Ухвала
від 20.12.2011 по справі 19/140
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬК ИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

8304 8, м.Донецьк, вул.Артема, 157

У Х В А Л А

ПРО В ІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

20.12.11 р. Спра ва № 19/140

Господарський суд Донецьк ої області у складі головуюч ого судді Демідової П.В.

При секретарі судового зас ідання Мозговій Н.І.

Розглянув у відкритому суд овому засіданні справу

за позовом: Виконавчого ком ітету Донецької міської ради

до відповідача: Приватного підприємства „Твій дім”, м. До нецьк

про стягнення заборговано сті в сумі 14 757,96 грн., з яких: осно вний борг - 13 889,60 грн., інфляцій не збільшення заборгованост і - 824,06 грн., 3% річних - 43,94 грн.

За участю представників ст орін:

від позивача: ОСОБА_1 за довіреністю

від відповідача: не з' явив ся

Виконавчий комітет Донець кої міської ради звернувся д о господарського суду Донець кої області з позовом до Прив атного підприємства „Твій ді м”, м. Донецьк про стягнення за боргованості в сумі 14 757,96 грн., з яких: основний борг - 13 889,60 грн ., інфляційне збільшення забо ргованості - 824,06 грн., 3% річних - 43,94 грн.

Ухвалою суду від 06.12.2011р. за вка заним позовом порушено прова дження по справі №19/140.

Представник позивача у суд овому засіданні підтримав по зовні вимоги.

Представник відповідача у судове засідання не з' явив ся.

Враховуючи нез' явлення у судове засідання відповідач а, ненадання сторонами витре буваних документів розгляд с прави слід відкласти.

Керуючись п.1-2 ст.77, ст.86 ГПК Ук раїни, господарський суд, -

У Х В А Л И В:

< Текст >

Відкласти розгляд справи на 10:45 год. 23.01.12 року.

Зобов' язати позивача зяв итись у судове засідання; над ати докази пред' явлень вимо г до позивача; виписки з банкі вського рахунку в разі частк ової оплати заборгованості в ідповідачем; довідку за підп исом керівника та головного бухгалтера про наявність спі рної заборгованості; докумен ти первинного бухгалтерсько го обліку, які відповідно до с т.ст.1, 9 Закону України „Про бух галтерський облік та фінансо ву звітність в Україні” підт верджують наявність заборго ваності у заявленій до стягн ення сумі; звірити розрахунк и з відповідачем щодо стягув аної заборгованості, розшире ний акт звіряння (з визначенн ям документів первинного бух галтерського обліку) з доказ ами відправки відповідачу на дати до матеріалів справи.

Зобов' язати відповідача зявитись у судове засідання; надати довіреність на предс тавника або інший документ, щ о підтверджує повноваження п редставника та відповідає ви могам чинного законодавства України; документ, що посвідч ує особу представника; право установчі документи (статут, свідоцтво про державну реєс трацію довідку з Єдиного дер жавного реєстру юридичних ос іб та фізичних осіб-підприєм ців в оригіналах та належним чином засвідчених копіях); до кази часткової сплати заборг ованості (за наявності); надат и суду відзив на позовну заяв у та документи, які підтвердж ують заперечення проти позов у; докази направлення відзив у на адресу позивача; звірити розрахунки з позивачем підп исаний акт звірки (з зауважен нями або без) надати суду.

Явка сторін у судове засіда ння обов' язкова

Суддя Демідова П.В .

< Список > < Дов ідник >

< Список > < Довід ник >

< Текст >

СудГосподарський суд Донецької області
Дата ухвалення рішення20.12.2011
Оприлюднено24.01.2012
Номер документу20949370
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —19/140

Ухвала від 12.10.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шаптала Є.Ю.

Ухвала від 25.08.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шаптала Є.Ю.

Ухвала від 10.02.2011

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Пелипенко Н.М.

Ухвала від 24.12.2010

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Пелипенко Н.М.

Ухвала від 13.01.2011

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Пелипенко Н.М.

Ухвала від 24.12.2010

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Пелипенко Н.М.

Ухвала від 09.02.2010

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Максимів Т. В.

Ухвала від 28.01.2010

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Максимів Т. В.

Ухвала від 09.02.2010

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Максимів Т. В.

Ухвала від 12.01.2010

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Максимів Т. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні