Рішення
від 19.10.2011 по справі 38/304
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

38/304

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  38/304

20.10.11

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Голден Дістрібьюшн»

ДоТовариства з обмеженою відповідальністю «Львівкондитер»

Простягнення 173161,83 грн.

Суддя Власов Ю.Л.

Представники:

Від позивача Гавриленко О.,О.

Від відповідачане з'явилися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовною заявою до Відповідача про стягнення заборгованості в сумі 173161,83 грн., з яких 148972,32 грн. основного боргу, 6429,75 грн. пені, 4298,86 грн. 10% річних, 3032,85 грн. інфляційні втрати та 10428,05 грн. штрафу в розмірі 7%.

Заявлені позовні вимоги Позивач обґрунтовує наступним. Між Позивачем та Відповідачем був укладений договір дистрибуції №168Д, відповідно до якого Позивач поставив та передав у власність Відповідача товар, а Відповідач прийняв товар, проте за нього не розрахувався у повному обсязі, у зв'язку з чим у нього виникла заборгованість.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.08.11р. провадження у справі було порушено, позовна заява прийнята до розгляду, розгляд справи був призначений на 15.09.11р. В судовому засіданні розгляд справи відкладався.

Судом  досліджені надані суду докази та матеріали. В результаті дослідження наданих суду доказів та матеріалів, слухання Позивача суд, -

ВСТАНОВИВ:

01.11.10р. між Позивачем та Відповідачем був укладений договір дистрибуції №168Д, відповідно до якого Позивач на умовах, передбаченим договором, продає, поставляє і передає у власність Позивача товар, а Відповідач зобов'язується прийняти товар та своєчасно оплатити отриманий товар на умовах передбачених договором і по цінам вказаним у накладних.

Відповідно до п.8.1. вказаного договору ціна товару, який продається, поставляється та передається Позивачем Відповідачу на виконання умов договору встановлюється в національній валюті України та вказуються в відповідній накладній на основі яких відбувається передача Позивачем товару (партії) Відповідачу.

Згідно п.8.2. Відповідач зобов'язується оплатити проданий, поставлений, переданий Позивачем Відповідачу товар протягом 21 календарного дня з дати отримання товару.

Відповідно до п.13.1. вказаного договору, якщо Відповідач не оплатить товар у термін, вказаний в п.8.2. договору, Відповідач зобов'язаний виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної ставки НБУ, яка діяла в період прострочення, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення та додатково до пені відшкодувати понесені Позивачем збитки у повному обсязі, незалежно від об'ємів таких збитків. У випадку, якщо Відповідач порушив встановлений в договорі термін оплати товару, то за весь час порушення строків оплати Відповідач повинен виплатити Позивачу 10% річних від суми невиконаного (грошового) зобов'язання. У випадку порушення строків оплати зобов'язань передбачених п.8.2. цього договору більш ніж на 30 календарних днів Відповідач додатково сплачує Позивачу штраф у розмірі 7% від ціни невиконаного (порушеного) зобов'язання згідно договору дистрибуції №168Д.

На виконання умов договору дистрибуції №168Д Позивач на умовах, передбаченим договором, продавав, а Відповідач приймав товар, проте розраховувався за нього неповністю та несвоєчасно, що підтверджується видатковими накладними, платіжними дорученнями, актом звіряння та іншими матеріалами справи копії яких залучені до матеріалів справи.

На день вирішення спору у Відповідача існує заборгованість перед Позивачем в сумі 148972,32 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги Позивача підлягають задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно зі ст.526 Цивільного кодексу України зобов‘язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства. Відповідно до ст.193 Господарського кодексу України суб‘єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов‘язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Згідно з ст.525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Відповідно до ст.530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Як встановлено судом 01.11.10р. між Позивачем та Відповідачем був укладений договір дистрибуції №168Д, відповідно до якого Позивач на умовах, передбаченим договором, продає, поставляє і передає у власність Позивача товар, а Відповідач зобов'язується прийняти товар та своєчасно оплатити отриманий товар на умовах передбачених договором і по цінам вказаним у накладних. Відповідно до п.8.1. вказаного договору ціна товару, який продається, поставляється та передається Позивачем Відповідачу на виконання умов договору встановлюється в національній валюті України та вказуються в відповідній накладній на основі яких відбувається передача Позивачем товару (партії) Відповідачу. Згідно п.8.2. Відповідач зобов'язується оплатити проданий, поставлений, переданий Позивачем Відповідачу товар протягом 21 календарного дня з дати отримання товару.

Як встановлено судом, на виконання умов договору дистрибуції №168Д Позивач на умовах, передбаченим договором, продавав, а Відповідач приймав товар, проте розраховувався за нього неповністю та несвоєчасно, що підтверджується видатковими накладними, платіжними дорученнями, актом звіряння та іншими матеріалами справи копії яких залучені до матеріалів справи. На день вирішення спору у Відповідача існує заборгованість перед Позивачем в сумі 148972,32 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Враховуючи викладене, суд вважає позовні вимоги Позивача про стягнення з Відповідача заборгованості за поставлений товар в сумі 148972,32 грн., обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до п.13.1. договору дистрибуції № 168Д у  випадку, якщо Відповідач порушив встановлений в договорі термін оплати товару, то за весь час порушення строків оплати Відповідач повинен виплатити Позивачу 10% річних від суми невиконаного (грошового) зобов'язання.

Враховуючи викладене суд вважає за можливе задовольнити вимоги Позивача про стягнення з Відповідача суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції частково в сумі       149913,92грн. та 10% річних в сумі 4298,86 грн.

Відповідно до ст.549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно з ст.231 Господарського кодексу України штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за весь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Відповідно до ст.232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Відповідно до п.13.1. вказаного договору, якщо Відповідач не оплатить товар у термін, вказаний в п.8.2. договору, Відповідач зобов'язаний виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної ставки НБУ, яка діяла в період прострочення, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення та додатково до пені відшкодувати понесені Позивачем збитки у повному обсязі, незалежно від об'ємів таких збитків. У випадку порушення строків оплати зобов'язань передбачених п.8.2. цього договору більш ніж на 30 календарних днів Відповідач додатково сплачує Позивачу штраф у розмірі 7% від ціни невиконаного (порушеного) зобов'язання згідно договору дистрибуції №168Д.

За вказаних обставин суд вважає за можливе задовольнити вимоги Позивача про стягнення з Відповідача пені в сумі 6429,75 грн. та 7% від ціни невиконаного (порушеного) зобов'язання в сумі 10428,05 грн.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст.4, 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівкондитер»(80381, Львівська обл., Жовківський район, м. Дубляни, вул. Вокзальна, 11; код 33476922) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Голден Дістрібьюшн»(04212, м. Київ, вул. М. Тимошенка, 9; код 36081058) борг з урахуванням встановленого індексу інфляції в сумі 149913 (сто сорок дев'ять тисяч дев'ятсот тринадцять)  грн. 92 коп., 10% річних в сумі 4148 (чотири тисячі сто сорок вісім) грн. 23 коп., пеню в сумі 6429 (шість тисяч чотириста двадцять дев'ять) грн. 75 коп., 7% від ціни невиконаного (порушеного) зобов'язання в сумі 10428 (десять тисяч чотириста двадцять вісім) грн. 05 коп., державне мито в сумі 1709 (одна тисяча сімсот дев'ять) грн. 20 коп. та витрати з інформаційно-технічного забезпечення судового процесу в розмірі 232 (двісті тридцять дві) грн. 94 коп.

3. В іншій частині у позові відмовити.

Суддя                                                                                   Ю.Л. Власов

Рішення підписане 02.11.2011 р.                    

Дата ухвалення рішення19.10.2011
Оприлюднено20.11.2011

Судовий реєстр по справі —38/304

Судовий наказ від 20.11.2016

Господарське

Господарський суд Донецької області

О.Ю. Філімонова

Ухвала від 08.11.2016

Господарське

Господарський суд Донецької області

О.Ю. Філімонова

Ухвала від 08.07.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жельне С.Ч.

Ухвала від 08.07.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жельне С.Ч.

Ухвала від 08.07.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жельне С.Ч.

Постанова від 22.04.2012

Господарське

Вищий господарський суд України

Дерепа В.І.

Постанова від 02.03.2012

Господарське

Донецький апеляційний господарський суд

Татенко В.М.

Ухвала від 14.02.2012

Господарське

Донецький апеляційний господарський суд

Татенко В.М.

Ухвала від 14.02.2012

Господарське

Донецький апеляційний господарський суд

Татенко В.М.

Ухвала від 02.02.2012

Господарське

Донецький апеляційний господарський суд

Татенко В.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні