КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2012 № 5011-10/2355-2012

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Буравльова С.І.

суддів: Шапрана В.В.

Пономаренка Є.Ю.

при секретарі Горголь І.С.

за участю представників:

позивача - не з'явилися;

відповідача - Поліщук Т.А.;

третьої особи - не з'явилися

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталкер Трейд»

на рішення господарського суду м. Києва від 24.04.2012

у справі № 5011-10/2355-2012 (суддя - Котков О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК Факторинг»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталкер Трейд»

третя особа Закрите акціонерне товариство «Торговий дім «Керамін - Україна»

про стягнення грошових коштів

В С Т А Н О В И В :

У лютому 2012 Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК Факторинг» (далі - позивач) звернулося з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталкер Трейд» (далі - відповідач), третя особа - Закрите акціонерне товариство «Торговий дім «Керамін - Україна» про стягнення заборгованості в сумі 448 430,22 грн., з яких основний борг 350 309,15 грн., 28 972,75 грн. інфляційних втрат та 3% річних в розмірі 69 148,32 грн.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 27.02.2012 порушено провадження у справі № 5011-10/2355-2012.

Рішенням господарського суду м. Києва від 24.04.2012 у справі № 5011-10/2355-2012 позов задоволено частково, стягнуто з відповідача на користь позивача 350309,15 грн. основного боргу, 27216,70 грн. інфляційних втрат та 69148,32 грн. 3% річних. В іншій частині позову відмовлено.

Не погоджуючись з рішенням господарського суду м. Києва від 24.04.2012 відповідач подав апеляційну скаргу, в якій просить рішення суду скасувати та прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.

Апеляційна скарга мотивована тим, що судом першої інстанції неповно з'ясовані обставини, що мають значення для справи, а також порушено норми матеріального та процесуального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.05.2012 порушено апеляційне провадження у справі № 5011-10/2355-2012.

У відзиві на апеляційну скаргу позивач просив апеляційну скаргу відповідача залишити без задоволення, а рішення господарського суду м. Києва від 24.04.2012 у справі № 5011-10/2355-2012 без змін.

Ухвалами Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2012 та від 24.07.2012 розгляд справи № 5011-10/2355-2012 відкладено.

На адресу суду 06.08.2012 від представника відповідача надійшло клопотання про зупинення провадження у даній справі до вирішення Київським апеляційним господарським судом справи № 5011-47/3898-2012 про визнання недійсним договору про надання фінансової послуги факторингу № 02 від 14.10.2009.

В задоволенні зазначеного клопотання колегією суддів відмовлено, оскільки розгляд Київським апеляційного господарським судом справи № 5011-47/3898-2012 не перешкоджає розгляду даної справи, та в даній справі можливо самостійно встановити обставини щодо наявності порушень відповідачем своїх зобов'язань за договором поставки № 8/04 від 08.04.2012.

В засіданні суду 07.08.2012 оголошено перерву до 04.09.2012.

В засідання суду, призначене на 04.09.2012, представники позивача та третьої особи не з'явилися, хоча були належним чином повідомлені про час і місце судового розгляду, поважних причин відсутності суду не надано.

Неявка в судове засідання зазначених представників не перешкоджає розгляду скарги. Подальше відкладення призведе до затягування розгляду скарги, а тому постанова приймається за наявними в справі матеріалами, яких достатньо для повного та об'єктивного розгляду.

Наведене не суперечить п. п. 3.9.1, 3.9.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції».

Розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

08.04.2009 між третьою особою (постачальник) та відповідачем (покупець) укладено договір поставки № 8/04 (далі - Договір поставки), відповідно до умов якого постачальник зобов'язується поставити та передати у власність товар, згідно заявки (замовлення) покупця, а покупець прийняти та оплатити товар, у відповідності до умов Договору (п. 1.1 Договору).

Згідно зі ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Виходячи із змісту укладеного між сторонами договору, він за своєю правовою природою є договором поставки (ст. 265 ГК України), за умовами якого одна сторона -постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. До відносин поставки, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про договір купівлі-продажу.

Відповідно до ст. 903 ЦК України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до п. 5.4 Договору поставки оплата вартості кожної партії Товару здійснюється не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту відвантаження цієї партії товару. Датою оплати, згідно п. 5.5 Договору поставки, вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок третьої особи.

На виконання умов договору, третя особа здійснила поставку товару відповідачу на підставі наступних виставлених рахунків-фактур та видаткових накладних: рахунок-фактура № Кер-000537 від 15.04.2009, видаткова накладна № Кер-000664 від 15.04.2009 на суму 81286,79 грн.; рахунок-фактура № Кер-000509 від 22.04.2009, видаткова накладна № Кер-000728 від 23.04.2009 на суму 45456,55 грн.; видаткова накладна № Кер-000727 від 23.04.2009 на суму 32758,02 грн.; видаткова накладна № Кер-000725 від 23.04.2009 на суму 2041,42 грн.; видаткова накладна № Кер-000724 від 23.04.2009 на суму 24218,76 грн.; видаткова накладна № Кер-000736 від 23.04.2009 на суму 52647,59 грн.; рахунок-фактура № Кер-000568 від 28.04.2009, видаткова накладна № Кер-000751 від 28.04.2009 на суму 16915,80 грн.; видаткова накладна № Кер-000752 від 28.04.2009 на суму 82348,22 грн.; видаткова накладна № Кер-000753 від 28.04.2009 на суму 12636,00 грн. (фотокопії додаються).

Зазначений вище товар був отриманий матеріально відповідальною особою відповідача, що підтверджується підписом на кожній із накладних, відповідно до наступних довіреностей, виданих відповідачем на отримання товарно-матеріальних цінностей: довіреність № 147 від 15.04.2009 на отримання цінностей за рахунком-фактурою № Кер-000537 від 15.04.2009; довіреність № 155 від 22.04.2009 на отримання цінностей за рахунком-фактурою № Кер-000509 від 22.04.2009; довіреність № 163 від 28.04.2009 на отримання цінностей за рахунком-фактурою № Кер-000568 від 28.04.2009.

Таким чином, матеріалами справи доведено, що на виконання умов Договору поставки № 8/04 від 08.04.2012, відповідно до зазначених вище накладних третя особа здійснила поставку товару відповідачу на загальну суму 350309,15 грн.

14.10.2009 між позивачем та третьою особою укладено договір про надання фінансової послуги факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) № 02 (далі - Договір факторингу), згідно п. 1.1 якого за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги), в силу ст. 1077 ЦК України, ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», фактор передає грошові кошти (фінансування) в розпорядження Клієнта за плату, а клієнт відступає факторові своє право грошової вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталкер Трейд» за грошовими зобов'язаннями, які виникли відповідно до Договору поставки № 8/04 від 08.04.2009.

Відповідно до п. п. 2.1-2.3 Договору факторингу клієнт відступає факторові наявну грошову вимогу до боржника відносно поставки товарів на суму 350309,15 грн. по видатковим накладним: № Кер-000664 від 15.04.2009, № Кер-000728 від 23.04.2009, № Кер-000727 від 23.04.2009, № Кер-000725 від 23.04.2009, № Кер-000724 від 23.04.2009, № Кер-000736 від 23.04.2009, № Кер-000751 від 28.04.2009, № Кер-000752 від 28.04.2009 та № Кер-000753 від 28.04.2009.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що вартість поставленого продавцем по Договору поставки товару покупець не оплатив, внаслідок чого у відповідача перед третьою особою утворилась заборгованість по неоплаченим видатковим накладним на суму 350309,15 грн., а отже вимоги позивача, як нового кредитора, про стягнення з відповідача, як боржника, заборгованості за Договором факторингу в розмірі 350 309,15 грн., є обґрунтованими.

Проте, колегія суддів не погоджується з таким висновком суду першої інстанції виходячи з наступного.

Відповідно до статті 174 Господарського кодексу України договір є підставою для виникнення господарських зобов'язань, які згідно зі статтями 193, 202 ГК України та статтями 525, 526, 530 ЦК України повинні виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства. Одностороння відмова від зобов'язання не допускається, якщо інше не передбачено договором або законом. Відповідно до статті 202 ГК України, статті 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Матеріалами справи доведено, що на виконання умов Договору поставки № 8/04 від 08.04.2009 відповідачем, згідно видаткових накладних № Кер-000664 від 15.04.2009, № Кер-000728 від 23.04.2009, № Кер-000727 від 23.04.2009, № Кер-000725 від 23.04.2009, № Кер-000724 від 23.04.2009, № Кер-000736 від 23.04.2009, № Кер-000751 від 28.04.2009, № Кер-000752 від 28.04.2009 та № Кер-000753 від 28.04.2009 було здійснено 100% оплату вартості отриманого товару, що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями банківських виписок з поточного рахунку відповідача від 16.04.2009, 21.04.2009, 24.04.2009, 06.05.2009 та 08.05.2009.

Судом арифметично перевірена сплачена відповідачем зазначена заборгованість, яка відповідно збігається з виставленими рахунками - фактурами та оплаченими сумами.

Відповідно до ч. 1 ст. 1078 ЦК України предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Грошова вимога, право якої відступається, є дійсною, якщо клієнт має право відступити право грошової вимоги і в момент відступлення цієї вимоги йому не були відомі обставини, внаслідок яких боржник має право не виконувати вимогу (ч. 2 ст. 1081 ЦК України).

Проте, як вбачається з наданих копій банківських виписок, третій особі, на момент укладення Договору факторингу (14.10.2009), було відомо про те, що відповідач здійснив розрахунок з ним за поставлений товар ще у травні 2009 року, а тому грошова вимога, відступлена клієнтом фактору, вже була недійсною станом на 14.10.2009.

Статтею 32 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у встановленому законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Колегія суддів також враховує, що відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Таким чином, обов'язок доказування законодавчо покладено на сторони.

Матеріалами справи доведено, що відповідачем було своєчасно та в повному обсязі сплачено за поставлений третьою особою товар до настання строку, встановленого п. 5.4 Договору поставки, що в свою чергу свідчить про належне виконання відповідачем свого обов'язку за Договором поставки № 8/04 від 08.04.2009 та відсутністю прострочки виконання грошового зобов'язання.

За таких обставин колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дійшов передчасних висновків стосовно задоволення вимог позивача про стягнення з відповідача, як боржника, 350 309,15 грн. заборгованості, 27216,70 грн. інфляційних втрат та 69148,32 грн. 3% річних за Договором факторингу, оскільки відповідачем своїх зобов'язань з належного та своєчасного виконання умов договору поставки № 8/04 від 08.04.2009 порушено не було.

Наведені порушення призвели до прийняття судом першої інстанції невірного рішення, що є підставою для його скасування із прийняттям нового рішення про відмову в задоволенні позову.

Відповідно до статті 49 ГПК України та, беручи до уваги фактичні обставини виникнення судового спору, судові витрати, пов'язані зі сплатою судового збору за подання апеляційної скарги в сумі 4556,08 грн. відшкодовуються за рахунок позивача.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 101 - 105 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Рішення господарського суду м. Києва від 24.04.2012 у справі № 5011-10/2355-2012 скасувати та прийняти нове рішення.

2. У позові відмовити повністю.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК Факторинг» (ідентифікаційний код 34532977, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 120, оф. 17, р/р 26506003067301 в Банку «Фінанси та Кредит», МФО 300131) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталкер Трейд» (ідентифікаційний код 30045192, 04213, м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, буд. 46-а, кв. 37, п/р 26008026573661 КМФ АКБ «Укрсоцбанк» в м. Києві, МФО 322012) 4556 (чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят шість) грн., 08 коп. судового збору за подачу апеляційної скарги.

4. Доручити господарському суду м. Києва видати наказ на виконання даної постанови суду.

5. Матеріали справи № 5011-10/2355-2012 повернути до господарського суду м. Києва.

6. Копію постанови надіслати сторонам та третій особі.

Головуючий суддя Буравльов С.І.

Судді Шапран В.В.

Пономаренко Є.Ю.

Дата ухвалення рішення 04.09.2012
Зареєстровано 08.09.2012
Оприлюднено 10.09.2012

Судовий реєстр по справі 5011-10/2355-2012

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 04.09.2012 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 24.04.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.04.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.03.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.02.2012 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону