального законів.

За приписом ст.2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Європейський Суд з прав людини зазначає, що розумність тривалості провадження повинна визначатися з огляду на обставини справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів влади, а також ступінь важливості предмета спору для заявника (див. рішення Європейського Суду з прав людини у справах Савенкова проти України, no. 4469/07, від 02.05.2013, Папазова та інші проти України, no. 32849/05, 20796/06, 14347/07 та 40760/07, від 15.03.2012).

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

З огляду на завдання господарського судочинства, враховуючи ступінь складності справи, суд визнав за необхідне продовжити строк підготовчого провадження відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Європейська конвенція з прав людини).

За погодженням з представниками судове засідання призначено на 12.06.2024, 14.30.

При призначенні дати та часу наступного засідання суд врахував подані та задоволені судом клопотання (заяви) учасників про участь в засіданні в режимі відеоконференцзв`язку,

На підставі викладеного, керуючись ст. 2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 3, 12, 177, 185, 195, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Відповідача-1 - ПрАТ «ММК ім.Ілліча» про залучення Фонду державного майна України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до участі у справі № 908/2465/22(905/379/21) у якості третіх осіб без самостійних вимог на стороні відповідача - залишити без задоволення.

2. Продовжити строк підготовчого провадження відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

3. Закрити підготовче провадження у справі №908/2465/22(905/3479/21) та призначити справу до судового розгляду по суті.

Судове засідання призначити на 12.06.2024 о 14.30.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4 в режимі відеоконференції для представників відповідача-1 ПрАТ «ММК ім.Ілліча» - адвоката Чайкіної Катерини Олегівни ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та адвоката Гінінгера Андрія Анатолійовича ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), представника позивача адвоката Бєлкіна Леоніда Михайловича ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) поза межами приміщення суду з використанням власних засобів, за допомогою системи "vkz.court.gov.ua".

Явку учасників в засідання суду визнати обов`язковою.

Контактні дані Господарського суду Запорізької області: вебсайт https://zp.arbitr.gov.ua; е-mail: inbox@zp.arbitr.gov.ua; номер Єдиного контакт-центру судової влади України (044) 207-35-46. Номер телефону гарячої лінії суду: (061) 764-89-30.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі "Судова влада України" в мережі Інтернет за вебадресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.

Копії ухвали надіслати сторонам, представникам, в т.ч. представнику позивача адвокату Бєлкіну Л.М., розпоряднику майна ПрАТ «ММК ім.Ілліча», (за наявності - до кабінетів Електронного суду / на наявні у справі адреси електронної пошти з КЕП судді).

Повідомлення про дану ухвалу, дату та час засідання суду по справі оприлюднити на офіційному сайті Господарського суду Запорізької області вебпорталу «Судова влада України».

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст. 235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Текст ухвали складено та підписано 14.05.2024.

Суддя Р.А.Ніколаєнко

СудГосподарський суд Запорізької області
Дата ухвалення рішення09.05.2024
Оприлюднено15.05.2024
Номер документу119010528
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи про банкрутство, з них: майнові спори, стороною в яких є боржник, з них: спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна

Судовий реєстр по справі —908/2465/22

Рішення від 17.06.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 11.06.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Судовий наказ від 06.06.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 14.05.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 10.05.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 06.06.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Рішення від 07.05.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 16.05.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 16.05.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 09.05.2024

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Ніколаєнко Р.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні