Постанова
від 09.04.2012 по справі б-39/57-05
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про визнання боржника банкрутом

"10" квітня 2012 р. Справа № Б-39/57-05

вх. № 5857/2-39

Суддя господарського суду Кононова О.В.

при секретарі судового засідання Дородіна І.А.

За участю представників сторін:

кредитора (ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України") - ОСОБА_1, дор. від 21.02.2012року №175/10.

Відділ з питань банкрутства ГУЮ в Харківській області - ОСОБА_2, дор. від 24.01.2012 року №13.

кредитора (ДК "Укргазвидобування" ) - ОСОБА_3, дор. від 26.12.2011 року №2-73д.

Державне агенство України з управління державними корпоративними правами та майном - ОСОБА_4, дор. від 09.11.2011року №20/1-2-38.

боржника - Трофименко В.С.

прокурор - Іванов В.В., посвідчення від 24.10.2011року №НОМЕР_2керуючий санацією - Костюк О.Г.

розпорядник майна - Булижин І.В.

Розглянувши справу за заявою

ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", м. Київ

до Первомайського ДП "Хімпром" м. Первомайський

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 10.09.2007 р. була введена процедура судової санації боржника Первомайського ДП "Хімпром", призначений керуючий санацією Дуденков Ю.Л. , який був зобов'язаний судом протягом трьох місяців з дня прийняття ухвали подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника. Господарський суду цією ухвалою зобов'язав керуючого санацією після схвалення або відхилення плану санації комітетом кредиторів надати суду план санації разом з протоколом комітету кредиторів для прийняття судом відповідного рішення.

Ухвалою суду від 02.04.2008 р. був затверджений запропонований керуючим санацією план санації Первомайського Державного підприємства „Хімпром" погоджений Міністерством промислової політики України (лист № 20/4-2-108 від 28.02.2008 року), Державним департаментом з питань банкрутства Міністерства економіки України (лист № 216-60-11/695 від 17.03.2008 року) та схвалений на підставі рішення комітету кредиторів від 20.02.2008 року.

Ухвалою суду від 04.08.2008 р. судом затверджено доповнення до плану санації Первомайського ДП „Хімпром" затвердженого ухвалою господарського суду Харківської області 02.04.2008р.

В подальшому неодноразово судом продовжувався строк санації боржника - востаннє до 10.09.2011 року.

14.11.2011 р. до канцелярії суду від керуючого санацією надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи копії фінансово-економічного аналізу результатів здійснення процедури банкрутства ДП "Хімпром".

28.11.2011 р. від голови комітету кредиторів ПДП "Хімпром" до канцелярії суду надійшло клопотання, в якому він просить суд затвердити звіт керуючого санацією ПДП "Хімпром", припинити процедуру санації боржника, визнати боржника банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.

21.03.2012 року від Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном надійшли письмові пояснення, в яких останнє просить суд продовжити процедуру санації Первомайського ДП "Хімпром" у справі № Б-39/57-05 на три місяці.

27.03.2012 р. від Фонду державного майна України надійшли письмові пояснення із зазначенням відомостей про нерухоме майно, яке перебуває на балансі Первомайського ДП "Хімпром".

В судовому засіданні керуючий санацією звітував про проведену санацію та просив суд задовольнити клопотання голови комітету кредиторів, припинити процедуру санації боржника, визнати боржника банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.

Розпорядник майна звітував про заходи вжиті в процедурі санації боржника, надав реєстр вимог кредиторів станом на 20.03.20012 р. Також розпорядник майна надав через канцелярію суду письмові пояснення щодо неможливості застосування процедури приватизації до боржника.

Присутні в судовому засіданні представники кредиторів та боржника підтримали клопотання голови комітету кредиторів щодо припинення процедури санації боржника, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

10.04.2012 р. від Державного агентства України з управління корпоративними правами та майном надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Керуючий санацією, розпорядник майна, представники кредиторів та боржника заперечували проти задоволення клопотання Державного агентства України з управління корпоративними правами та майном та відкладення розгляду справи.

Представник прокуратури, присутній в судовому засіданні підтримав клопотання проти відкладення розгляду справи.

Представник Агентства держмайна України в судовому засіданні зазначив, що Первомайське державне підприємство "Хімпром" входить до сфери управління Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном. Листом від 03 квітня 2012 року №14/2-3-314 Агентство держмайна України надало пропозицію Фонду державного майна України щодо включення Первомайського державного підприємства "Хімпром" до переліку об'єктів, які підлягають підготовці до продажу у 2012 році. Агентство зазначає, що з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута, якщо цього не було зроблено раніше (ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"), тому, на його думку, в разі введення процедури ліквідації та як наслідок припинення повноважень власника майна унеможливиться процедура приватизації. У зв'язку з викладеними обставинами Агентство держмайна України просило суд продовжити процедуру санації та відкласти розгляд справи.

Розпорядник майна в судовому засіданні пояснив, що згідно Закону України „Про приватизацію державного майна" в процесі приватизації відбувається відчуження державного підприємства на користь юридичних чи фізичних осіб приватного права. В ході приватизації державного підприємства змінюється його організаційно-правова форма з державного підприємства на іншу форму (акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю тощо.). Згідно ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі Закон про банкрутство) реструктуризація підприємства - здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме" фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів. Згідно ст. 18 Закону про банкрутство реструктуризація підприємства є одним із заходів відновлення платоспроможності, який обов'язково повинен бути відображений в плані санації боржника. Так, план санації ПДП „Хімпром" не передбачає такого заходу відновлення платоспроможності, як приватизація, строк судової санації на ПДП „Хімпром" закінчився, отже відсутні правові процесуальні підстави для зміни плану санації підприємства і внесення до нього інших заходів відновлення платоспроможності, таких як приватизація. Комітетом кредиторів на засіданні, яке відбулося 25.11.2011 р. було прийняте рішення про звернення до суду з клопотанням про закінчення процедури санації, визнання банкрутом ПДП „Хімпром" та відкриття ліквідаційної процедури. Згідно ч. ст. 108 Цивільного кодексу України зміна організаційно-правової форми є перетворенням підприємства. Згідно ч. 1 ст.13 Закону про банкрутство рішення про реорганізацію підприємства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) приймається виключно за згоди розпорядника майна підприємства. Проте, як зазначив розпорядник майна до теперішнього часу орган управління не звертався з пропозицією про погодження реорганізації ПДП „Хімпром".

Суд, дослідивши матеріали справи, вислухавши учасників судового засідання дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання Агентства держмайна України про відкладення розгляду справи, керуючись наступним.

Як свідчать матеріали справи строк санації ПДП „Хімпром" закінчився 10.09.2011 р., підприємство не здійснює виробничу діяльність з квітня 2007 р., значних витрат потребує збереження та охорона майна, що залишилось на підприємстві. Міністерство промислової політики та надалі Агентство держмайна України було повідомлено про вказані обставини та про необхідність прийняття рішення щодо застосування подальших процедур відновлення платоспроможності або визнання банкрутом боржника, проте відповідно до наданих до матеріалів справи листів (а.с. 148 т. 23, а.с. 23 т. 24) таке рішення прийнято не було та повідомлено про наявність заперечень щодо введення процедури ліквідації ПДП „Хімпром" з тих підстав, що відповідно до Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" заборонена реалізація майна підприємства в процесі провадження справи про банкрутство. 10.04.2012 р. разом з клопотанням про відкладення розгляду справи до матеріалів справи надано лист від 03 квітня 2012 року №14/2-3-314 відповідно до якого Агентство держмайна України надало пропозицію Фонду державного майна України щодо включення Первомайського державного підприємства "Хімпром" до переліку об'єктів, які підлягають підготовці до продажу у 2012 році.

Так відповідно до ст. 11 Закону України "Про приватизацію державного майна" порядок приватизації державного майна передбачає: опублікування списку об'єктів, які підлягають приватизації, в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації та місцевій пресі; прийняття рішення про приватизацію; опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об'єкта; проведення аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства, що приватизується; проведення у випадках, передбачених законодавством, екологічного аудиту об'єкта приватизації; затвердження плану приватизації або плану розміщення акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, та їх реалізацію. Ініціювати приватизацію об'єктів можуть державні органи приватизації, уповноважені органи управління або покупці. Уповноважені органи управління за результатами аналізу господарської діяльності суб'єктів господарювання, управління майном або корпоративними правами яких вони здійснюють, та з урахуванням ефективності використання майна таких суб'єктів господарювання подають щороку державним органам приватизації пропозиції стосовно включення об'єктів права державної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації (у розрізі груп, визначених статтею 51 цього Закону), в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Уповноважені органи управління проводять аналіз можливих соціально-економічних результатів приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, підприємств, які мають ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), науково-дослідних (науково-технічних) установ, містоутворюючих підприємств. Пропозиції стосовно включення об'єктів права державної власності до переліків об'єктів, що підлягають приватизації, подаються разом з висновками щодо прогнозованої суми надходження коштів від приватизації запропонованих до переліків об'єктів та прогнозом соціально-економічних наслідків приватизації (ст. 12 Закону України "Про приватизацію державного майна") .

Як свідчать матеріали справи, аналіз господарської діяльності, аналіз та оцінка активів підприємства, здіснення висновків щодо прогнозованої суми надходження коштів від приватизації та прогнозів соціально-економічних наслідків приватизації не проводився, рішення щодо приватизації ПДП „Хімпром" на сьогоднішній час не прийнято. Отже суд дійшов висновку, що надання Агенством держмайна України пропозиції щодо включення ПДП „Хімпром" до переліку об'єктів які підлягають підготовці до продажу у 2012 році, за відсутності рішення про приватизацію, не створює перешкод для розгляду в судовому засіданні клопотання комітету кредиторів про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. Крім того строк санації ПДП „Хімпром" закінчився 10.09.2011 р., підприємство тривалий час не працює, збільшуються витрати на охорону та збереження майна, зростає кредиторська заборгованість, розгляд клопотання комітету кредиторів про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури відкладався судом неодноразово та подальше відкладення розгляду справи може призвести до безпідставного збільшення строків розгляду справи та порушення прав та законних інтересів кредиторів.

За таких обставин суд відмовляє в задоволенні клопотання Агентству держмайна України про відкладення розгляду справи.

Суд, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, встановив наступне.

02.04.2008р. господарським судом затверджено, схвалений комітетом кредиторів, план санації.

Відповідно до п. 4.2. плану санації було передбачено наступні стратегічні завдання.

1) проведення оперативної реструктуризації підприємства шляхом виділення цілісного майнового комплексу з метою оптимізації структури основного виробництва (хлору, соди каустичної) та створення окремої структурної одиниці державної форми власності;

2) створення самостійних господарюючих суб'єктів на конкурсних засадах шляхом виділення замкнутих технологічних циклів для подальшого перетворення в цілісні майнові комплекси з метою їх подальшої реалізації для техніко-економічного оздоровлення підприємства на базі: виробництва смоли ПВХ, виробництва картонної тари; розливу хлору в дрібну тару; цеху №800 - "Екопром"; виробництва кабельного пластикату; виробництва поліетиленової плівки; виробництва вторинного поліетилену; перепрофілювання виробництва хлорокису міді на виробництво магнезіальних продуктів;

3) визначення переліку об'єктів соціальної інфраструктури підприємства та з метою їх подальшої реалізації за ринковими цінами відповідно до статті 20 Закону України від 14 травня 1992 року (зі змінами та доповненнями) № 2343-ХП "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

4) визначення об'єктів житлового фонду з метою подальшої передачі до комунальної власності відповідно до Закону України „Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" №1294-ХІУ від 15.12.1999р.;

5) визначення переліку основних засобів підприємства, що не увійшли до складу цілісних майнових комплексів та не будуть задіяні у подальшому виробничому процесі суб'єктів господарювання, з метою їх подальшої реалізації за ринковими цінами відповідно до статті 20 Закону України від 14 травня 1992 року (зі змінами та доповненнями) № 23 43-XII "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

6) визначення переліку основних засобів підприємства, що не увійшли до складу цілісного майнового комплексу, не будуть задіяні у подальшому виробничому процесі суб'єктів господарювання та не можуть бути реалізовані за ринковими цінами, з метою їх подальшого списання;

7) оцінка обсягу іммобілізації грошових коштів за рахунок рефінансування дебіторської заборгованості шляхом факторингу, форфейтингу, оформлення заборгованості векселями та проведенням судових процедур щодо стягнення боргу;

8) погашення частини кредиторської заборгованості підприємства за рахунок отриманих коштів від реалізації основних засобів, отриманих інвестицій, рефінансування дебіторської заборгованості тощо відповідно до черговості задоволення вимог кредиторів, визначеної статтею 31 Закону України від 14 травня 1992 року (зі змінами та доповненнями) № 2343-ХП "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

9) погашення частини кредиторської заборгованості іншими способами, що не суперечать чинному законодавству (двосторонній взаємозалік заборгованостей, багатосторонній залік заборгованостей, "відступне", припинення зобов'язань шляхом поєднання боржника і кредитора в одній особі, прощення боргу, підписання мирової угоди тощо).

02.11.2011 р. керуючий санацією надав суду звіт про виконання заходів передбачених планом санації ПДП "Хімпром" за період з 10.09.2007 р. по 26.10.2011 року.

Так, відповідно наданого звіту керуючим санацією було здійснено наступні заходи:

- проведена оперативна реструктуризація підприємства шляхом виділення цілісного майнового комплексу з метою оптимізації структури основного виробництва (хлору, соди каустичної) та створення окремої структурної одиниці державної форми власності;

- створено майнові комплекси шляхом виділення замкнутих технологічних циклів для подальшого перетворення в цілісні майнові комплекси з метою їх подальшої реалізації для техніко-економічного оздоровлення підприємства на базі: виробництва смоли ПВХ, виробництва картонної тари, розливу хлору в дрібну тару, цеху №800 - "Екопром", виробництва кабельного пластикату, виробництва поліетиленової плівки, виробництва вторинного поліетилену, перепрофілювання виробництва хлорокису міді на виробництво магнезіальних продуктів;

- проведена робота з передачі об'єктів соціальної інфраструктури до власності місцевих громад;

- створені конкурсні комісії з продажу об'єктів, до складу яких, за згодою, включені представники міністерства промислової політики України, департаменту з питань банкрутства, органу місцевого самоврядування;

- проведена інвентаризація майна цілісних майнових комплексів;

- отримано правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомості, що входять до складу ЦМК №№ 2, 3, 4, 8, 9, 10 та деякі об'єкти, що не входять до складу ЦМК,

- проведено експертну оцінку майна ЦМК № 2 та ЦМК № 4, та отримано рецензію Фонду державного майна України;

- проведено експертну оцінку майна ЦМК №№ 6, 7, 8, 9, 10.

- розроблені умови конкурсу та кваліфікаційні умови до промислових інвесторів;

- проведено торги з продажу зазначених вище майнових комплексів;

- укладено угоди купівлі-продажу майнового комплексу з виробництва смоли ПВХ та комплексу з виробництва магнезіальних продуктів;

23.03.09р. ухвалою Господарського суду Харківської обл. внесено зміни до Плану санації, якими прийнято рішення щодо розформування ЦМК №№ 7,8,9,10 (за відсутністю пропозицій) та продажі майна вказаних ЦМК в індивідуальному порядку згідно чинного законодавства;

- ведеться робота з продажу індивідуально визначених об'єктів, що не ввійшли до складу ЦМК, для забезпечення поточних потреб підприємства.

Баланс боржника станом на 30.09.2011 року становить 65 429 тис. грн.

Відповідно до п.5.1. Плану санації ПДП "Хімпром" станом на 01.10.2007 року дебіторська заборгованість підприємства становила 22 655,0 тис. грн.

Станом на 01.10.2011 р. дебіторська заборгованість ПДП "Хімпром" складає 2461,9 тис. грн.

Початкове сальдо на рахунках підприємства станом на 01.04.2008 р. складало 137006,97 грн. Кінцеве сальдо на рахунках підприємства станом на 26.10.2011 р. складає 936689,39 грн.

Станом на момент затвердження плану санації ПДП "Хімпром" до реєстру вимог кредиторів було включено грошові вимоги та вимоги щодо сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) конкурсних кредиторів на загальну суму 164 459 596,30 грн., в тому числі відомості щодо неустойки в розмірі 2 761 318,69 грн.

Станом на дату складення звіту підприємством погашено заборгованість першої черги вимог кредиторів в сумі 2000 грн.

Сума невиплаченої заборгованості з аліментів становить 75570,09 грн.

Станом на дату складення даного звіту загальний розмір кредиторської заборгованості складає - 282 953 665,29 грн.

Проте виконати план санації в повному обсязі та відновити платоспроможність боржника не вдалось в зв'язку з тим, що не вдалось запустити виробництво хлору та каустичної соди, яке було одним з найбільших на виробництві та на яке робилась основна ставка у плані санації. Це негативно вплинуло на собівартість продукції підприємства та знизило його конкурентоспроможність. В результаті останні три роки ПДП "Хімпром" не здійснював виробничої діяльності.

Комітет кредиторів на засіданні 25.11.2011 р. погодив звіт керуючого санацією ПДП "Хімпром" про виконання плану санації боржника та визнав роботу керуючого санацією по виконанню плану санації задовільною.

Згідно з частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" за наслідками розгляду звіту керуючого санацією комітет кредиторів приймає рішення про звернення до господарського суду з клопотанням щодо: припинення процедури санації у зв'язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника; продовження встановленого строку процедури санації; припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; припинення процедури санації і укладення мирової угоди.

Так, відповідно до протоколу засідання від 25.11.2011 р. при розгляді другого питання щодо прийняття рішення щодо подальших дій в процедурі банкрутства, комітет кредиторів прийняв рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкрит тя ліквідаційної процедури та рекомендував на посаду ліквідатора ПДП "Хімпром" арбітражно го керуючого - Булижина Ігоря Володимировича.

15.11.2011 р. від Первомайської міської ради Харківської області надійшли письмові пояснення, в яких остання зазначила, що рахує за необхідне розпочати процедуру ліквідації підприємства , що дасть змогу зменшити борги, які накопичились у зв'Язку з несплатою податків та зборів (т. 23 а.с. 117).

28.11.2011 р. до канцелярії суду від голови комітету кредиторів ПДП "Хімпром" надійшло клопотання, в якому він просить суд припинити процедуру санації боржника, визнати боржника банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру (т. 23 а.с. 123).

Як вбачається з матеріалів справи, на замовлення керуючого санацією ПДП "Хімпром" Державним підприємством "Економіко - правовим центром з питань банкрутства" було проведено поглиблений фінансово-економічний аналіз результатів здійснення процедури банкрутства Первомайського ДП "Хімпром" з метою розробки механізму її продовження.

Так, на підставі результатів, отриманих у ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства зроблені наступні висновки:

- ознак фіктивного, приховування чи доведення до банкрутства не виявлено;

- фінансовий стан підприємства за аналізований період (з 2008 р. по І кв. 2011 р. ) погіршився. За цей період воно фактично не здійснювало основної діяльності. Первомайське ДП "Хімпром є повністю неплатоспроможним. Зокрема, слід звернути увагу на не перекрити збитки, на що вказує показник його поточної платоспроможності. Так, в 2008 році дефіцит коштів становив 290984 тис. грн., а в 2010 році - тільки на 9.509 тис. грн. менш і склав 281 475 тис. грн. При цьому зменшився такий показники, як власний капітал на 41130тис. грн. (з - 89149 до -130 279 тис. грн.).

Відбулося зменшення необоротних активів, так в 2008 році вони дорівнювали 163 611 тис. грн., а в 2010 році вже 116 396 тис. грн., тобто зменшення на 47 215 тис. грн. Дебіторська заборгованість хоча і зменшилася за період, що розглядається, на 4 779 тис. грн., однак складає дуже значну величину у 2010 р. - 18 647 тис. грн.

Функціонуючий капітал підприємства також має дуже негативну величину (-245 184 тис.грн.).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) на протязі періоду, що аналізувався, нижчий за нормативне значення і погіршується, що вказує на значну концентрацію позикового капіталу. Значення коефіцієнту Бівера менше за нормативне значення і характеризує фінансовий стан підприємства як незадовільний. Усі показники рентабельності діяльності на протязі періоду, що аналізувався, мають дуже негативне значення.

За результатами 2008 р. дефіцит власних оборотних коштів склав -89 149 тис. грн. За результатами 2009 р. дефіцит власних оборотних коштів збільшився до величини -111 696 тис. грн. За результатами 2010 р. дефіцит власних оборотних коштів сягнув - 130 279 тис.грн. Динаміка зменшення власних оборотних коштів за період, що розглядається, вказує на погіршення фінансового становища підприємства. Це зменшує можливість сплачувати поточні борги і суттєво зменшує можливості поновити свою діяльність.

В структурі поточних зобов'язань ДП "Хімпром" протягом зазначеного періоду не відбулося особливих змін, а саме: розмір кредиторської заборгованості хоча і зменшився на 3.7 % або на 10 684 тис. грн. однак сума кредиторської заборгованості остається дуже значною 278 587 тис. грн. При цьому найбільший вклад у структурі поточних зобов'язань вноситься за рахунок кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (47.6%), що притаманно підприємству в скрутному фінансовому стані. Заборгованість з оплати праці підприємством повністю ліквідована.

Також за результатами проведеного аналізу зроблено висновок, що фінансовий стан Первомайського ДП "Хімпром" характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності і для нього слід рекомендувати припинення відновлювальної, процедури (санації) і відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідно до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" Первомайське державне підприємство "Хімпром", 313450 було включено до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані.

Законом України від 11.01.2007р. "Про внесення змін до деяких законів України", внесено зміни до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, затверджених Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", - Первомайське державне підприємство "Хімпром", 313450 виключено з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані.

Відповідно до Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" заборонена реалізація майна підприємства в процесі провадження справи про банкрутство, визначеного статтями 22, 23, 24, 25, 26, 30, частиною одинадцятою статті 42, абзацом другим частини шостої статті 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". У зв'язку з чим, Агентство держмайна України заперечувало проти введення процедури ліквідації у справі №Б-39/57-05.

Суд, ухвалою від 01.03.2012 р. зобов'язував Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном надати суду відомості щодо наявності на балансі підприємства державного майна станом на сьогоднішній час. Державне агентство України з управління державними корпоративними правами такого переліку до суду не надало.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" встановлено мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків (далі - підприємства), до вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна.

Згідно з абзацом першим статті 2 Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" для цілей цього Закону під примусовою реалізацією майна підприємств розуміється відчуження об'єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, що забезпечують ведення виробничої діяльності цими підприємствами, а також акцій (часток, паїв), що належать державі в майні інших господарських товариств і передані до статутних фондів цих підприємств.

Первомайське ДП "Хімпром" включало до свого складу наступні основні засоби виробництва:

- виробництво хлору й каустичної соди;

- розсолопромисел (цех № 106) - цех по виробництву соляного розсолу и ропи;

- електроліз (цех № 101) - виробництво електролітичного лугу, хлоргазу та водню;

- скраплення хлору (цех № 102);

- випарка електролугів (цех № 107) - виробництво каустичної соди способом випарювання води з електролітичних лугів;

- цех хлорного вапна (цех № 104);

- виробництво ПВХ-С (цех № 303);

- виробництво комбінованих потруйників насіння і хомецину (цех № 301);

- цех хлорокису міді (цех № 310);

- виробництво із пластмас гарячим методом (цех № 305);

- устаткування для виробництва виробів із пластичних мас (цех № 305);

- виробництво розливу рідкого хлору в дрібну тару (балони і контейнери) (цех № 103).

Як свідчать матеріали справи, в процесу процедури санації боржника, основні засоби виробництва Первомайського ДП "Хімпром" були виведені з виробничих потужностей підприємства, а саме:

- листом Міністерства промислової політики України вих. № 10/5-3-1637 від 03.11.2009 р. (т. 23 а.с. 133) Мінпромполітики відповідно до п. 7 наказу Мінпромполітики України від 09.06.2004 р. № 274 "Про порядок визначення виробничих потужностей, їх збільшення, зменшення (вибуття) діючих підприємств, виробництв і цехів"надав дозвіл на вибуття наступних потужностей: - виробництво хлорного вапна - потужністю 25 тис. тонн на рік; - виробництво гофрокартону та гофротари - потужністю 5000,00 тис. кв.м. на рік; - виробництво кабельного пластикату - потужністю першого технологічного потоку 3040 тонн на рік, другого технологічного потоку 3960 тонн на рік; - виробництво виробів із пластичних мас: вторинного гранульованого поліетилену однієї технологічної лінії потужністю 500 тонн на рік, тари із вторинного грнульованого поліетилену ємністю 0,5 куб. дм. потужністю 1600 тис. шт, ємністю 1,0 куб. дм потужністю 1700 тис. шт., тари на основі гранульованого порошкоподібного полівінілхлориду ємністю 1,0 куб. дм. потужністю 412 тис. шт.; - виробництва поліетиленової плівки - потужністю: мішки для хлорного вапна 1200 тис. шт., мішки - вкладиші 1800 тис. шт.

- листом Міністерства промислової політики України вих. № 10/5-3-1854 від 30.11.2009 р. (т. 23 а.с. 135) Мінпромполітики відповідно до п. 7 наказу Мінпромполітики України від 09.06.2004 р. № 274 "Про порядок визначення виробничих потужностей, їх збільшення, зменшення (вибуття) діючих підприємств, виробництв і цехів" надав дозвіл на вибуття наступних потужностей: - виробництва по розливу хлору у балони - потужністю 2000 тонн на рік; - виробництва по розливу хлору у контейнери - потужністю 10000 тонн на рік; - виробництва відбілюючо - дезинфікуючого засобу "Білизна" на основі гідрохлоріду натрію - потужністю 5600 тонн на рік.

- листом Міністерства промислової політики України вих. № 10/5-3-2123 від 28.12.2009 р. (т. 23 а.с. 137) Мінпромполітики відповідно до п. 7 наказу Мінпромполітики України від 09.06.2004 р. № 274 "Про порядок визначення виробничих потужностей, їх збільшення, зменшення (вибуття) діючих підприємств, виробництв і цехів" надав дозвіл на вибуття наступних потужностей: - виробництво соди каустичної - потужністю 49,5 тис. тонн на рік; - виробництво хлору рідкого - потужністю 42,6 тис. тонн на рік.

В подальшому вказане майно було реалізовано розпорядником майна, про що свідчать договори купівлі - продажу нежитлових будівель, копії яких додані до матеріалів справи ( т. 24 а.с. 75-114) та акт приймання - передачі нерухомого майна від 25.08.2011 р. (т. 23 а.с. 139)

Внаслідок відчуження вказаних об'єктів, станом на сьогоднішній час на підприємстві перелічені основні засоби виробництва не обліковуються, що підтверджується розшифровкою балансу підприємства станом на 31.03.2011 р. (т. 23а.с. 101-104).

Станом на момент розгляду справи на Первомайському державному підприємстві "Хімпром" об'єкти нерухомого майна та інші основні засоби виробництва, що забезпе чують ведення виробничої діяльності, відсутні. Виведення основних засобів виробництва відбувалося у встановленому Законом порядку, за погодженням з Міністе рством промислової політики, підприємство виробничої діяльності не здійснює.

Враховуючи наведені вище обставини, суд дійшов висновку про відсутність законодавчих обмежень щодо застосування до Первомайського ДП "Хімпром" процедури ліквідації, передбаченої Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

За такими обставинами, враховуючи, що фінансовий стан підприємства - боржника з моменту порушення справи про банкрутство не стабілізується, а погіршується, господарську діяльність не поновлено, боржник неспроможний відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури, на зборах комітету кредиторів кредитори дійшли висновку про доцільність визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Булижина І.В., суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого комітетом кредиторів клопотання про введення у відношенні боржника ліквідаційної процедури.

Кандидатура арбітражного керуючого Булижина Ігоря Володимировича погоджена з Міністерством юстиції України, відповідно до листа вих № 13.2-20/946 від 05.03.2012 р. (т. 24 а.с. 22).

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне визнати Первомайське державне підприємство "Хімпром" банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру, призначити ліквідатором Первомайського державного підприємства "Хімпром" арбітражного керуючого Булижина Ігоря Володимировича.

Керуючись ст.ст. 16, 22 -34 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Відмовити в задоволенні клопотання Агенства Держмайна України про відкладення розгляду справи.

2. Визнати Первомайське державне підприємство "Хімпром" (код 00203341, адреса: 64107, Харківська область, м. Первомайський, зареєстроване 25.08.1993 р. рішенням Виконавчого комітету Первомайської міської ради за № 238, реєстр № 199), банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.

3. З дня прийняття постанови підприємницька діяльність банкрута припиняється, строк виконання всіх грошових зобов'язань, та зобов'язань щодо сплати податків і обов'язкових платежів вважається таким, що настав, припиняється нарахування неустойки, процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості, вимоги за зобов'язаннями банкрута, що виникли під час проведення процедур банкрутства, пред'являються в межах ліквідаційної процедури. Керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, про що робиться запис у його трудовій книжці. Припиняються повноваження органів управління банкрута і повноваження власників майна.

Скасовуються арешти накладені на майно боржника і інші обмеження щодо розпорядження майном боржника у тому числі і податкова застава. Накладання нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

4. Призначити ліквідатором Первомайського державне підприємство "Хімпром" арбітражного керуючого Булижина Ігоря Володимировича, ліцензія серія НОМЕР_3 від 30.11.2005 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, місце проживання якої: АДРЕСА_1.

5. Зобов'язати ліквідатора відповідно до п.3,5 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в п'ятиденний строк, опублікувати відомості про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, закрити всі рахунки банкрута в установах банку і відкрити або переоформити один основний рахунок для проведення розрахунків з кредиторами, виконати інші дії передбачені ст.ст. 25 -32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", надавати комітету кредиторів і суду щоквартально звіти про хід ліквідаційної процедури, про фінансове становище і майно боржника, використання коштів банкрута.

6. Зобов'язати ліквідатора в строк до 10.10.2012 року виконати ліквідаційну процедуру, надати суду обґрунтований звіт про виконану роботу, всі докази, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури, у тому числі акти інвентаризації майна, акти оцінки майна, звіт про виплачені кредиторам кошти, договори купівлі-продажу майна банкрута, довідки установ банку про закриття рахунків банкрута, копію повідомлення органу Державної податкової служби про закінчення ліквідаційної процедури, копію повідомлення Пенсійного фонду і копію повідомлення Центру зайнятості про закінчення ліквідаційної процедури, довідку архіву про прийняття документів, які підлягають довгостроковому зберіганню, довідку внутрішніх справ про прийняття печаток і штампів банкрута, оригінали установчих документів і свідоцтва про державну реєстрацію, докази, що свідчать про стягнення дебіторської заборгованості банкрута або докази, що свідчать про неможливість стягнення дебіторської заборгованості, довідку банку про рух грошових коштів по поточному рахунку ліквідатора за весь час роботи ліквідатора банкрута, баланси підприємства за весь час роботи ліквідатора, протоколи засідань комітету кредиторів і протоколи загальних зборів кредиторів, затверджений комітетом кредиторів звіт про оплату послуг, відшкодування витрат ліквідатора, ліквідаційний баланс інші документи, що свідчать про виконану ліквідатором роботу по ліквідації банкрута.

7. Постанову суду надіслати комітету кредиторів, боржнику, ліквідатору, відділу з питань банкрутства ГУЮ в Харківській області, Управлінню з питань банкрутства Міністерства юстиції України, Агенству Держмайна України, Первомайській міській раді, державному реєстратору.

Суддя Кононова О.В.

Дата ухвалення рішення09.04.2012
Оприлюднено25.04.2012

Судовий реєстр по справі —б-39/57-05

Ухвала від 17.08.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Швидкін А.О.

Ухвала від 17.08.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Швидкін А.О.

Ухвала від 17.08.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Швидкін А.О.

Ухвала від 17.08.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Швидкін А.О.

Ухвала від 17.08.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Швидкін А.О.

Ухвала від 17.08.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Швидкін А.О.

Ухвала від 17.08.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Швидкін А.О.

Ухвала від 12.08.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Кононова О.В.

Ухвала від 12.08.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Кононова О.В.

Ухвала від 12.08.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Кононова О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні