ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

22.09.11р. Справа № 8/67-09

За позовом Товариства з обмеженою відповідальніст ю "Ферро-Люкс, ЛТД" (м. Запоріжжя )

до Відкритого акціонер ного товариства "Лемкар" (м. Кр ивий Ріг)

про стягнення 493 957,50 грн.

Суддя Дубінін І.Ю.

Представники:

Від позивача: О СОБА_1 - представник (дов. б/№ в ід 05.01.09р.0

від відповідача: не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмежено ю відповідальністю "Ферро-Лю кс, ЛТД"" (далі-позивач) звернул ось до господарського суду з позовом до Відкритого акціо нерного товариства "Лемкар" (д алі-відповідач) про стягненн я 493 957,50 грн.

У зв' язку з тим, що розгляд справи № 8/67-09 був неможливим до розгляду пов'язаної з нею сп равою №Б29/Б15/Б26/Б2/67/00, ухвалою суд у від 22.06.2009р. провадження у спра ві було зупинено.

Станом на 16.08.11р. вказаних вище відомостей позивач суду не н адав.

Листом суду від 16.08.11р. було на діслано запит про надання ін формації щодо результату роз гляду справи №Б29/Б15/Б26/Б2/67/00.

Листом від 18.08.11р. було повідом лено, що ухвалою суду у справі № Б29/Б15/Б26/Б2 /67/00 Відкрите акціонерне товар иство "Лемкар" ліквідовано.

Ухвалою господарського су ду від 29.08.11р. було поновлено про вадження у справі та признач ено до розгляду на 22.09.11р.

Відповідач у судове засід ання не з'явився, витребувані судом документи не надав.

Згідно довідки Єдиного дер жавного реєстру юридичних ос іб та фізичних осіб - підприєм ців за № 11180072 станом на 20.09.2011 року п рипинено державну реєстраці ю Відкритого акціонерного то вариства "Лемкар", у зв'язку з т им, що товариство ліквідован о.

Відповідно п. 6 ч. 1 ст. 80 господ арський суд припиняє провадж ення у справі, якщо підприємс тво чи організацію, які є стор онами, ліквідовано.

На підставі вищевикладено го, керуючись п. 6 ч. 1 ст. 80, ст. 86 Гос подарського процесуального кодексу України, господарсь кий суд, -

УХВАЛИВ:

Припинити провадження у справі.

Суддя І.Ю. Дубінін

Дата ухвалення рішення 22.09.2011
Зареєстровано 07.10.2011
Оприлюднено 10.10.2011

Судовий реєстр по справі 8/67-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.09.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 29.08.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 06.08.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 09.07.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 22.06.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.05.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 19.05.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.04.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 16.04.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 06.03.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 8/67-09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону