ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-10/2355-2012 24.04.12

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК Факторинг»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталкер Трейд»

третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача

Закрите акціонерне товариство «Торговий дім «Керамін-Україна»

про стягнення грошових коштів

Суддя Котков О.В.

Секретар судового засідання Вільгельм А.Д.

Представники сторін: не з'явились.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК Факторинг»(позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталкер Трейд»(відповідач), третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Закрите акціонерне товариство «Торговий дім «Керамін-Україна», заборгованості в сумі 448 430,22 грн. з них основного боргу - 350 309,15 грн., втрат від інфляції - 28 972,75 грн. та 3% річних - 69 148,32 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач своїх обов'язків за договором поставки № 8/04 від 08 квітня 2009 року належним чином не виконав, зокрема, не перерахував боргових грошових коштів на рахунок позивача, при цьому, право на стягнення заборгованості за яким/договором поставки/ виникло у позивача на підставі договору про надання фінансової послуги факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) № 02 від 14 жовтня 2009 року, у зв'язку з чим позивач і звертається до суду з вимогами стягнути з відповідача заборгованість в судовому порядку.

Відповідач відзиву на позовну заяву до суду не надав.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.02.2012 року прийнято позовну заяву до розгляду та порушено провадження по справі, розгляд справи призначено на 13.03.2012 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.03.2012 року розгляд справи, у зв'язку з неявкою представників третьої особи було відкладено до 03.04.2012 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.04.2012 року розгляд справи, у зв'язку з неявкою представників позивача та третьої особи було відкладено до 19.04.2012 року.

19 квітня 2012 року в судовому засіданні, відповідно до ч. 3 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, судом оголошено перерву до 24 квітня 2012 року, про що сторін було повідомлено під розписку.

03 квітня 2012 року через канцелярію до суду від відповідача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі б/н від 03.04.2012р. В обґрунтування заявленого клопотання відповідач зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України, господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом. Так, на думку відповідача, результат розгляду Господарським судом м. Києва справи № 5011-47/3898-2012 про визнання Договору факторингу недійсним матиме по відношенню до справи № 5011-10/2355-2012 преюдиціальне значення і судовим рішенням у справі № 5011-47/3898-2012 можуть бути встановлені обставини, що матимуть безпосередній вплив на збирання та оцінку доказів у справі № 5011-10/2355-2012. За переконанням відповідача, саме в цьому полягає пов'язаність та залежність результату розгляду справи № 5011-10/2355-2012 від наслідків розгляду справи про визнання недійсним Договору факторингу, а тому, як стверджує відповідач, питання недійсності Договору факторингу є первинним по відношенню до позовних вимог про стягнення заборгованості з відповідача на підставі оскаржуваного Договору факторингу.

Дослідивши подане представником відповідача клопотання суд зазначає наступне.

Згідно ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Так, з правової конструкції ч. 1 ст. 79 слідує виключний перелік підстав за наявності яких господарський суд зупиняє провадження у справі, в тому числі,

- в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

Складова частина диспозиції вказаної ст. 79 визначає необхідність одночасно двох ознак, за наявності яких господарський суд зупиняє провадження у справі, а саме:

- неможливість розгляду даної справи;

- пов'язаність з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

Відповідачем в клопотанні про зупинення провадження не зазначено обґрунтованих підстав неможливості розгляду господарським судом справи № 5011-10/2355-2012 до вирішення справи № 5011-47/3898-2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталкер Трейд»до Закритого акціонерного товариства «Торговий дім «Керамін-Україна»та Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК Факторинг»про визнання договору факторингу недійсним, що розглядається господарським судом м. Києва, а відтак, клопотання відповідача задоволенню не підлягає.

У відповідності до підпункту 3.6 пункту 3 роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 18.09.1997р. «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України»(з подальшими змінами) у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Зважаючи на достатність в матеріалах справи доказів, необхідних для повного та об'єктивного вирішення справи, розгляд справи відбувався з урахуванням положень ст. 75 Господарського процесуального кодексу України за наявними у справі матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, суд,-

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2009 року між третьою особою (надалі -Постачальник або Продавець) та відповідачем (далі по тексту -Покупець або Отримувач) було укладено договір поставки № 8/04 (належним чином засвідчена копія договору міститься в матеріалах справи, надалі -Договір або Договір поставки або Договір купівлі-продажу), згідно п. 1.1. якого Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність товар, згідно заявки Покупця, а Покупець прийняти та оплатити товар, у відповідності до умов Договору.

Позивач зазначає, що на виконання умов Договору Продавець передав, а Покупець прийняв товар на загальну суму - 350 309,15 грн., однак, як вказує позивач, Покупець за товар з Продавцем не розрахувався, а відтак, за твердженнями позивача, у відповідача утворилась заборгованість за Договором перед третьою особою в розмірі - 350 309,15 грн.

Позивач вказує, що 14 жовтня 2009 року між ТОВ «ФК Факторинг»(надалі -Фактор або Новий кредитор) та третьою особою (по тексту -Клієнт або Первісний кредитор) було укладено договір про надання фінансової послуги факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) № 02 (належним чином засвідчена копія договору міститься в матеріалах справи, надалі -Договір відступлення або Договір факторингу), у відповідності до п. 1.1. якого за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги), в силу ст. 1077 ЦК України, ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Фактор передає грошові кошти (фінансування) в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт відступає Факторові своє право грошової вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталкер Трейд»(юридична адреса: 04213, м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 46-а, кв. 37, ЕДРПОУ 30045192, п/р 26008026573661 КМФ АКБ «Укрсоцбанк»в м. Києві, МФО 322012, ІПН 300451926541, № свідоцтва платника ПДВ 36749242) за грошовими зобов'язаннями, які виникли відповідно до Договору поставки № 8/04 від «08»квітня 2009р.

Сума грошового зобов'язання Боржника за встановленими п. 2.2. Договору факторингу видатковими накладними згідно Договору складає всього з ПДВ - 350 309,15 (триста п'ятдесят тисяч триста дев'ять грн. п'ятнадцять коп.) гривень.

Позивач стверджує, що відповідачу було надіслано повідомлення про відступлення права вимоги за Договором, у зв'язку з чим, за переконанням позивача, ТОВ «ФК Факторинг»має достатні підстави для стягнення з ТОВ «Сталкер Трейд» існуючого боргу та санкцій.

Оцінивши в нарадчій кімнаті наявні в матеріалах справи документи та докази, господарський суд вважає, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

У відповідності до статті 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання -відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно з частиною першою статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

За ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Частиною 1 статті 665 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) сплатити за нього певну грошову суму.

Як вже було встановлено судом, 08 квітня 2009 року між третьою особою та відповідачем укладено договір поставки № 8/04 відповідно до умов п. 1.1. якого Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність товар, згідно заявки Покупця, а Покупець прийняти та оплатити товар, у відповідності до умов Договору.

З матеріалів справи вбачається, що на виконання умов Договору в травні 2009 року позивач передав товар на загальну суму 350 309,15 грн., що підтверджується видатковими накладними: № Кер-000664 від 15.04.2009р., № Кер-000728 від 23.04.2009р., № Кер-000727 від 23.04.2009р., № Кер-000725 від 23.04.2009р., № Кер-000724 від 23.04.2009р., № Кер-000736 від 23.04.2009р., № Кер-000751 від 28.04.2009р., № Кер-000752 від 28.04.2009р. та № Кер-000753 від 28.04.2009р. (належним чином засвідчені копії накладних містяться в матеріалах справи), а відповідач отримав товар, що підтверджується підписом Отримувача на відповідних видаткових накладних.

Позивач стверджує, а відповідачем не спростовано, що вартість поставленого Продавцем по Договору товару Покупець не оплатив, внаслідок чого у відповідача перед третьою особою утворилась заборгованість по неоплаченим видатковим накладним на суму 350 309,15 грн.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ст. 626 Цивільного кодексу України).

Частиною 1 статті 513 Цивільного кодексу України передбачено, що правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України).

З матеріалів справи слідує, що 14 жовтня 2009 року між позивачем та третьою особою укладено договір про надання фінансової послуги факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) № 02 згідно п. 1.1. якого за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги), в силу ст. 1077 ЦК України, ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Фактор передає грошові кошти (фінансування) в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт відступає Факторові своє право грошової вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталкер Трейд»(юридична адреса: 04213, м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 46-а, кв. 37, ЕДРПОУ 30045192, п/р 26008026573661 КМФ АКБ «Укрсоцбанк»в м. Києві, МФО 322012, ІПН 300451926541, № свідоцтва платника ПДВ 36749242) за грошовими зобов'язаннями, які виникли відповідно до Договору поставки № 8/04 від «08»квітня 2009р.

За таких обставин, укладаючи Договір відступлення з боку позивача, як нового кредитора, та третьої особи, як первісного кредитора, належним чином дотримано встановлених ч. 1 ст. 513 та ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України вимог відносно вчинення правочину щодо заміни кредитора у зобов'язанні у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, а також матеріальних вимог відносно заміна кредитора у зобов'язанні без згоди боржника, тобто відповідача по даній справі.

За статтею 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Так, зі змісту п.п. 2.1.-2.3. Договору відступлення випливає, що Клієнт відступає, Факторові наявну грошову вимогу до Боржника відносно поставки товарів по видатковим накладним: № Кер-000664 від 15.04.2009р., № Кер-000728 від 23.04.2009р., № Кер-000727 від 23.04.2009р., № Кер-000725 від 23.04.2009р., № Кер-000724 від 23.04.2009р., № Кер-000736 від 23.04.2009р., № Кер-000751 від 28.04.2009р., № Кер-000752 від 28.04.2009р. та № Кер-000753 від 28.04.2009р., а всього відступив грошові зобов'язання на суму 350 309,15 грн.

З огляду на викладене, третя особа, в силу ст.ст. 512-520 Цивільного кодексу України, передала, а позивач отримав права вимоги грошових зобов'язань за Договором по вказаним вище видатковим накладним на суму 350 309,15 грн.

За ч. 2 ст. 516 Цивільного кодексу України якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні (ч. 2 ст. 517 Цивільного кодексу України).

Судом встановлено, що 10.02.2012р. позивач повідомив відповідача про перехід прав у зобов'язанні за Договором. Факт такого повідомлення підтверджується описом вкладення в цінний лист з відміткою поштового штемпеля про відправку та фіскальним чеком про оплату відправки кореспонденції № 6038 від 10.02.2012р. (копії документів містяться в справі).

Позивач вказує, а відповідачем не спростовано, що коштів за отриманий по Договору поставки товар Боржник на користь Фактора не сплатив.

Стаття 629 Цивільного кодексу України передбачає, що договір є обов'язковим для виконання сторонами. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 27.02.2012р., 13.03.2012р. та 03.04.2012р. відповідача було зобов'язано надати суду відзив на позов, докази на підтвердження відповідних заперечень, контррозрахунок суми заявленої до стягнення.

Всупереч вимог ухвал від 27.02.2012р., 13.03.2012р. та 03.04.2012р. контррозрахунку заявлених до стягнення сум відповідач до суду не надав та не надіслав.

Зважаючи на викладене, враховуючи на відсутність в матеріалах справи контррозрахунку відповідача, а також те, що доказів сплати грошових коштів за товар за Договором купівлі-продажу та/або за Договором відступлення, станом на квітень 2012 року, відповідачем до суду не представлено, суд дійшов висновку, що обґрунтованими є позовні вимоги позивача, як Нового кредитора, про стягнення з відповідача, як Боржника, заборгованості за Договором відступлення в розмірі 350 309,15 грн.

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Пунктом 8.4. Договору відступлення встановлено, що в силу договору та ст. 514 ЦК України, до Фактора переходять права та обов'язки Клієнта як Кредитора в грошових зобов'язаннях, що виникли із Основного договору відносно усіх прав Клієнта, у тому числі права одержання від Боржника сум основного боргу, процентів, неустойки (штрафів, пені) у повному обсязі.

Згідно п. 6.1. Договору поставки за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

Положеннями статті 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

З урахуванням викладеного, стягненню з відповідача на користь позивача, відповідно до здійсненого судом перерахунку 3% річних та втрат від інфляції за заявлений до стягнення позивачем період у відповідності до встановлених чинним законодавством України вимог та індексів, підлягає 27 216,70 грн. 3% річних та 69 148,32 грн. втрат від інфляції.

Статтею 43 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи все вищевикладене, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню про стягнення 446 674,17 грн. з них основного боргу - 350 309,15 грн., втрат від інфляції - 27 216,70 грн. та 3% річних - 69 148,32 грн.

Судові витрати позивача по сплаті судового збору пропорційно розміру задоволених вимог в сумі 8 933,62 грн. відповідно до положень статті 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталкер Трейд»(ідентифікаційний код: 30045192, адреса: 04213, м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, буд. 46-а, кв. 37, п/р 26008026573661 КМФ АКБ «Укрсоцбанк»в м. Києві, МФО 322012), або з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК Факторинг»(ідентифікаційний код: 34532977, адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 120, оф. 17, р/р 26506003067301 в Банку «Фінанси та Кредит», МФО 300131), або на будь-який інший рахунок, виявлений державним виконавцем під час виконання рішення суду, грошові кошти: основного боргу - 350 309,15 грн. (триста п'ятдесят тисяч триста дев'ять гривень 15 копійок), втрат від інфляції - 27 216,70 грн. (двадцять сім тисяч двісті шістнадцять гривень 70 копійок), 3% річних - 69 148,32 грн. (шістдесят дев'ять тисяч сто сорок вісім гривень 32 копійки) та судові витрати - 8 933,62 грн. (вісім тисяч дев'ятсот тридцять три гривні 62 копійки). Видати наказ.

В іншій частині позову відмовити.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуального кодексу України. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.В. Котков

Дата підписання повного тексту рішення 26.04.2012р.

Дата ухвалення рішення 24.04.2012
Зареєстровано 06.05.2012
Оприлюднено 07.05.2012

Судовий реєстр по справі 5011-10/2355-2012

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 04.09.2012 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 24.04.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.04.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.03.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.02.2012 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону