ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

6/295-06

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця,  Хмельницьке шосе, 7  тел. 66-03-00, 66-11-31      http://vn.arbitr.gov.ua

_____________________________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

"26" лютого 2008 р.          Справа № 6/295-06

за позовом:Фермерського господарства "Ятрань", м. Гайворон.   

до:Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія" "Nemiroff", м. Немирів.  

про стягнення  на суму 44907,39 грн.

Головуючий суддя          

При секретарі судового засідання  

Представники :

позивача     :   І.Лесько ( до 12.12.05)

відповідача :   А.Лахнік ( дор. від  09.01.2008)

В С Т А Н О В И В :

Подано позов про стягнення 44907 грн. 39 коп. в т. р. за договором № 11тр/2004 від 24.05.2004  заборгованості у сумі 24937 грн. 73 коп. та за договором № 4 експ/2005 від 15.11.2005 заборгованості у сумі 19969 грн.66 коп.

 Позивач подав заяву про збільшення розміру позовних вимог  до суми 46620 грн. 20 коп., в т. р.   за договором № 11тр/2004 від 24.05.2004  заборгованості у сумі 26342 грн. 68 коп. та за договором № 4 експ/2005 від 15.11.2005 заборгованості  у сумі 20277 грн.52 коп.

 Відповідач подав  зустрічній позов про  стягнення 202753 грн. 16 коп. збитків, що виникли у відповідача  з договору  № 4 експ/2005 від 15.11.2005 в зв'язку із порушенням позивачем зобов'язань  викладених у п.3.1.1., п. 3.1.2, п.3.1.6  Договору, пов'язаних з організацією перевезення  та представленням інтересів відповідача у взаємовідносинах з перевізниками, який прийнятий до провадження ухвалою від 15.09.2006 р.

Сторони надали суду заяву про затвердження мирової угоди по справі № 6/295-06 та мирову угоду   наступного змісту:

„Фермерське господарство «Ятрань» (надалі - «Позивач»), в особі Лесько Ігор Іванович, шо діє на підставі довіреності №3150 від12 грудня 2005 року, посвідченої приватним нотаріусом Гайворонського районного нотаріального округу Кіровоградської області Линюк Н.А. з однієї сторони та Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff» (надалі - «Відповідач»), в особі представника Лахніка Андрія Олександровича, 03.01.1979 року народження, паспорт серії АА №011577, виданий Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій області 17.08.1995 року, ідентифікаційний номер 2885701579, що діє на підставі довіреності №008 від 09.01.2008 року, з іншої сторони надалі спільно іменовані також як "Сторони", які є сторонами у судовому провадженні по справі № 6/295-06, порушеній за позовом Фермерського господарства «Ятрань» до Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія « Nemiroff » про стягнення 44 907 (сорок чотири тисячі дев'ятсот сім) гривень 39 копійок заборгованості за договірними зобов'язаннями (надалі - «Справа»), керуючись статтею 78 Господарського процесуального кодексу України, дійшли взаємної згоди про наступне:

1.Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія « Nemiroff » та Фермерське господарство «Ятрань» досягли згоди, що розмір сумарної заборгованості Відповідача перед Позивачем за договірними зобов'язаннями, які виникли відповідно до укладених між Сторонами договорів № 1 Ітр/2004 від 24.05.2004 року та № 4експ/2005 від 15.11.2005 року становить 46 059 (сорок шість тисяч п'ятдесят дев'ять) гривень 60 копійок.

2.Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія Nemiroff » визнає своє зобов'язання по сплаті Фермерському господарству «Ятрань» заборгованості за вказаними договорами в розмірі 46 059 (сорок шість тисяч п'ятдесят дев'ять) гривень 60 копійок та зобов'язується сплатити Фермерському господарству «Ятрань» борг в розмірі 46 059 (сорок шість тисяч п'ятдесят дев'ять) гривень 60 копійок в добровільному порядку протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту затвердження даної мирової угоди судом.

3.Сторони досягли згоди, що Відповідач відмовляється від поданої зустрічної позовної заяви про стягнення з Фермерського господарства «Ятрань» 202 753 (двохсот двох тисяч сімсот п'ятдесяти трьох) гривень 16 копійок.

Позивач, в свою чергу, в добровільному порядку відмовляється від будь-яких інших можливих претензій до Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія «Nemiroff », які можуть виникнути внаслідок виниклої заборгованості за договорами, зокрема:

-          щодо відшкодування Фермерському господарству «Ятрань» збитків, які виникли в результаті несвоєчасного виконання Відповідачем грошового зобов'язання по сплаті вартості наданих Позивачем послуг за договорами;

-          щодо відшкодування Фермерському господарству «Ятрань» витрат по сплаті державного мита та інформаційно-технічних послуг по забезпеченню судового процесу.

4.Ця Мирова угода діє з моменту підписання Сторонами та винесення господарським судом Вінницької області ухвали про затвердження цієї угоди.

5.Цю Мирову угоду укладено при повному розумінні Сторонами її предмету і термінології в 3-х примірниках (один - залишається в матеріалах господарської справи, в процесі якого укладена ця угода, інші залишаються у Сторін - по одному примірнику кожній Стороні), які мають однакову юридичну силу, складені українською мовою.

6.Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі і держави, а наслідки затвердження мирової угоди судом, що передбачені статтею 121 ГПК України, їм роз'яснені і зрозумілі.

7.Сторони заявляють, що після підписання цієї Мирової угоди ні Позивач, ні Відповідач не матимуть один до одного жодних претензій, що стосуються предмету Справи.

8.Судові витрати покладаються на Позивача.

       Вказана мирова угода не суперечить чинному законодавству, відповідає фактичним обставинам і матеріалам справи і підлягає затвердженню судом на підставі ст. 78 ГПК України.

Керуючись ст.ст.    78, п.7 ст.80   ГПК України, -

У Х В А Л И В :

Затвердити мирову угоду , укладену сторонами по справі №6/295-06 наступного змісту:

„Фермерське господарство «Ятрань» (надалі - «Позивач»), в особі Лесько Ігор Іванович, шо діє на підставі довіреності №3150 від12 грудня 2005 року, посвідченої приватним нотаріусом Гайворонського районного нотаріального округу Кіровоградської області Линюк Н.А. з однієї сторони та Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff» (надалі - «Відповідач»), в особі представника Лахніка Андрія Олександровича, 03.01.1979 року народження, паспорт серії АА №011577, виданий Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій області 17.08.1995 року, ідентифікаційний номер 2885701579, що діє на підставі довіреності №008 від 09.01.2008 року, з іншої сторони надалі спільно іменовані також як "Сторони", які є сторонами у судовому провадженні по справі № 6/295-06, порушеній за позовом Фермерського господарства «Ятрань» до Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія « Nemiroff » про стягнення 44 907 (сорок чотири тисячі дев'ятсот сім) гривень 39 копійок заборгованості за договірними зобов'язаннями (надалі - «Справа»), керуючись статтею 78 Господарського процесуального кодексу України, дійшли взаємної згоди про наступне:

         1. Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія « Nemiroff » та Фермерське господарство «Ятрань» досягли згоди, що розмір сумарної заборгованості Відповідача перед Позивачем за договірними зобов'язаннями, які виникли відповідно до укладених між Сторонами договорів № 1 Ітр/2004 від 24.05.2004 року та № 4експ/2005 від 15.11.2005 року становить 46 059 (сорок шість тисяч п'ятдесят дев'ять) гривень 60 копійок.

        2 .Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія Nemiroff » визнає своє зобов'язання по сплаті Фермерському господарству «Ятрань» заборгованості за вказаними договорами в розмірі 46 059 (сорок шість тисяч п'ятдесят дев'ять) гривень 60 копійок та зобов'язується сплатити Фермерському господарству «Ятрань» борг в розмірі 46 059 (сорок шість тисяч п'ятдесят дев'ять) гривень 60 копійок в добровільному порядку протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту затвердження даної мирової угоди судом.

       3. Сторони досягли згоди, що Відповідач відмовляється від поданої зустрічної позовної заяви про стягнення з Фермерського господарства «Ятрань» 202 753 (двохсот двох тисяч сімсот п'ятдесяти трьох) гривень 16 копійок.

Позивач, в свою чергу, в добровільному порядку відмовляється від будь-яких інших можливих претензій до Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія «Nemiroff », які можуть виникнути внаслідок виниклої заборгованості за договорами, зокрема:

-          щодо відшкодування Фермерському господарству «Ятрань» збитків, які виникли в результаті несвоєчасного виконання Відповідачем грошового зобов'язання по сплаті вартості наданих Позивачем послуг за договорами;

-          щодо відшкодування Фермерському господарству «Ятрань» витрат по сплаті державного мита та інформаційно-технічних послуг по забезпеченню судового процесу.

4. Ця Мирова угода діє з моменту підписання Сторонами та винесення господарським судом Вінницької області ухвали про затвердження цієї угоди.

5. Цю Мирову угоду укладено при повному розумінні Сторонами її предмету і термінології в 3-х примірниках (один - залишається в матеріалах господарської справи, в процесі якого укладена ця угода, інші залишаються у Сторін - по одному примірнику кожній Стороні), які мають однакову юридичну силу, складені українською мовою.

6.Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі і держави, а наслідки затвердження мирової угоди судом, що передбачені статтею 121 ГПК України, їм роз'яснені і зрозумілі.

7.Сторони заявляють, що після підписання цієї Мирової угоди ні Позивач, ні Відповідач не матимуть один до одного жодних претензій, що стосуються предмету Справи.

8.удові витрати покладаються на Позивача.”

 Провадження у справі за первісним та зустрічним позовом припинити.

          

Суддя                                                     

Дата ухвалення рішення 26.02.2008
Оприлюднено 11.03.2008

Судовий реєстр по справі 6/295-06

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.02.2008 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 14.02.2008 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 14.12.2006 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 06.11.2006 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 11.10.2006 Господарський суд Вінницької області Господарське
Постанова від 18.09.2006 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 15.09.2006 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 22.06.2006 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 6/295-06

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону