ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

4/301-07

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця,  Хмельницьке шосе, 7  тел. 66-03-00, 66-11-31       http://vn.arbitr.gov.ua

_________________________________________________________________________________________________

І м е н е м     У к р а ї н и

РІШЕННЯ

21 жовтня 2008 р.           Справа 4/301-07

за позовом: Державного підприємства "Державний резервний насіннєвий фонд України",  вул. Ямська, 32, м. Київ, 03038, код ЄДРПОУ 30518866      

до: товариства з обмеженою відповідальністю "Агрос",вул. Пролетарська, 14, м. Бар, Барський район, Вінницька область, 23000, код ЄДРПОУ 30870616

 

стягнення 329 615 грн. 75 коп..

Головуючий суддя     Білоус В.В.     

Cекретар судового засідання Логінов А.О.

Представники

          позивача :   Садковська Г. М., за довіреністю

          відповідача : не з'явився з невідомих для суду причин

ВСТАНОВИВ :

Відповідач вимоги ухвали від 16.09.2008 р. про явку в судове засідання повноважного представника та надання суду необхідних для вирішення спору доказів не виконав. Вказана ухвала направлена відповідачу рекомендованим листом на адресу вказану в позовній заяві підприємством зв'язку до суду не повернута. Це розцінюється судом як повідомлення належним чином відповідача про час і місце судового розгляду справи за його участю.

Відповідно до ч. 8 ст. 181 ГК України  договір вважається неукладеним тільки тоді, коли сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору.

Зміст договору № 2-026 від 08.09.2006р., доповнення до нього від 21.09.2006р. свідчать про те, що між сторонами досягнуто згоди зі всіх істотних умов передбачених ст. 180 ГК України, ст. 638, 712, 655, 691 ЦК України для договору поставки, купівлі-продажу (предмет договору, кількість найменування, ціна товару, строки поставки, оплати). Сторони виконали (відповідач частково щодо проведення оплати) договір поставки. Позивач передав відповідачеві насіння сільськогосподарських культур, а відповідач його частково оплатив. Виконання відповідачем своїх зобов'язань не в повному обсязі і стало причиною виникнення спору. Відповідач відзив на позов не надав. Неодноразово оскаржував судові акти, оскарження яких законодавством не передбачено, що позбавляло суд можливості на більше року вирішити спір по суті. Це суд розцінює як зловживання відповідачем своїми процесуальними правами і ухилення від обов'язків з метою затягування розгляду справи судом та відстрочення оплати за взятими перед позивачем зобов'язаннями.

Тому суд приходить до висновку про розгляд справи відповідно положень ст.75 ГПК України за наявними в ній матеріалами, оскільки його неявка не перешкоджає вирішенню спору.

Згідно ст. 20 ЦК України право на захист особа здійснює на свій розсуд. Нездійснення особою права на захист не є підставою для припинення цивільного права, що порушене, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до змісту ст. 546, ст. 572-593 ЦК України договір застави не є самостійним договором, а є забезпеченням за якимось іншим, в даному випадку договором поставки, зобов'язань, а відтак є похідним від нього. Неукладення договору застави про забезпечення зобов'язань за договором поставки не могла і не призвела до неукладеності договору поставки № 2-026 від 08.09.2006р.. Тому суд не бере до уваги п. 7.2 договору поставки.  

Заслухавши пояснення представника позивача, повно, всебічно і об'єктивно дослідивши надані в справу докази, надавши їм юридичну оцінку суд з'ясував, що позовні вимоги на підставі ст.11, 509, 525, 526, ч.1 ст. 530, 549, 550, 551, 655, 692, ч.5 ст.695, 712 ЦК України прийшов до висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню в сумі 329615 грн. 75 коп., а саме в сумі 253500 грн. 28 коп. боргу за насіння, 76065 грн. 17 коп. штрафу за прострочення в оплаті, оскільки стверджуються такими належними доказами, як копією договору № 2-026 від 08.09.2006р., доповненням до нього від 21.09.2006р., копіями довіреностей та видатковими накладними.

З огляду на предмет і характер зобов‘язань взятих сторонами в договорі № 2-026, між сторонами виникли правовідносини щодо поставки (купівлі – продажу) товару, які регулюються ст.655, 712 ЦК України. Причиною виникнення спору є невиконання відповідачем взятих на себе в договорі грошових зобов'язань щодо строків і суми оплати. Відповідно до ст. 525, 526, ч.1 ст. 530, 655, 712 ЦК України зобов'язання мають виконуватися відповідно до умов договору, в строк передбачений в ньому. Одностороння відмова від виконання договору не допускається.

Відповідно до ст. 230, 231 ГК України, ст. 549, 550, 551 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання має сплатити кредитору неустойку (пеню, штраф). В п.4.2 договору сторони передбачили сплату відповідачем штрафу в розмірі 30% від несплаченої  суми. Відповідач допустив прострочення в оплаті і не доплатив позивачеві 253550,58 грн. Відповідно до п. 4 договору, названих статей сума штрафу складає 76065 грн. 17 коп.

08.09.2006р. між позивачем (за договором  „Постачальник”) та відповідачем (за договором „Покупець”) було укладено договір поставки насіння № 2-026. За цим договором позивач брав зобов'язання передати відповідачу, а останній прийняти і оплатити насіння. Оплата мала бути проведена поетапно згідно п. 3 даного договору. На виконання вказаного договору позивач передав відповідачу насіння на суму 369760 грн. 58 коп.. Це стверджується видатковими накладними та довіреностями. Відповідач станом на 23.08.2007р. свої зобо»язання відповідно до умов договору виконав частково, а саме сплатив 116210 грн. Це свідчить про часткове погашення заборгованості перед позивачем. Проте відповідач свої зобов'язання за договором в строки і в сумі визначених в договорі не виконав і заборгував позивачу суму 253550 грн. 58 коп. Це і стало причиною виникнення спору. Наведене свідчить про те, що позовні вимоги є законними і обґрунтованими поданими в справу доказами.

В зв'язку із задоволенням позову судові витрати позивача на держмито в сумі 3296 грн. 16 коп., 118 грн. на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу, а загалом 3414 грн. 16 коп. на підставі ч. 2, 5 ст. 49 ГПК України підлягають відшкодуванню позивачу за рахунок відповідача.   

          Керуючись викладеним, ст.9, ст. 11, 509, 525, 526, ч.1 ст. 530, 549, 550, 551,655, 692, ч. 5 ст. 695, 712 ЦК України, ст. 233 ГК України, ст. 4-3, 4-5, 22, 28, 33, 36, 43, ч. 2, 5 ст. 49, ст. 75, 82, ст. 83, 84, 115, 116 ГПК України, -

ВИРІШИВ :

1.Позов задовольнити в сумі 329615 грн. 75 коп. заборгованості за поставлене насіння. Судові витрати в сумі 3296 грн. 16 коп. держмита, 118 грн. на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу покласти на відповідача.

2.Стягнути з  товариства з обмеженою відповідальністю "Агрос", вул. Пролетарська, 14, м. Бар, Барський район, Вінницька область, 23000, код ЄДРПОУ 30870616 (неповна інформація про реквізити: р/р 260003017064, в Філії АКБ Мрія м. Вінниця МФО 302559) на користь  Державного підприємства "Державний резервний насіннєвий фонд України",  вул. Ямська, 32, м. Київ, 03038, код ЄДРПОУ 30518866  (неповна інформація про реквізити: р/р 26004300002502 в Першій Київській філії АКБ "Форум" МФО 300948)  253550 грн. 58 коп. боргу за поставлене насіння, 76065 грн. 17 коп. штрафу за прострочення в оплаті, 3414 грн. 16 коп. для відшкодування витрат на держмито та інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Видати наказ в день набрання рішенням законної сили.

3.Копії даного рішення направити рекомендованою поштою позивачу, відповідачу або вручити їх повноважним представникам під розписку.

          Вступну та резолютивну частини рішення оголошено 21.10.2008р. Повний текст рішення відповідно до ст.84 ГПК України оформлено і підписано 22.10.2008р. Рішення набирає законної сили на протязі 10-ти днів з дня повного його оформлення і підписання.

Суддя                                             Білоус В.В.

 

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу

3 - відповідачу

Дата ухвалення рішення 21.10.2008
Оприлюднено 30.10.2008

Судовий реєстр по справі 4/301-07

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 21.10.2008 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 16.09.2008 Господарський суд Вінницької області Господарське
Постанова від 26.06.2008 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 14.03.2008 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 16.01.2008 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 05.12.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 02.11.2007 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.10.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 23.10.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 05.10.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4/301-07

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону